Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Tisk Horák, a. s.
Patrik Thoma - Svět tisku

Tiskárna Horák z Ústí nad Labem patří mezi tradiční polygrafické podniky v České republice. Vždyť na tomto trhu již společnost působí osmnáct let, a řadou svých instalací a specifickým image patří bezesporu k nejvýraznějším subjektům. Vždyť je asi jen málo lidí, kteří by nezaznamenali její kampaň s různobarevnými beruškami.

 

 

Tiskárna Horák je zkrátka dnes prototypem moderní tiskárny, která se svým vybavením může směle konkurovat i mnoha polygrafickým podnikům na západ od našich hranic. Než se však dostala do tohoto stádia musela společnost urazit dlouhou cestu. Jak jsme již naznačili, vznikla tiskárna Horák v Ústí nad Labem v roce 1990 jako jeden z prvních soukromých polygrafických podniků. Podobně jako tomu bylo i u jiných nově vznikajících subjektů v polygrafickém průmyslu také zde platilo, že šlo zpočátku o malou tiskárnu spíše garážového typu. V té době totiž její vybavení představoval jednobarvový stroj Zetaprint a stará jednonožová řezačka. „K podnikání jsem zpočátku přistupoval tak, že nechci vybudovat velký polygrafický podnik, jakým je tiskárna se stovkou zaměstnanců, dnes ale mne spíše k podnikání vedla touha po osamostatnění. Tiskárna se však začala velmi rychle rozvíjet. Výhodou tehdejší doby bylo především velké množství zákazníků, kteří byli doslova hladoví po tisku. Jejich zkušenosti z totalitních tiskáren, kde se na zpracování zakázky čekalo i několik měsíců, nám otevíraly nejenom nové možnosti, ale přinášely nám i skutečně velké množství práce. Naopak problémem, který nás na začátku devadesátých let spíše brzdil, byl nedostatek kvalitních materiálů, jako je papír či barvy,“ vzpomíná Milan Horák, zakladatel tiskárny. S tímto jednoduchým vybavením tak tiskárna začala nabízet tisk nejrůznějších materiálů v kratších časech. Poměrně záhy se s rostoucím množstvím práce začalo ukazovat, že stávající vybavení zdaleka nestačí, a tak se provoz začal rozrůstat nejenom o nové tiskové stroje, ale také o další spolupracovníky. Postupně byl budován nejenom vlastní tiskový provoz, který byl již vybaven čtyřbarvovým strojem Adast, ale také obchodní oddělení, které budovalo dobré vztahy s klienty. Již od počátku se také tiskárna orientovala především na vstřícný přístup k zákazníkům, který zde přetrvává dodnes. S další expanzí tiskárny se však začalo poměrně brzy ukazovat, že stávající prostory v centru města budou nedostatečnými, a tak tiskárna hledala odpovídající řešení. Tím se ukázal odkup provozu tiskárny na Drážďanské ulici, kde ostatně tiskárna sídlí dodnes. V tomto provozu sice byly původně kotoučové stroje, a tak Milan Horák zvažoval vytvoření divize kotoučového tisku, jak se však ukázalo, nebyl zdejší kolektiv ochoten změnit své pracovní návyky, a proto sem byl pouze přestěhován archový provoz. Zde také byla započata další expanze tiskárny Horák. Postupem času do provozu přibyly dva tiskové stroje MAN Roland, další tiskový stroj Adast s lakovacím agregátem či stroj Speedmaster SM 52 od firmy Heidelberg. Milan Horák se vždy snažil tiskárnu vybavit tak, aby disponovala nejenom moderním vybavením, ale aby měla i jistou konkurenční výhodu.

