Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Offsetpress, s. r. o.
Gustav Konečný - PR - Svět tisku

Tiskárna Offsetpress se s dvanácti zaměstnanci řadí mezi malé pražské polygrafické firmy. Když v roce 1990 začínala, měla dva stroje Adast Romayor 314. Ze skromných začátků se vypracovala na tiskárnu, která poskytuje svým zákazníkům širokou škálu polygrafických služeb. Od září 2007 tiskne na stroji Ryobi 755. Pětibarvový tiskový stroj Ryobi ve formátu B2 nainstalovala společnost MAN Roland ČR.

Ryobi 755 je jedním z prvních strojů značky Ryobi ve formátu B2 v České republice. Předcházel mu čtyřbarvový tiskový stroj Ryobi 754, který pracuje v mělnické tiskárně společnosti TiskCentrum Praha. Druhou čtyřbarevku Ryobi 754 v konfiguraci s lakovací jednotkou si koupila Tiskárna Helbich v Brně. Ryobi 755 v Offsetpressu je prvním pětibarvovým strojem Ryobi ve formátu B2 v Česku a prvním strojem Ryobi v uvedené formátové třídě v Praze.

 

 

Offsetpress od roku 1990

Tiskárna Offsetpress začínala v roce 1990 v Praze-Podolí se čtyřmi společníky. Asi po roce přibyl k prvním Romayorům tiskový stroj Adast Dominant 715. V roce 1992 si tiskárna pořídila bubnový skener Dainippon Screen pro formát A2. V roce 1994 se firma přestěhovala na Smíchov. Zároveň se počet spolumajitelů zúžil na dva. Od té doby vedou firmu pánové Pavel Hekš a Václav Vondráček. Pan Vondráček je vyučený ruční a strojní sazeč. Před založením tiskárny pracoval jako metér v Lidové demokracii. Pan Hekš je vyučený tiskař.

Prvním dvoubarvovým strojem v tiskárně byl Adast Dominant 725. Majitelé chtěli rozšiřovat technologie, pro které na původním působišti nebylo dostatek místa. Tiskárna Offsetpress si proto našla vhodné prostory v Praze-Modřanech, kde bylo k dispozici 700 m² výrobních ploch. V té době si firma pořídila první čtyřbarvový stroj, a sice Polly 466 od společnosti Grafitec.

Kromě moderního japonského stroje Ryobi 755 používá Offsetpress i nadále Dominant 725. Firma má i další tiskové stroje značky Adast, a sice Dominant 715 a Romayor 314. Používá také stroj Grafopress a řezačku Seypa 115. Zákazníkům je k dispozici menší DTP studio. K přípravě tiskových desek slouží CtP Agfa Palladio pro formát B2. „S osvitem stříbrných desek je u nás naprostá spokojenost,“ poznamenal k přípravě desek pan Vondráček. Zařízení CtP je spřaženo s vyvolávacím automatem Agfa LP 82 Ultra. Linka na zpracování desek je plně automatizovaná. Nakládání probíhá ze zásobníku, který pojme padesát desek. Systém CtP je propojen v datovém standardu CIP3 s tiskovým strojem Ryobi 755. Ke zhotovování nátisku slouží plotr Agfa Sherpa 24.

 

 

Výběr nového tiskového stroje

O obnově stroje ve stejném formátu A2 tiskárna neuvažovala, protože už v minulých letech se dostávala do problémů, když nemohla nabídnout potisk archů ve formátu B2. „Tisk ve formátu B2 je nejvýhodnější i pro jednoho z našich největších klientů,“ prohlásil o zakázkové struktuře pan Hekš. Majitelé Offsetpressu si v rámci přípravy na investici do formátu B2 provedli výběrové řízení. Výběr značky Ryobi ovlivnily dobré reference o předchozích instalacích. Firmu Offsetpress při výběru značky a stroje inspirovaly především pozitivní zkušenosti společnosti TiskCentrum Praha a její tiskárny v Mělníku.

