Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Septima, s. r. o.
Patrik Thoma - Svět tisku

Již řadu let je v polygrafických kruzích pražská společnost Septima známá především jako firma zabývající se laminováním a dalšími druhy dokončujícího zpracování, jež vede k zušlechtění tiskových produktů. Za dobu své existence si vybudovala velkou klientelu zákazníků z celé republiky.

Není však již tolik známé, že polygrafická výroba není jediným zaměřením společnosti Septima. Historie této firmy se totiž začala psát v roce 1992, kdy původně vznikla z popudu celkem šesti společníků výhradně jako nakladatelství, jež se od svého počátku zaměřuje především na pedagogickou literaturu. Není jistě bez zajímavosti, že právě nakladatelství Septima bylo v České republice vůbec první, které začalo vydávat učebnice a pracovní sešity nejenom pro školy zvláštní, ale posléze i pro školy speciální. K těmto speciálním učebnicím v následujících letech přibyla také celá řada publikací pro základní školy pro sluchově postižené, pro odborná učiliště a pro praktické školy. Za šestnáct let existence nakladatelství zde spatřilo světlo světa již více jak 200 titulů v prvních vydáních, některé knihy byly navíc připravovány i opakovaně. Kromě učebnic a pracovních sešitů zde bylo vydáno i velké množství nejrůznějších sbírek úloh a příkladů, tabulek, metodických příruček či například mnoho dalších odborných materiálů pro speciální pedagogy.

Nakladatelská činnost však nezůstala na dlouhou dobu jediným zaměřením společnosti Septima. Již počátkem roku 1993 totiž bylo rozhodnuto o zahájení také laminovacího provozu, který vznikl jako podpora vydavatelské činnosti a který se postupem času vypracoval v plně soběstačnou divizi, jež je nakladatelství rovnocenným partnerem. V počátcích byl polygrafický provoz umístěn v pronajatých prostorách tehdejšího závodu ČKD polovodiče v Praze 4. Již po dvou letech však Septima dostala výpověď z pronájmu, protože původní areál měl ustoupit dnešnímu supermarketu. Útočiště tak našla Septima na Zbraslavi v Praze 5, kde si od společnosti Opus pronajala celé patro budovy. V té době byla společnost vybavena jedním laminovacím strojem a v rámci stěhování se rozhodla o rozšíření provozu na dva laminovací stroje. O další dva roky později, tedy v roce 1997, došlo k další významné události v historii firmy. Budova, ve které v současnosti byla společnost Septima v pronájmu, jí totiž byla nabídnuta k odkupu. Majitelé firmy tak stáli před rozhodnutím, jestli podstoupit další stěhování či investovat do vlastního objektu. Nakonec bylo rozhodnuto, že Septima zůstane v objektu na Zbraslavi. V témže roce také získala Septima jednoho ze svých významných zákazníků – tiskárnu Svoboda, která tehdy rozhodla o zrušení své sekce laminace a kompletní laminaci přesunula právě do zbraslavské společnosti. Spolu s přesunutím výroby se přesunulo ze Svobody do Septimy i zánovní laminovací zařízení Billhöfer. Od této doby již prakticky nic nebránilo dalšímu postupnému rozvoji polygrafického provozu této firmy.

 


Již řadu let v segmentu laminování sází společnost Septima také na laminátory od společnosti Autobond

 

