Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Carsten Knudsen - osobnost ST 4 / 2008
Gustav Konečný - Svět tisku

Motto: Když máte někoho opravdu rád, nečiní vám problém pro něj pracovat
Datum a místo narození: 21. února 1961 ve Viborgu v Dánsku
Rodinný stav: ženatý
Počet dětí: 3
Auto: BMW 5
Oblíbená jídla: mezinárodní kuchyně
Oblíbený nápoj: červené víno
Záliba: jogging po ránu

Pan Carsten Knudsen pochází z Dánska, ale dnes je globálním top-manažerem, který prošel nejrůznějšími manažerskými pozicemi takřka ve všech světadílech. Od října 2005 je prezidentem a generálním ředitelem společnosti Esko se sídlem v belgickém Gentu. S panem Carstenem Knudsenem jsme hovořili v Brně, při příležitosti slavnostního zahájení provozu, v novém závodě společnosti EskoArtwork na výrobu řezacích a rýhovacích stolů Kongsberg. Nejprve jsme jej požádali, aby nám popsal svou dosavadní kariéru…


Ve společnosti EskoArtwork pracuji od roku 2002. Zpočátku jsem působil na pozici výkonného ředitele, poté jsem přešel na funkci finančního ředitele a teď už přes dva roky pracuji jako generální ředitel. Předtím jsem působil dva roky jako finanční ředitel ve společnosti ISS. Integrated Service Solutions je původně dánská, ale nyní již světová společnost, která poskytuje firmám nejrůznější služby. Pracuje pro ni 270 tisíc lidí v 38 zemích. V ISS jsem měl odpovědnost za finance, účetnictví, nákup, informační technologie a řízení lidských zdrojů. Odpovídal jsem i za risk management a vztahy s investory. Během mého působení v ISS proběhlo asi sto fúzí s menšími poskytovateli služeb a velikost společnosti se téměř zdvojnásobila.

 

Kde jste vaši kariéru zahajoval?

Vystudoval jsem ekonomii a finance na univerzitě v Dánsku. Od roku 1987 do roku 2000 jsem pracoval v dánské přepravní společnosti Maersk Group. Prošel jsem různými manažerskými pozicemi v Dánsku i ve světě, například ve Španělsku jsem působil pět let a v Singapuru šest roků. Ve Španělsku jsem vystudoval MBA. V USA jsem dva roky pracoval jako finanční ředitel dceřiné společnosti Maersk North America. Nejúspěšnější z té doby byla akvizice společnosti Sealand Container Transport a její začlenění do Maersk Group. Asi rok jsem pracoval také v Nigérii.

 

Jakou nejcennější zkušenost jste si jako typický globální manažer z působení po světě přinesl do společnosti EskoArtwork?

Praxe v mezinárodním prostředí samozřejmě poskytuje velmi dobré předpoklady pro práci ve vrcholové pozici v takovém typu globální společnosti, jakou je EskoArtwork. Zkušenosti jsem sbíral v mnoha západoevropských zemích, v Asii, Americe i jinde. A nejcennější zkušenost? Poznání, že byznys je skutečně globální záležitostí, která spojuje různé kultury.

 

Jaké jsou v případě společnost EskoArtwork hlavní důvody pro převod výroby ze západní Evropy na východ?

Máme pro to několik důvodů. Hlavním je růst poptávky. V případě řezacích a rýhovacích strojů Kongsberg, jejichž výrobu právě zahajujeme v Brně, nemůžeme s kapacitami v Norsku pokrýt požadavky trhu. Rozšiřování výrobního závodu v Kongsbergu není ani z prostorových důvodů možné. EskoArtwork je silná společnost zejména na poli softwaru. V roce 1994 jsme založili softwarové středisko v Praze. Důvody, proč jsme již tehdy šli do České republiky, jsou v zásadě dva. V Evropě je všeobecně nedostatek zkušených odborníků. V Česku jsme nalezli mnoho kvalifikovaných lidí a samozřejmě máme tady i nižší náklady. S výsledky našich aktivit v České republice jsme velmi spokojeni. Stejné důvody platí i o založení našeho nového výrobního závodu Kongsberg v Brně. V posledních čtyřech letech se tržby za prodej stolů Kongsberg zvýšily o 150 %. V dalších letech chceme navýšit počet vyrobených řezacích a rýhovacích strojů Kongsberg ročně ze čtyř set na dvojnásobek, což v norském závodě nelze docílit. Rozhlíželi jsme se po Evropě a vybrali jsme si Brno, které splňuje naše představy.

