Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Tiskárna AG TYP
Patrik Thoma - Svět tisku

Východočeský kraj je jednou z bašt polygrafického průmyslu. V tomto regionu můžeme nalézt celou řadu tiskáren, které se často nejenom z geografického hlediska orientují na stroje vyrobené v Dobrušce. Nejinak je tomu i u tiskárny AG TYP z Kostelce nad Orlicí.

 


Budova tiskárny AG TYP v Kostelci nad Orlicí působí velmi moderně

Její historie sahá až do května roku 1989, kdy tento kostelecký provoz vznikl jako přidružená výroba zemědělského družstva. Odsud také pochází název této „družstevní tiskárny“, kde písmena AG skrývají slovo Agro a TYP pak označuje tiskárnu nabízející tiskové a typografické služby. Součástí družstva byla tiskárna až do roku 1991, kdy se družstvo rozpadlo. Již dříve však byla doplňková výroba potlačována a tiskárna začala vzkvétat až po privatizaci v již zmíněném roce 1991. Tehdy tiskárna získala také svých dnešních pět majitelů. Nebývá přitom zvykem, aby nejenom polygrafické podniky měly tak velký tým majitelů, jak se však ukazuje na názorném příkladu tiskárny AG TYP, i takové výjimky jsou možné a tiskárna takto bezproblémově funguje již 17 let. Vraťme se však do dávné historie privatizace tiskárny AG TYP. Jejími novými majiteli se stali pánové Pavel Mervart, Vladimír Falta, Luboš Šmída, Jan Martinec a Josef Knížek. V té době tiskárna sídlila v pronajatých prostorech v Tůmově ulici 903. Také zde tiskárna působila až do roku 2004. Po patnácti letech své existence se totiž tiskárna přestěhovala do nově postavené budovy v ulici Rudé Armády 1468 v Kostelci nad Orlicí. Původní prostory však tiskárna mezitím odkoupila a dodnes je využívá především jako skladové prostory.

Není nutné příliš zdůrazňovat, že stejně jako řada dalších tiskáren na území České republiky, také kostelecká tiskárna AG TYP začínala se skromným technologickým vybavením, postupem času se však vybavovala moderními technologiemi, které dnes z tiskárny činí prosperující polygrafický podnik, který se ve svém provozu může pochlubit i nejnovějšími tiskovými stroji, z nichž ten poslední byl poprvé představen až na veletrhu Drupa 2008 v německém Düsseldorfu. V nedávné době se totiž tiskárna AG TYP vybavila čtyřbarvovým ofsetovým strojem KBA Performa 66.

 


Zatím posledním přírůstkem v rámci strojového parku tiskárny je tiskový stroj KBA Performa 66 v provedení Drupa 2008

 

