Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Print Hall, s. r. o., Bratislava
Gustav Konečný - Svět tisku

Bratislavská společnost Print Hall naplňuje ideu komplexního tiskového domu, který poskytuje veškeré polygrafické služby od A až do Z. Print Hall zajišťuje zpracování grafických návrhů, přípravu desek, tisk i dokončující zpracování. K tomu firma disponuje veškerými potřebnými technologiemi. Nejnovějším zařízením v tiskárně je pětibarvový tiskový stroj KBA Performa 74-5 ve formátu B2. Tiskový stroj z nabídky KBA-Grafitecu dodala společnost KBA-Slovensko v prosinci 2007.

Společnost Print Hall vznikla před dvěma lety sloučením dvou bratislavských tiskáren, které působily na trhu od roku 1996. Podnik rodinného charakteru je nyní organizován jako skupina několika malých firem. „Komplexní print-house je naší základní podnikatelskou filozofií. Chceme, aby zákazník u nás našel skutečně vše, co potřebuje. Hlavní naší činností je tisk a vše ostatní určuje klient,“ charakterizuje hlavní firemní vizi pan Rostislav Savka (49), jednatel a jeden ze tří spolumajitelů společnosti Print Hall. Kromě pre-pressu, CtP, tisku i post-pressu je součástí skupiny firem Print Hall také reklamní agentura a středisko digitálního tisku. Majitelé společnosti Print Hall si založili vlastní obchodní kancelář i ve Vídni a mají také podíl v tiskárně v Istanbulu.

Složení zákazníků společnosti Print Hall je velmi diverzifikované. Na rozdíl od konkurence se tiskárna nezaměřuje na několik málo dominantních klientů. Zákazníci se rekrutují z Bratislavy a okolí. Některé zakázky přicházejí i ze vzdálenějších míst na východním Slovensku. Asi 30 % klientů má tiskárna v Rakousku. Produktové portfolio společnosti Print Hall je skutečně velmi široké. Najdeme v něm brožury, plakáty, katalogy, prospekty i kalendáře. Z klasické merkantilní produkce jsou zastoupeny hospodářské a firemní tiskopisy, obálky, vizitky, samopropisy, samolepky, poštovní poukázky a mnoho dalších. Ve struktuře produkce převažují reklamní tiskoviny. Náklady v zakázce se pohybují od několika stovek až ke statisícům výtisků. Tiskárna je samozřejmě schopna zpracovat grafický návrh a zajistit výrobu i velmi náročných specialit v nízkém nákladu.

 


Spolu s dalšími firmami sídlí Print Hall v objektu s výrobní plochou 1 300 m²

 

Složení technologií tiskárně umožňuje velmi rychlou reakci na požadavky zákazníků. Většina technologií se využívá ve dvousměnném provozu, takže mimořádné požadavky klientů lze zabezpečit prodloužením běžných směn, nasazením třetí směny apod. Tiskárna Print Hall je schopna standardní zakázky realizovat do dvou dnů. Firma nedrží žádné nadbytečné zásoby papíru. Dodávky papírů jí v režimu just-in-time zabezpečuje společnost Antalis.

Tiskárna má dlouhodobě stabilizovaný tým pracovníků. Společnost Print Hall nyní zaměstnává 22 osob, z toho je sedm tiskařů. Všichni tiskaři jsou vyučení. Tiskárna je spolu s ostatními přidruženými firmami umístěna v objektu s výrobní plochou 1 300 m². V dostatečně dimenzované výrobní hale má firma Print Hall soustředěny všechny potřebné technologie. „Vybavení tiskárny technologiemi bych charakterizoval jako velmi dobré. Umíme vytisknout prakticky všechno,“ říká pan Savka. Nový tiskový stroj Performa 74-5 není v tiskárně osamocen. Výrobní kapacitu doplňují starší stroje Adast Dominant 755 C Automatic, Dominant 725 CP, Dominant 715 a Romayor 314.

 


KBA Performa 74-5

 

S Performou 74-5

Tiskárna Print Hall si na nedostatek zakázek nemůže stěžovat. To byl také jeden z důvodů, proč v závěru loňského roku investovala do nákupu nového stroje KBA Performa 74-5. Nový stroj výrazným způsobem zvýšil výrobní kapacitu tiskárny. Performa 74-5 je v tiskárně prvním strojem ve formátu B2. „Se strojem jsme spokojeni, splňuje naše představy o výkonné a kvalitní technologii pro tisk ve formátu B2,“ charakterizuje úspěšnost investice Rostislav Savka.

