Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Profil regionu: Plzeňský kraj
Gustav Konečný - Svět tisku

Plzeňský kraj je svojí rozlohou 7 561 km² třetím největším krajem v České republice. Počtem obyvatel se ale řadí až na deváté místo. K 31. březnu 2007 měl 555 491 obyvatel. Plzeňský region patří mezi průměrně ekonomicky rozvinuté kraje v ČR. Na tvorbě hrubého domácího produktu České republiky se podílí přibližně 5,5 %. V podílu tvorby HDP na obyvatele zaujímá v porovnání s ostatními kraji páté místo. Z pohledu průmyslové infrastruktury dominuje v regionu město Plzeň, což platí také o polygrafii.

Podíl Plzeňského kraje na polygrafické produkci v Česku je znázorněn v přiloženém grafu. V letech 2004 a 2005 podíl převyšoval tři procenta, což jej mezi čtrnácti českými a moravskými kraji řadilo spolu s Jihočeským krajem na sedmé až osmé místo. V roce 2006 poklesl podíl na 2,8 %. Údaje o polygrafických výkonech v jednotlivých regionech přebíráme ze statistického šetření pro Český statistický úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jelikož výsledky polygrafického průmyslu za rok 2007 nebyly doposud zveřejněny, v textu a grafu proto vycházíme z údajů z prvních tří let po vstupu ČR do EU. Zatím nelze posoudit, zda byl předloňský výsledek náhodným výkyvem, nebo se jedná o dlouhodobější trend.

 


Podíl Plzeňského kraje na polygrafické produkci ČR

 

Plzeňský kraj tvoří sedm okresů. V tabulce uvádíme počty subjektů, jak vyplývají z databáze Českého statistického úřadu. Seznamy podnikajících fyzických a právnických osob se pravidelně aktualizují. V tomto článku vycházíme ze stavu k 31. prosinci 2007, kdy bylo v celém Česku zaregistrováno 12 533 fyzických a právnických osob, které měly v předmětu podnikání zapsánu jako hlavní činnost některý z polygrafických oborů. Plzeňský kraj se s počtem 363 subjektů podílí na celorepublikových číslech necelými třemi procenty. Téměř polovina subjektů je zaregistrována v Plzni. Kromě krajského města se podnikatelské aktivity v oboru polygrafie koncentrují také do ostatních větších měst v regionu.

Podobně jako v ostatních regionech, i v Plzeňském kraji v organizační struktuře převažují fyzické osoby, které podnikají podle živnostenského zákona. Z celkového počtu 363 podnikatelů je 311 fyzických osob, tj. více než 85 %, z toho dvě fyzické osoby jsou zapsány v obchodním rejstříku. Seznam podnikajících subjektů obsahuje také čtyři zahraniční osoby. Stejně jako v ostatních krajích, ani na Plzeňsku nemusejí počty fyzických osob vždy věrně zobrazovat skutečnost, například proto, že některé nejsou v daném období aktivní. Základ oboru v příslušném regionu tvoří vždy obchodní společnosti. V Plzeňském kraji působí v polygrafii 47 společností s ručením omezeným a jedna akciová společnost (Typos).

 

Počty podnikajících subjektů

 

Okres Počet
Domažlice 38
Klatovy 62
Plzeň-město 176
Plzeň-jih 23
Plzeň-sever 21
Rokycany 22
Tachov 21
Celkem 363

 

Při pohledu na strukturu polygrafického oboru podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) zjišťujeme, že 67 subjektů si nechalo zapsat jako hlavní činnost celou skupinu OKEČ 22.2 – tisk a činnosti související s tiskem. Dvacet podnikajících subjektů se zabývá tiskem ostatním, jinde neuvedeným (OKEČ 22.22). Vázání knih, tj. činnosti podle OKEČ 22.23, se věnuje 21 podnikatelů. Deset podnikatelů má jako svou hlavní náplň přípravu tisku (OKEČ 22.24). Na ostatní činnosti související s tiskem, tj. na skupinu OKEČ 22.25, se zaměřilo 245 podnikajících subjektů. Činnost podle OKEČ 22.21, tj. tisk novin, má ve vedlejších činnostech podle klasifikace OKEČ uvedenu společnost Typos.

Z celkového počtu 363 subjektů vykonává činnost samostatně 318 osob, z toho 194 údaj o počtu zaměstnanců neuvádí a 124 vykazuje aktivitu bez zaměstnanců. S jedním až pěti zaměstnanci pracuje 24 firem. Ve velikostní skupině s šesti až devíti zaměstnanci je zařazeno pět subjektů. Osm firem vykazuje personální stav 10–19 zaměstnanců. Do skupiny s 20-24 zaměstnanci patří dvě organizace, zatímco čtyři firmy uvádějí stav personálu mezi 25 až 49 zaměstnanci. Do kategorie skutečně velkých polygrafických společností s 250 až 499 zaměstnanci patří firmy Typos a Reus. Webové stránky Plzeňského kraje se polygrafii v regionu samostatně nevěnují. Obsahují odkaz na katalog firem, kde lze nalézt 35 tiskáren. V příbuzných oborech reklamních agentur apod. nabízejí své služby desítky dalších firem.

