Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Martin Peroutka, polygrafická výroba
Ivan Doležal - Svět tisku

Firma Martin Peroutka, sídlící na severním okraji města Buštěhradu nedaleko Kladna, patří v současnosti mezi nejvýznamnější tuzemské podniky zabývající se především obalovým, ale také komerčním tiskem. Prakticky již od svého vzniku průběžně investuje do nových technologií a postupně rozšiřuje i svůj nabídkový sortiment.

 


Letecký pohled na výrobní areál firmy Martin Peroutka

 

Martin Peroutka založil svoji firmu už v roce 1990, původně jako podnik na výrobu vinuté kartonáže, konkrétně dutinek z papíroviny určených pro termosondy využívané v hutnictví. Zkušební výroba těchto spirálových vinutých papírových trubic byla zahájena v roce 1991 a tato komodita je součástí výrobního programu podniku až dodnes, i když v současnosti se už nejedná pouze o trubice pro termosondy, ale také o dutinky určené k navíjení nejrůznějších flexibilních médií, od papíru přes plastové fólie až k textilním materiálům, a trubice využívané k dekorativním účelům.

Ovšem velice brzy bylo jasné, že taková specializace je příliš úzká, takže ještě v průběhu roku 1991 bylo rozhodnuto investovat do nových technologií a rozšířit nabídkové portfolio o výrobu skládaného perforovaného papíru pro výpočetní techniku a základní potisk těchto papírů. Proto byl ve výrobní hale instalován nejenom stroj na provádění skládání a perforace kotoučového papírů, ale také první tiskový stroj, dvoubarvový ofsetový stroj Ryobi. Od roku 1992 firma rozjela výrobu těchto papírů naplno a tisková technologie Martina Peroutku zaujala natolik, že už v létě téhož roku se rozhodl nabídku svého podniku rozšířit ještě dále, tentokrát o výrobu samolepicích etiket. To ovšem bylo podmíněno investicemi do dalších zařízení, jednak prvního kotoučového flexotiskového stroje Nilpeter F-2400, ale také například zařízení Babyflex na vymývání polymerických flexotiskových štočků nebo Rotoflex na dokončující zpracování vytištěných etiket, a v neposlední řadě k tomu patřilo i vybudování vlastního DTP studia zajišťujícího pre-pressovou fázi tiskové výroby.

Výroba vinuté kartonáže tak postupně přestala být nosným programem podniku a jeho hlavní náplní byl především tisk, ať už obalářského charakteru, jako byla výroba samolepicích etiket a kartonových visaček, potisk aluminiových i kartonových víček na kelímky a různé druhy flexibilních obalů, nebo komerční potisk papírů pro výpočetní techniku a výroba různých formulářů, tiskopisů, obálek apod.

Rozšiřování výrobního sortimentu a rozsáhlé investice do nových technologií, zahájené ve firmě Martin Peroutka v roce 1992, pokračují prakticky nepřetržitě až do současnosti. Technologické vybavení podniku postupně rozšířily další úzkoformátové flexotiskové rotačky Nilpeter v různých konfiguracích, šířkách dráhy a s různým doplňkovým vybavením, formulářové ofsetové rotačky Edelman, zařízení Rotoflex na dokončující zpracování etiket, digitální tiskový stroj umožňující plnobarevný jednostranný tisk pomocí zapékacích práškových tonerů, lakování, laminování, vysekávání a řezání z role do archů, a další zařízení. V současné době má firma Martin Peroutka více než 200 zaměstnanců a velice rozsáhlý výrobní program zahrnující především zpracování materiálů na bázi papíru a fólií pro balení a označování výrobků, ale také už zmíněnou produkci formulářů a dalších speciálních polygrafických výrobků a spirálově vinutých trubic. Široká škála produktů určených zejména pro potravinářský průmysl obsahuje samolepicí i nelepicí etikety, flexibilní etikety, tzv. shrink sleeves, potisk různých druhů flexibilních obalových materiálů a aluminiových i kartonových kelímkových víček. Aby svým zákazníkům mohla nabízet komplexní servis ve vysoké kvalitě, má vlastní grafické a DTP studio a oddělení technologie. Velká péče je věnována také vývoji nových výrobních postupů a produktů, který zajišťuje vlastní vývojové oddělení. Samozřejmostí je vysoká kvalita produkce. Firma je držitelem certifikátu systému managementu jakosti ISO 9001:2000, což je podmíněno dodržováním přísných vnitropodnikových norem výrobního workflow.

