Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Tiskárna ing. Václav Fabián
Patrik Thoma - Svět tisku

Na začátku devadesátých let minulého století vzniklo mnoho tiskáren, často jako malé polygrafické podniky, z nichž některé zkrachovaly a některé se vyvinuly ve velké provozy. Existují však i takové tiskárny, které zůstaly i nadále prototypem malých tiskáren. Jednou z takových je pražská tiskárna ing. Václava Fabiána.

Jde sice o provoz, který se nemůže se svým počtem 15 zaměstnanců rovnat s giganty na polygrafickém trhu, neznamená to však, že by šlo o tiskárnu, která by svým zákazníkům nemohla nabídnout služby špičkového technologického vybavení. Tiskárna ing. Václava Fabiána se totiž může v poslední době pochlubit jedním významným prvenstvím. Jako první byl v jejím provozu nainstalován tiskový stroj KBA Rapida 75, o němž jsme se již podrobněji zmiňovali na stránkách časopisu Svět tisku a který byl odborné veřejnosti předveden na düsseldorfském výstavišti v rámci veletrhu Drupa 2008.

 


Budova tiskárny ing. Václava Fabiána v Praze – Horních Počernicích, která prošla kompletní rekonstrukcí

 

Než však tiskárna došla k instalaci tohoto stroje musela urazit dlouhou cestu. Její historie totiž sahá až do roku 1990, kdy společnost vznikla. V tomto roce se ještě orientovala především na zprostředkovatelskou činnost v oblasti tisku, pravou tiskárnou s vlastním technologickým vybavením se stala až o rok později v roce 1991. Tehdy totiž v malé privatizaci získala objekt v Praze–Hloubětíně v Klánovické ulici, kde ostatně tiskárna působila až do minulého roku. V tomto objektu vznikl první provoz tiskárny, který se podle smlouvy při privatizaci musel ještě další dva roky dělit o objekt s obchodem potravinami. Podobně jako většina tehdy vznikajících tuzemských tiskáren bez zahraničního kapitálu začínala tiskárna ing. Václava Fabiána nejenom ve skromných prostorách, ale i se skromným technologickým vybavením. Zakázky zde byly tudíž připravovány na jednobarvovém stroji Romayor 314. Posléze se pak tiskárna dovybavila tiskovými stroji Adast pracujícími ve formátu A2. Významným mezníkem v historii společnosti se stal rok 2001, kdy se tiskárna vybavila čtyřbarvovým strojem Polly 466, kromě něj disponovala a stále disponuje i jednobarvovým strojem Polly 166, jenž je používán spíše na jednodušší práce. Dalším důležitým datem se pak stává rok 2008. Na přelomu ledna a února se totiž tiskárna přestěhovala do nově zrekonstruovaného objektu v Praze – Horních Počernicích, zároveň zde proběhla i významná instalace. Jako první tiskárně v České republice zde byl nainstalován tiskový stroj KBA Rapida 75 pracující v maximálním formátu B2. „Investice do tohoto pětibarvového stroje nám otevřela cestu do úplně nového segmentu zakázek, na něž jsme dříve díky menšímu formátu či nižší tiskové kvalitě nemohli dosáhnout. U zakázek, kde jsme dříve nebyli efektivní, nyní můžeme díky vysokému stupni automatizace a také větší tiskové rychlosti plně konkurovat. Zatímco dřívější čtyřbarvový stroj, který nebyl vybaven pultem dálkového řízení, představoval při změně zakázky odstávku na dlouhé desítky minut, nyní jsme schopni s plně automatizovaným nastavením započít s tiskem i za přibližně 15 minut. V úvahu je pak nutné brát také nižší množství makulatury, jehož je dosahováno především díky přednastavení jednotlivých zón barevnic podle údajů přicházejících z oddělení pre-pressu. Zabarvení zakázky je tak možné provést opravdu na velmi malém množství archů, což umožňuje pracovat se zakázkami, kde se náklad pohybuje na úrovni 200 archů,“ říká ing. Václav Fabián, majitel tiskárny. „Vysoká kapacita tiskového stroje nás však staví také před výzvu, kterou je naplnění výroby na novém stroji. Zatímco dříve jsme pracovali na jednu prodlouženou směnu, nyní očekáváme navýšení produkce na dvě směny.“

