Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Grandprint, s. r. o., Bratislava
Gustav Konečný - Svět tisku

Bratislavská tiskárna Grandprint patří k průkopníkům ve využívání japonských tiskových strojů Ryobi. V roce 2003 si jako první na Slovensku pořídila tiskový stroj Ryobi 3304HA. Od letošního února tiskne na stroji Ryobi 524GX, který jí dodala společnost MAN Roland ČR. Zkušenosti tiskárny Grandprint s oběma maloformátovými tiskovými stroji Ryobi představují pro výrobce i dodavatele vynikající referenci.

Tiskárna Grandprint byla založena před pěti lety. Firma začínala s tiskovým strojem Ryobi 3304HA, řezačkou, kopírovacím rámem a vyvolávacím automatem. Majitel Grandprintu i tiskař v jedné osobě pan Marian Nagy pracoval před založením vlastní tiskárny v různých firmách a měl zkušenosti z práce na maloformátových i velkých tiskových strojích. Tiskl na strojích Heidelberg GTO, Adast Dominant 515, 715 a 725 i na tiskových strojích Planeta ve formátu B0.

Tiskárna Gradprint je nyní komplexně vybavena pro zpracování maloformátových zakázek. Kromě nového tiskového stroje Ryobi 524GX má pro přípravu tiskových desek k dispozici systém CtP ECRM Mako 2. Zařízení CtP si tiskárna pořídila před dvěma lety. Zároveň s novým tiskovým strojem si tiskárna nyní koupila i řezačku Wohlenberg 76. V dokončujícím zpracování disponuje strojem Duplo System 5000 na výrobu vazby V1. Pro výrobu vazby V2 má lepičku Horizon BQ-270. Tiskárna je vybavena rovněž stroji pro falcování, bigování a výrobu spirálové vazby. „V maloformátovém tisku jsme schopni poskytovat kompletní služby od A až po Z,“ řekl pan Nagy.

 

 

Dobrá zkušenost s Ryobi 3304HA

Výběr nového stroje Ryobi 524GX jistě ovlivnila i velmi pozitivní zkušenost se strojem Ryobi 3304HA. Na otázku, jak byla tiskárna spokojena s prvním strojem Ryobi ve formátu A3, odpovídá Marian Nagy stručně: „Nad očekávání.“ Stroj Ryobi 3304HA potiskuje arch ve formátu A3 procházející strojem ve vertikální orientaci. Z toho měla tiskárna zpočátku určité obavy. Tiskový stroj však dokázal kvalitně vytisknout jak náročné plochy, tak i operativně posloužil pro tisk obálek, vizitek a dalšího drobného merkantilu. Podmínkou kvalitního tisku bylo používání osvědčených spotřebních materiálů, např. originálních ofsetových potahů Ryobi a papírů kvalitnějších značek. Před pořízením CtP se používaly konvenční tiskové desky značky Agfa. Když firma převedla přípravu desek na CtP, přešla na desky Fuji.

Během pěti let se na stroji neprojevila žádná větší závada. „Ryobi 3304HA je jedním z nejvhodnějších strojů pro malé tiskárny,“ uvedl pan Nagy. Tiskový stroj měl na svém kontě 28 milionů obratů a byl prodán do jiné bratislavské tiskárny R.L.S. Na výběr značky nového stroje ve formátu B3 měl určitě vliv i přístup dodavatele při koupi prvního stroje. „Tehdy nás firmy Brüder Henn Graphische Systeme a potom MAN Roland podpořily splátkovým kalendářem, protože jako nové tiskárně nám nikdo nechtěl poskytnout úvěr nebo leasing,“ poznamenal Marian Nagy.

 

 

S novým strojem Ryobi 524GX

Na začátku roku 2007 získala tiskárna Grandprint nové klienty. Zakázek s vyšším nákladem přibývalo a začínalo být zřejmé, že se strojem ve formátu A3 nebude možné dlouho vydržet. Tiskárna potřebovala výkonnější stroj. Tiskový stroj Ryobi 3304HA měl maximální výkon 10 000 archů za hodinu, kdežto nový stroj Ryobi 524GX může tisknout rychlostí až 15 000 archů/hod. „V praxi tiskneme standardní zakázky rychlostí 11 000, při větším nákladu využíváme výkon 13 000 a při menších a náročnějších zakázkách nám stačí rychlost 9 000,“ prohlásil pan Nagy.

