Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


S&K LABEL spol. s r. o., Kuřim
Gustav Konečný - Svět tisku

Profil partnerské tiskárny firmy Ing. Petr Kloc a spol., s. r. o., která je výhradním zástupcem dodavatele technologií Nilpeter, Rotoflex a KBA.

 

 

Společnost S&K LABEL se letos přestěhovala z centrální části Brna do nového sídla, které si vybudovala v průmyslové zóně v Kuřimi. Zároveň posílila své výrobní technologie o další stroje a zařízení, především o UV flexotiskovou technologii Nilpeter FA-4. S&K LABEL zaujímá na tuzemském trhu se samolepicími etiketami asi čtvrtinový podíl. S moderními technologiemi nainstalovanými v novém závodě chce svůj tržní podíl ještě zvýšit a rozšířit své aktivity v nedostatkových segmentech obalových materiálů.

Společnost byla založena v roce 1991. Začínala s prvním knihtiskovým strojem Nilpeter B-200. Od roku 1993 je členem Mezinárodní federace výrobců samolepicích etiket FINAT. V tiskárně se za více než patnáct let vystřídala celá řada flexotiskových strojů. V roce 2000 si firma pořídila první stroj pro UV technologie FA-3300 od společnosti Nilpeter. Před dvěma lety byla příprava flexotiskových polymerů převedena na digitální termální technologie CDI Spark 4835 od firmy Esko a CyrelFast od firmy DuPont.

Pro rozvoj výroby začaly být pronajaté prostory v Brně příliš těsné. Vedení společnosti se proto v roce 2006 rozhodlo vybudovat nový závod. Firma se začala z Brna do Kuřimi stěhovat v závěru minulého roku. Od letošního ledna působila na nové adrese administrativa a v prvním čtvrtletí se přestěhovaly i všechny technologie. „Probíhající rozvojová etapa patří k nejdůležitějším obdobím v historii naší společnosti,“ konstatoval PhDr. Milan Kramárik, prokurista a ředitel S&K LABEL. Pan Kramárik pracoval ve firmě jako výkonný ředitel a v závěru loňského roku vystřídal ve funkci ředitele společnosti ing. Karla Sehnala, jenž zůstává jednatelem S&K LABEL a věnuje se rozvojovým projektům v rámci skupiny firem S&K GROUP.

 

 

Nilpeter FA-4 UV flexo

Etikety se v Kuřimi vyrábějí na 13 flexotiskových strojích od společností Nilpeter a Mark Andy. Nejnovější investicí je desetibarvový UV flexotiskový stroj FA-4 z produkce dánské firmy Nilpeter. Při přejímce nové technologie, která proběhla v únoru letošního roku, byly realizovány testy, které prokázaly vysokou kvalitu tisku při zpracování standardně používaných samolepicích materiálů, jako je papír, termocitlivé materiály a polyetylen, a to i při eliminaci lepidla. Současně se testovaly možnosti potisku fólií a jejich následné laminace. Také tyto zkoušky byly vyhodnoceny jako úspěšné bez jakýchkoliv výhrad.

Do plného provozu v nové výrobní hale byl stroj uveden v březnu. Zařízení pracuje s maximální šířkou pásu 420 mm a umožňuje potiskovat materiály o tloušťce od 20 do 250 mikronů. Standardní tisková rychlost nového stroje je 60–80 m/min. Při využití menšího počtu tiskových jednotek u kratších zakázek, kdy není v zásobnících velké množství barev, je možné tisknout rychlostí až 100 m/min. Tisk na FA-4 se vyznačuje zvýšenou kvalitou soutisku, která je kontrolována na rubové i lícové straně dvěma kamerami.

Typová řada strojů Nilpeter FA je charakteristická především robustní konstrukcí, snadným ovládáním a automatickým řízením rejstříku. Stroj je vybaven servopohony a zejména technologií Easy-Load Sleeve, která zkracuje dobu na výměnu tiskových forem a rastrových válců při změně zakázky na minimum. Řada FA je standardně uzpůsobena pro tisk UV barvami. Kromě flexotiskových jednotek lze stroje řady FA na přání vybavit sítotiskovou kazetou, zařízením pro horkou ražbu, obracecím zařízením a dalšími doplňky.

