Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Profil regionu: Olomoucký kraj
Gustav Konečný - Svět tisku

Olomoucký kraj se podílí na polygrafické produkci v České republice méně než dvěma procenty. V rámci Olomouckého kraje zaujímá dominantní pozici samotné město Olomouc. Je významným střediskem novinového tisku v ČR a sídlí zde největší tiskárny v regionu. Střední až velké archové tiskárny těží z poptávky po reklamních tiskovinách. Majitel olomouckého FGP Studia pan Miloslav Kyjevský odhaduje, že až 70 % regionální polygrafické produkce v daném segmentu odchází do Čech a zejména do Prahy k velkým reklamním agenturám.

Podíl Olomouckého kraje na polygrafické produkci v ČR v letech 2004 až 2006 znázorňuje graf sestavený podle dat, která byla nashromážděna průzkumem pro Český statistický úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu. V letech 2004 a 2005 se kraj podílel 1,4 %. V roce 2006 se jeho váha na celorepublikové produkci zvýšila na 1,9 %. S podílem pod dvě procenta se pohybuje spíše v dolní části žebříčku našich regionů. Za rok 2007 nejsou data ještě k dispozici.

 

Čísla z regionu

Podobně jako v jiných krajích, je i v olomouckém regionu počet podnikajících subjektů poměrně značný. Rozdělení v kraji podle bývalých okresů ukazuje tabulka. Vidíme, že i podle počtu subjektů převažuje město Olomouc a blízké okolí s 286 subjekty, což je bezmála polovina z 589 subjektů v celém kraji. Nejmenší počet podnikajících subjektů (33, tj. 5,6 %) vykazuje okres Jeseník. Počty subjektů na Prostějovsku, Šumpersku a Přerovsku představují standardní úroveň obvyklou v ČR. Převahu mezi podnikateli v oboru ovšem v celém kraji tvoří fyzické osoby.

V rejstříku subjektů podnikajících v polygrafii nalezneme zástupce všech organizačních forem podnikání. Nejčetnější je s 530 případy fyzická osoba, která podniká podle živnostenského zákona. Těžiště podnikání však tkví ve společnostech s ručením omezeným, kterých je v kraji 47. Tři firmy mají organizačně-právní statut veřejné obchodní společnosti. Ve stejném počtu jsou zastoupeny také akciové společnosti. Příklady z Olomouckého kraje dokreslují, že organizační forma podnikání nemusí mít vždy nutně pouze klasickou podobu. Polygrafickou výrobu má v náplni i jeden samostatně hospodařící rolník nezapsaný v obchodním rejstříku nebo jedna fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku, která podniká podle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství. Seznam obsahuje i tři zahraniční osoby a jedno občanské sdružení.

Jelikož olomoucká tiskárna společnosti Mafraprint má jenom statut závodu, nalezneme v seznamu podnikatelských subjektů v kraji pouze jednu samostatnou společnost ve velikostní skupině se 100 až 199 zaměstnanci, a to olomoucký Novotisk. Další čtyři firmy zaměstnávají od 50 do 99 pracovníků. Také ve skupině s 25 až 49 zaměstnanci jsou čtyři subjekty. Třináct podnikatelů v polygrafii zaměstnává od 10 do 19 osob, zatímco s 6–9 lidmi si vystačí deset firem. Ve skupině s jedním až pěti pracovníky je zařazeno 41 subjektů. Všichni ostatní pracují bez zaměstnanců (242 subjektů) nebo počet pracovníků není uveden (274 případů).

Posledním obvyklým hlediskem je rozbor podnikatelského sektoru podle standardizace OKEČ (odvětvové klasifikace ekonomických činností). V Olomouckém kraji se tiskem a činnostmi souvisejícími s tiskem (OKEČ 22.2) zabývá 128 subjektů. Skupinu OKEČ 22.21 – tisk novin má jako hlavní činnost zapsánu jedna tiskárna (Novotisk), ale do skupiny musíme samozřejmě přiřadit i olomoucký závod společnosti Mafraprint. 35 subjektů deklaruje jako hlavní činnost „tisk ostatní jinde neuvedený“ (OKEČ 22.22). Vázání knih (OKEČ 22.23) se jako své hlavní činnosti věnuje 23 subjektů. Přípravu tisku (OKEČ 22.24) uvádí jako prioritní předmět podnikání 17 subjektů. Ostatní činnosti související s tiskem (OKEČ 22.25) si jako hlavní obor zapsalo 385 podnikajících subjektů.

