Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


fronte, s. r. o.
Gustav Konečný - PR - Svět tisku

V Rábech u Pardubic zahajuje činnost nová tiskárna fronte. Založil ji ing. Petr Kozel, majitel Studia KOZEL v Pardubicích. V nové tiskárně fronte nainstalovala letos v lednu společnost MAN Roland Česká republika tiskový stroj Roland 505, skládací automat MBO T530 a řezačku Wohlenberg Cut-Tec 92. Tiskový stroj Roland 505 se hned od počátku využívá ve dvou prodloužených směnách.

Až donedávna Studio KOZEL zajišťovalo tiskařské a knihařské zpracování zakázek v kooperaci. Ing. Kozel přijal rozhodnutí o vybudování tiskárny fronte v září 2007. „K vlastní tiskárně jsem tíhnul vždycky,“ říká pan Kozel. Následovalo výběrové řízení na dodávku tiskového stroje, v němž byla úspěšná značka MAN Roland. Skládací stroj a řezačku si tiskárna objednala od stejného dodavatele. Pořízení tiskového stroje bylo z části hrazeno zvýhodněným úvěrem od Českomoravské záruční a rozvojové banky. Zdá se, že o zakázky nebude mít nová moderní tiskárna fronte nouzi. V době naší návštěvy se tiskl katalog o 352 stránkách v nákladu 10 000 výtisků.

Petr Kozel ukončil v roce 1993 studium polygrafie na Univerzitě Pardubice. Potom pracoval v grafickém studiu a v roce 1997 založil Studio KOZEL. Zpočátku pracovalo jako DTP a osvitové studio pro agentury a tiskárny. Počáteční kapacita čtyř pracovišť se postupně rozrostla až na dnešních deset výkonných pracovišť s počítači Apple MacIntosh G4 a G5 a tří pracovišť na platformě IBM PC. Od roku 2002 zajišťuje jako reklamní agentura kompletní servis i pro vlastní velké klienty. V roce 2004 získal pan Kozel rozsáhlý výrobní objekt v Rábech. Studio KOZEL v něm již před čtyřmi lety umístilo CtP Creo Trendsetter 800 II.

 

 

Roland 505 v tiskárně fronte

Společnost MAN Roland dodává své stroje Roland 500 ve formátu B2 na trh v bohaté standardní výbavě s nabídkou opcí ve formě prémiových paketů. Pětibarvový stroj byl v tiskárně fronte nainstalován v moderním provedení obvyklém pro polygrafické firmy zaměřené na výrobu komerčních tiskovin. Stroj potiskuje arch o tloušťce od 0,04 do 0,6 mm, což je optimální parametr z pohledu předpokládané zakázkové náplně. Těžší provedení pro potisk obalových materiálů se vyrovná i se substrátem do tloušťky 1,0 mm. Ve standardním provedení pracuje tiskový stroj Roland 505 s maximálním formátem archu 530 x 740 mm a potiskuje maximální plochu 520 x 740 mm rychlostí až 16 000 obratů za hodinu.

Obsluha stroje má k dispozici automatické nastavení formátu nakladače a vykladače. Pro zlepšení vlastností, zejména při potisku akcidenčních natíraných materiálů, je tiskový stroj vybaven ionizací Eltex v nakladači i ve vykladači. Nakladač Roland-Mabeg disponuje řadou kontrolních funkcí, jako je např. elektronické snímání a zobrazení nakládacího soutisku s přesností 0,01 mm na displeji nakladače a řídicího pultu s možností následné korekce nakládacího soutisku. Arch je na čelních i bočních náložkách pneumaticky zastabilizován s optoelektrickou kontrolou dojezdu. Nakladač pojme stoh o maximální výšce 1 050 mm.

Prémiový paket „papír“ zajišťuje vybavení stroje větším počtem dmychadel a optimalizací pro potisk materiálů v rozsahu tloušťky 0,04–0,06 mm. Paket zahrnuje řízení vzduchových drah pod transfertery, individuální regulaci foukání na tlakový válec první tiskové jednotky a ovládání vzduchové dráhy vyváděcího bubnu ve vykladači. Vtahovací válec a transfertery mají možnost regulovat otevření chytačů podle tloušťky potiskovaného materiálu. Tiskové jednotky jsou vybaveny tlakovými cylindry a předávacími transfertery dvojnásobného průměru. Ofsetové a tlakové válce jsou uspořádány v poloze 7 hod. Průchod archu strojem je usnadněn regulovaným aerodynamickým systémem.