V návaznosti na pořízení tiskového stroje FA-4 a investici do dokončovacího zařízení pro zpracování samolepicích materiálů se firmě S&K LABEL otevírají dveře na nové trhy, kde bude moci nabídnout široký sortiment výrobků – od samolepicích etiket, přes potištěné fólie zejména pro balení potravin, wrap-around etikety využívané v nápojovém průmyslu až po shrink-sleeve etikety a in-mould etikety, u kterých se podle posledních tržních trendů očekává velký nárůst využití zejména v potravinářství a nápojovém průmyslu.

 

Další nové technologie

Technologický park firmy byl též obohacen o nové zařízení pro zkvalitnění předtiskové přípravy výroby a dokončovacích výrobních procesů. Pro přesné lepení fotopolymerních desek na tiskové válce strojů byla pořízena kvalitní kamerová lepička Cobra Table Top. Zásadní investicí je také Rotoflex VLI 500E, který kromě rozřezu rolí samolepicích etiket rovněž umožňuje žiletkový rozřez produkce ze stroje FA-4 a přesné počítání etiket i velmi malých rozměrů (méně než 1 cm). Pro kontrolu kvality výstupu byly nainstalovány nové inspekční jednotky ALIS C2 a ODRI Nikka. Inspekční jednotky zabezpečují nejen kontrolu tiskové kvality, barevnosti a věcné správnosti textů, ale také kontrolu absence etiket na pásu.

Nové technologie, výrobní provozy a skladové prostory si vyžádaly zavedení vysoce efektivního workflow. Průchod každé položky výrobním procesem je nyní řízen pomocí vnitřního čárového kódu, což umožňuje nepřetržité monitorování výrobních operací od zadání zakázky do informačního systému až po její vyskladnění. Kromě položek mají své specifické kódy přiřazeny nejen jednotlivé výrobní operace, ale i skladová místa. Základním přínosem nového workflow je radikální omezení chybovosti způsobené selháním lidského faktoru, urychlení realizace zakázek a online vyskladňování produktů pomocí čtečky, která je bezdrátovou wi-fi sítí propojena s informačním systémem.

Polymerní tiskové desky se v S&K LABEL připravují na moderním systému, který kombinuje zařízení od firem Esko a DuPont. Systém byl před dvěma lety v S&K LABEL nainstalován jako první v ČR. Expozice tiskových desek probíhá na CtP zařízení Esko CDI Spark 4835. Laserovým paprskem je vypálen motiv do černé LAMS vrstvy. Navazující finální zpracování tiskové formy se provádí pomocí systému DuPont CyrelFast. V procesoru CyrelFast 1000TD probíhá tzv. termické vymývání. Ke kvalitnímu vytvrzení flexotiskového štočku slouží osvitový rám CyrelFast 1000 ECLF. Technologie CyrelFast umožňuje zkrátit dobu přípravy tiskových forem a zvýšit kvalitu a efektivnost předtiskové přípravy i samotného tisku. Navíc se z procesu přípravy fotopolymerních desek eliminovalo používání chemických přípravků.

 

Postavení na trhu

Kromě produkce pro český trh S&K LABEL značnou část výroby exportuje, a to převážně do zemí EU. Nejvýznamnějšími odbytišti jsou Slovensko, Rakousko, Dánsko a Německo, ale také Tunisko a Egypt. Podíl exportu na celkových tržbách společnosti se od roku 2002 zvýšil ze 7 % na 13 % v loňském roce, a cílem společnosti je další posilování exportu, dosažení až 18% podílu na tržbách a s tím související rozšíření exportních teritorií. Kromě přímého exportu je velká část produkce společnosti součástí vývozu nejrůznějších českých i nadnárodních firem, jejichž výrobky jsou prodávány celosvětově. Celkový obrat společnosti v roce 2007 dosáhl výše 370 mil. Kč. K jeho dosažení firma spotřebovala více než 16,5 mil. m² samolepicího materiálu, od papíru přes nejrůznější fólie až po speciální materiály určené pro různá průmyslová odvětví. S&K LABEL je součástí skupiny S&K GROUP, která je tvořena šesti samostatnými firmami. Skupina S&K GROUP v loňském roce realizovala obrat v souhrnné výši 780 mil. Kč a zaměstnávala cca 330 pracovníků.