Rozhodnutí o pořízení nového stroje padlo v říjnu. „Stroje jiných značek ve formátu B3, které jsme si prohlíželi, nemohou Ryobi konkurovat,“ konstatoval Marian Nagy. Konkrétní stroj Ryobi 524GX si majitel Grandprintu prohlédl v tiskárně v Mnichově a na předvádění v Hamburku. Tiskař v Mnichově i pan Nagy mají podobnou firmu s minimem zaměstnanců. Tisknou a zároveň vykonávají řadu dalších manažerských i obslužných činností. „Potvrzuji zkušenost německého tiskaře, že s jiným strojem bychom takto nemohli existovat,“ řekl majitel tiskárny Grandprint. Během tisku zakázky může vlastník firmy a tiskař v jedné osobě telefonovat se zákazníky, připravovat kalkulace pro fakturaci, řezat papír, připravovat další zakázky apod. Data o zakázce se ukládají v obslužném počítači, takže příprava opakované zakázky trvá asi tři minuty. Vytištění devítitisícové zakázky včetně přípravy tak zabírá necelou hodinu.

Nový tiskový stroj byl nainstalován v únoru. Montáž trvala necelé dva dny. Zároveň se z tiskárny stěhoval první stroj Ryobi. Následující tři dny byly věnovány instruktáži. Čtyřbarvový stroj se na místo dopravuje vcelku, což také přispívá ke stabilitě soutisku. Před expedicí z výrobního závodu v Japonsku je komplexně otištěn a otestován. Tiskové stroje Ryobi jsou známé velmi bohatou standardní výbavou. Stroj Ryobi 525GX byl v Grandprintu nainstalován v plné výbavě s dalšími nadstandardními prvky. Základní výbavu doplňuje denzitometr se zpětnou vazbou v systému PDS-E, permanentní delta-funkce na odstraňování pecek z tiskové formy, elektronická kontrola čelních a bočních náložek a ultrazvuková kontrola dvojarchu. Součástí výbavy je také poprašovací zařízení Grafix Digital, které si tiskárna nechala namontovat místo originálního japonského poprašováku.

 

Bezproblémový náběh

S náběhem stroje nebyly žádné problémy. První zakázkou byl časopis, který Grandprint tiskl již na starším stroji Ryobi. Zakázka obsahovala po deseti lícových a rubových přípravách a tiskla se ještě v rámci zaškolování. „Zákazník i já jsme byli překvapeni, jak se na novém stroji zvýšila kvalita časopisu,“ prohlásil pan Nagy. Na předchozím tiskovém stroji Ryobi 3404HA se tiskárna dokázala s celou přípravou včetně výměny desek vejít do sedmi minut. Na novém stroji Ryobi 524GX je změna zakázky ještě rychlejší, netrvá déle než pět minut. Poloautomatický systém zajišťuje výměnu desek asi během 1,5 minuty. Změna formátu, nastavení náložek apod. probíhá automaticky podle povelů z displeje.

Stroj zatím není propojen přímo s CtP ECRM Mako 2. Systém Ryobi Ink Volume Setter se pravděpodobně bude instalovat dodatečně, což ještě přípravné časy dále zredukuje. Společnost Ryobi nabízí své stroje v mnoha konfiguracích a provedeních. Ryobi 524GX bylo v Grandprintu nainstalováno bez obracecího zařízení v provedení 4-A, tzn. pro tisk 4/0, a s nízkým vykladačem, který pojme stoh o výšce 430 mm. Konfiguraci s obracecím zařízením Grandprint vyhodnotil jako příliš nákladnou a neobjednal si ji. Tiskárna ostatně nemá převahu zakázek, u nichž by převládaly produkty s výhodou tisku s obracením 2 + 2.

Tiskový stroj Ryobi 524GX vyhovuje svými parametry potřebám maloformátové tiskárny. Potiskuje archy v maximálním formátu 520 x 375 mm a nabízí tiskovou plochu 505 x 350 mm. Stroj může tisknout rychlostí od 3 000 do 15 000 archů v hodině. Záleží samozřejmě také na podmínkách zakázky, kvalitě papíru apod. Do nakladače lze umístit stoh o maximální výšce 800 mm. V konfiguracích se čtyřmi a více tiskovými jednotkami může mít tiskárna provedení stroje i s vysokým vykladačem pro maximální výšku stohu 700 mm. Propracovaná standardní výbava i možnost opcí zvyšují komfort pro tiskaře a pozitivně ovlivňují kvalitu tiskových prací. Obsluha má k dispozici pult dálkového ovládání a dotykovou obrazovku, odkud může mj. nastavovat axiální, radiální i diagonální registr. Cocking se na strojích Ryobi 520GX realizuje na formovém válci. Diagonální registr se může dolaďovat v rozmezí ±0,15 mm v plném formátu archu. Stroj se čtyřmi tiskovými jednotkami, jak je nainstalován v bratislavském Grandprintu, působí velmi kompaktním dojmem. Na délku měří 4,2 metru, je široký 2,4 m a na výšku měří 1,7 metru. Hmotnost čtyřbarvového stroje bez obracecího zařízení dosahuje sedmi tun.

