Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Dipl.-Ing. Bernhard Klasen - osobnost ST 7-8 / 2008
Gustav Konečný - Svět tisku

S panem Bernhardem Klasenem, generálním ředitelem a spoluvlastníkem MKW Graphische Maschinen GmbH v Ulmenu, jsme hovořili v květnu v Jedovnicích u Brna, když předával společnosti Bind do užívání nově postavenou linku MKW Rapid UT36/GS/25x50/Duplex s 36 stanicemi na výrobu vazby V1. Naše diskuse potom pokračovala i na výstavě Drupa. Jak je již v rozhovorech Světa tisku s osobnostmi tradicí, nejprve jsme se pana Klasena zeptali na jeho kariéru…

 


Motto: Cíl dosáhneme vždy jen uskutečněním představ
Datum narození: 29. listopadu 1964
Místo narození: malá vesnice Schmitt v Porýní-Falcku
Rodinný stav: ženatý
Děti: dvě dcery
Auta: firemní Audi A4, soukromé BMW Z3 Roadster
Oblíbená jídla: vše z italské kuchyně
Oblíbený nápoj: coca-cola
Záliby: pobyt v přírodě


Vystudoval jsem obor elektroniky na Technické univerzitě v Cáchách. Krátký čas po absolvování jsem zůstal jako asistent na univerzitě, ale brzy jsem zjistil, že to není nic pro mne. Ani ne po půl roce jsem si založil vlastní inženýrskou kancelář. Pracoval jsem sám a specializoval jsem se na automatizační systémy, které pomocí počítače řídí určité procesy. Spolupracoval jsem s dalšími nezávislými specialisty, jako jsou programátoři, strojírenští konstruktéři a další. Měl jsem různé zakázky, například na řídící jednotky pro automobilový průmysl, které při crash-testech měřily schopnost testovaného vozu absorbovat energii vznikající při nárazu. Vyvinul jsem počítačový řídící systém, jenž zajišťoval zdokumentování průběhu testu. Další zajímavou zakázkou byl například řídící a kontrolní systém, který monitoroval průběh potahování plastových materiálů fluidní vrstvou a jejich slepení. Společným znakem všech zakázek byl počítačem řízený automatický technologický proces.

 

Kdy jste se začal zajímat o polygrafické stroje?

Poslední důležitou zakázkou mé samostatné inženýrské kanceláře byl v roce 1995 systém automatického řízení pro snášecí stroj. Tím jsem se dostal k práci pro polygrafický průmysl. Zakázku si zadala firma Müller Langenfeld, která před tím byla lídrem v segmentu horizontálních snášecích strojů. V roce 1996 jsme vyvinuli absolutně nový systém řízení pásového dopravníku pomocí PC. Spolupracoval jsem při tom s Friedbertem Wimmerem, jenž vedl technický rozvoj ve firmě ­Müller Langenfeld. Strávili jsme spolu spoustu času u stroje, který jsme připravovali jako prototyp, a potom i v diskusích se zákazníky. Podle jejich připomínek jsme upravovali některá technická řešení.

 

Co vás vedlo k založení samostatné společnosti MKW?

Když se pan Müller rozhodl prodat firmu Müller Langenfeld a když ji potom nový management rychle přivedl k bankrotu, dohodli jsme se s Friedbertem Wimmerem, že si založíme vlastní podnik. Měli jsme technické znalosti z výroby a vývoje snášecích strojů i kontakty z technické oblasti, ale abychom mohli své plány uskutečnit, museli jsme nejprve zjistit, jak na naši nabídku bude reagovat trh. První kladný ohlas jsme dostali od obchodního zastoupení společnosti manroland v Holandsku. Naše firma MKW, což znamená Maschinenbau Klasen-Wimmer, vznikla právě před deseti lety v květnu 1998. Pronajali jsme si výrobní halu v Kolíně nad Rýnem, přímo v nejdražší zóně u letiště, a ve skupině čtyř lidí jsme začali s výrobou prvního stroje.

 

Jak byste zhodnotil těch deset let vývoje vaší firmy?

