Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Ringier Print CZ, a. s.
Gustav Konečný - PR - Svět tisku

Společnost Ringier Print CZ s moderními tiskárnami v Praze a Ostravě patří mezi největší polygrafické výrobce novin i dalších polygrafických produktů v České republice. V roce 2007 investovala zejména do technologického rozvoje tiskárny v Ostravě. Tiskárny v Praze i Ostravě jsou nyní vybaveny tiskovými stroji a zařízeními předních světových značek. Technologie z produkce společnosti Koenig & Bauer byly dodány prostřednictví firmy Ing. Petr Kloc a spol.

V loňském roce prošla radikální změnou především divize Ringier Print CZ v Ostravě. Přemístila se do zcela nové budovy, kterou developerská firma CTP Invest v rekordně krátké době vybudovala v průmyslové zóně Ostrava-Hrabová. Investice do nákupů moderních polygrafických technologií dosáhly částky okolo 750 mil. Kč. „Rychlému průběhu stavby a montáže technologií předcházely dva roky projekčních příprav,“ uvedl ing. Petr Herma, obchodní ředitel společnosti Ringier Print CZ.

 


 

Ringier Print CZ v Ostravě

Divize společnosti Ringier Print CZ v Ostravě zahrnuje dva oddělené logistické toky navázané samostatně na výrobu novin a akcidenční produkci. V podstatě se jedná o dvě relativně nezávislé tiskárny umístěné v jednom komplexu budov. V roce 2007 byla k 1. březnu nejprve zprovozněna akcidenční část nové tiskárny, poté následovaly technologie novinového tisku. Slavnostní otevření nové tiskárny proběhlo za účasti nejvyššího vedení švýcarského koncernu Ringier AG a představitelů hlavních dodavatelů technologických celků 17. září. O tři dny později se pod heslem „Touch of Future“ uskutečnilo v tiskárně setkání se zákazníky. Slavnostním chvílím však muselo předcházet nainstalování a zprovoznění špičkových polygrafických technologií.

Novinové rotačky KBA Comet a Wifag OF 370 S byly do zkušebního provozu uvedeny v červnu. Od září byl potom v sekci novinového tisku zahájen rutinní provoz. Oba kotoučové tiskové stroje jsou umístěny v jedné tiskové hale vysoké asi 20 metrů. Rotačka KBA Comet byla postavena v konfiguraci s jednou osmivěží typu H, jedním odvíječem a jedním skládacím zařízením, které umožňuje skládání na dva nebo tři lomy. Rotačka pracuje s obvodem válců 1 000 mm a potiskuje pás v maximální šířce 720 mm rychlostí až 37 500 obratů/hod. Tiskový stroj KBA Comet je v nainstalovaném formátu a v konfiguraci pro plnobarevný tisk jedinou rotačkou tohoto typu v České republice. Spíše než k výrobě novin se rotačka Comet využívá v tiskárně v Ostravě k tisku složek pro výrobu lepené a šité vazby.

Konfigurace rotačky Wifag OF 370 S, nainstalované v ostravské tiskárně společnosti Ringier Print CZ, sestává ze čtyř odvíječů, čtyř tiskových osmivěží typu H s tiskovými válci o obvodu 1 188 mm a dvou skládacích zařízení 2:5:5. Sestava rotačky je tedy dvakrát větší než Wifag OF 370 S, který byl v dubnu 2006 nainstalován v tiskárně Ringier Print CZ v Praze. Tiskový stroj potiskuje pás o maximální šířce 1 680 mm rychlostí 37 500 obratů/hod. „Rotačka Wifag se vyznačuje velmi stabilním a klidným chodem. Švýcarská preciznost se projevuje např. v přeměřování přesnosti a kvality tiskových desek, aby odpovídaly firemním standardům společnosti Wifag,“ poznamenal ke kvalitě tisku na nové rotačce ing. Petr Herma. Nová rotačka od švýcarské společnosti Wifag umožňuje ostravské divizi zajistit kompletní plnobarevný tisk 128stránkových tabloidů nebo 64stránkových broadsheetů. Stroj je vybaven systémem EAE Print pro plánování produkce a přednastavení zón barevníků na základě dat načtených z CTP workflow Arkitex. Hlavními novinovými tituly jsou deníky Blesk (v Ostravě a Praze denně celkem asi 600 tisíc výtisků), Právo a od začátku letošního roku také deník Aha! Noviny Aha! se tisknou v Praze i Ostravě v průměrném denním nákladu okolo 175 tisíc výtisků. Expediční část tiskárny je vybavena zařízeními značky Ferag. Systém je vybaven dvěma vkládacími bubny, čtyřmi stohovači a páskovacími stroji a umožňuje velmi variabilní vkládání nejrůznějších redakčních i komerčních příloh. Změny v režimech produkce novinové expedice jsou zajišťovány pomocí systému Ferag Matrix Switch. V Ostravě je jedna z prvních instalací v Evropě.