Ve standardu lze s novým strojem potiskovat archy ve formátu 520 x 750 mm, maximální tisková plocha je pak 510 x 735 mm. Maximální tisková rychlost 15 000 archů/hod., tloušťka zpracovávaných substrátů u stroje Rapida 75 se může pohybovat od 0,04–0,6 mm. Tiskový stroj nainstalovaný v tiskárně ing. Václava Fabiána je navíc v plné konfiguraci včetně poloautomatického zakládání tiskových desek, kompletního mycího systému s přemýváním protitlaků či systému dálkového řízení Ergotronic. Systém má všechny standardní funkce nastavení včetně dálkového ovládání barevnic, vlhčení a všech tří registrů. Pátá tisková jednotka je v pražské tiskárně používána buď pro dotisk přímou barvou, popřípadě je zde využita k nanášení tiskového laku.

 


Hlavním výrobním nástrojem v tiskárně se stal pětibarvový ofsetový stroj KBA Rapida 75, jenž zde byl nainstalován vůbec poprvé na území České republiky

 

O tom, že tiskárna ing. Václava Fabiána je dnes velmi moderní polygrafický provoz, svědčí mimo jiné i skutečnost, že od 26. června 2007 je držitelem Certifikace dle mezinárodní normy ISO 9001:2000 v oblasti polygrafické produkce. V současnosti se tato tiskárna zaměřuje na široké spektrum merkantilních zakázek. Připravovány jsou zde tak nejrůznější letáky, časopisy, katalogy, knihy, plakáty, prospekty, vizitky, formuláře, dopisní papíry, tiskopisy, dodací listy tištěné na běžný ofsetový papír, ale i na samopropisovací papíry, samolepky apod. Jistou část produkce v současnosti tvoří i výroba etiket. Doposud se tiskárna zaměřovala na zakázky, jejichž průměrný náklad se pohyboval mezi 2 000 a 3 000 kusů. S novým tiskovým strojem se však tiskárna stává konkurenceschopnou i u zakázek, jejichž náklad je mnohem vyšší. Mezi klienty tiskárny ing. Václava Fabiána můžeme nalézt řadu reklamních agentur, grafických studií, ale i přímé zákazníky.

 

Předtisková příprava

Spolu s novým tiskovým strojem posílila tiskárna své pozice také v segmentu předtiskové přípravy. Doposud zde totiž byla používána klasická montáž z filmových výtažků, které byly připravovány na vlastní osvitové jednotce Agfa Avantra 25. Toto řešení však v kombinaci s novým tiskovým strojem bylo z kvalitativního i produkčního hlediska již nedostatečné, a proto se majitel tiskárny, ing. Václav Fabián, rozhodl k zásadnímu kroku, kterým bylo posílení tiskárny také o vlastní CtP zařízení. Proto také týden před vlastní instalací nového tiskového stroje proběhla instalace CtP systému HighWater Python s fialovým laserem o vlnové délce 405 nanometrů umožňujícího zpracovávat fotopolymerní tiskové desky. „Dlouho jsme při rozvahách o CtP přemítali, jakou technologii osvitu zvolit s ohledem na typ naší tiskárny, výši počáteční investice a v neposlední řadě také na vlastní cenu provozu zařízení a poměr cena/výkon,“ vzpomíná majitel tiskárny. „Volba nakonec padla na zařízení Python pracující v maximálním formátu B2, protože nám nejvíce vyhovovalo i z hlediska velmi bohaté výbavy. Velkou předností je pro nás také systém evidence desek pomocí čárových kódů. Zatímco tiskový stroj bude provozován ve dvousměnném provozu, u CtP uvažujeme nad provozem v jedné směně. V případě potřeby při poškození tiskové desky tak tiskař může velmi jednoduše sám připravit novou tiskovou desku, aniž by došlo k dramatické prodlevě ve zpracování jakékoliv zakázky.“ Tiskárna vedle digitální cesty přípravy tiskových forem zachovala i tu konvenční. „Zvažovali jsme, zdali přejít plně na technologii CtP, či zda zachovat i osvitovou jednotku a ruční montáž, a rozhodli jsme se pro zachování původní technologie, a to zejména s ohledem na některé zákazníky, kteří stále upřednostňují práci s filmovými výtažky. Osvitovou jednotku navíc v tiskárně využíváme i k výrobě filmů pro další subjekty, zejména z oblasti sítotisku.“

