Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


LABEL design, a.s.
Ivan Doležal - Svět tisku

Etiketová tiskárna LABEL design sídlící v katastru obce Chrášťany na samém okraji Prahy, kousíček od konečné stanice metra trasy B ve Zličíně, byla založena v roce 1992. Vznikla vyčleněním výroby etiket, která tehdy procházela obrovským nárůstem poptávky, z produkce reklamní agentury Marmot. V současné době patří ­LABEL design mezi několik málo technologicky nejvyspělejších etiketových tiskáren nejenom v České republice, ale i v celé střední Evropě.

 


Výrobní areál akciové společnosti LABEL design v Chrášťanech na jihozápadním okraji Prahy

 

Výrobu etiket zahájila tiskárna LABEL design s. r. o. ve zrekonstruovaných sklepních prostorách ve smíchovské Plzeňské ulici, kde byla koncem roku 1992 instalována její první úzkoformátová flexotisková rotačka Nilpeter F-2400. Poptávka po samolepicích etiketách poměrně rychlým tempem průběžně narůstala a existující výrobní kapacity ji nestačily plně pokrývat, což nové firmě umožňovalo velice rychlý rozvoj. Už v roce 1995 byla proto instalována druhá flexotisková rotačka Nilpeter F-2400, tentokrát v šestibarvové konfiguraci a počet zaměstnanců tiskárny se zvýšil na dvacet, ale současně začaly rozrůstající se výrobu negativně ovlivňovat nedostatečné prostorové kapacity tehdejšího působiště. Z toho důvodu se vedení firmy rozhodlo investovat do výstavby zcela nové výrobní haly na pozemku nedaleko dálnice na Plzeň. Stavba tohoto nového výrobního areálu, zahrnujícího i moderní administrativní budovu, byla zahájena v roce 1996 a současně došlo i k transformaci tiskárny LABEL design ze společnosti s ručením omezeným na společnost akciovou. Dokončit celou stavbu se podařilo velice rychle, ještě v tomtéž roce, a následně do ní byla kompletně přestěhována i výroba. Prostorové kapacity nové haly pro výrobní i skladovací účely se tehdy zdály ve srovnání s původním působištěm být obrovské a vypadalo to, že z hlediska dalšího rozvoje a růstu tiskárny budou postačovat na celou řadu dalších let. Ale v současné době už jsou zcela zaplněny průběžně doplňovaným technologickým vybavením a využívány i pro logistické zázemí, takže to vypadá, že brzy přestanou postačovat a bude třeba přistavět další halu, pro kterou už je připravena projektová dokumentace. To jsme se ovšem dostali až do současnosti, takže se budeme muset ještě na chvíli vrátit do historie.

Už v roce 1997 se strojový park tiskárny LABEL design rozrostl o další, už třetí úzkoformátovou rotačku Nilpeter. Tentokrát se jednalo o modulární stroj M-3300 vybavený sedmi tiskovými jednotkami s kazetami pro UV ofsetový tisk se sušením a dalšími dvěma moduly určenými pro UV flexotisk, horkou ražbu nebo případně rotační UV sítotisk. V tehdejší době byla tato kotoučová etiketová rotačka celosvětově absolutní technologickou špičkou a dodnes patří mezi velmi progresivní tisková zařízení. Na svou dobu byla tedy tato investice tiskárny LABEL design značně odvážná a průkopnická, ale jak se v průběhu následujících let ukázalo, také velice prozíravá. Ing. Zdeněk Tůma, předseda představenstva akciové společnosti LABEL design, k tomu uvádí: „Výrobce samolepicích etiket si může zvolit jednu ze dvou základních strategií. Buď se soustředí na co nejjednodušší tisk a bude se při něm snažit dosahovat co nejvyšší efektivity. Anebo se bude věnovat výrobě technologicky velmi náročných zakázek s vysokou přidanou hodnotou, což ovšem samozřejmě vyžaduje mnohem vyšší investice do technologického vybavení. My jsme si vybrali tu druhou cestu. Naší snahou totiž vždycky bylo a stále je poskytovat zákazníkům co nejlepší služby a udržovat si pozici technologicky špičkové firmy nejenom z hlediska strojového vybavení, ale i vnitřní organizace a samozřejmě i výsledné kvality produkce.“