 


Podíl Olomouckého kraje na polygrafické produkci ČR

 

Charakteristika Olomouckého kraje

Olomoucký region zaznamenal, podobně jako další části republiky, v 90. letech obrovský boom polygrafie. Vznikla spousta malých tiskáren. Některé jsou dávno zapomenuty, jiné zůstaly v kategorii drobných firem a jenom několik málo se vypracovalo ve stálice na regionálním i republikovém polygrafickém nebi. „Na počátku podnikání mnoha nových firem stály osobnosti z bývalých Moravských tiskařských závodů v Olomouci,“ připomíná Miloslav Kyjevský z olomouckého FGP Studia skutečnost, že olomoucký region disponoval již na začátku éry svobodného podnikání dostatečným personálním zázemím. Střední až velké tiskárny jsou nyní již kapitálově dostatečně silné, aby mohly investovat do nových technologií a přicházet na trh se špičkovou produkcí. Tiskárny, které jsou na špici konkurenčního pelotonu, se snaží oslovit zákazníky nabídkou moderních technologií.

Firmy podnikající v polygrafickém průmyslu využívají výhodnou geografickou polohu Olomouce s dobrou dopravní dostupností, navíc s perspektivou budoucího zlepšení po vybudování severní části dálniční sítě. Rozvoj Olomouce jako průmyslového střediska se týká i dalších průmyslových odvětví. Olomouc nepřitahuje jenom polygrafický a obalový průmysl, ale rozvoj tiskáren si samozřejmě vyžádal i odpovídající aktivity ve sféře dodavatelů strojů a materiálů. Příkladem je společnost Heidelberg, která si vybrala Olomouc jako sídlo své prodejní a servisní pobočky pro obsluhu severní a východní části Moravy. „Ke všem zákazníkům od hranic se Slovenskem až po východní Čechy nemáme víc než 120 km,“ popisuje výhody umístění pobočky ing. Jiří Míšenský z olomouckého střediska společnosti Heidelberg Praha.

 

Novinový tisk

Olomouc se v uplynulých patnácti letech etablovala jako významné centrum novinového tisku v České republice. Spolu s hlavní výrobní základnou v Praze vytváří zpravidla druhé středisko v Olomouci výrobní a logistickou síť, která umožňuje významným novinovým vydavatelstvím pokrýt novinovou produkcí operativně všechny regiony v ČR. Na prvním místě je nutné jmenovat tamní závod novinových tiskáren Mafraprint. Tiskárny Mafraprint v Praze a Olomouci tvoří jeden podnikatelský subjekt. Spolu se závodem v Praze byla tiskárna Mafraprint v Olomouci vybudována podle jednotného projektu, který je postaven na rotačkách KBA Colora a expedičních technologiích Ferag. V olomouckém závodě má společnost Mafraprint k dispozici kapacitu dvou linek, v Praze slouží novinovému tisku čtyři linky. Hlavními tituly jsou Lidové noviny a Mladá fronta Dnes.

Podobně výhodné umístění z hlediska operativní distribuce novin ve východní části republiky má i společnost Novotisk, jejímiž hlavními tištěnými tituly jsou Hospodářské noviny a Aha. Tiskovou kapacitu tvoří dvě rotačky Wifag OF5 a jeden stroj Wifag OF9. Každá rotačka je vybavena třemi odvíječi. V expediční části je nasazena technologie značky Ferag.

 


Heidelberg Printmaster PM 74-2P v Tiskárně Budík ve Šternberku

 

Přední archové tiskárny

V městě Olomouci zaujímají přední pozici v archovém ofsetu tiskárny Epava a FGP Studio. Akciová společnost Epava vybavila svou tiskárnu v archovém ofsetu především technologiemi Heidelberg. Využívá tiskové stroje Speedmaster 74-4P, 74-2P a QM-52. Epava Olomouc tiskne i na rotačce Concepta z produkce švýcarské společnosti Müller Martini. K falcování používá stroje značky Stahl. Vazbu V1 zpracovává na lince Theisen & Bonitz. Tiskové formy se v Epavě zhotovují na CtP Fuji Luxel V-6.