 

Jakými argumenty vás v konkurenci ostatních průmyslových středisek ve střední a východní Evropě přesvědčilo právě Brno?

Kritériem číslo jedna je pro nás možnost najít v místě dostatek kvalifikovaných lidí. Řezací stoly Kongsberg patří mezi hi-tech produkty. Na jejich výrobu potřebujeme vzdělané pracovníky. Hledali jsme v Evropě místo, které má tradici v kvalitní strojírenské a elektromechanické výrobě. Kromě kvalifikovaných pracovních sil byla naší podmínkou také schopnost dodávek komponent od místních výrobců. V Brně studuje na nejrůznějších typech škol asi 60 000 studentů. Po Praze se jedná o druhou nejrozvinutější oblast v České republice. Navíc jsme se ujistili, že Brno je stabilním hospodářským regionem s dostatečnou infrastrukturou a snadnými možnostmi všech druhů přepravy. Logistické aspekty sehrály při výběru místa také velmi důležitou roli.

 

Jak vidí vedení skupiny podniků EskoArtwork perspektivu řezacích plotrů na světovém trhu?

Během posledních deseti let jsme nainstalovali po celém světě asi 2 500 řezacích a rýhovacích stolů Kongsberg. Od roku 2003 se počet prodaných stolů zvyšuje o padesát až sto ročně. Očekáváme další růst poptávky, a proto jsme také vybudovali nový závod v Brně. Z celkového rozsahu aplikací, pro něž se v současné době řezací a rýhovací stoly Kondsberg instalují, slouží asi polovina k řezání produktů z vlnité lepenky, 20 % pro výrobu skládaček a 30 % k výrobě reklamních a prodejních displejů. Zájem o řezací plotry Kongsberg sílí zejména kvůli rostoucímu segmentu malosériové výroby reklamních displejů. Očekáváme však růst poptávky ve všech zmíněných segmentech.

Stroje Kronsberg byly původně určeny pro výrobu vzorků obalů. Postupně se staly součástí průmyslové výroby. Jaké jsou hlavní trendy ve využití vašich řezacích stolů Kongsberg v obalovém a polygrafickém průmyslu?
Ve výrobě obalů z vlnité lepenky se přechází na obaly šité na míru a dodávané v režimu just-in-time. Podobně jako v celém odvětví i zde se snižuje množství produktů v zakázce, a roste počet malých zakázek. V oblasti skládaček se zvyšuje zájem o sofistikované obaly, určené k proniknutí výrobku na trh. Návrhy obalů si stále častěji zpracovávají majitelé značek vlastními kapacitami. V oblasti výroby signu a displejů se využití řezacích plotrů zvyšuje s růstem digitálního tisku reklamních produktů, zejména pomocí širokoformátových UV flatbedů. Uživatelé chtějí mít plotry schopné vyrovnat se s rostoucí škálou řezaných a rýhovaných materiálů. Trendem budou multifunkční stroje pro finishing flexibilních i tuhých materiálů.

 

 

Jaké bude rozdělení rolí mezi závody v Kongsbergu a Brně?

Vývoj řezacích a rýhovacích plotrů bude probíhat v Norsku. V Brně se budou stoly montovat. Zpočátku bude podíl místních subdodávek nižší, bude se omezovat na dodávky polotovarů k výrobě rámů, traverz a vakuových stolů. Elektronické a řídicí komponenty stolů se budou dovážet z Norska. Postupně se může rozsah subdodávek od dodavatelů z Česka zvyšovat. Záleží také na možnostech, jaké mají vaše firmy. Počítáme s tím, že střediskem pro vývoj strojů a softwaru zůstane Kongsberg v Norsku spolu s výrobou klíčových komponent.