 

Významné firmy z plzeňského regionu

V Plzeňském kraji je zaregistrováno 48 obchodních společností, které se věnují polygrafii. Některé z nich přesahují svým významem hranice kraje i České republiky. Největším polygrafickým výrobcem je v plzeňském regionu společnost Typos. Společnost Typos, tiskařské závody, patří zároveň k největším tiskárnám v České republice. Kromě základního závodu v Plzni má další výrobní kapacity také v Domažlicích a Chebu. Rozsah poskytovaných služeb zahrnuje prakticky všechny druhy ofsetových tiskovin. K tomu má firma k dispozici kompletní vybavení v pre-pressu, tisku i dokončujícím zpracování. Výčet tiskových strojů, jak jej podnik uvádí na svých webových stránkách, prokazuje prioritní pozici společnosti Typos v Plzeňském kraji, a nejen tam. Tiskárna má ve formátech B1, B2 a B3 k dispozici mj. tiskové stroje Heidelberg Speedmaster CD 102-5+LX, MAN Roland 704, Komori Lithrone 526 a Heidelberg GTO 52-4. Pro tisk ve formátu B0 slouží v Typosu stroje KBA Rapida 142-4 a Rapida 142-5. K výrobě tiskopisů se používá devítibarvová UV rotačka Müller Martini Concept NT. Kapacitu v archovém tisku doplňují stroje Planeta Variant P24 a Adast Dominant 725. Když se firma Typos stala spolu se společnostmi Svoboda Press a Severotisk součástí skupiny podniků Euro-Druckservice, byl do plzeňské firmy převeden z Prahy archový ofset. Typos nyní v rámci skupiny podniků kooperuje archový ofset i pro tiskárny Svoboda Press a Severotisk.

Společnost Typos si již před deseti lety založila dceřinou firmu Typos-Digital Print a jako jedna z prvních u nás následovala trend, který je obvyklý na nejvyspělejších světových trzích, a to zejména v USA, kde si velké ofsetové tiskárny začaly již před lety zakládat divize zaměřené na digitální tiskové technologie. Ofsetový a digitální tisk se v takto velkých tiskárnách vhodně doplňují. Malonákladový digitální tisk je z pohledu efektivity výhodný pro celou řadu zakázek. Typos-Digital Print poskytuje rovněž služby charakteru print-on-demand. Příkladem využití digitálního tisku jsou dotisky Anglicko-německo-českého polygrafického slovníku, sestaveného prof. Marií Kaplanovou, CSc., ing. Markétou Držkovou a kol. Slovník vydal Svaz polygrafických podnikatelů a podle vyjádření jeho prezidenta ing. Jana Sochůrka jsou služby poskytované firmou Typos-Digital Print při dotiscích slovníku velmi operativní. „Společnost Typos patří k zakládajícím a největším členům našeho svazu,“ konstatoval také ing. Sochůrek.

Výčet polygrafických společností z Plzeňského kraje by samozřejmě nemohl být úplný bez firmy Reus, která patří mezi pět největších kniháren v Evropě. Svou činnost zahájila jako součást Oldenbourg Gruppe v závěru roku 2000. Od roku 2006 patří do skupiny podniků Schlott Gruppe, v jejímž rámci se specializovala na výrobu katalogů. Společnost Reus jich ročně vyrobí asi 80 milionů. Jsou určeny především pro německý trh, ale roste také podíl tuzemských zakázek. Ve strojích a zařízeních převažuje značka Müller Martini. K výrobě vazby V1 slouží snášecí drátošičky Sammelhefter 1 300, 2 300 a 3 335, vazba V2 se zpracovává na lepicích linkách Corona a Normbinder NB4 a NB5.

