Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...

Ottova tiskárna, spol. s r. o.
Ivan Doležal - PR - Svět tisku

Název Ottova tiskárna není v české polygrafii žádnou novinkou. Jan Otto otevřel už v roce 1871 na Václavském náměstí v Praze malou knihtiskárnu, kterou postupně rozšířil také o knihkupectví. V roce 1883, kdy už byl také mimořádně úspěšným nakladatelem, potom přestěhoval svůj podnik na Karlovo náměstí a o pět let později začal vydávat Ottův slovník naučný, který jej nejvíce proslavil.

Do povědomí veřejnosti vešel název Ottova tiskárna znovu v roce 1999, kdy byl použit pro nově vzniklý polygrafický podnik sídlící opět v Praze, tentokrát ale v Holešovicích. I když tento název vyvolává reminiscence na známé prvorepublikové Ottovo nakladatelství, nemá s ním ale ve skutečnosti nic společného a neexistuje tu ani žádná návaznost na původní tiskárnu.

 


Nejnovější přírůstek technologického vybavení Ottovy tiskárny instalovaný v loňském roce – čtyřbarvový archový ofsetový stroj KBA Performa 66

 

Nová Ottova tiskárna byla založena se záměrem pružně reagovat na požadavky zákazníků a poskytovat jim komplexní servis na vysoké profesionální úrovni. Svoji činnost zahájila v roce 1999 na ploše přibližně 200 čtverečních metrů se šesti zaměstnanci, jednonožovou řezačkou Adast Maxima a novým čtyřbarvovým archovým ofsetovým strojem Polly ve formátu A2. Startovací podmínky tedy měla velice skromné, ale tiskoviny svým zákazníkům vyráběla v termínech i kvalitě odpovídajících jejich představám, takže se začala velice rychle rozvíjet. Poptávka rychle stoupala, takže už po půl roce existence podniku bylo třeba přikoupit další tiskový stroj, tentokrát dvoubarvový, od stejného výrobce, a začít řešit otázku rozšíření nabídky dokončujícího zpracování tiskovin. Byly proto pronajaty další výrobní prostory a investováno do pořízení základního technologického vybavení knihárny tvořeného především skládacím strojem GUK a dalšími zařízeními na provádění návazných operací.

V srpnu roku 2002 byla ale Ottova tiskárna vzhledem ke svému umístění v Přívozní ulici u Vltavy velmi silně postižena katastrofální povodní. Její výrobní provoz byl kompletně zaplaven a po opadnutí vody se ukázalo, že bude třeba začít znovu a úplně od začátku. Bylo totiž nutné nejenom zrekonstruovat a opravit prostory budovy, ve které sídlila, ale také vyměnit, případně vyčistit a repasovat zaplavené stroje a zařízení. Při této příležitosti ale došlo opět k rozšíření výrobních prostor pronájmem dalších místností, a tiskárně velmi pomohla také společnost Grafitec, která jí velice rychle dodala nové tiskové stroje ve stejných konfiguracích, jaké měly ty zaplavené. Technologické vybavení Ottovy tiskárny v té době doplnila také nová jednonožová řezačka Polar 92, trojřez Perfecta, příklopové stroje na provádění výseků, dvě snášecí drátošičky na vazbu V1, zařízení na realizaci spirálové vazby a laminovací stroj Komfi Delta Junior, který rozšířil nabídku povrchového zušlechťování tiskovin.

 


Knihtiskový rychlolis Victoria po úpravě na provádění plošného výseku může spolehlivě sloužit Ottově tiskárně ještě dlouhá léta

 