 

Jaké typy z poměrně rozsáhlé nabídky řezacích a rýhovacích stolů Kongsberg se budou v Brně vyrábět?

Závod v Brně začíná s výrobou stolů Kongsberg XE10 a i-XE10. Později k nim přibudou i další typy řezacích a rýhovacích strojů Kongsberg.

 

Hovoříme spolu v období, které předchází světové výstavě Drupa. Jak byste charakterizoval hlavní trendy, které jsou typické pro segmenty obalářského a polygrafického trhu, které se svými produkty společnost EskoArtwork nejčastěji oslovuje?

Společnost EskoArtwork má velmi široké portfolio hardwarových i softwarových produktů pro obalový a polygrafický průmysl. Hlavním trendem při výrobě obalů a tiskovin je přechod od posloupnosti individuálních kroků ke kontinuálnímu produkčnímu procesu. Například výroba obalů se dřív skládala ze samostatného designu, pre-pressu, tisku a dokončujícího zpracování. Náš software integruje všechny dílčí kroky do jednoho celku. Workflow pro tvorbu grafického návrhu, přípravu flexotiskových desek i program pro řezací stůl představuje dílčí etapy jednoho procesu. Systémová integrace je jedním z klíčových trendů. Druhým charakteristickým trendem je integrace našeho vlastního systému pro tvorbu grafického návrhu a přípravu tisku, jak jsem o něm hovořil v první části odpovědi, s ostatními systémy, které používají naši zákazníci nebo i zákazníci našich zákazníků. Jedná se především o produkční systémy u zákazníků, které slouží k jejich vlastnímu byznysu. Dřív byl náš systém něco jako samostatný ostrov, což už teď není možné. Proto říkám, že hlavním trendem je integrace našeho systému se systémy zákazníků.

 

Přestože vaše návštěva České republiky předchází pre-Drupa meetingu společnosti EskoArtwork, kde budete informovat o vaší expozici na veletrhu, mohl byste již nyní uvést s jakými cíli se vaše společnost zúčastní světové výstavy v Düsseldorfu?

Co budeme hostům předvádět a o čem budeme s návštěvníky diskutovat, lze říct ihned. Jedná se především o pokračující vývoj workflow, které zahrnuje zpracování návrhů a jejich realizaci. Dalším hlavním motivem naší expozice je integrace systémů, jak jsme o tom již hovořili. Výstava Drupa je pro nás příležitostí prezentovat výsledky fúze společností Esko-Graphics a Artwork Systems ze srpna loňského roku. Představíme výsledky integrace systémů, které byly před akvizicí řešeny samostatně v obou organizacích, ve společnosti EskoArtwork. Hlavním cílem naší účasti na výstavě Drupa bude předvedení produktů, jež vedou k vytváření užitné hodnoty u zákazníka.

 

Jak byste charakterizoval pozici společnosti EskoArtwork na trhu půl roku po uskutečnění fúze?

Společnost EskoArtwork především posílila svou roli globálního hráče, integrátora a inovátora. S téměř tisícovkou specialistů zaujímá na světovém trhu prioritní postavení. Kromě ústředí v Gentu má EskoArtwork vývojová a výrobní střediska v Belgii, Německu, Norsku, Británii, Česku a USA. Naše světová obchodní síť má zástupce ve čtyřiceti zemích.

 

Jako globální manažer jste procestoval celý svět. Jak často se vracíte do rodného Dánska?

Když nejsem na cestách, pracuji přes týden v Gentu a na víkendy létám za rodinou do Dánska. Kvůli dětem a jejich školám zůstává rodina v Dánsku. Bydlíme na venkově. Máme malou farmu, kde chováme čtrnáct ovcí. Skoro každý týden se vracím domů a relaxuji na farmě.

 

To je pěkný příklad kontrastu mezi profesionální kariérou top-manažera a privátní sférou. Časté přelety z Gentu do Kodaně a zpět musí být hodně časově náročné. Máte soukromé letadlo?

Ne, létám nejlevnější třídou.

 

Pro Svět tisku připravil
Gustav Konečný


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní článkyVytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.