V počátcích začínala společnost s laminovacími stroji Autobond, posléze však stroje tohoto výrobce doplnila také o již zmíněná zařízení od německé firmy Billhöfer. Právě tyto dvě značky můžeme nalézt v Septimě i v současnosti, i když za patnáct let existence polygrafického provozu již dávno došlo k obměně původních zařízení. V průběhu existence společnosti Septima přitom došlo i k dalším změnám. Počet společníků se postupně upravoval až na stávající tři, kteří všichni ve firmě rovněž pracují. Kromě nich má společnost Septima také dalších 15 zaměstnanců, z nichž celá řada působí ve firmě již od jejího počátku. Stejně jako se upravovalo množství společníků, došlo i k jisté úpravě zaměření společnosti. „I když jsme vznikli jako nakladatelství a posléze jsme k němu přidružili polygrafickou výrobu, došlo postupem času i na dodavatelskou činnost,“ vzpomíná Pavel Tondl, jeden ze současných společníků firmy. „Vzhledem k tomu, že jsme měli dlouhodobou zkušenost s laminovacími stroji Autobond, pro něž jsme přímo od výrobce odebírali i příslušná disperzní laminační lepidla, došlo k tomu, že jsme společnost Autobond na českém trhu začali zastupovat a laminační materiály začali dodávat i pro ostatní společnosti, které byly stroji Autobond vybaveny. Významný posun v dodavatelské činnosti nastal po nákupu laminovacího stroje Billhöfer. Zde totiž nebylo možné používat disperzní lepidla Autobond, a tak jsme se museli poohlédnout po jiném dodavateli lepidel, jehož produkty by nám plně vyhovovali na oba naše laminovací stroje. Po velkých testech se nám nejvíce osvědčily produkty firmy Henkel, se kterou jsme se taktéž posléze dohodli na dodávkách jejích produktů. V současnosti můžeme nabídnout nejenom kompletní portfolio materiálů pro laminaci, ale také v této oblasti nabízíme i poradenskou činnost. Při nejrůznějších testech navíc úzce spolupracujeme s laboratořemi společnosti Henkel v Düsseldorfu,“ říká Pavel Tondl.

 


Pomocí nového laminátoru od německé společnosti Billhöfer je možné zpracovávat archy do maximálního formátu B0

 

K významné modernizaci v polygrafickém provozu společnosti Septima pak došlo v loňském roce. Již v dubnu 2007 zde byl totiž nainstalován sítotiskový automat Sakurai Maestro MS102A II. Je zřejmé, že firma Septima se pro nákup tohoto nového zařízení rozhodla především kvůli posílení své pozice v oblasti zušlechťování. „Stále častěji jsme se setkávali s požadavky zákazníků, které jsme nebyli schopni splnit. Postupem času se totiž ukazuje, že zákazníci u svých produktů chtějí náročnější formy zušlechtění, k jejichž aplikaci je využití sítotisku nezbytné,“ říká Pavel Tondl. „Pro sítotiskový automat jsme se přitom rozhodli ze zcela logického důvodu. Všechna naše zařízení mají poměrně vysokou produktivitu, a tak jsme nemohli volit v oblasti sítotiskového zpracování řešení, které by brzdilo celkovou produktivitu. Zvažovali jsme přitom celou řadu alternativ, hlavním požadavkem byla reálná produkční rychlost alespoň na úrovni 2 000 archů za hodinu. Jistou roli v našem rozhodování pak hrála nejenom rychlost, ale také přesnost zpracování. V potaz bylo nutné při výběru stroje také brát jednoduchost obsluhy, protože v našem provozu na zařízení nepracuje tiskař, a ani naše firma se nikdy vlastním tiskem a tiskovými technikami nezabývala,“ dodává. Nové zařízení dokáže pracovat s archy o maximálním formátu 1 050 x 750 mm, přičemž nabízí největší tiskovou plochu 1 050 x 730 mm. Hodinový výkon sítotiskového automatu začíná na 800 výtiscích a končí nejvyšší tiskovou rychlostí 4 000 výtisků/hod. Díky stroji Sakurai Maestro MS102A II zde mohou zákazníkům nabídnout především parciální lakování, lze však provádět i celou řadu dalších aplikací. Sítotiskem je zde totiž možné zhotovovat například Braillovo písmo, stejně jako je možné nanášet speciální a efektové laky, glitry apod. Není bez zajímavosti, že v poslední době ve společnosti Septima dosáhli velkých úspěchů také v oblasti nanášení stíratelných barev.

