Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...

Profil regionu: Pardubický kraj
Gustav Konečný - Svět tisku

Pardubický kraj se s podílem na polygrafické produkci v České republice mírně přesahujícím dvě procenta řadí k průměrným regionům. Některé polygrafické firmy však svým významem přesahují hranice regionu. Když se v české polygrafii vysloví Pardubice, téměř automaticky se vybaví tamní univerzita s katedrou polygrafie a fotofyziky. V loňském roce si za své sídlo vybrala Pardubice také česká pobočka Print Media Academy společnosti Heidelberg.

Podíl Pardubického kraje na polygrafické produkci v Česku v letech 2004 až 2006 ukazuje graf sestavený na základě údajů zjištěných průzkumem pro Český statistický úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Váha kraje se ve sledovaných letech udržuje v podstatě na stejné úrovni 2,3 % s mírnými odchylkami nahoru a dolů v letech 2006 a 2004. Nejvyšší podíl 2,4 % byl zaznamenán v předminulém roce. Data za rok 2007 nejsou prozatím k dispozici.

 


Tiskový stroj KBA Rapida 105-10 SW5 ve Východočeské tiskárně

 

Čísla z Pardubického kraje

Zmíněným průzkumem pro MPO ČR a ČSÚ bylo v Pardubickém kraji zjištěno 459 subjektů, které mají v náplni podnikatelské činnosti zapsán alespoň některý z dílčích oborů zahrnovaných do odvětví polygrafického průmyslu, tzn. číslo OKEČ (odvětvové klasifikace ekonomických činností) 22.2. Pardubický kraj zahrnuje území čtyř okresů a dělí se také na 15 územně správních celků. Rozdělení subjektů podnikajících v polygrafii je uvedeno v tabulce č. 1. Největší počet 185 vykazuje město a okres Pardubice. V porovnání s ostatními kraji ČR je počet podnikajících fyzických a právnických osob v pardubickém regionu průměrný.

V Pardubickém kraji bylo napočítáno 421 fyzických osob, které si do svého předmětu podnikání nechaly zapsat alespoň jeden z polygrafických oborů. Podobně jako v jiných regionech i tady mají fyzické osoby drtivou převahu. Při posuzování těchto statistických údajů musíme mít ovšem na paměti, že ne všechny osoby nutně vyvíjejí ve zvoleném oboru aktivní činnost. Naproti tomu aktivity obchodních společností jsou vykonávány ve zvoleném oboru zpravidla dlouhodobě. V pardubickém regionu se do polygrafického odvětví zapojily tři veřejné obchodní společnosti, 31 společností s ručením omezeným a dvě akciové společnosti. Seznam subjektů na celkový počet 459 doplňují dvě zahraniční fyzické osoby.

Pokud bychom posuzovali subjekty podnikající v Pardubickém kraji podle počtu zaměstnanců, zjistili bychom, že 195 subjektů eventuální počet zaměstnanců vůbec neuvádí a 199 jich uvedlo, že pracují bez zaměstnanců. Téměř 86 % subjektů z celkového počtu 459 tedy působí jako samostatně podnikající fyzické osoby, což odpovídá i poměrům v ostatních srovnatelných krajích. S jedním až pěti zaměstnanci podniká 38 subjektů, 14 firem zaměstnává od šesti do devíti osob, pět podniků se řadí do skupiny s 10 až 19 zaměstnanci a stejný počet organizací si vystačí s personálním stavem 20–24 pracovníků. Do velikostní kategorie s 25 až 49 pracovníky patří dvě společnosti a jedna spadá do skupiny s počtem zaměstnanců od 100 do 199.

Jako hlavní aktivitu si 91 podnikatelských subjektů v Pardubickém kraji zapsalo souhrnnou kategorii OKEČ 22.2, tj. tisk a činnosti související s tiskem. „Tisk ostatní jinde neuvedený“ (OKEČ 22.22) si jako předmět k podnikání zvolilo 26 subjektů. Vázáním knih (OKEČ 22.23) se zabývá 42 podnikatelů. Přípravu tisku (OKEČ 22.24) uvádí jako hlavní aktivitu v rámci svého podnikání v polygrafii 21 subjektů. Ostatní činnosti související s tiskem (OKEČ 22.25) má jako hlavní obor zapsáno 279 podnikajících subjektů.

