Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Profil regionu: Karlovarský kraj
Gustav Konečný - Svět tisku

Karlovarský kraj je podle všech polygrafických kritérií nejmenším regionem České republiky. S podílem na polygrafické produkci, který v letech 2004 až 2006 nepřevýšil 0,40 %, se řadí na poslední místo mezi všemi českými a moravskými kraji. Zanedbatelný podíl na celostátní výrobě tiskovin je vysvětlitelný i nízkým počtem obyvatel, který pouze o málo převyšuje 300 tisíc. Přesto i v Karlovarském kraji působí řada zajímavých polygrafických firem.

V seriálu článků o polygrafii v regionech ČR postupně uveřejňujeme profily jednotlivých krajů. Údaje přebíráme ze statistického šetření pro Český statistický úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Databáze podnikatelských subjektů se pravidelně aktualizuje. Počty subjektů uváděné v tomto článku jsou platné k 31. prosinci 2007. Ke konci minulého roku bylo v celé ČR napočítáno 12 533 fyzických a právnických osob, které měly v předmětu podnikání zapsán některý z oborů v odvětví polygrafie. Z toho bylo v Karlovarském kraji registrováno 231 subjektů, tj. 1,84 %.

 

Počty podnikajících subjektů

 

Okres Počet
Cheb 71
Karlovy Vary 107
Sokolov 53
Celkem 231

 

 

Podíly krajů na polygrafické produkci ČR nebyly za rok 2007 zatím dopočítány. V textu a grafu proto vycházíme z údajů za období 2004 až 2006. Karlovarský kraj se rozkládá na ploše 3 314 km², což činí 4,25 % rozlohy ČR. Tvoří jej okresy chebský, karlovarský a sokolovský. V kraji se nachází 132 obcí, které jsou dále členěny do 519 částí. V regionu je celkem 30 měst. Města a obce s rozšířenou působností jsou Aš, Cheb, Mariánské Lázně, Karlovy Vary, Ostrov, Kraslice a Sokolov. Podnikatelské aktivity v oboru polygrafie se koncentrují do větších měst v regionu.

 


Podíl Karlovarského kraje na polygrafické produkci ČR

 

Počty polygrafických subjektů zaregistrovaných v jednom ze tří okresů kraje uvádíme v tabulce. V porovnání s ostatními kraji ČR je Karlovarsko i v počtu subjektů na posledním místě. Ovšem také v Karlovarském kraji je nejvyšší počet subjektů zaregistrován v okrese, jenž zahrnuje také krajské město, a to 107 z 231, tj. 46,3 %.

Ani Karlovarský kraj netvoří výjimku ve struktuře podnikatelských subjektů. Podobně jako v ostatních regionech, i v nejzápadnějším českém kraji mají v organizační struktuře převahu fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. Z celkového počtu 231 podnikatelů je 211 fyzických osob, tj. více než 91 %. V seznamu podnikajících subjektů jsou navíc zapsány také tři zahraniční osoby. Počty fyzických osob však nemusejí vždy věrně zobrazovat skutečnost například proto, že některé nejsou v daném období aktivní. Obchodních společností, které mají v podnikatelské náplni některý z polygrafických oborů, lze v Karlovarském kraji napočítat 17, z toho je 15 společností s ručením omezeným a dvě veřejné obchodní společnosti.

Analýza odvětví podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) přináší v karlovarském regionu podobné procentuální výsledky jako v průměrných českých či moravských krajích, avšak s podstatně nižšími celkovými počty. V kraji má 42 subjektů zapsánu jako hlavní činnost celou skupinu OKEČ 22.2 – tisk a činnosti související s tiskem. Tiskem ostatním, jinde neuvedeným (OKEČ 22.22) se zabývá 19 subjektů. Vázání knih, tj. OKEČ 22.23, má ve štítě vepsáno 17 podnikatelů. Přípravou tisku (OKEČ 22.24) se jako svou hlavní činností zabývá pět subjektů. Ostatní činnosti související s tiskem, tj. skupinu OKEČ 22.25, si zvolilo 148 podnikajících subjektů. V seznamu polygrafických oborů v Karlovarském kraji nenalezneme činnost podle OKEČ 22.21, tj. tisk novin. Novinový tisk na lokální úrovni je obvykle zahrnut do ostatních polygrafických činností.