Proto byla v roce 2002 v tiskárně LABEL design instalována další UV ofsetová etiketová rotačka Nilpeter MO-3300, tentokrát doplněná o sítotiskové agregáty, a v následujících letech potom ještě třetí rotačka Nilpeter MO-3300 a etiketová rotačka Gallus R 200, dovybavena byla také vlastní výroba rotačních sítotiskových forem jak pro stroje Nilpeter, které využívají technologii firmy Stork Prints, tak i pro rotačku Gallus, u které je k výrobě sítotiskových forem využívána vlastní firemní technologie jejího výrobce. Zavedeno bylo také nové workflow řízení reprostudia, čímž se podařilo podstatným způsobem zkvalitnit a zefektivnit stabilitu výroby, a v plném rozsahu byla dokončena také instalace řídicího systému celého podniku. „Tím se nám podařilo zaujmout ve střední Evropě mezi etiketovými tiskárnami poměrně unikátní pozici, protože zde neexistuje moc takových, které mají tak velký počet úzkoformátových rotaček jednoho typu,“ říká ing. Zdeněk Tůma.

 


Jeden ze tří UV ofsetových úzkoformátových kotoučových strojů Nilpeter MO-3300

 

Ale vraťme se ještě do druhé poloviny devadesátých let, kdy bylo v roce 1998 zmodernizováno vlastní DTP studio a ve skladbě zakázkové náplně doplnily samolepicí etikety také speciální tisky na laminátové materiály. I v následujícím roce objem výroby v tiskárně LABEL design nadále stoupal, takže si výrazným způsobem upevňovala svoji pozici na trhu, a počet jejích zaměstnanců dosáhl téměř sedmdesáti. V tomto roce došlo také v Bratislavě na Slovensku k otevření sesterské tiskárny ETIS disponující technologií UV knihtisku. Průběžně bylo technologické vybavení tiskárny LABEL design doplňováno také o pomocná a doplňková zařízení, jako byl například krokový stroj pro aplikaci kovových fólií horkou ražbou, samolepicí laminace, plastické ražby, řízených hologramů a výseku NewFoil 2000 Mk II, převíječky Rotoflex nebo archovačka umožňující zpracovat potištěné role samolepicích materiálů na archy. V současné době tak disponuje tiskárna LABEL design jednou z nejširších nabídek možností výroby samolepicích, ale především i různých speciálních druhů etiket, co se týká technologické variability. Kromě hlubotisku může nabízet prakticky všechny standardní technologie tisku včetně technologií povrchového zušlechťování, které je možné při výrobě etiket využít, tedy UV ofset, flexotisk, UV knihtisk, sítotisk, digitální dotisk, horkou ražbu kovovou fólií, UV lakování, plastickou slepou ražbu, případně aplikaci hologramů.

 


Etiketová rotačka Gallus R 200

 