 

Tabulka č. 1 – Počty podnikajících subjektů

 

Okres Počet
Chrudim 65
Pardubice 185
Svitavy 85
Ústí nad Orlicí 124
Celkem 459

 

Charakteristika kraje

Města Pardubice a Hradec Králové se ráda srovnávají v nejrůznějších oborech. A jak je tomu v polygrafii? V počtu ofsetových tiskáren samotné město Pardubice zdatně konkuruje Hradci Králové. Při srovnání podílu obou krajů z celorepublikové perspektivy však získává převahu Královéhradecko. Podíl Pardubického kraje na polygrafické produkci v ČR je v porovnání se sousedním Královéhradeckým krajem zhruba poloviční. Např. v roce 2006 dosahoval 2,4 % ve srovnání se 4,9 %. Polygrafie je rozhodně také otázkou tradice. Důležitou roli sehrává přístup vydavatelství a dalších zadavatelů tisku. Některá města na Pardubicku neměla v minulosti velkou polygrafickou tradici. Nově ustavených velkých firem, které by byly zdrojem objednávek pro tiskárny na Pardubicku, není zatím mnoho.

Spotřeba polygrafických produktů přímo v kraji je na úrovni přiměřené velikosti regionu, především počtu obyvatel. Velikostí patří region k těm průměrným. Pardubický kraj má rozlohu 4 519 km², žije v něm přes 505 tisíc obyvatel a průměrná hustota je 112 obyvatel/km². V kraji je 451 obcí, z toho 15 obcí s rozšířenou působností. Z celkového počtu obcí je 34 měst. Podobně jako v jiných českých krajích, i na Pardubicku pochází většina lukrativních polygrafických zakázek od zadavatelů z Prahy. Velcí zadavatelé reklamy mají sídlo v Praze a časopisů, které vycházejí mimo Prahu, je minimum. Přesto se počet a objem zakázek, jež tiskaři z pardubického regionu získávají z míst mimo Prahu, v poslední době nepatrně zvětšuje. K posilování poptávky po polygrafické produkci přispívá skutečnost, že v Pardubicích sídlí řada firem s celorepublikovou působností.

 


Podíl Pardubického kraje na polygrafické produkci ČR

 

Univerzita a Academy

Pardubice jsou na mapě české polygrafie specifickým místem, jelikož se v něm studuje polygrafie na vysokoškolské úrovni a sídlí zde vzdělávací středisko největšího světového výrobce archových ofsetových strojů. Katedra polygrafie a fotofyziky na Univerzitě Pardubice významným způsobem ovlivňuje polygrafii v České republice. S jejími absolventy se setkáváme na nejrůznějších pozicích v odvětví polygrafického průmyslu. Počty absolventů podle údajů na www.upce.cz uvádíme v tabulce č. 2. Ačkoliv část bakalářů pokračuje ve studiu na inženýrském stupni a v součtu 309 absolventů se objevují dvakrát, i tak téměř tři sta vysokoškolsky vzdělaných inženýrů a bakalářů představuje silnou intelektuální kapacitu, jež posílila českou polygrafii. Někteří z nich však samozřejmě pokračují v kariéře mimo obor.

Print Media Academy ČR v Pardubicích je patnáctou pobočkou v celosvětové síti PMA společnosti Heidelberg. Odborným partnerem české pobočky je Univerzita Pardubice. Mediálním partnerem je časopis Svět tisku. Rozhodujícími akcionáři PMA ČR jsou Heidelberg Praha, Svaz polygrafických podnikatelů a Střední škola polygrafická Praha. Do druhého roku své existence vstoupila PMA ČR s rozšířenou nabídkou vzdělávacích kurzů.

 

Největší ofsetové tiskárny

K největším polygrafickým společnostem v Pardubickém kraji patří Východočeská tiskárna. Rozsahem, výrobní kapacitou a kvalitou produkce se řadí ke špičce v archovém ofsetovém tisku ve střední Evropě. Podnik s tradicí delší než 110 let se v roce 2004 přestěhoval z centra krajského města do nedalekých Sezemic. Nové výrobní prostory umožnily tiskárně další rozvoj výrobních technologií. Produkční kapacita v tisku je spojena se značkou KBA. Východočeská tiskárna se v ČR stala prvním podnikem, který začal využívat desetibarvový archový stroj KBA ve formátu B1 s obracecím zařízením. Tiskový stroj KBA Rapida 105-10 SW5 byl zároveň u nás jedním z prvních nainstalovaných dlouhých archových strojů. Nejnovějším přírůstkem v seznamu tiskových strojů je od konce minulého roku nová Rapida 105 Universal 5+L ALV. Stroj potiskuje archy o plošné hmotnosti až do 650 g/m². Ve formátu B2 tiskárna využívá stroje Rapida 74-5 a Rapida 74-2 SW. Východočeská tiskárna se zaměřuje převážně na tisk a dokončující zpracování časopisů, brožur, katalogů a knih v měkkých i tuhých vazbách, plakátů, letáků a manuálů.