V porovnání s dosavadním stroji ve formátu A2 nový stroj rozšiřuje možnosti uživatele na polygrafickém trhu. Performa 74-5 je stabilnější a robustnější stroj, což také přispívá ke zvýšení kvality tiskové produkce. Průběh nainstalování označuje pan Savka jako „rychlý a profesionální“. Do dvou dnů byly k dispozici zkušební výtisky. Nový stroj obvykle pracuje ve dvou směnách. Tiskárna hodnotí pozitivně také servis poskytovaný dodavatelskou společností KBA Slovensko. „Klientský servis nás přesvědčil o příklonu ke značce KBA,“ charakterizuje výběr dodavatele pan Rostislav Savka. Společnost Print Hall si stroj vybrala i pro optimální poměr pořizovací ceny a výkonu. „Každá investice si na sebe musí vydělat,“ dodává ekonomický argument jednatel společnosti Print Hall.

Zahájení provozu nového tiskového stroje se pozitivně promítlo do celkové produktivity tiskárny. Tiskový stroj byl dodán v plné výbavě, včetně ovládacího pultu systému GrafiControl. Celková koncepce tiskových strojů KBA Performa 74 je založena na tlakových a předávacích cylindrech dvojnásobných průměrů. Konstrukční pojetí pouze s jedním předávacím válcem zajišťuje průchod archu s menším počtem předávek. Geometrie stroje je vyřešena s ohledem na předávku mezi tiskovými jednotkami a do vykladače až po dokončení tisku celého archu, čímž se odstraňuje možnost pruhování. Ke kvalitě tisku přispívá nižší namáhání archu při ohýbání. Zvýšení kvality tisku a vyšší komfort pro obsluhu v porovnání se staršími stroji potvrzují i tiskaři v tiskárně Print Hall.

Rychlost změny zakázky je podporována poloautomatickým zakládáním tiskových forem. Zvýšený provozní výkon nového tiskového stroje KBA Performa 74-5, umožněný rychlejší změnou zakázky i maximální tiskovou rychlostí až 13 tisíc archů za hodinu, v podstatě nahradil kapacitu dvou tiskových strojů, které byly z tiskárny odsunuty. Ke zkrácení přípravného času a snížení makulatury napomáhá dálkové ovládání registrů za chodu stroje. Axiální, radiální i diagonální registr jsou řízeny z dotykové obrazovky na vykladači nebo z pultu dálkového ovládání v systému GrafiControl. Cocking se provádí pomocí úhlopříčného nakřižování tiskových desek na formových válcích. Další automatizační funkcí aplikovanou na stroji KBA Performa 74 jsou automatické myčky ofsetového potahu a barevníku. Podle stupně znečištění zvolí obsluha jeden ze tří mycích režimů a mytí pak probíhá automaticky na všech tiskových jednotkách současně.

Dálkové řízení 23zónových barevnic je možné provádět buď přímo z klávesnice pro nastavení zón na ovládacím pultu GrafiControl, nebo z jeho dotykové obrazovky. Nastavení barevných profilů je velmi snadné, neboť mohou být měněny jednoduše prstem taženým přes všechny zóny na dotykové obrazovce. Parametry další zakázky lze do systému GrafiControl vkládat v klidovém stavu i za chodu stroje. Tiskař si může připravovat další práci již při probíhajícím tisku aktuální zakázky. Obsluha tiskového stroje KBA Performa 74-5, nainstalovaného v bratislavské tiskárně Print Hall, může na pultu GrafiControl nastavovat soutisk, barevné profily, vlhčení a rychlost otáčení duktoru. Také nastavení tiskových tlaků na příslušnou tloušťku papíru se provádí dálkově. Všechny nastavené parametry se ukládají do paměti a používají se při reprintech.