V počátcích byla tiskárna vybavena především jedno- a dvoubarvovými stroji z produkce tuzemských výrobců. K tisku zde tak bylo používáno stroje Romayor 314, jenž byl v jednobarvovém tisku doplněn také strojem Adast Dominant 715. Starší stroj Polly 725 zajišťující dvoubarvový tisk byl posléze doplněn čtyřbarvovým strojem Adast Dominant 745. Postupem času se však začalo ukazovat, že stávající vybavení bude nedostatečné potřebám stále více náročného polygrafického trhu, a proto se tiskárna musela rozhodnout pro další modernizaci svého strojového parku. Již před dvěma lety se proto v tiskárně objevil první čtyřbarvový stroj KBA Performa 66 pracující v maximálním formátu A2. „Pro nákup tohoto stroje hovořilo hned několik faktorů. V prvé řadě jsme uvažovali o nákupu stroje ve stejné formátové řadě, s jakou pracuje naše tiskárna již řadu let. K rozhodnutí pro stroj KBA Performa 66 hovořila jistě i velmi dobrá zkušenost se servisem. Díky naší poloze k dobrušskému závodu je nám výrobce totiž schopen nabídnout skutečně velmi rychlé servisní zásahy, což je z pohledu tiskárny velmi důležité,“ říká Pavel Mervart, jeden z pěti společníků tiskárny AG TYP. Dobré zkušenosti s tiskovým strojem KBA vedli v tomto roce k dalšímu poměrně logickému kroku, a to k nákupu dalšího čtyřbarvového stroje, kterým se stal již zmiňovaný stroj KBA Performa 66 v provedení Drupa 2008, opět pracující v maximálním formátu A2. Hlavní změnou oproti předcházejícímu modelu je nejenom změna designu, kdy jednotlivé tiskové agregáty mají s bočním prolisem stejné řešení vnějšího vzhledu jako ostatní stroje řady KBA, ale také vysoký stupeň automatizace vedoucí k významnému zkrácení přípravných časů. „Jde o stroj, který je ve velmi vysoké výbavě včetně poloautomatického zakládání tiskových desek či mycích zařízení barevníků a ofsetových potahů. V oblasti přestavení stroje na novou zakázku jistě napomáhá i dálkové přednastavení barevnic nebo nastavování tloušťky zpracovávaného materiálu,“ míní Pavel Mervart. Tiskový stroj dokáže pracovat s archy, jejichž maximální formát je 485 x 660 mm, přičemž potisknutelná plocha může dosahovat rozměrů do 475 x 650 mm. Pro úplnost dodejme, že minimální formát u tohoto nového stroje je 330 x 330 mm. Zpracovávat lze přitom široké spektrum natíraných i nenatíraných substrátů, jejichž tloušťka je do 0,45 mm. Produkční rychlost se u stroje tuzemské výroby pohybuje v závislosti na zpracovávaném materiálu do 10 000 archů za hodinu.

Tiskárna se nákupem nového tiskového stroje zařadila mezi moderní polygrafické provozy, které se mohou pochlubit tím nejmodernějším vybavením. Není bez zajímavosti, že tiskárna nyní pracuje na jednu prodlouženou směnu a zaměstnává celkem 18 zaměstnanců. „Vsadili jsme na kvalitní zaměstnanecký kolektiv. Není žádnou výjimkou, když s námi zaměstnanci spolupracují i velkou řádku let. Právě na kolektivu a dobrých pracovních vztazích si naše tiskárna velmi zakládá. Proto také pravidelně připravujeme nejenom akce orientované na naše zákazníky, ale pochopitelně i vnitrofiremní setkání, která mají sloužit k uvolnění, zábavě a načerpání nových sil do další práce,“ říká spolumajitel firmy.

Dnešní tiskárna AG TYP se zaměřuje na široké spektrum polygrafických zakázek. V jejím portfoliu nalezneme nejrůznější letáky, prospekty, katalogy, kalendáře, plakáty, ale také publikace s nejrůznějšími druhy knižních vazeb. Ve výrobě se zde nebrání ani drobným merkantilním pracím, jako jsou nejrůznější pozvánky, vizitky, oznámení apod. Pro řadu jednodušších prací je tiskárna vybavena i horkou sazbou a příslušnými tiskovými řešeními. Této technologie se zde však využívá pouze ojediněle pro některé typy malonákladových prací. Pokud se zaměříme na skladbu klientely tiskárny AG TYP, zjistíme, že zde tisknou nejenom regionální společnosti a organizace, ale že nemalé procento zákazníků tvoří i společnosti z Hradce Králové a Prahy. Jedná se přitom většinou o agentury a reklamní studia. Těmto společnostem může tiskárna nabídnout kompletní zpracování zakázek, v němž jsou zahrnuty nejenom tiskové a knihařské služby, ale i služby grafické a designérské.