Sebestručnější přehled českých tiskáren nemůže opomenout společnost HRG v Litomyšli. Tiskárna si loni připomněla 15 let od svého vzniku. Zároveň se přestěhovala do nového objektu v průmyslové zóně, stala se firmou roku 2007 v Pardubickém kraji a vstoupila do formátu B1. Tiskárna HRG spoléhá v tiskových strojích na značku Heidelberg. V současné době tiskne na strojích Speedmaster CD 102-5-2LX, CD 74-5L, SM 74-5, SM 74-2P a Printmaster PM 74-4P. Tiskárna HRG Litomyšl nabízí kromě široké škály merkantilní i akcidenční produkce také speciální produkty, jako jsou obaly, výseky, ražba, zlacení apod.

K největším tiskárnám v ČR patří také tiskařský a zpracovatelský závod Westvaco ve Svitavách, který se specializuje na výrobu potištěných obalů z hladké skládačkové lepenky a papíru. V roce 2006 se výrobní, skladovací a manipulační plocha závodu rozšířila z 12 000 m² o dalších 3 500 m². V loňském roce přibyl do rozsáhlého strojového parku firmy Westvaco Svitavy další tiskový stroj, a sice pětibarvová Rapida 142-5. Tiskárna Dobel se v roce 2004 přestěhovala z Lanškrouna do nedaleké obce Dolní Čermná. Od loňského roku tiskne na šestibarvovém stroji Roland 506 s obracecím zařízením 2 + 4. Obracení archu na stroji Roland 506P je řešeno unikátní technologií pomocí jednoho válce o dvojnásobném průměru. Roland 506P v tiskárně Dobel je nejlépe vybaveným strojem Roland 500 v ČR.

Pardubická tiskárna Rentis je příkladem flexibilní polygrafické firmy se širokou produktovou nabídkou. V tiskových strojích disponuje mj. kapacitou strojů KBA Performa 66-5 a Polly Performer 466. Dalším příkladem pružné pardubické tiskárny, která působí na trhu od roku 1991, je firma Silueta, jež tiskne na stroji Polly Performer 466. Mladí podnikatelé v oboru popírají svými výsledky tvrzení, že pro vznik dalších subjektů není na přeplněném českém trhu místo. Jedním z nich je na Pardubicku ing. Petr Kozel, který ukončil studium polygrafie na Univerzitě Pardubice v roce 1993. Potom založil vlastní Studio Kozel v Pardubicích a nedávno i tiskárnu fronte v Rábech u Pardubic. Nová tiskárna má stroj Roland 505.

 

Tabulka č. 2 – Počty absolventů na katedře polygrafie a fotofyziky UP
Rok Inženýrské studium Bakalářské studium Celkem
1987 6

 

6
1988 7

 

7
1989 9

 

9
1990 9

 

9
1991 16

 

16
1992 11

 

11
1993 7

 

7
1994 9

 

9
1995 6

 

6
1996 13

 

13
1997 13 6 19
1998 13 13 26
1999 1 7 8
2000 1 6 7
2001 5 13 18
2002 6 4 10
2003 12 10 22
2004 4 10 14
2005 4 23 27
2006 14 16 30
2007 8 27 35
Celkem 174 135 309

 

Závěr

Pardubický kraj patří v žebříčku českých regionů z pohledu výkonů polygrafického průmyslu k těm průměrným. Některé tiskárny však svým významem přesahují hranice kraje. Pro vzdělávací systém české polygrafie má nezastupitelné místo Univerzita Pardubice s její Katedrou polygrafie a fotofyziky. V soustavě firemních vzdělávacích institucí působících v Česku se nejnověji etablovala pardubická Print Media Academy společnosti Heidelberg. Region vykazuje potenciál dalšího růstu.

 

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Profil regionu: Jihomoravský kraj (14. 11. 2007 - Gustav Konečný)
× Profil regionu: Ústecký kraj (12. 12. 2007 - Gustav Konečný)
× Profil regionu: Zlínský kraj (17. 1. 2008 - Gustav Konečný)
× Profil regionu: Královéhradecký kraj (29. 2. 2008 - Gustav Konečný)
× Profil regionu: Olomoucký kraj (16. 3. 2008 - Gustav Konečný)
× Profil regionu: Moravskoslezský kraj (19. 4. 2008 - Gustav Konečný)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.