 


Spolu s novým tiskovým strojem investovala tiskárna také do nového CtP HighWater Python

 

Nákup nové technologie však nepředstavoval pouze zjednodušení výrobního workflow, ale vyžádal si i důkladnější kontrolu příchozích dat. „Dokud jsme pracovali s filmy, byla kontrola jednodušší, s nástupem CtP je nutné této problematice věnovat zvýšenou pozornost. Proto jsme také zavedli nejenom práci s preflightovými nástroji, ale také nátiskování na digitálním plotru Hewlett-Packard HP DesignJet 130nr, kde lze odhalit další případné chyby,“ říká ing. Václav Fabián. „Samozřejmě, že spolu s těmito kroky je nutné zavést komunikaci se zákazníky o formě přípravy podkladů, a v případě jakýchkoliv problémů se snažit zadavatelům vysvětlit možnost nápravy.“

 

Knihařské a dokončující zpracování

Nedílnou součástí každé tiskárny je pochopitelně oddělení knihařského a dokončujícího zpracování. V tom může tiskárna nabídnout svým zákazníkům široké spektrum služeb zajišťovaných jak vlastními silami, tak i v rámci kooperací s dlouholetými partnery. Kooperace se v současnosti týkají především zpracování vazeb V2 a V8, stejně jako UV lakování. Také v segmentu knihařského zpracování je tiskárna vybavena moderními zařízeními v čele s linkou Duplo System 4000 na zpracování vazby V1. Disponuje také skládacím strojem Stahl či jednonožovou řezačkou Polar 78XT. Samozřejmostí je i nabídka dalších běžných polygrafických operací, jako je číslování, rylování, perforace, výsek apod.

 

Digitální tisk

V tiskárně si však uvědomují, že je zapotřebí poskytovat zákazníkům komplexní služby, a že některé požadavky zákazníků není pochopitelně možné z důvodu malých nákladů zakázek řešit pomocí ofsetového tisku. Proto se také tiskárna vybavila digitálním tiskovým zařízením Xerox Phaser 7750 GX, které sice není určeno pro produkční digitální tisk, ale pomocí něj lze připravit celou řadu menších a jednodušších zakázek na širokém spektru materiálů, jejichž plošná hmotnost se pohybuje až do 300 g/m². Dnes se zde pomocí tohoto tiskového zařízení připravují malonákladové série vizitek, stejně jako celá řada dalších tiskovin zahrnující letáky, obálky, pozvánky apod. Samozřejmostí je i možnost využití klasických výhod digitálního tisku, jako je třeba personalizovaný tisk či tisk od jednoho výtisku.

 

Výhled do budoucna

Tiskárna ing. Václava Fabiána v posledním roce učinila nemalé investice nejenom do nového tiskového stroje, ale i do vlastního CtP zařízení či nového objektu, do něhož se přestěhovala v únoru tohoto roku. Proto je také zřejmé, že nyní nastává především období konsolidace, kdy je zapotřebí nejenom ustálit stávající provoz, ale i přijmout nové zakázky a stabilizovat chod firmy. Podle vyjádření majitele firmy by však v budoucnosti měla přijít další investice, tentokrát do segmentu knihařského a dokončujícího zpracování. „Abychom mohli našim zákazníkům nabídnout komplexní služby pod vlastní střechou, je nutné provoz tiskárny dovybavit o linku na zpracování vazby V2, která je v současnosti kooperována,“ dodává ing. Václav Fabián.

 

Tiskárna ing. Václav Fabián
Božanovská 2249, 193 21 Praha 20 – Horní Počernice
Tel./fax: +420 281 865 080
Mobil: +420 605 261 341
E-mail: tiskarna@fabiantisk.cz, dtp@fabiantisk.cz
http://www.fabiantisk.cz

 

Pro Svět tisku připravil Patrik Thoma


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní článkyVytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.