Nový tiskový stroj KBA Performa 74-5 nahradil v tiskárně stroje Adast 755 a 747. Tiskový stroj Adast 747 byl vůbec první z inovované řady strojů Adast 707. Společnost Print Hall nepředávala starší stroje na protiúčet, nebo je sama neodsunula na sekundární trh, ale přemístila je do tiskárny v Turecku, v níž má vlastnický podíl. „Zdálo se nám neefektivní prodávat second-handy obvyklým způsobem,“ uvádí pan Savka. Společnost Print Hall vyřešila využití starších strojů originálním způsobem. Spolu s tureckými partnery založila v Istanbulu firmu Print Hall Matbaacilik. Společnost Print Hall získala kontakty na turecký trh prostřednictví svého obchodního zastoupení ve Vídni. Istanbul a okolní region představují trh se 17 miliony obyvatel. „Turecko zažívá polygrafický boom. Polygrafický průmysl v největším tureckém městě je často organizován ve formě velkých tiskových domů. Pod jednou střechou v něm sídlí dodavatelé papíru, grafická a pre-pressová studia, tiskárny a další firmy, mezi nimiž probíhá 24 hodin denně velmi čilá kooperace,“ objasňuje organizaci polygrafických firem v městě na Bosporu pan Rostislav Savka, jednatel společnosti Print Hall.

 


Osvit desek si tiskárna Print Hall zajišťuje na CtP Creo Lotem 400

 

Pre-press a post-press

Studio Lithotech, jako součást skupiny firem okolo tiskárny Print Hall, zpracovává kompletní grafické návrhy a samozřejmě také dopracovává předané podklady. K přípravě tiskových desek se využívá CtP Creo Lotem 400. Zařízení CtP je také součástí firmy Lithotech. Výstupem z firmy Lithotech pro tiskárnu Print Hall jsou kompletně připravené tiskové desky a data. Používají se desky Agfa. Data z pre-pressu se využívají k přednastavení barevnic nového tiskového stroje. CtP a Performa 74-5 jsou přímo propojeny kabelem.

Produktové rozšíření nabídky tiskárny v oblasti velkoformátových reklamních tiskovin umožňuje digitální UV ink-jet Octopus, jenž dovoluje potiskovat nejrůznější materiály až do šířky 2 000 mm a tloušťky 50 mm. Se strojem Octopus tiskárna rozšířila svou nabídku o billboardy, bannery a další reklamní produkty. Aby byla nabídka služeb skutečně komplexní, Print Hall disponuje i sítotiskovým karuselem, na němž potiskuje textilní produkty.

Tiskárna je dostatečně vybavena také v dokončujícím a knihařském zpracování. Má dvě řezačky Perfecta a skládací stroj Heidelberg Stahlfolder. V knihárně má firma Print Hall dále k dispozici technologie na výrobu vazby V1 i V2. Lepenou vazbu zpracovává na stroji Horizon BQ-440. Zhotovuje také spirálovou vazbu. Výsek zajišťuje na stroji Original Heidelberg Cylinder. Provádí také ražbu, perforaci a číslování tiskovin. Poradí si rovněž s aplikací ochranných prvků a kašírováním. Nabízí lakování i laminování. Print Hall zajistí také všechny ostatní požadavky zákazníků. Výrobu publikací v tuhé vazbě zabezpečuje v kooperaci.

 

Vše pod jednou střechou

Tržní výhoda tiskárny Print Hall spočívá v koncentraci všech polygrafických služeb na jednom místě. Některé technologie se samozřejmě zajišťují v kooperaci s partnerskými a ověřenými subdodavateli. Společnost Print Hall si vybudovala na slovenském i zahraničním polygrafickém trhu pozici zkušeného dodavatele, který umí zákazníkům kompetentně poradit a zrealizovat zakázky podle jejich představ. Nový tiskový stroj KBA Performa 74-5 podstatně zvýšil výrobní kapacitu tiskárny. S novým strojem je nyní firma schopna flexibilně a komplexně reagovat na požadavky zákazníků. Jako další krok v rozvoji technologií chtějí majitelé společnosti Print Hall v Bratislavě posílit kapacitu na výrobu vazby V1.

 

Print Hall, s. r. o.
Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava 2
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 536 346 25
Tel./fax: +421 (2) 536 346 26
E-mail: printhall@printhall.sk
www.printhall.sk

Nový tiskový stroj: KBA Performa 74-5
CtP: Creo Lotem 400

 

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní článkyVytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.