FGP Studio Olomouc dává v tiskových technologiích přednost strojům z KBA-Grafitecu. Firemní tiskovou kapacitu nyní tvoří stroje KBA Performa 74-5, 66-5, 66-4 a 66-2. Vícebarvové stroje jsou přímo propojeny s CtP Esko-Graphics Platedriver 4. FGP Studio nedávno investovalo do nákupu dvou skládacích strojů Stahlfolder Ti 52 Proline, linky Heidelberg ST 100 na výrobu vazby V1 a sítotiskového stroje Sakurai Maestro 80A. Velké archové tiskárny z olomouckého regionu tisknou i pro novinové tiskárny vkládanou reklamní produkci. Z menších olomouckých tiskáren zmiňme alespoň firmy Twin paní Kemelové a pana Šámala a JO pana Opletala. Obě tiskárny jsou vybaveny tiskovými stroji Heidelberg.

Kromě města Olomouc disponují solidní úrovní polygrafického průmyslu také ostatní okresy Olomouckého kraje. Tiskárna.Budík.Grafika, s. r. o., ze Šternberka tiskne na strojích Printmaster PM 74-4 a PM 74-2P. Osvit desek provádí na CtP Prosetter 74 a v dokončujícím zpracování je vybavena stroji Stahl, Polar a Horizon. Další šternberská tiskárna Seritech si v krátké době pořídila čtyřbarvový a dvoubarvový tiskový stroj Performa 66. Kromě ofsetu disponuje také sítotiskem, tamponovým tiskem a digitálním tiskem. „Seritech je štikou v regionu,“ charakterizuje tržní pozici tiskárny ze Šternberku pan Bohuslav Poláček, který prodává tiskové stroje Performa ve východních Čechách a na severní Moravě.

Silná konkurence je v Šumperku. Společnost Trifox ing. Dušana Slavíka vloni investovala do nového stroje KBA Performa 66-5. Kromě něj používá také stroj Polly 725. Desky zhotovuje na CtP Fuji Luxel V-6. V dokončujícím zpracování má k dispozici kapacitu ve výrobě vazeb V1 i V2 a v laminování. Tiskárna Grafotyp pana Kučery ze Šumperka disponuje plnou výbavou v pre-pressu, tisku a i dokončujícím zpracování. Další šumperská firma Kartotisk kombinuje tiskařkou i obalářskou výrobu.

Nejsevernější část Olomouckého kraje tvoří okres Jeseník. V městě Jeseníku je nejznámější tiskárnou Reptisk, který využívá maloformátové tiskové technologie Heidelberg. Na Přerovsku je lídrem v oboru tiskárna Katos CZ. Tiskne na strojích Adast 757 a Heidelberg Speedmaster SM 74-4. Zajímavou kombinací digitální a tradiční technologie nabízí přerovská společnost Europrint. Tiskne na strojích Presstek 34DI, Polly 725, Solna a Adast Romayor 314. Společnost Cheops z Prostějova nabízí služby v širokém profilovém záběru reklamní agentury, ofsetového tisku a výroby venkovní reklamy.

 

Závěr

V profilu regionu samozřejmě nelze uvést úplný výčet všech úspěšných firem z polygrafického průmyslu. V Olomouci se navíc rozvíjí i příbuzný obalový průmysl, jehož moderní produkty si bez aplikace polygrafických technologií nelze představit. Jako příklad nového úspěšného výrobce obalů si uveďme alespoň společnost Smurfit Kappa, která si v Olomouci vybudovala moderní závod.

Polygrafický průmysl v regionu lze v zásadě rozdělit do dvou oblastí. V městě Olomouci sídlí řada špičkových firem, zatímco další okresy mají z pohledu polygrafie standardní úroveň. Subjekty podnikající v polygrafii ve vybraných okresech Olomouckého kraje, což se týká zejména Jesenicka a Šumperska, si slibují další impuls v rozvoji svých technologií od podpory ze strukturálních fondů.

 

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Profil regionu: Jihomoravský kraj (14. 11. 2007 - Gustav Konečný)
× Profil regionu: Ústecký kraj (12. 12. 2007 - Gustav Konečný)
× Profil regionu: Zlínský kraj (17. 1. 2008 - Gustav Konečný)
× Profil regionu: Královéhradecký kraj (29. 2. 2008 - Gustav Konečný)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.