 

 

Dva archové stroje

V archovém tisku disponuje tiskárna v Ostravě dvěma tiskovými stroji. Do nové tiskárny si společnost Ringier Print CZ pořídila nový model tiskového stroje KBA Rapida 105-5. Konfigurace tiskového stroje ve formátu B1 (1 050 x 740 mm) je doplněna o lakovací jednotku. Instalace nového modelu je první v ČR. Stroj byl nainstalován v plné výbavě. Jeho řízení je zaintegrováno do systému KBA Logotronic. Součástí konfigurace je také kamerový systém Qualitronic pro kontrolu kvality tisku. Systém Qualitronic monitoruje pomocí CCD kamery kvalitu tisku na každém archu. Stroj potiskuje papír o plošné hmotnosti 60–350 g/m² a nabízí maximální výkon až 18 000 archů za hodinu.

Z původní tiskárny v Ostravě byl do nového objektu přemístěn tiskový stroj Roland 505 s lakovacím agregátem. Podobně jako Rapida 105-5+L nabízí i Roland 505LV maximální výkon 18 000 archů/hod. Tiskový stroj Roland 505LV potiskuje archy o plošné hmotnosti 60–500 g/m² v rozšířeném formátu B2+ (590 x 740 mm). Možnost kombinovaného využití obou tiskových strojů umožňuje tiskárně rozsáhlou variabilitu v archovém ofsetu. Pro přípravu desek se používají dva systémy CtP. Tiskové desky pro novinový tisk se připravují na CtP Agfa, osvit desek pro archový ofset probíhá na CtP Screen se systémem TrueFlow.

Kromě novinových rotaček KBA Comet a Wifag OF 370 S a tiskového stroje KBA Rapida 105-5+L investovala společnost Ringier Print CZ ve své ostravské tiskárně také do dokončujícího zpracování. K výrobě lepené vazby V2 byla nainstalována nová linka Kolbus Publica KM se třinácti nakládacími stanicemi. Linka může pracovat s lepidly PUR i hot-melt. Součástí linky je i 40 m dlouhá dráha chladnutí a schnutí. Kvalitu zpracování každé složky monitoruje kamerový systém. Nová linka tiskárně umožňuje vyrábět brožury v maximálním formátu 300 x 420 mm s tloušťkou hřbetu od 2 do 70 mm. Lepicí linka Kolbus Publica KM má výkon 8 000 produktů za hodinu. Vazba V1 se vyrábí na lince Heidelberg Stitchmaster ST 400 s osmi snášecími stanicemi. Kontrola snášení se provádí pomocí CCD kamer. Linka má projektovaný nejvyšší výkon 14 000 taktů za hodinu. K produktům v maximálním výsledném formátu 310 x 474 mm mohou být vlepovány předměty ve formátu 3D. Stanici na vlepování reklamních předmětů lze v rámci snášecí sekce variabilně přesunovat. Součástí nových investic bylo v loňském roce také řezací centrum Polar 137 XT. Tiskárna má k dispozici skládací stroje Stahlfolder pro formáty B1 a B2.

Ostravská tiskárna Ringier Print CZ zaujímá pozici jedničky v novinovém tisku na severní Moravě. S nově nainstalovanými technologiemi patří mezi největší a nejkomplexněji vybavené tiskárny v České republice. Hlavními tištěnými tituly jsou deníky Blesk, Právo a Aha! Tiskárna vyrábí také např. regionální tituly Avízo, Horizont a Horník. Kombinace kotoučových a archových strojů jí umožňuje produkovat rovněž knihy, učebnice a právnickou literaturu. Součástí nabídkového portfolia jsou rovněž časopisy ve středně velkých nákladech a rozsáhlá škála akcidenční i merkantilní produkce, jako jsou informační brožury, letáky, kalendáře, leporela, výroční zprávy, pexesa, pohlednice apod. V rejstříku služeb ostravské divize společnost Ringier Print CZ je také širší nabídka balení tiskových produktů, dopravy k zákazníkovi apod.