Jednání dodavatelské společnosti MAN Roland ČR hodnotí spolumajitelé Offsetpressu jako velmi korektní. S představiteli tiskárny jednal i japonský zástupce. „Jeho prezentace byla velmi přesvědčivá,“ uvedl Pavel Hekš, a pokračoval: „Svou roli sehrála samozřejmě také cena. Poměr ceny stroje a jeho výkonu byl v porovnání s konkurenčními značkami nejlepší.“ Instalace nového stroje byla naplánovaná dlouho dopředu. Problém byl jenom s dopravou stroje do tiskové haly. Musela se vybourat zeď. Starší čtyřbarvový stroj se musel posunout, ale přesto se na něm ještě tisklo, neboť tiskárna si kvůli neodkladnosti zakázek nemohla dovolit výpadek. Některé zakázky se přesto řešily pomocí kooperace. Po převodu prací na Ryobi 755 převzal dodavatel nového stroje starší Polly 466 na protiúčet.

Tiskaři se zúčastnili instalace. V jejím průběhu a v době zkušebního provozu byli proškoleni. Tiskaři se rychle zaškolili na práci s obslužným pultem vybaveným denzitometrem. Přednastavení barevnic na základě dat z pre-pressu urychluje přípravu zakázky a zkvalitňuje průběh tisku i jeho výsledky. Offsetpress zaměstnává čtyři tiskaře. Nový tiskový stroj se využívá v nepřetržitém provozu, který začíná v neděli ve 22 hod. a končí v pátek v 10 hodin večer. Stroj je v plném provozu od poloviny října. Po půlroce provozu hodnotí spolumajitelé stroj velmi pozitivně. „Splňuje vše, co jsme od něj očekávali. Jsme s ním velice spokojení,“ dodal Pavel Hekš.

 

 

O stroji Ryobi 755 SW-5-A

V podobě nového tiskového stroje Ryobi 755 se pražská tiskárna Offsetpress stala majitelem jednoho z nejznámějších tiskových strojů japonské provenience. Stroje Ryobi jsou známé na světovém trhu, a nyní již dostatečně i v tuzemsku, pro svoji spolehlivost a bohatou standardní i opční výbavu. Japonský výrobce nabízí své tiskové stroje v mnoha variantách. Stroj Ryobi 755 byl v Offsetpressu nainstalován v provedení SW-5-A. Typ SW nabízí uživateli maximální tiskovou plochu 765 x 545 mm. Stroje Ryobi 750 se vyskytují ještě v typu XLW, který potiskuje plochu v maximálním rozměru 765 x 580 mm. Provedení 5-A se dodává se standardním vykladačem bez sušení.

Tiskový stroj nainstalovaný v Offsetpressu potiskuje archy o tloušťce od 0,04 do 0,6 mm rychlostí až 15 000 výtisků za hodinu. Kapacita nakladače i vykladače je shodně 800 mm. Barevníky tiskového stroje jsou složeny z devatenácti válců, z toho jsou čtyři nanášecí. Systém vlhčení pracuje se čtyřmi válci, z toho s jedním nanášecím. Ve standardní výbavě je zařazen i přemosťovací válec vybavený oscilačním pohybem. Tiskové stroje Ryobi ve formátu B2 poskytují tiskařům rozsáhlé možnosti v nastavování registrů. Obsluha tiskového stroje Ryobi 755 v Offsetpressu má k dispozici všechny tři registry ovládané za chodu stroje. Diagonální registr lze nastavovat pomocí pohybu formového válce v rozmezí ±0,2 mm v maximální tiskové ploše. Obvodový registr může tiskař nastavovat v rozsahu ±1 mm pomocí čelní náložky a o další ±1 mm na formovém válci. Pro nastavení axiálního registru má tiskař k dispozici ±2,5 mm na boční přitahovací náložce a další ±2 mm na formovém válci.