Významným mezníkem v tomto ohledu se stal rok 2000, kdy byl na veletrhu Drupa zakoupen osmibarvý tiskový stroj Heidelberg Speedmaster SM 74-8-P, pracující v maximálním formátu B2. Šlo přitom o první instalaci osmibarvového archového ofsetového stroje na území České republiky. „Spočítali jsme si, že investice do tohoto řešení pro nás bude tím správným krokem. Nový tiskový stroj totiž představoval významné navýšení kapacity, a to i přesto, že jsme postupně prodali všechny stávající tiskové stroje. Tím jsme významně zefektivněli nejenom vlastní tiskovou výrobu, ale i zoptimalizovali mzdové náklady,“ vzpomíná Milan Horák. Aby bylo možné efektivně provozovat tento tiskový stroj, vsadila tiskárna Horák v roce 2000 i na technologii CtP, když opět, jako jedna z prvních uvedla do chodu zařízení Topsetter 74 od společnosti Heidelberg. „Nákup CtP technologie nás posunul opět o něco dopředu a i když si další tiskárny začaly pořizovat tuto technologii, my jsme měli alespoň malý konkurenční náskok. Podobně jako u osmibarvového stroje i u CtP jsme byli přesvědčeni, že se vývoj bude ubírat právě tímto směrem,“ říká majitel společnosti.

Nákup osmibarvového stroje totiž nebyl poslední významnou investicí této ústecké tiskárny. V roce 2006 zde proběhla instalace dalšího produkčního tiskového systému, který byl v té době na českém trhu opět unikátní. V provozu tiskárny Horák byl nainstalován desetibarvou tiskový stroj Heidelberg Speedmaster SM 102-10-P6, jenž je navíc doplněn systémem CutStar. Díky tomuto zařízení má tiskárna možnost na stroji ve formátu B1 využívat smíšeného vstupu, kdy kromě nakládání ze stohu s tiskovými archy je možné využít i nakládání z role. Systém CutStar je efektivní především v provozech, které se orientují na zpracování etiket, nebo akcidenčního tisku především v nižších plošných hmotnostech, jako je tomu u tiskárny Horák. Výhody tohoto zařízení se projevují pak především v takových tiskárnách, kde je zpracováváno velké procento standardizovaných papírů, a rovněž tam, kde se tisknou ve větším množství periodika. Úvahy o nákupu nového tiskového stroje se rodily poměrně dlouho, vždyť původní představy o konfiguraci nového stroje mělo vedení již na počátku roku 2005. Tehdy však konfigurace ještě neobsahovala již zmiňované řešení CutStar, to bylo začleněno do kontraktu až v průběhu jednání. „Nákup systému CutStar byl opět jedním z kroků, který naše tiskárna učinila nejenom proto, aby zefektivnila výrobu, ale zároveň aby se odlišila. Z dlouhodobého hlediska se ukazuje, že i volba tohoto zařízení byla opodstatněná, a že instalace rolového odvíječe nám umožnila nejenom úsporu prostředků při nákupu materiálu, ale zároveň i celkové zautomatizování výroby,“ říká Milan Horák. Celkově je nutné říci, že nákupem nového desetibarvového tiskového stroje přešla tiskárna Horák z formátu B2 do formátu B1, což s sebou pochopitelně neslo i komplexní modernizaci tiskárny, kdy bylo nutné zakoupit celou řadu doplňkových zařízení, zvláště v segmentu dokončujícího zpracování, která by uměla pracovat s formátem B1. Bylo zároveň nutné modernizovat i oblast předtiskové přípravy, kde stávající systém Computer to Plate od společnosti Heidelberg byl nahrazen novým termálním CtP systémem Lüscher XPose! 130 s vyvolávacím automatem Interzich A851.3 pracujícím v maximálním formátu B1.

 

 

Knihařské zpracování

Pochopitelně, že nedílnou součástí každého polygrafického provozu je i oddělení knihařského a dokončujícího zpracování. Nejinak je tomu i u tiskárny Horák, která většinu činností v tomto segmentu může zajišťovat vlastními silami. V podstatě je možné říci, že zde dochází ke kooperaci pouze u vazby V8. Jinak tiskárna může vlastními silami zpracovat ostatní druhy vazeb, pro zpracování vazby V1 je zde využíváno zařízení Heidelberg Stitchmaster ST 100, vazba V2 je poté připravována prostřednictvím výkonné linky Wohlenberg skládající se ze snášečky a vlastní 18kapsové lepičky Wohlenberg Golf 18 s maximální produkční rychlostí 5 000 cyků za hodinu. V segmentu dokončujícího zpracování tiskárna Horák dále nabízí možnost perforace, bigování, číslování, výseku, vrtání apod. Tiskárna disponuje také vlastním laminovacím strojem pracujícím v maximálním formátu B1.