První stroj jsme poprvé představili odborné veřejnosti v lednu 1999. Byl určen pro zákazníka v Holandsku. Vyznačoval se úplně novou koncepcí horizontálního snášení s kontinuálně běžícím pásovým dopravníkem. Spolu s řízením snášení pomocí počítače představoval na trhu novou generaci snášecích strojů. Nové řešení nám pomohlo získat hodně zakázek. Hned jedna z prvních, rovněž pro holandského zákazníka, byla v konfiguraci s 36 snášecími stanicemi. Záhy jsme se také přestěhovali do vlastního zrekonstruovaného objektu v Ulmenu, což je malé město asi 20 km od Kolína. Naše firma se začala rychle rozvíjet. Přibývalo obchodních partnerů na zahraničních trzích a rostl počet zakázek. Na největší světové výstavě Drupa v Düsseldorfu jsme se s naším technickým řešením snášecích linek představili poprvé v roce 2000. Tehdy nám místo ve své expozici poskytlo sdružení PrintCity. Později jsme se stali jedním z malých akcionářů PrintCity a jako jeho součást jsme vystavovali v Birminghamu na Ipexu v roce 2002 i na Drupě v roce 2004.

 

Jak si vede společnost MKW v současné době?

Když jsme jako samostatná firma MKW začínali, vyráběli jsme si téměř všechno sami. Jak jsme postupně rostli, orientovali jsme se na outsourcing výrobních činností a zapojovali jsme do kooperace specializované dodavatele. Dnes jsme víc vývojovým a montážním podnikem, který v mechanické výrobě spolupracuje na dlouhodobé bázi s několika spolehlivými partnery. Výrobu kompletního řídícího systému si ovšem ponecháváme ve firmě. Komponenty, které vytvářejí inteligenci stroje, si ponecháváme pod přímou kontrolou. Od vstupu na trh před devíti lety každoročně navyšujeme obrat. Zaměstnáváme pouze 40 osob, ale mnohem víc lidí pro nás pracuje v kooperujících firmách. Loni jsme dosáhli obrat 3,8 mil. euro, letos předpokládáme čtyři miliony.

 

Na kterých trzích je značka MKW nejznámější?

Naším nejdůležitějším trhem je Německo, kde máme mnoho instalací. Náš tržní podíl v našem segmentu trhu, tzn. v horizontálně uspořádanýh snášecích linkách se savkovým nakládáním, dosahuje asi 50 %. Trh v daném segmentu není zatím příliš velký. Na německém trhu přitom realizujeme asi 20 % obratu, což ovšem ukazuje, že jsme exportně ­orientovaná firma. Našimi nejdůležitějšími zahraničními obchodními teritorii jsou Belgie, Nizozemsko a Rakousko. Trh pro naše stroje rychle roste také v Turecku a na Ukrajině. Několik instalací máme v Polsku a začínáme v Rumunsku. Na naší lince se zpracovávají booklety pro CD rovněž v Johannesburgu v Jihoafrické republice. První linku jsme nedávno nainstalovali v západoaustralském Perthu. Zastoupení či kontakty máme v mnoha zemích, ale nepokrýváme úplně plošně celý světový trh. V mnoha zemích světa je stále ještě levnější najmout si na dokončující zpracování další pracovníky a nekupovat plně automatické snášecí linky.

 

Jak hodnotíte konkurenci na globálním trhu?

V našem segmentu trhu, tj. v technologii horizontálních snášecích strojů s pneumatickými nakladači archů, existuje pouze několik málo významných výrobců. Žádný z nich není velkou společností s mnoha zaměstnanci. Převážně se jedná o organizace, které zajišťují vývoj, nakupování komponent a finální montáž. Německá společnost Theisen & Bonitz je o něco větší než my, vykazuje roční obrat asi 6 mil. euro. MKW si udržuje pozici světové dvojky. Jako další je možné jmenovat britské firmy Setmasters a Coltec a také italskou Maximu. Ve spolupráci s anglickou firmou Set­masters jsme vyvezli jednu linku i do USA. Setmasters působí ve stejném segmentu jako my, ale nekonkurujeme si na stejných trzích. Nejdůležitějším trhem pro Setmasters je Velká Británie. V exportu se zaměřuje na Ameriku a Dálný Východ.