 

Knihtisk

I když to nebývá příliš obvyklé, tiskárna AG TYP je vybavena kromě ofsetových strojů také stroji knihtiskovými. V provozu tiskárny jsou dva knihtiskové rychlolisy pracující v maximálním formátu B2, kromě toho je zde v plném provozu i několik strojů Grafopress s maximálním formátem 30 x 21 cm. „Všechna zařízení jsou v současnosti plně funkční a nejsou používána ani tolik k vlastnímu tisku, jako k dalším operacím, jako je perforace, výsek či zlacení. Významnou specialitou naší tiskárny je také číslování. Knihtiskové rychlolisy je totiž možné využít i k dotisku variabilních průmyslových čárových kódů, které jsou mnohdy tištěny pouze pomocí speciálních ink-jetových hlav. U nás jsme však vybaveni speciální technologií od německé firmy Leibinger, která nám nabízí možnost průmyslového zpracování těchto kódů i prostřednictvím knihtiskové technologie,“ říká Pavel Mervart.

 

Předtisková příprava

Součástí polygrafického provozu tiskárny AG TYP je i velmi dobře vybavené grafické studio, které může v případě potřeby zákazníkům rovněž nabídnout zhotovení grafického návrhu pro nejrůznější typy tiskovin. Příprava probíhá především v programech Adobe Photoshop, Adobe ­InDesign a CorelDraw. Obrazové předlohy jsou zpracovávány pomocí skenerů Umax a HP. Samozřejmostí je pochopitelně i příjem dat a předloh v celé řadě formátů.

Také v segmentu předtiskové přípravy tiskárna v minulosti významně posilovala. Z důvodu stále se zvyšujícího tlaku na kvalitu tisku a celého zpracování se totiž majitelé tiskárny AG TYP rozhodli pro cestu digitálního zpracování tiskových forem. Volba zde přitom padla na termální CtP systém PlateRite 4100 od společnosti Dainippon Screen, který do tiskárny dodala pražská firma Valido Pre-press. CtP dokáže pracovat rychlostí 10 desek v plném formátu za hodinu, přičemž k jejich osvitu slouží šestnáct termálních diod. PlateRite 4100 nabízí osvit v rozlišení 2 400, 2 438 a 2 540 dpi.

 


Z důvodu stále se zvyšujícího tlaku na tiskovou kvalitu se tiskárna rozhodla k nákupu CtP PlateRite 4100 od japonské společnosti Dainippon Screen

 

Knihařské zpracování

Tiskárna nabízí svým zákazníkům komplexní zpracování zakázek, takže kromě vlastního tisku zajišťuje i knihařské a dokončující zpracování. V řadě operací v tomto segmentu přitom může zakázky zpracovávat zcela soběstačně, u některých dalších speciálních operací, jako je například UV lakování či zhotovení vazby V8, musí využívat kooperací, podobně jako řada dalších polygrafických subjektů. Kromě toho je možné zhotovit v tiskárně i celou řadu operací, které vyžadují větší podíl manuální práce. V oblasti knihařského a dokončujícího zpracování je tiskárna AG TYP vybavena jednonožovými řezačkami a skládacími stroji Stahl. Snášení, falcování a zhotovení vazby V1 je pak možné také na stroji Bourg. Tiskárna disponuje i vlastní jednoklešťovou lepičkou pro zhotovení vazby V2.

 


Jednou ze specializací kostelecké tiskárny AG TYP je knihtiskové zpracování průmyslových čárových kódů

 

Výhled do budoucna

Je zřejmé, že tiskárna velikosti AG TYP nákupem nového tiskového stroje učinila nemalé investice, a proto se zde v nejbližší době nepřipravují žádné další převratné změny. Přesto by v budoucnosti rádi dovybavili provoz dokončujícího a knihařského zpracování, kde se uvažuje spíše než o navýšení kapacity o modernizaci stávajícího strojového parku. Není bez zajímavosti, že provozovna tiskárny, která byla postavena v roce 2004, a jež získala ocenění průmyslové stavby roku Královéhradeckého kraje, začíná být pro expandující tiskárnu pomalu nedostatečnou, a tak se zde vážně uvažuje i o případném přistavení druhé haly v zadním traktu stávající budovy.

 

Tiskárna AG TYP
Rudé armády 1468, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Tel./fax: +420 494 320 120-3
E-mail: agtyp@agtyp.cz
http://www.agtyp.cz

 

Pro Svět tisku připravil Patrik Thoma


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní článkyVytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.