 

 

Tiskárna Praha

Pražská divize společnosti Ringier Print CZ zůstává jednou z největších novinových tiskáren v České republice. Její technologickou základnu tvoří novinové rotačky KBA Express a Wifag OF 370 S. Tisková linka KBA Express je složena ze tří tiskových věží, pěti odvíječů a tří skládacích aparátů. Tiskový stroj pracuje s formovými válci o obvodu 1 188 mm. Potiskuje novinový papír o plošné hmotnosti 32–60 g/m² maximální rychlostí 37 500 obratů/hod. Linka může tisknout v plné barevnosti 48stránkový broadsheet 594 x 420 mm, nebo 96stránkový tabloid 297 x 420 mm.

Wifag OF 370 S v konfiguraci se dvěma tiskovými věžemi, dvěma odvíječi a jedním skládacím aparátem zajišťuje v tiskárně v Praze plnobarevný tisk 32stránkových broadsheetů nebo 64stránkových tabloidů. Rotačka využívá formové válce s obvodem 1 188 mm. Tiskne rychlostí 37 500 obratů/hod. Obě rotačky pracují v prostředí workflow Print firmy EAE, které umožňuje mj. přednastavení barevníkových zón podle hodnot z pre-pressu. Pro přípravu tiskových desek tiskárna používá dvě CtP linky s programovým vybavením Agfa.

Dokončující zpracování v tiskové divizi v Praze disponuje kapacitou čtyř linek Ferag, které umožňují vytvoření libovolně velkých balíků s počtem exemplářů 20 až 500 kusů v závislosti na jejich rozsahu. Pomocí tří vkládacích bubnů lze v době tisku vložit další produkty, jako jsou magazíny a komerční přílohy. Mimo dobu tisku lze vlepit nebo vložit drobné reklamní předměty. Dokončující zpracování umožňuje ořez hotových výrobků i skládání a balení do fólie. Součástí expedice je vlastní středisko pro přípravu adresních štítků, v němž je možné vytvářet a aktualizovat databáze cílových zákazníků, případně pracovat s dodanými databázemi. Tiskárna zajišťuje i kompletní poštovní vypravení listovních zásilek, novinového výplatného, poštovních balíků, obchodních balíků apod., včetně předepsané administrativy. Ringier Print CZ tiskne v tiskárně v Praze především celostátní deník Blesk v průměrném denním nákladu 395 000 výtisků a nově i deník Aha!. K dalším produktům patří nedělní Sport a další tituly s různou periodicitou, např. Spirit, NEI Report, TO, Katolický týdeník, České motocyklové noviny, Zemědělec a Sondy.

 

Závěr

Ringier Print CZ s moderními tiskárnami v Praze a Ostravě nabízí svým zákazníkům nadstandardní kvalitu, vysokou rychlost zpracování zakázek a služby profesionálního týmu odborníků. Díky silnému a stabilnímu zázemí švýcarského koncernu Ringier AG patří tiskárny Ringier Print CZ v Praze a Ostravě mezi nejlépe vybavené novinové tiskárny v České republice. Tiskárna v Ostravě se navíc specializuje na výrobu kvalitních celobarevných časopisů, katalogů a nejrůznějších reklamních tiskovin. Přednostmi tiskáren Ringier Print CZ jsou flexibilita, garantovaná kvalita, zajímavé ceny, včasné dodací termíny a preferování dlouhodobé spolupráce se zákazníky.

 

Ringier Print CZ, a. s.
www.ringierprint.cz

Tiskárna Praha
Technologie:
KBA Express
Wifag OF 370 S
expediční linky Ferag

Kontakty:
Ringier Print CZ a. s.
Černokostelecká 613/145, 100 00 Praha 10
Tel.: +420 225 283 111
Fax: +420 225 283 288
E-mail: info@ringier-print.cz

Tiskárna Ostrava
Technologie:
KBA Comet
Wifag OF 370 S
expediční linky Ferag
KBA Rapida 105-5+L
MAN Roland 505LV
Kolbus Publica KM
Heidelberg Stitchmaster ST 400

Kontakty:
Ringier Print CZ a. s.
Na Rovince 876, 720 00 Ostrava–Hrabová
Tel.: +420 596 668 111
Fax: +420 596 626 606
E-mail: ringierprint@ringierprint.cz

 

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní článkyVytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.