Při zahájení rekonstrukčních prací po povodni si v Ottově tiskárně stanovili za cíl obnovit její původní stav nejpozději do jednoho roku. Tento cíl se podařilo splnit v předstihu, a dokonce zajistit i rozšíření původních kapacit, ale přesto začali uvažovat o pořízení vlastního sídla, které by po všech stránkách odpovídalo jejím stávajícím i budoucím potřebám. Proto byl v roce 2005 zakoupen pozemek o rozloze zhruba 3 000 m² s budovou přesně odpovídající retrostylu loga Ottovy tiskárny naproti Výstavišti v Praze–Holešovicích a byla připravena rekonstrukce a přístavba této budovy takovým způsobem, aby se mohla stát jejím novým sídlem. Tento záměr ale nemohl být realizován, protože se objevily problémy týkající se přístupové cesty. Jednání s majitelem sousedního pozemku se protáhla až do současnosti, ale východisko se zatím nepodařilo najít, takže Ottova tiskárna se musí nyní rozhodovat, jestli má pozemek s budovou znovu prodat, nebo jestli má pokračovat v jednáních a dále se pokoušet situaci vyřešit právní cestou takovým způsobem, aby mohla svůj majetek bez problémů využívat.

Vzhledem k této situaci bylo nutné další rozvoj a rozšiřování kapacit Ottovy tiskárny v uplynulých pěti letech řešit v rámci stávajících pronajatých prostor v Přívozní ulici. V rámci tohoto rozvoje byla pronajata a zrekonstruována další výrobní hala a následně přeorganizován celý výrobní provoz tiskárny. Většinu plochy nové haly obsadila sekce výsekových strojů tvořená v současnosti příklopovým strojem Strati 27 ve formátu B2, dvěma Grafopressy a knihtiskovým rychlolisem Victoria přizpůsobeným na provádění výseku ve větších formátech. Byl také zakoupen nový skládací stroj Nagel Docufold, nová plně automatická linka na výrobu drátem šitých měkkých vazeb V1, lepička na výrobu měkkých lepených vazeb V2, a původní stroj na provádění laminace za tepla Komfi Delta Junior nahradil nový, samozřejmě výkonnější model Komfi Amiga ve formátu 52 x 72 cm s maximální provozní rychlostí 20 m/min., neboť každá druhá tisková zakázka vyráběná v Ottově tiskárně je dokončována buď laminováním nebo výsekem. Vybavení pracoviště dokončujícího zpracování doplnil ještě starší kašírovací stroj ve formátu B2, na kterém je možné provádět kašírování všech druhů vlnitých i mikrovlnitých lepenek.

 


Příklopové výsekové stroje v nové výrobní hale, do které byla soustředěna zařízení na dokončující zpracování tiskovin

 

Nejnovějším přírůstkem technologického vybavení Ottovy tiskárny potom je čtyřbarvový archový ofsetový stroj KBA Performa 66, který zde byl nainstalován koncem loňského roku. Maximální formát potiskovaného papíru u tohoto tiskového stroje je 485 x 660 mm, maximální tloušťka tiskového substrátu je 0,45 mm a dosahuje maximální produkční rychlosti 10 000 archů/hod. Vybaven je alkoholovým vlhčením a zařízením na infrasušení potisku. K investici do dalšího tiskového stroje přistoupila Ottova tiskárna především z toho důvodu, že v průběhu uplynulých let došlo k nárůstu objemu výroby v míře, která vyžadovala zvětšení kapacity tisku.

V oblasti předtiskové přípravy spolupracuje Ottova tiskárna s několika grafickými studii, zejména s DTP studiem Adam. Tato studia pro ni kompletně zajišťují všechny pre-pressové operace včetně zhotovování tiskových desek na CtP zařízeních, které jsou do tiskárny dodávány podle momentální potřeby, často i několikrát denně. Tato velice operativní spolupráce probíhající na vysoké úrovni umožňuje tiskárně realizovat dodávky tiskových zakázek v mimořádně krátkých termínech. Pokud v počátcích své existence používala Ottova tiskárna jako jeden ze svých trumfů reklamní slogan, že požadovanou tiskovinu dodá do 24 hodin, v současnosti se jí už podařilo tuto lhůtu zkrátit čtyřikrát. Dodávky tiskovin (samozřejmě běžných, v obvyklém objemu) je totiž schopna realizovat už za šest hodin. Do 60 minut od dodání potřebných datových souborů je zhotovena tisková deska a ve zbývajícím čase potom proveden tisk a případné dokončující zpracování zakázky laminováním nebo výsekem, což se přibližuje rychlosti digitálního tisku.