Struktura produkce ve společnosti S&K LABEL sestává zejména ze zakázkových etiket, jejichž podíl na produktovém mixu dosahoval v minulém roce 83 %. Pod zakázkovou produkcí je možné si představit nejrůznější druhy etiket co do tvarů, velikosti, barevnosti i finálního použití. Spadají sem barevné etikety používané např. v potravinářství, kosmetice a domácí chemii, dále vinné etikety, logistické etikety, barevné termo etikety určené pro dotisk v termo tiskárnách, speciální bezpečnostní etikety vyrobené ze speciálních materiálů, durables etikety určené pro použití v průmyslových odvětvích a další. Produktové portfolio doplňují ze 17 % standardní etikety, z nichž nejprodávanější jsou tzv. print etikety na arších A4 určené pro potisk v kancelářských tiskárnách a kopírkách, dále sem patří cenové etikety pro označování zboží cenou, tabelační etikety s vodicí perforací, termotransferové etikety a další. V referenční listině S&K LABEL lze nalézt řadu nejprestižnějších světových značek, obchodních řetězců a průmyslových podniků. S&K LABEL zajišťuje dopravu produkce k zákazníkům a v novém skladu rovněž provozní zásobu etiket.

 

 

Politika a cíle jakosti

Jedním z prvořadých cílů S&K LABEL je neustále zvyšovat kvalitu své produkce i kvalitu a efektivitu služeb poskytovaných zákazníkům. Se záměrem zajistit spokojenost svých klientů a udržet si pozici lídra trhu firma buduje nový systém řízení kvality, který připravuje k certifikaci podle normy ČSN EN ISO 9001. V rámci přípravy certifikace byla vypracována politika jakosti a s ní související hlavní a dílčí cíle. V letošním roce mezi ně společnost S&K LABEL zařadila především kompletní přestěhování z Brna do Kuřimi, certifikaci systému jakosti, investice do moderních technologií a nový systém vzdělávání zaměstnanců.

Cílem společnosti pro příští období není jen rozšíření sortimentu produkce a navýšení přímého exportu. Základním bodem, ke kterému S&K LABEL soustřeďuje veškeré úsilí, je zákazník a jeho potřeby. Za prioritní předpoklad dosažení spokojenosti svých zákazníků a zároveň udržení pozice lídra trhu se samolepicími etiketami považuje firma odbornost, spolehlivost, serióznost a aktivitu všech zaměstnanců na straně jedné, a nejmodernější a spolehlivé technologie na straně druhé. V této souvislosti bylo rozhodnuto o pořízení špičkového digitálního tiskového stroje HP Indigo press ws4500. Výhody digitální technologie oproti flexotisku jsou především v nižších nákladech na malosériové zakázky (řádově od desítek kusů) a možnost výroby etiket a obalových materiálů s proměnlivými údaji, ať už se jedná o pouhou změnu textu nebo výměnu grafiky. Zařízení dokáže tisknout až sedmi barvami IndiChrome (CMYK + OV + W nebo CMYK + OVG), které byly vyvinuty speciálně pro stroje řady „Indigo“ a umožňují simulaci podstatně širšího spektra přímých barev než zařízení ve CMYKové konfiguraci.

Výroba etiket digitální technologií vhodně doplní hlavní flexotiskové produkční kapacity zvláště při výrobě menších sérií, resp. zaváděcích sérií a promočních etiket, nebo flexibilních obalů. Investiční etapa zahrnující výstavbu nového závodu a instalace moderních technologií, umožňující rozšíření výrobního sortimentu společnosti, spolu s certifikací kvality ISO 9001 má za cíl zajistit plné uspokojení potřeb stávajících i budoucích zákazníků.

 

S&K LABEL spol. s r. o.
Blanenská 1860 – průmyslová zóna, 664 34 Kuřim
Tel.: +420 541 126 510
Fax: +420 541 126 599
E-mail: label@sklabel.cz
www.sklabel.cz

Nové technologie:
Nilpeter FA-4
Rotoflex VLI 500E
lepička polymerů Cobra Table Top
inspekční jednotky ALIS C2 a ODRI Nikka

 

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní článkyVytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.