 


Ve formátu B0 tiskne Typos na Rapidách 142

 

K dalším členům SPP v Plzeňském kraji patří společnost Nava Tisk, která má v náplni polygrafickou výrobu i nakladatelskou činnost. V rámci nakladatelské činnosti vydává okolo čtyřiceti titulů časopisů a knih ročně. Na rozdíl od větších společností Typos a Reus, které jsou součástí nadnárodních skupin polygrafických podniků, je Nava Tisk ryze česká soukromá firma. Na trhu působí od roku 1992. Nyní zaměstnává okolo padesáti pracovníků. V jejím produktovém portfoliu jsou zastoupeny prakticky všechny druhy polygrafické produkce. Doposud tiskla na strojích Polly a Adast Dominant. V současné době ve firmě probíhá výběrové řízení na dodavatele čtyřbarvového stroje ve formátu B2 a dalších strojů a zařízení pro dokončující zpracování. V dokončujícím zpracování Nava Tisk nabízí všechny druhy vazeb. V pre-pressu se využívá CtP Prosetter 74. Loni si firma Nava Tisk vybudovala v Plzni nové klientské centrum. „Stav polygrafie v Plzeňském kraji bych charakterizovala jako stabilní. Naše společnost se zaměřuje na regionální zákazníky v Plzeňském a Karlovarském kraji. Klienty máme také v Praze,“ uvedla paní Jarmila Šůsová, ředitelka společnosti Nava Tisk.

Plzeňská společnost Bílý slon je aktivní v oblastech ofsetového tisku, grafického zpracování i digitálního tisku. V Plzni má také dva copyshopy, výrobu reklamních předmětů a prodej kancelářské techniky. Donedávna se zaměřovala převážně na regionální zákazníky. Do povědomí polygrafů v celé České republice se dostala v roce 2006, když si zakoupila první tiskový stroj Sakurai Oliver 466 SIP. Tímto strojem vstoupila distribuční společnost Uniware s technologiemi Sakurai na český trh.

 


Sakurai Oliver 466 SUI v tiskárně Bílý slon

 

Vlastnicky částečně propojené firmy Dragon Press z Klatov a Dragon Print z Plzně nabízejí ofsetový i digitální tisk. Klatovský Dragon Press předloni nahradil starší stroj Polly 745 novou čtyřbarevkou KBA Performa 466. Tiskne také na strojích Polly 725 a Adast 315. Firma s více než 20 zaměstnanci má kromě Klatovska zákazníky v Plzni, na Karlovarsku a v Praze. Podíl lokálních zakázek pro Klatovy a okolí je poměrně nízký. „Větší zakázky a rostoucí počet zákazníků získáváme hlavně z Prahy,“ řekl spolumajitel a jednatel tiskárny Dragon Press pan Josef Majer. Menší část produkce míří také do Německa. Letos vstoupil Dragon Press rovněž do velkoformátového ink-jetového tisku, když si pořídil systémy Océ Arizona a Mutoh. Plzeňský Dragon Print se zaměřuje na digitální malonákladový i velkoplošný digitální tisk.
Plzeňská společnost Nikotisk patří od roku 1993 k významným dodavatelům spotřebních materiálů pro polygrafický průmysl nejen v plzeňském regionu. Nikotisk má pobočku i v Praze. V nabídce Nikotisku převažují materiály od italských firem. Společnost Nikotisk je ostatně od roku 1998 exkluzivním zástupcem italského koncernu Samor v Česku a na Slovensku. V západních Čechách našly dobré místo k podnikání také mnohé firmy z Německa, které využívají kvalifikované pracovníky a výhodné mzdové relace. Příkladem může být třeba společnost Sigloch Edition Buchbinderei, která si v Horšovském Týně v okrese Domažlice vybudovala knihařský závod. Před rokem byla v knihárně nainstalována již druhá linka Kolbus na výrobu tuhé vazby V8.

 

Závěr

Kromě regionálních zákazníků v západních Čechách a klientů v Praze mají polygrafické firmy z plzeňského regionu nejvíce odběratelů v Německu. Ačkoliv Plzeňský kraj sousedí s kraji Karlovarským, Středočeským, Jihočeským a kratičkým úsekem i s Ústeckým, nejdelší hranici má s Bavorskem. Snadná dostupnost Německa samozřejmě napomáhá k orientaci polygrafických firem z Plzeňského kraje na zahraniční klientelu, což bude charakterizovat polygrafii v Plzeňském kraji i v dalších letech.

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Profil regionu: Jihomoravský kraj (14. 11. 2007 - Gustav Konečný)
× Profil regionu: Ústecký kraj (12. 12. 2007 - Gustav Konečný)
× Profil regionu: Zlínský kraj (17. 1. 2008 - Gustav Konečný)
× Profil regionu: Královéhradecký kraj (29. 2. 2008 - Gustav Konečný)
× Profil regionu: Moravskoslezský kraj (19. 4. 2008 - Gustav Konečný)
× Profil regionu: Pardubický kraj (9. 5. 2008 - Gustav Konečný)
× Profil regionu: Kraj Vysočina (15. 6. 2008 - Gustav Konečný)
× Profil regionu: Liberecký kraj (5. 7. 2008 - Gustav Konečný)
× Profil regionu: Karlovarský kraj (10. 9. 2008 - Gustav Konečný)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.