 


Nový laminovací stroj Super Simplex SL HD provádí lepení jednotlivých vrstev bariérových fólií dvousložkovým lepidlem

 

Obchodní zástupci firmy Martin Peroutka jsou ve spolupráci s pracovníky technologie vždy připraveni nabídnout klientům pro ně výhodné řešení zohledňující požadované technické parametry zakázky i cenovou náročnost.

Díky své spolehlivosti, rychlosti a kvalitě dodávek si firma Martin Peroutka vybudovala v průběhu své existence silné postavení na domácím trhu a zájem o její produkty je i v zahraničí. Přestože podíl exportu na celkovém objemu její produkce není zatím zásadně významný, vyváží své výrobky do okolních států EU, tedy do Rakouska, Maďarska, Polska a samozřejmě na Slovensko, dále také do Norska a Velké Británie a dokonce i do tak z našeho hlediska „exotické“ země, jakou je Venezuela. Přes tuto svoji nespornou úspěšnost ale neustále pokračuje v hledání nových technologických možností a postupů, nových produktů, které by mohly najít uplatnění na trhu. Příklady takových produktů by mohly být třeba RFID etikety nebo obaly z nové generace vícevrstvých bariérových fólií. Ty se nejčastěji používají při balení potravinářských výrobků a ve farmaceutickém průmyslu. Díky své úzké spolupráci s pražskou Vysokou školou chemicko-technologickou podepsala firma Martin Peroutka licenční smlouvu na exkluzivní využití ojedinělého patentovaného postupu výroby bariérových fólií nové generace. Dále firma získala od jednoho zahraničního výrobce exkluzivitu na bariérový materiál, který propojuje kvalitu bariérových vlastností s transparentností a je určitým zlomem v kategorii obalových materiálů. Má lepší bariérové vlastnosti než běžně používané fólie a navíc jeho vysoká transparentnost umocňuje atraktivitu vzhledu zabaleného produktu. Nová fólie z produkce firmy Martin Peroutka je jako obalový materiál zárukou dosahování požadované trvanlivosti zabaleného produktu a dokonce i jejího prodloužení ve srovnání se stávajícími materiály, ale zároveň u něj nedochází po uzavření obalu k zamlžování, tedy k tzv. fog efektu, potlačuje růst nežádoucích mikroorganismů v obalu a jeho dokonalá průhlednost je velice důležitá z hlediska reklamního působení.

 


CtP zařízení CDI Spark 4835 na provádění laserového osvitu termálních polymerů typu Fast