Kromě čestných výjimek jsou polygrafické firmy z Karlovarského kraje v celostátním měřítku málo známy. Většina fyzických osob a malých subjektů se zaměřuje na potřeby zákazníků v regionu. Pouze 22 firem má na lokálním i nadregionálním trhu určitou váhu. Z těchto 22 subjektů patří 11 do skupiny s jedním až pěti zaměstnanci. Čtyři firmy zaměstnávají šest až devět osob. Jedna organizace patří podle počtu zaměstnanců do skupiny s 10 až 19 pracovníky. Pouze jednu firmu lze zařadit i do kategorie podniků s personálním stavem 25–49 osob. Čtyři společnosti vykazují počet zaměstnanců od 50 do 99 a jeden podnik – společnost Amon & Co. – se řadí do velikostní kategorie se stovkou až dvěma sty zaměstnanci. Z celkového počtu 209 ostatních subjektů 131 personální stav neuvedlo a 78 pracuje bez zaměstnanců.

O počtech polygrafických firem v jednotlivých regionech dávají přehled rovněž katalogy firem a institucí. V případě Karlovarského kraje obsahuje katalog 29 tiskáren. Samostatně se jako ofsetové tiskárny prezentuje sedm organizací, tři firmy se zaměřují na velkoplošný tisk a sítotisku se věnují dva subjekty. Digitální tisk a výrobu knih samostatně inzeruje jedna firma a stejně tak se jeden subjekt specializuje na tisk a vázání knih.

 

HB Print

Mezi polygrafickými firmami v Karlovarském kraji jednoznačně vyčnívá tiskárna HB Print v Chebu. Tiskárna vznikla v roce 1990 a pod současným názvem působí od roku 1995. HB Print má k dispozici moderní technologie pro všechny fáze polygrafického výrobního procesu. Osvit tiskových desek si tiskárna zajišťuje na zařízení CtP Heidelberg Prosetter 74. Hlavní produkční kapacitu v ofsetovém tisku představuje stroj Polly Performer 474. Tiskárna loni nahradila ve svém strojovém parku starší dvoubarevku Heidelberg Printmaster 74-2 novým strojem stejné značky, typu i počtu tiskových jednotek. Jak uvedl ředitel a jednatel pan Petr Průcha, společnost HB Print počítá s investicí do nového pětibarvového tiskového stroje ve formátu B2 s obracecím zařízením za druhou tiskovou jednotkou, který by nahradil čtyřbarvový tiskový stroj Polly Prestige 474. V současné době firma vyhodnocuje nabídky, které obdržela od všech výrobců přítomných na českém trhu. Nainstalování nového tiskového stroje lze očekávat v prvním čtvrtletí příštího roku.

V dokončujícím zpracování je chebský HB Print vybaven ­technologiemi pro výrobu vazeb V1 a V2. V loňském roce tiskárna nahradila starší lepičku Heidelberg Quickbinder 200 novým čtyřkapsovým lepicím strojem Horizon BQ-470. Součástí technologické výbavy je i laminovací stroj Delta Junior z produkce lanškrounské firmy Komfi. O moderním řízení firmy HB Print svědčí skutečnost, že má implementován informační systém Cicero od pardubické společnosti Stapro. V roce 2005 tiskárna rozšířila své výrobní plochy na cca 1 000 m². Ofsetový tisk i dokončující zpracování často kooperují v HB Printu i ostatní tiskárny z Karlovarského kraje. Podobně jako další firmy z regionu, i HB Print využívá především blízkosti silného německého trhu a velkou část produkce vyváží k západním sousedům. Vývoz do Německa, Rakouska, Francie a Itálie představuje 70 % tržeb. Tradičním produktem jsou zejména příbalové tiskoviny pro společnost Wella. Firma HB Print zaměstnává okolo padesáti pracovníků. Vytváří roční obrat asi 70 mil. Kč. „Konkurence sílí i v našem kraji, ale zároveň pozitivně působí na rozvoj trhu,“ zhodnotil stav oboru v karlovarském regionu pan Petr Průcha.

Společnost HB Print je propojena s firmou Top Hakl, z níž se ostatně před třinácti lety vyčlenila. Chebská společnost Top Hakl se ve své provozovně v Libé zabývá převážně výrobou krabiček, obalů, tašek, potahovaných krabic apod. Tisk pro Top Hakl zajišťuje HB Print.