 

 

Tiskaři v tiskárně fronte mají k dispozici systém EPL pro poloautomatické dvoukanálové upínání tiskových forem. Mohou využívat dálkové digitální nastavování soutisku v podélném, příčném i diagonálním směru, a to jednotlivě nebo i současně pro více směrů a tiskových jednotek. Změna pozice obrazu v diagonálním směru se u všech strojů MAN Roland provádí předávacími transfertery, takže se nemění pozice formového válce vůči válcům navalovacím. Moderní uspořádání tiskové jednotky s krátkým barevníkem zajišťuje rychlou reakcí na korekce v zabarvení. Barevník má vysokou stabilitu díky schopnostem barevnice odčerpávat přebytečnou barvu z barevníku zpět do barevnice. Barevníky jsou vybaveny funkcemi RCI pro dálkové ovládání dávkování barvy a LCS pro zvýšení stability barevníku při tisku zakázek s minimálním odběrem barvy. Vlhčení RolandMatic Delta je dálkově ovládáno z řídicího pultu. Funkci delta-efekt ke stírání nečistot z povrchu desky lze zapnout i za běhu stroje. Ovládání vlhčicí jednotky je automatické s postupným náběhem jednotlivých funkcí a automatickou korekcí podle provozních režimů stroje.

Z prémiového paketu „mycí zařízení“ je Roland 505 kompletně vybaven všemi myčkami, které výrobce nabízí. Kromě obvyklého mytí barevníku má tiskař k dispozici také mycí zařízení ofsetových válců a kartáčové mytí tlakových cylindrů. Soustava mytí je vybavena programovým řízením. Vykladač pro maximální výšku stohu 1 080 mm využívá systém Airgliede pro bezkontaktní vykládání potištěných archů pomocí vykládacího válce dvojnásobného průměru se vzduchovým polštářem. Stroj byl dodán s registračním systémem Bacher místo obvyklého GraphoMetronic a s poprašovacím zařízením Grafix Cantronic namísto standardního práškovače Weko.

Tiskárna nepožadovala nainstalování temperace ani přípravy na temperaci. Firemní objekt v Rábech je vybaven dostatečně dimenzovaným systémem vzduchotechniky, takže nehrozí přehřívání barevníků ani během tisku dlouhých zakázek. Přípravu vlhčicího roztoku zajišťuje agregát Technotrans beta.d. Ing. Petr Kozel při projednávání konfigurace stroje neuvažoval o lakovací jednotce. Tisková produkce se podle potřeby lakuje tiskovým lakem na páté tiskové věži.

Tiskový stroj je vybaven systémem řízení barevnosti Color Pilot Smart. Základní varianta slouží k měření kontrolních proužků s maximálně šesti barvami a k následné korekci nastavení barevníků podle přednastavených hodnot zadaných do systému. Snímací hlava je vybavena automatickým pojezdem. Síťové propojení tiskového stroje s CtP Trendsetter 800 II zajišťuje systém Printnet PressManager Smart online se softwarem CD PrepressLink. Náběh stroje do standardního provozu byl poměrně rychlý. Tiskaři měli zkušenosti ze strojů Polly a KBA. Zaučení obsluhy proběhlo během instalace stroje. „Po dvou až třech dnech zaškolení mohli tiskaři začít tisknout,“ poznamenal ing. Kozel.

 

 

MBO T530 a Wohlenberg Cut-Tec 92

Společnost MAN Roland ČR zastupuje v Česku a na Slovensku kromě značky MAN Roland také řadu dalších výrobců polygrafických strojů a zařízení. Tiskárně fronte dodala spolu se strojem Roland 505 rovněž řezačku Wohlenberg Cut-Tec 92 a skládací automat MBO T530 v provedení 44X. Rovinná jednonožová řezačka na papír Wohlenberg Cut-Tec 92 má výkon 42 taktů za minutu. Pracuje s výškou nálože do 130 mm a maximální hloubkou založení 920 mm. Pohon řezačky přes čelní ozubení v olejové lázni zajišťuje spolu s elektromagnetickou spojkou vysoký výkon, spolehlivost, životnost a nízkou spotřebu elektrické energie. Obsluha má k dispozici plynule nastavitelné hydraulické předlisování a lisování. Součástí výbavy je programová a řídicí jednotka na bázi PC a barevná LCD obrazovka.