Tím jsme zároveň prozradili, že firma Martin Peroutka tuto novou bariérovou fólii nejenom potiskuje, ale také si ji sama vyrábí. Technický ředitel firmy ing. Pavel Jirák k tomu uvádí: „Koncem roku 2006 jsme se rozhodli částečně změnit výrobní zaměření našeho podniku a začít se orientovat hlavně na potisk fólií, a to nejenom fólií monolitických, ale také vícevrstvých materiálů kombinovaných podle určitých vlastností, tedy fólií bariérových. Toto rozhodnutí se zároveň stalo podnětem k investici do vlastního laminovacího stroje. Až do té doby jsme totiž tyto materiály nakupovali od dodavatelů, ale neexistoval žádný důvod, proč bychom je neměli začít vyrábět sami. V loňském roce jsme tedy v podniku instalovali nový laminovací stroj z produkce italského výrobce s šíří dráhy více než 1 metr a k němu odpovídající převíjecí/řezací zařízení, abychom vícevrstvé fólie mohli vyrábět ve větší šíři a teprve potom je řezat na požadované formáty. Koncem roku 2007 jsme oba tyto stroje uvedli do plného provozu a zahájili výrobu obalářských fólií jak pro vlastní potřebu, tak i pro koncové zákazníky. Další nové investice potom bezprostředně následovaly. Byl to především nákup CtP zařízení na zhotovování flexotiskových desek včetně nezbytného příslušenství. Naše staré analogové zařízení už totiž dosluhovalo a současně nám bylo jasné, že bez digitálního způsobu výroby tiskových forem pomocí CtP zařízení bychom postupně začali ztrácet dynamiku rozvoje, takže jeho pořízení bylo nezbytnou nutností. A protože jsme na jeho umístění už neměli dostatek místa, museli jsme koncem loňského roku vybudovat v našem areálu nové prostory, ve kterých je nyní umístěno jak CtP pracoviště, tak i kanceláře administrativy a částečně i obchodního oddělení. Instalace CtP zařízení proběhla v únoru letošního roku. Současně s ní se uskutečnila také instalace souvisejících nových softwarových programů a bylo třeba zajistit také archivaci dat vyráběných flexotiskových forem. A konečně naší nejnovější investicí je nový desetibarvový kotoučový flexotiskový stroj Nilpeter FA 4 s šíří dráhy 420 mm. Všech jeho deset tiskových věží je vybaveno UV sušením a současně na sedmi z nich je instalováno také sušení horkovzdušné, takže se vlastně jedná o desetibarevku UV a sedmibarevku pro tisk vodou ředitelnými barvami. Tato rotačka přizpůsobená potisku fólií je nejrychlejší z našich flexotiskových strojů. Na tiskových i rastrových válcích využívá technologii sleevů, všechny tiskové jednotky jsou poháněny servomotory a do její výbavy patří také rotační výsek, separační zařízení pro tisk do lepidla a laminovací jednotka. Také tento stroj je v současnosti už využíván v plném provozu, mimo jiné i k potisku fólií vyráběných na našem novém laminovacím zařízení.“

 


Nejnovějším přírůstkem technologického vybavení firmy je nová desetibarvová úzkoformátová flexotisková rotačka Nilpeter FA 4

 

Tyto uvedené inovace technologického vybavení a částečné přeorientování, respektive další rozšíření výrobního zaměření jsou ale teprve začátkem dlouhodobějšího projektu, na kterém ve firmě Martin Peroutka v současné době intenzivně pracují. „Trochu jsme se zaměřili na získání dotací z fondů EU,“ říká ředitel marketingu firmy Zdeněk Bydžovský. „Prostudovali jsme jednotlivé programy, podali projekty a nedávno jsme obdrželi první potvrzení dotace z programu Inovace. Tento program přímo navazuje na náš už zahájený projekt výroby obalových materiálů z nových bariérových fólií. Díky potvrzené dotaci by mělo být naším dalším krokem pořízení nové výkonnější výrobní technologie určené k potisku tohoto moderního obalového materiálu. Ale vzhledem k tomu, že už nemáme k dispozici dostatečně velký prostor, kam bychom tuto novou technologii mohli umístit, musíme začít nejprve výstavbou nové výrobní haly a zřejmě také nové administrativní budovy, ve které bude rovněž naše neustále se rozrůstající výzkumné a vývojové centrum. Ale všechno musí postupovat velice rychle, protože realizace tohoto projektu, jehož celková investice se bude blížit několika stům milionům Kč, musí být dokončena v roce 2010, tedy již za dva roky. Už máme schválenou také další dotaci EU na zavedení informačního systému. Tento krok by měl firmu opět posunout o výrazný kus kupředu zejména z hlediska řízení a předávání informací, ale budou z něj mít prospěch i naši zákazníci, protože jim umožní průběžné získávání potřebných informací z realizace jejich zakázky prostřednictvím internetového portálu. Projekt do dalšího dotačního programu připravujeme také v oblasti lidských zdrojů a v oblasti výzkumu a vývoje, ve které úzce spolupracujeme s VŠCHT Praha zejména při vývoji a zkoušení nových materiálů.“

 

Martin Peroutka
Třinecká 674, 273 43 Buštěhrad
Tel.: +420 312 250 011–6, +420 312 250 772
Fax: +420 312 291 302–3
E-mail: info@peroutka.cz
http://www.peroutka.cz

 

Pro Svět tisku připravil Ivan Doležal


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Martin Peroutka (13. 5. 2005 - PR)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.