 

Některé malé tiskárny

V Karlovarském kraji působí také řada malých tiskáren, které mají svoji lokální i nadregionální klientelu. Chebská tiskárna se sídlem v Aši zajišťuje tisk firemního i společenského merkantilu. Zabývá se i tiskem reklamy a knih. Disponuje technickým vybavením, které jí umožňuje provádět všechny běžné druhy dokončovacích prací. Kromě tuzemských zákazníků má klienty i v Německu a Švýcarsku. Jako svou specializaci Chebská tiskárna uvádí tisk oděvních visaček.

Rodinná firma KVTISK působí v Karlových Varech od roku 1994. V tiskárně v průmyslové zóně v Karlových Varech – Staré Roli tiskne na strojích Adast Dominant 745 a Adast Dominant 516 širokou škálu polygrafické produkce. V seznamu zakázek má také některé regionální zpravodajské tiskoviny novinového typu.

Tiskárna Garmond sídlí v Dalovicích na okraji Karlových Varů. Na regionálním trhu působí od roku 1992. V roce 1998 si pořídila tiskový stroj Adast 745, což tehdy byla na Karlovarsku první čtyřbarevka. Od roku 2005 tiskne na strojích Polly 466 a Polly 266. Také vybavení pro dokončující zpracování odpovídá převážně merkantilnímu typu produkce. Další firmou z řady karlovarských merkantilních tiskáren může být například Median, která zajišťuje standardní ofsetový tisk do formátu A2.

 

Amon & Co.

Společnost Amon působí ve specifickém segmentu polygrafie. Její hlavní náplní je totiž výroba tapetových vzorníků. Odběratele pro vzorky tapet má téměř výhradně v západní Evropě. Její produkce směřuje z poloviny do Německa a z dalších padesáti procent do Francie. „Z naší produkce jde na český trh méně než jedno procento,“ konstatoval pan Karel Utikal, jednatel a spolumajitel společnosti Amon. Přestože tapety se potom u zákazníků firmy Amon potiskují převážně sítotiskem, vzorníky pro výrobce tapet se v tiskárně Amon tisknou na starších strojích Heidelberg. Společnost Amon zaměstnává asi 110 lidí a podle počtu pracovníků je největší firmou z odvětví polygrafie v Karlovarském kraji. Firma se sídlem v Hazlově má hlavní výrobní závod v Aši. „Polygrafie se rozvíjí i v západním cípu České republiky, i když samozřejmě ne tak rychle jako ve středních Čechách,“ zhodnotil stav polygrafického odvětví v karlovarském regionu pan Karel Utikal.

Na Karlovarsku sídlí nejen tiskárny, ale také řada firem z reklamní branže a příbuzných oborů. U některých z nich převažují spíše distribuční činnosti. Velmi široký rozsah služeb v odvětví polygrafického, obalového a papírenského průmyslu na celém území Česka nabízí například slovinská společnost Dinocommerce se sídlem v Karlových Varech.

 

Závěr

Přestože Karlovarský kraj je podle podílu na polygrafické produkci v České republice mezi ostatními regiony na posledním místě, přední firmy z oboru využívají možnost tisknout pro německé a další západoevropské zákazníky. Malé polygrafické firmy pokrývají lokální poptávku merkantilního charakteru. Náročnější zakázky zajišťují v kooperaci. Karlovarský kraj je příkladem regionu, který ještě zdaleka nevyčerpal v polygrafii svůj potenciál.

 

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Profil regionu: Jihomoravský kraj (14. 11. 2007 - Gustav Konečný)
× Profil regionu: Ústecký kraj (12. 12. 2007 - Gustav Konečný)
× Profil regionu: Zlínský kraj (17. 1. 2008 - Gustav Konečný)
× Profil regionu: Královéhradecký kraj (29. 2. 2008 - Gustav Konečný)
× Profil regionu: Olomoucký kraj (16. 3. 2008 - Gustav Konečný)
× Profil regionu: Moravskoslezský kraj (19. 4. 2008 - Gustav Konečný)
× Profil regionu: Pardubický kraj (9. 5. 2008 - Gustav Konečný)
× Profil regionu: Kraj Vysočina (15. 6. 2008 - Gustav Konečný)
× Profil regionu: Liberecký kraj (5. 7. 2008 - Gustav Konečný)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.