Plochý nakladač F530 skládacího stroje MBO T530 naloží produkci v maximálním formátu 53 x 84 cm, přičemž nejmenší možný formát je 15 x 18 cm. Falcovací stroj pracuje rychlostí 10–205 m/min. Konfigurace zahrnuje 4+4 kapsy a nožovou jednotku. Plochý nakladač je vybaven kontrolou dvojitého archu. Obsluha skládacího stroje využívá ovládací systém MS-Control se samoučicí funkcí nakládání archů s ohledem na optimální délku sání a minimalizaci odstupů archů. Vyložení naskládané produkce zajišťuje pojízdný šupinový vykladač A56 s vlastním pohonem. Kromě nakladače s první kapsovou jednotkou jsou všechny ostatní agregáty pojízdné. Konfiguraci falcovacího stroje MBO T530 je možné dodatečně rozšiřovat o další skládací jednotky a periferie.

Tiskárna fronte nyní převádí na svůj nový stroj Roland 505 zakázky, které se doposud kooperovaly. Krátce po zahájení rutinního provozu se stroj využívá ve dvou prodloužených směnách. V seznamu klientů převažují zákazníci z oblasti východních Čech. Tři největší klienti mají sídlo přímo v Pardubicích. Několik stálých zákazníků má tiskárna fronte v Praze. Přestože si ing. Petr Kozel vybudoval v Rábech u Pardubic vlastní ofsetovou tiskárnu, část produkce se bude i nadále zadávat do kooperace. Studio KOZEL pracuje dál jako reklamní agentura s komplexními službami. Některé produkty se s ohledem na potřebné technologie budou zpracovávat na kotoučových tiskových strojích, formulářových rotačkách, na sítotiskových strojích apod.

Studio KOZEL a tiskárna fronte fungují jako dvě nezávislé firmy. Ve studiu v Pardubicích slouží ke skenování rotační bubnový skener Linotype Hell Chromagraph S 3400. Rotační skener pracuje s mimořádně vysokým hardwarovým rozlišením 19 200 dpi a maximálním formátem snímaných předloh 500 x 600 mm. Studio KOZEL disponuje kapacitou osvitové jednotky Agfa Phoenix 2250 s maximálním formátem osvitu 745 x 572 mm. Ke zhotovení nátisku až do šíře 610 mm se používá velkoformátový tiskový plotr Epson Stylus Pro 7000. Zařízení CtP Creo Trendsetter 800 II pro přípravu desek do formátu B1 je umístěno v Rábech.

Společnost fronte potvrzuje, že i na vysoce konkurenčním polygrafickém trhu v České republice mohou vznikat další tiskárny. Tiskárna fronte v komplexně zrekonstruovaném objektu v Rábech u Pardubic má výhodu zakázkového zázemí v dlouhodobě prosperující reklamní agentuře a studiu. Zároveň může poskytnout služby dalším externím zákazníkům. Tiskárna fronte má charakter malé polygrafické firmy. S novým tiskovým strojem Roland 505 je dostatečně flexibilní, aby mohla pokrýt nejrůznější požadavky z regionálního i celostátního trhu.

 

fronte, s. r. o.
Ráby 14, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic
Tel.: +420 464 629 540, +420 464 629 541
Fax: +420 464 629 544
E-mail: fronte@fronte.cz
www.fronte.cz

Nové technologie:
Tiskový stroj Roland 505
skládací automat MBO T530
řezačka Wohlenberg Cut-Tec 92

Studio KOZEL
Studánecká 1120, 530 03 Pardubice
Tel: +420 466 652 767
E-mail: studiokozel@studiokozel.cz
www.studiokozel.cz

 

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní článkyVytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.