 

Digitální tisk

„Segment digitálního tisku je pro nás stále zajímavější. Požadavky zákazníků v celém našem regionu nutí jednotlivé tiskárny uvažovat i o investici do digitálních tiskových technologií, které nelze považovat za konkurenci k ofsetovému tisku, ale spíše za doplněk,“ říká Milan Horák. „Naší výhodou je, že s prvními digitalizovanými principy se setkáváme již od konce minulého století, kdy v naší tiskárně bylo nainstalováno zařízení Quickmaster 46DI. Tenkrát však český trh ještě nebyl na tuto technologii připraven, a ani ona sama nenabízela takové možnosti jako nabízí dnes. I když se u nás tato technologie neprosadila, napomohla nám v získávání dalších zkušeností, které lze v dnešní době využít.“

Stále se snižující náklady zakázek vedly tiskárnu Horák k nákupu digitálního tiskového řešení. V pražském provozu v Praze 10 je tak nainstalován Xerox DocuColor 5000 umožňující tisknout do maximálního formátu 320 x 488 mm. Zákazníkům může tiskárna taktéž nabídnout velkoformátový tisk na zařízení Mimaki JV3-160SP. Lze však předpokládat, že ani tyto tiskové kapacity v tomto segmentu nebudou znamenat konec investicí do technologie digitálního tisku. „V nejbližších letech se určitě na digitální tiskové technologie budeme muset více orientovat, a tak lze předpokládat, že provoz ofsetového tisku bude právě těmito řešeními doplněn,“ říká Milan Horák.

Tiskárna Horák slavila a stále slaví v průběhu své existence i nemalé obchodní úspěchy. Dokladem tohoto tvrzení je i skutečnost, že v letech 1996 až 2000 byla držitelem Ceny České republiky za jakost Czech Made. V roce 2001 byla tiskárna zařazena mezi českých 100 nejlepších v kategorii Dynamický růst. Na konci roku 2002 navíc byla Pan-evropskou společností pro kulturu, vzdělávání a vědeckotechnickou spolupráci uvedena mezi českých 100 nejlepších firem Czech 100 Best. Od svého vzniku se tiskárna Horák orientuje nejenom na rychlost zpracování, ale velký důraz je zde kladen i na jeho kvalitu. Dokladem je skutečnost, že již v roce 1999 ji TÜV CERT udělil certifikát pro jakost podle ČSN DIN ISO 9002:1994. V roce 2003 jí pak byl udělen certifikát jakosti podle normy ČSN ISO 9001:2000.

 

 

Dnes je tiskárna Horák, která se na přelomu roků 2006 a 2007 stala akciovou společností, jedním z nejmoderněji vybavených archových polygrafických provozů u nás. Její dva vícebarvové stroje přitom představují velmi velkou kapacitu, s níž se mohou rovnat jen ty největší provozy. Není jistě bez zajímavosti, že oba stroje jsou provozovány v třísměnném provozu, větší procento zakázek je však v současnosti spíše směřováno na desetibarvový stroj pracující v maximálním formátu B1. Svým zákazníkům může Tisk Horák nabídnout nejenom produkci v oblasti ofsetového tisku, ale i zpracování zakázek digitální cestou. Samozřejmostí je i vlastní velmi dobře vybavené grafické studio s CtP systémy, skenery, ale i nátiskovými systémy Epson 5000 a HP 1050C.

 

Tisk Horák, a. s.
Drážďanská 83A
400 07 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 669 811
Fax: +420 475 501 030
E-mail: info@tiskhorak.cz
www.tiskhorak.cz

Technologické vybavení:
Heidelberg Speedmaster SM 74-8-P – osmibarvový archový ofsetový stroj ve formátu B2
Heidelberg Speedmaster SM 102-10-P6 – desetibarvový archový ofsetový stroj ve formátu B1
Xerox DocuColor 5000 – digitální tiskový stroj pracující ve formátu 320 x 488 mm

 

Pro Svět tisku připravil Patrik Thoma


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Další posílení tiskárny Horák (15. 8. 2006 - )


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.