 


Skládací stroj GUK K 64/6 KL-F4 se stal součástí vybavení Ottovy tiskárny už krátce po jejím založení

 

Ve srovnání s dobou před devíti lety, kdy Ottova tiskárna zahájila svoji činnost, došlo k nárůstu objemu jejích zakázek na dvojnásobek. Převažujícím typem zakázkové náplně jsou různé brožury, katalogy, výroční zprávy, návody, letáky, prospekty, plakáty, formuláře a tiskopisy a podobné akcidenční tiskoviny, které tvoří přibližně 50 % objemu všech zakázek. Vyráběny jsou zde ale také různé časopisy, knihy, učebnice a brožury v měkkých drátem šitých i lepených vazbách, stolní i nástěnné kalendáře a desky s chlopněmi a výseky. A vzhledem k tomu, že orientace této tiskárny na provádění výseků je velice zřetelná a charakteristická, jsou zde schopni provádět i různé méně obvyklé operace dokončujícího zpracování tiskovin, jako jsou různé konstrukčně zajímavé pohyblivé skládačky a podobné „vychytávky“. Další specialitou Ottovy tiskárny je potom výroba řezaných a tvarovaných etiket, tisk samolepicích etiket na PVC i papírové lamináty, a výroba oboustranných samolepek. Poměrně dlouhou dobu pracovníci Ottovy tiskárny totiž experimentovali s potiskem PVC a dalších plastových materiálů běžnou ofsetovou technikou a podařilo se jim osvojit si tuto specifickou technologii do té míry, že v současné době jsou schopni provádět potisk i transparentních plastových materiálů a vyrábět nejenom klasické etikety, ale také oboustranné samolepky na sklo do interiérů a další, tak trochu nestandardní tiskové aplikace. Samozřejmě, že to vyžadovalo dlouhé hledání a zkoušení, neboť bylo třeba dosáhnout toho, aby se ofsetový potisk rychleschnoucími barvami na povrchu plastových fólií udržel a aby se tiskové barvy snesly s jejich povrchem. Ale výsledky nakonec stály za to a v současnosti v Ottově tiskárně vyrábějí až pětibarevné samolepky včetně podtisku krycí bělobou.

Další rozšiřování výroby a zvyšování výrobních kapacit ani počtu zaměstnanců, kterých je v současné době třicet, ale už v Ottově tiskárně nepřipravují. Snaží se totiž nepředimenzovat své závazky, aby byli schopni plnit požadavky svých zákazníků v odpovídajících termínech a kvalitě dodávek podle jejich představ. A samozřejmě se snaží všechny své zákazníky, které získali za dobu své existence a kteří jim zůstávají věrní, si udržet i nadále.

 

Motto: Neimprovizujeme, prostě tiskneme…
Ottova tiskárna, spol. s r. o.
Přívozní 2/1054, 170 00 Praha 7–Holešovice
Tel.: +420 246 086 434
Fax: +420 246 086 433
E-mail: info@ottovatiskarna.cz
Internet: www.ottovatiskarna.cz, www.ottovka.cz, www.tisknu.cz

Stroje a zařízení:
KBA Performa 66 – čtyřbarvový archový ofsetový stroj, formát A2
Polly Performer 466 – čtyřbarvový archový ofsetový stroj, formát A2
Polly Performer 266 – dvoubarvový archový ofsetový stroj, formát A2
Polar 92 – jednonožová řezačka, šíře 92 cm
Perfecta – trojřez
GUK K 64/6 KL-F4 – skládací stroj
Strati 27, 2x Grafopress, Victoria – výsekové stroje
Polygraph – snášecí drátošička na výrobu vazeb V1
Horizon BQ-260 – lepicí stroj na výrobu vazeb V2
Komfi Amiga – laminovací stroj

 

Pro Svět tisku připravil Ivan Doležal


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní článkyVytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.