 

 

V malých i velkých nákladech

Tiskárna Grandprint se zaměřuje na malonákladové zakázky, které mají v průměru od 1 000 do 1 500 výtisků. S novým strojem si ovšem může troufnout i na tiskoviny o velkém nákladu. Největší zakázky mají i sto tisíc výtisků. „Tiskový stroj drží stabilní kvalitu od prvního až po poslední výtisk,“ konstatoval Marian Nagy. Pomocí denzitometrického systému PDS-E se zpětnou vazbou se kontroluje vybarvení a vyrovnávají se případné odchylky.

Při rozvoji podnikání dává pan Nagy přednost malému týmu. Tiskárna Grandprint má již nyní rodinný charakter. Kromě majitele pracuje ve firmě také jeho manželka. Syn se učí na tiskaře a praxi vykonává v Grandprintu. Personální stav doplňuje jedna další zaměstnankyně. Grafické návrhy si firma Grandprint nechává zpracovávat externě. Před pěti lety tiskárna začínala se dvěma klienty. Postupně se jejich počet zvýšil až na padesát. Zákazníci se rekrutují převážně z Bratislavy. Grandprint tiskne také pro několik klientů z Čech a Rakouska. Tiskárna zajišťuje rovněž logistiku zakázek a mailing.

Po dvou měsících od instalace má nový stroj na počitadle 1,1 milionu obratů. V tiskárně se za tu dobu spotřebovalo přibližně 1 700 desek. Podobně jako na prvním stroji, používá tiskána i na novém Ryobi 524GX tiskové desky Fuji a barvy Sun Chemical. Pokud se požaduje zušlechtění tiskoviny lakem, lakuje se při dalším průchodu tiskovým lakem. Stroj potiskuje papíry o tloušťce 0,04–0,6 mm. Tiskový stroj bez problémů zvládá i okrajové gramáže. Například při tisku letáku na sedmdesátigramový ofsetový papír v nákladu 50 000 výtisků se v Grandprintu tisklo rychlostí 13 000 archů za hodinu. Standardně se tiskne také na matný natíraný papír o plošné hmotnosti 300 g/m². Tiskové stroje Ryobi 520GX se sestavují maximálně v konfiguracích s šesti tiskovými jednotkami. „Pro mne by byla zajímavá i konfigurace s osmi tiskovými jednotkami pro tisk 4/4. Ideální pro maloformátového tiskaře by byla i kombinace se strojem Ryobi 3404HA,“ prohlásil Marian Nagy.

Nový tiskový stroj Ryobi 524GX pracuje v Grandprintu denně v průměru šest hodin. O tom, že se stroj vyznačuje velmi rychlou změnou zakázky, svědčí příklad, kdy se během jedné směny podařilo uskutečnit třicet příprav a tisklo se v průměru asi 1 500 výtisků v jedné zakázce. „Co Japonci uvádějí v prospektech a dokumentaci o spotřebě času, to platí do sekundy,“ konstatoval pan Marian Nagy, majitel polygrafické firmy Grandprint v Bratislavě. Nový tiskový stroj pracuje bez závad. Během prvních dvou měsíců provozu se vyskytla pouze jedna malá drobnost, kdy bylo potřeba upravit přívod vzduchu do jednoho z pístů. O takové „poruchovosti“ si mohou i velmi renomované konkurenční značky nechat jenom zdát.

 

Grandprint, s. r. o.
Vilová 4, 851 01 Bratislava
Tel./fax: +421 2 638 10 708
Mobil: +421 905 612 680
E-mail: grandprint@grandprint.net
www.grandprint.net

Technologie:
nový tiskový stroj Ryobi 524GX
nová řezačka Wohlenberg 76
CtP ECRM Mako 2
V1 Duplo System 5000
V2 Horizon BQ-270

 

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní článkyVytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.