Tiskový stroj Ryobi 755 je vybaven tlakovými cylindry a předávacími bubny dvojnásobného průměru. Tiskaři v Offsetpressu používají při změně zakázky poloautomatický systém výměny tiskových desek. Semi-RPC (Semiautomatic Ryobi Plate Changer) je součástí standardní výbavy. Kromě něj výrobce nabízí zvláště pro konfigurace s více tiskovými jednotkami plně automatický systém výměny desek Full-RPC (Fully Automatic Ryobi Plate Changer). Součástí standardní výbavy jsou také myčky ofsetových potahů, zařízení k eliminaci statické elektřiny a poprašovací jednotka. Tiskový stroj Ryobi 755 usnadňuje tiskařům obsluhu pomocí mnoha kontrolních funkcí. Jako součást základní výbavy je mezi nimi mechanický i ultrazvukový senzor dvojího naložení archu. Monitoring eventuálního chybného vedení archu probíhá pomocí detektorů na předávacích bubnech a ve vykladači. Výrobce nabízí ke strojům Ryobi ve formátu B2 také rozsáhlý soubor nadstandardních funkcí. Jedná se např. o temperaci barevníků, myčky tlakových cylindrů a mnoho dalších. Tiskárna si může objednat rovněž řadu nadstandardních konfigurací, jako je např. stroj s obracecím zařízením, lakovací jednotkou, UV technologiemi apod.

K základnímu systému ovládání s pultem PCS-G (Printing Control System) výrobce nabízí další softwarové funkce. Samotný systém PCS umožňuje tiskařům ovládat od pultu centrálního řízení celou řadu obslužných funkcí, jako jsou např. změny formátu a tloušťky papíru, mytí válců, nastavení tiskových parametrů, doladění registrů, nastavení ve vybarvení, výkon vlhčicí soustavy a dalších. Pomocí systému PCS-G se rovněž provádí přednastavení barevnic na základě dat ve standardu CIP3 přebíraných z pre-pressu. Obsluha tiskového stroje Ryobi 755 nainstalovaného v Offsetpressu má navíc k dispozici systém PDS-E (Printing Density Control System), který je zařazen v nadstandardní nabídce. Pomocí denzitometru tiskař měří hodnotu optické hustoty barev na kontrolních barvových proužcích. V další verzi nadstandardního vybavení se stroje Ryobi ve formátu B2 nabízejí také se spektrofotometrem a automaticky vedenou snímací hlavicí.

 

 

Nabídka tiskárny Offsetpress

Produktový záběr tiskárny Offsetpress je skutečně velmi široký. Nejčastěji se mezi zakázkami vyskytuje vazba V1. V souvislosti s rozšířením výroby a zejména produkce s vazbou V1 společnost Offsetpress uvažuje o koupi linky Theisen & Bonitz. Z dokončujících a knihařských prací má Offsetpress v nabídce skládání, snášení, bigování, perforování, číslování, plošné i parciální lakování, ořez, laminaci, kašírování a výsek. Některé technologické operace samozřejmě zajišťuje v kooperaci. Nabízí také zpracování vazeb od V2 až po V8.

Ve výčtu produktů Offsetpress uvádí skutečně velmi široký seznam. Zahrnuje šanony, firemní desky, dopisní papíry, vizitky, samolepky, bloky, kalendáře, samoprůpisový materiál, letáky, skládačky, brožury, plakáty, výroční zprávy, diáře, krabičky, prospekty, ceníky, obálky, složenky, knihy a visačky. „V poslední době roste ve složení zakázek podíl prospektů a letáků,“ poznamenal ke změnám v zakázkové struktuře pan Vondráček. S novým tiskovým strojem je firma schopna nabídnout kvalitní tisk v krátkých termínech. Společnost Offsetpress se zaměřuje na zákazníky z Prahy. Vyhovět mimopražským zákazníkům však pro ni není žádným problémem.

 

Závěr

Tiskový stroj Ryobi 755 podstatně zvyšuje konkurenční schopnost tiskárny Offsetpress. S vlastním CtP a strojem ve formátu B2 je firma schopna velmi pružně reagovat na požadavky zákazníků. Zakázku může realizovat od základního návrhu, přes přípravu, tisk a dokončující zpracování až po dopravu tiskovin k zákazníkovi. S novým tiskovým strojem Ryobi 755 ve formátu B2 se společnost Offsetpress stává nepřehlédnutelným podnikatelským subjektem na pražském polygrafickém trhu.

 

Offsetpress, s. r. o.
Barrandova 1920, 143 00 Praha 4-Modřany
Tel.: +420 225 273 631, +420 244 402 988
Fax: +420 225 273 630
E-mail: info@offsetpress.cz
Internet: www.offsetpress.cz

Nové technologie:
Ryobi 755
CtP Agfa Palladio

 

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní článkyVytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.