 


Novinkou v portfoliu zařízení společnosti Septima je sítotiskový automat od japonské firmy Sakurai

 

Nový sítotiskový stroj však nebyl jedinou investicí, která zde v loňském roce proběhla. Nedlouho po tomto tiskovém stroji zde totiž došlo k obnovení strojového parku i v oblasti laminace, když starší stroj Billhöfer byl nahrazen moderním zařízením stejného výrobce. Za zmínku stojí především to, že jde o laminátor, který dokáže pracovat s archy do maximálního formátu B0, což má celou řadu předností. „V prvé řadě můžeme nabídnout služby laminace i tiskárnám, které disponují takto velkým formátem. Zde se jedná především o firmy pohybující se v segmentu kartonáže. Velmi zajímavý je formát našeho laminátoru i pro tiskárny pracující s tiskovým formátem B1. Zde je totiž možné nakládat i archy ve formátu B1 na šíři, což může mít vliv při orientaci archu z důvodu směru dráhy papíru. Nesmíme ani zapomínat, že při nakládání archů na šíři se významnou měrou zvyšuje produktivita stroje,“ říká Pavel Tondl.

I když v počátcích polygrafického provozu byla pozornost společnosti orientována hlavně na laminaci, postupem času do portfolia služeb společnosti Septima přibyly také další operace, mezi nimiž můžeme jmenovat zejména výsek a ražbu. Ražba je zde prováděna na příklopových lisech, k výseku je zde využito výkonného výsekového automatu. Samozřejmostí je také nabídka dalších specialit, jako je například aplikace řízených hologramů apod. V segmentu laminace pak Septima nabízí obě základní technologická řešení – jak laminaci využívající nanášení disperzního lepidla, tak i laminaci za tepla, kde je teplem aktivována mezivrstva lepidla. Díky tomu tak nyní může pokrýt veškeré potřeby zákazníků, kteří se rekrutují především z tiskáren. Není bez zajímavosti, že Septima není pouze lokálním zpracovatelem, ale že její zákazníci pocházejí z celé republiky.

 


Jednou z činností společnosti Septima je také výsek

 

Mezi její přednosti patří především dlouholeté zkušenosti s laminací, stejně jako široká nabídka produktů. Zákazník totiž může v každém okamžiku vybírat z několika druhů laminačních fólií, volit lze po dohodě i z dalších speciálních fólií, jako jsou například strukturované materiály, nejrůznější materiály s kovovými či difrakčními efekty, saténovým povrchem apod. Samozřejmostí je i možnost zpracování produkce digitálního tisku, s níž zde mají také dlouhodobé zkušenosti.

Je zřejmé, že v polygrafickém provozu společnosti Septima neusínají na vavřínech a i nadále hledí kupředu a hledají nové možnosti, jak vylepšit služby svým zákazníkům. Z hlediska strojového vybavení by v budoucnu mělo dojít především k posílení kapacity v oblasti ražby a výseku. „Stroje však nejsou jediným předmětem našeho zájmu. Velmi se nyní zabýváme například problematikou speciálních laminovacích fólií, které by zákazníkům mohli přinést větší výběr v oblasti efektů. Testujeme tak například difrakční fólie, potiskovatelné fólie s pokoveným povrchem a řadu dalších,“ říká Pavel Tondl. Pro nejbližší budoucnost zde také připravují katalog speciálních efektů a nabízených služeb, který by měl napomoci zadavatelům zakázek v rozhodování o vhodné povrchové úpravě svých tiskovin. V katalogu by měly být ukázány jednotlivé druhy laminací a dalších speciálních efektů vytvářených pomocí parciálního lakování výseku nebo ražby.

 

Septima, s. r. o.
Elišky Přemyslovny 378, 156 00 Praha 5 – Zbraslav
Tel.: +420 257 923 011
Fax: +420 257 922 312
E-mail: info@septima.cz
http://www.septima.cz

 

Pro Svět tisku připravil Patrik Thoma


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní článkyVytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.