 

Co pro vaši společnost znamená český a slovenský trh?

V České republice máme zatím čtyři instalace našich linek na výrobu vazby V1 – Dekameron Brno, Protisk Velké Meziříčí, Tiskárna Polička a Bind. První instalace nám dělají dobrou reklamu. Předpokládáme další kontrakty na českém trhu, ale i na slovenském, kam zatím značka MKW nepronikla. Oba trhy patří ve střední Evropě k těm menším, ovšem velmi významným, protože vytvářejí reference i pro východoevropský trh

 

Jak byste charakterizoval vaši prezentaci na letošní výstavě Drupa?

Před dvěma lety jsme se rozhodli, že pro Drupu 2008 připravíme nový snášecí stroj, který potvrdí naši přední pozici v technickém řešení horizontálních snášecích linek, a že stroj uvedeme na trh v novém designu. Charakteristickým znakem úspěšných strojů je totiž vedle špičkového technického řešení také zajímavý vnější design. Náš nový snášecí stroj se vyznačuje inovovaným řešením řídících jednotek, vyšší úrovní automatizace a kompletně novým designem. Návrh vnějšího designu jsme připravovali s přední německou designérskou firmou item communication GmbH, která je známa například designem medicínských přístrojů. Nový design zhmotňuje ideu dlouhé snášecí linky s mnoha stanicemi, která připomíná německý vysokorychlostní vlak Transrapid, jenž se pomocí magnetického polštáře vznáší a pohybuje po jedné koleji. Proto se také dosavadní název našich linek MKW Rapid UT modifikuje na MKW Trans UT pro různé formáty.

 

 

Můžete popsat technické a tržní trendy, jak je vidíte v oblasti vašich technologií?

Snášecí stroje se savkovým nakládáním, horizontálním snášením a kontinuálně běžícím pásovým dopravníkem se dříve využívaly nejčastěji ke snášení složek, kalendářů apod. Když se začaly stavět s dokončujícími moduly pro šití a trojřez jako linky na výrobu vazby V1, odkryl se jejich velký potenciál pro výrobu brožur o výkonech až 5 000 produktů za hodinu. Jednalo se vlastně o další krok ve využití horizontálních snášecích systémů. Trh v technologiích, o nichž hovoříme, vykazuje trend k rychlému růstu. Snášecí stroje mohou být kombinovány v linkách na výrobu dalších druhů vazeb, což jim otevírá i další oblasti trhu. Podstatnou předností je snadná obsluha jedním operátorem.

 

Výstava Drupa potvrdila, že se výrobci polygrafických strojů zaměřují na automatizaci výrobního procesu. Tendence patrná v pre-pressu a nyní i v tiskových strojích není v oblasti post-pressu zatím tak zřetelná. Kdy se stanou i vaše stroje pro dokončující zpracování součástí jednotně řízeného výrobního workflow?

Zapojení post-pressových zařízení do jednotného systému řízeného pomocí protokolu JDF není tak snadné jako v těch fázích procesu výroby tiskovin, které předcházejí dokončujícímu zpracování. Například oblast snášecích technologií v protokolu JDF dosud chybí. Zatím můžeme využít část protokolu, která se týká zpracování jednotlivých druhů vazeb. Technicky se jedná o velmi snadný krok, protože všechny naše stroje jsou řízeny pomocí počítače. Na Drupě jsme už ukázali automatický systém nastavování parametrů zakázky na naší lince a budeme v tomto technickém trendu pokračovat.

 

Jak v Německu odpočívá spoluvlastník a top-manažer úspěšné firmy, jakou je MKW?

V kontrastu s rušným byznysem vyhledáváme s manželkou a dětmi velmi klidná místa, která mají blízko k přírodě. Bydlíme v malé vesnici Müden ve vinařské oblasti přímo na břehu řeky Mosely. Před mnoha lety jsem navíc koupil velmi starý venkovský dům v rodné obci Schmitt, která leží blízko hranic s Lucemburskem. Někdy o víkendu se tam pokouším přepnout z práce v MKW a uskutečnit nějaké kutilské nápady.

 

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Linka V1 MKW Rapid UT B2 (31. 3. 2005 - Gustav Konečný)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.