Souběžně s technologickým vývojem tiskárny probíhal i vývoj její zakázkové náplně. Její objem průběžně každým rokem narůstá, i když v posledních letech se už začal projevovat trend zpomalování tohoto nárůstu, ale současně dochází ke stabilizaci zákazníků a zároveň také k dalšímu zvyšování jejich požadavků na kvalitu produkce. Vše to souvisí se stabilizací tuzemského trhu samolepicích etiket, ale zároveň také se skutečností, že do tiskárny LABEL design konečně začali nacházet cestu také zákazníci ze západoevropských zemí, kteří oceňují především její spolehlivost a dosahovanou vysokou kvalitu produkce. Objem jejího exportu tedy pomalu narůstá, v současné době dosahuje již téměř 10 % celkového obratu firmy, a její pracovníci díky tomu vstřebávají nové poznatky a zkušenosti jak obchodní a marketingové, tak i technologické. Noví zahraniční klienti jsou především z Evropy, ale tiskárna už vyráběla etikety i pro korejské a čínské odběratele a v současné době je stále více tiskne také pro japonské firmy etablované v Evropě. V naprosté většině to ale nejsou standardní komerční etikety, ale téměř výhradně se jedná o speciální produkty. Výkonný ředitel tiskárny LABEL design Vladislav Kašpar, MBA, k tomu uvádí: „Samolepicí etikety se ubírají cestou diferenciace na trhu. Ten se stále více rozděluje na jednoduchou produkci, tedy standardní čtyř- až pětibarevné běžné komerční etikety, a potom určitou speciální produkci, na kterou se zaměřujeme my. Nějaký «střední proud» na tomto trhu prakticky neexistuje. My se proto snažíme, při respektování tohoto silného segmentu standardních etiket, se specializovat na výrobu exkluzivních a speciálních etiket s vysokou přidanou hodnotou, což je produkce, která je pro naši firmu charakteristická už delší dobu a stále více v ní nabývá na významu. Abych uvedl konkrétní příklad, jedním z takovýchto produktů je etiketa Vodka 42, která získala ocenění Obal roku 2008 ve stejnojmenné renomované soutěži v kategorii Etikety, uzávěry, fixace a ostatní pomocné obalové prostředky. Asi nejvýstižněji ji charakterizuje zdůvodnění hodnotitelské komise, které budu citovat: «Etiketa splnila nadstandard nutný k zařazení kompletního výrobku mezi světovou špičku. Vytištěna je na materiál PP ultra clear, který zachová absolutní průhlednost pro láhev i její náplň. Potisk je realizován technologií sítotisku a knihtisku. Originálním prvkem je reliéfní lak, který vytváří umělou námrazu. Graficky je podpořen sítotiskovou krycí bílou barvou s cílem optimálního efektu. Díky využití termochromické barvy je možné mluvit o chytré etiketě. Při správném vychlazení vodky na -7 °C totiž zmodrá číslo 42 v oranžovém čtverci. Pro zdůraznění exkluzivity je využita horká ražba modré metalické fólie.»

Čas od času už naše tiskárna nějaká ocenění získala, ale nikdy jsme na ně nekladli nějaký zvláštní důraz. Ocenění Obal roku 2008 si ale velice vážíme, protože výroba této etikety byla z technologického hlediska poměrně velice složitá a oceněná etiketa tak reprezentuje technologickou vyspělost naší tiskárny.“

 


Každičký kousek místa ve výrobní hale etiketové tiskárny LABEL design je využit

 

To, co tiskárnu LABEL design jednoznačně odlišuje od podobných konkurenčních podniků na trhu a v čem je její největší síla, je komplexnost řešení nabízených zákazníkům a zahrnujících mimo vlastní výroby i těch technologicky nejnáročnějších druhů speciálních etiket také celou řadu dalších služeb včetně logistiky atd., samozřejmě všechno v té nejvyšší kvalitě. Jednou ze zásadních podmínek poskytování a realizace takové nabídky je ale mimo sofistikovaného moderního technologického vybavení také velká kvalita a vysoká kvalifikace celé stovky zaměstnanců firmy, počínaje obchodníky a technology až po tiskaře a pracovníky zajišťující dokončující zpracování produkce. V současné době už není nadstandardem nabídky v této oblasti ani zpracování návrhu, ani vysoká finální kvalita produktů. Obě tyto věci už se staly samozřejmostí. Ale tlak zákazníků na další zvyšování kvality produkce přesto stále pokračuje, takže výrobci na něj musí bezpodmínečně reagovat, aby si mohli udržet, popřípadě ještě posílit svoji pozici na trhu. Certifikaci mezinárodní normy kvality ISO 9001 získala tiskárna LABEL design už v roce 2002, ale v průběhu uplynulých posledních tří let ji doplnila ještě o řadu dalších certifikací. Jedná se o celý soubor certifikátů mezinárodních norem ISO týkajících se nejenom kvality výroby, ale také ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, standardizace procesů technik flexotisku, ofsetu atd. Zkrátka v současné době je držitelem certifikátů snad na úplně všechno, co je možné v tiskárně certifikovat. Je to sice velmi obtížná a pracná cesta k úspěchu u zákazníků, ale jejím výsledkem je podnik, který na trhu nemá příliš mnoho rovnocenných konkurentů. Zní to možná trochu nadneseně, ale v případě tiskárny LABEL design je tomu skutečně tak.


LABEL design, a. s.
Chrášťany 185, 252 19 Praha–západ
Tel.: +420 257 894 111
Fax: +420 257 950 715
E-mail: obchod.cechy@label-design.cz
Internet: www.label-design.cz

 

Pro Svět tisku připravil Ivan Doležal


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní článkyVytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.