Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


F-PRINT – Robert Fritzl
Patrik Thoma - PR - Svět tisku

Polygrafická výroba se necentralizuje pouze ve velkých městech, ale řada provozů je rozmístěna prakticky po celé České republice. Mezi malé regionální tiskárny patří i krchlebská tiskárna F-PRINT pana Roberta Fritzla.

Jde o tiskárnu, která ještě donedávna patřila mezi provozy, které nedisponovaly čtyřbarvovým ofsetovým strojem, v říjnu minulého roku se však tento stav změnil a v tiskárně byl nainstalován stroj Performa 66-4 od společnosti KBA Grafitec. Nákupu tohoto stroje však předchází dlouhá a bohatá historie, vždyť tiskárna působí na českém polygrafickém trhu již od počátku roku 1993. Tehdy ji založili dva společníci, z nichž jeden byl Robert Fritzl – současný majitel tiskárny. Původní název společnosti byl Roal Print a jednalo se o typický maloofsetový provoz, který byl vybaven jedním Romayorem, na němž bylo zpracováváno široké spektrum především jednodušších merkantilních zakázek. Tehdy také tiskárna působila přímo v centru města Nymburk, od něhož měla pronajaty prostory v Tyršově ulici. Nevýhodou těchto prostor bylo především to, že díky malým rozměrům zde nebyla možnost významné expanze. Přesto se tiskárna začala velmi rychle prosazovat na trhu a postupně si získávat svoji vlastní klientelu a své místo na trhu. K původnímu jednomu Romayoru zanedlouho přibyl druhý a také základní knihařské vybavení.

Prvním významným mezníkem v historii společnosti se stal rok 1998, kdy se stávající spolumajitelé rozhodli vydat každý svou cestou a z tiskárny ROAL PRINT se stal F-PRINT s jediným majitelem Robertem Fritzlem. Dalším historicky významným obdobím se stal rok 2001, v němž tiskárna přešla od jednoduchých prací na tiskových strojích Romayor k plnobarevnému tisku ve formátu A2, jenž byl prováděn na dvoubarvovém stroji Polly 266. Tehdy také nastaly nemalé prostorové problémy tiskárny. Aby totiž bylo možné nový dvoubarvový stroj v tiskárně nainstalovat, bylo zapotřebí vybourat jednu stěnu. V tiskárně okolo stroje však zůstalo nedostatečné místo, a tak bylo nutností začít zvažovat případné stěhování do nových prostor, které by více vyhovovaly polygrafickému provozu. K tomuto stěhování došlo v roce 2005, kdy se tiskárna odstěhovala z centra Nymburku do nedaleké vesnice Krchleby, kde majitel zakoupil odpovídající prostory, v nichž tiskárna sídlí dodnes. „Výhodou pro nás bylo, že nové prostory vyžadovaly pouze malé úpravy, a nyní nám nabízejí velké množství prostoru pro případnou další expanzi,“ říká Robert Fritzl. Postupem času se však začínalo ukazovat, že strojové vybavení s jedno- a dvoubarvovým strojem je nedostatečné pro řadu zakázek a proto bylo nutné přistoupit k další modernizaci strojového parku. Jak již bylo v úvodu zmíněno, v říjnu loňského roku tiskárna přešla k tisku na čtyřbarvovém stroji, když nainstalovala Performu 66-4 od společnosti KBA-Grafitec.

 


Krchlebský provoz tiskárny F-PRINT má dostatečné kapacity pro případný další rozvoj

 

„Při výběru nového tiskového stroje jsme sice museli zohlednit několik kritérií, nicméně prakticky od počátku bylo zřejmé, že nový stroj bude od společnosti KBA Grafitec,“ vzpomíná Robert Fritzl. V provozu krchlebské tiskárny mají totiž se zařízeními od tohoto tuzemského výrobce velmi dobré zkušenosti. Již u předchozího dvoubarvového stroje, kterým tiskárna ještě v první polovině minulého roku disponovala, zde oceňovali především velmi dobrý přístup v oblasti servisu. „Vždy nám pracovníci servisu vycházeli vstříc a nám se nestalo, že bychom měli velké prostoje způsobené nějakou poruchou. I když je deklarován 24hodinový servis, my jsme zde měli pracovníky výrobce vždy ve velmi krátkém termínu. Z části je to pochopitelně dáno naší dobrou polohou vůči výrobnímu závodu, z části pak vstřícností servisu,“ dodává Robert Fritzl.

Majitel tiskárny tak zvažoval především volbu mezi čtyřbarvovým strojem ve formátu A2 a B2. Právě prvně jmenovaný maximální rozměr potištěného archu se nakonec při rozvahách ukázal jako nejvýhodnější, protože tiskárna většinu svých zakázek zpracovává právě ve formátech, pro něž je tento stroj ideální. Tiskový stroj Performa 66-4 tak nabízel nejlepší poměr cena/výkon. Nízká pořizovací cena nového stroje však nebyla základním kritériem, což dokládá mimo jiné i bohatá opční výbava, kterou nový tiskový stroj disponuje. „Chtěli jsme do tiskárny pořídit takový stroj, který umožní naší plnou konkurenceschopnost, a tak jsme se rozhodli pro řadu u tohoto stroje nadstandardních řešení, která napomohou zkrácení přípravných časů, zjednodušení obsluhy a v neposlední řadě také zkvalitnění a standardizaci tiskové produkce,“ říká majitel tiskárny. Součástí výbavy je tak například pult dálkového řízení, kompletní mytí tiskového stroje či dálkové přednastavení barevnic. To je navíc uzpůsobeno pro přednastavení podle dat z CIP 3. I když tiskárna v současnosti nedisponuje workflow, které by umožňovalo využití tohoto řešení, již v blízké budoucnosti by měla tiskárna F-PRINT přejít z analogové přípravy tiskových forem na digitální postup.

 


Od října minulého roku je v provozu tiskárny nainstalovaný nový čtyřbarvový tiskový stroj Performa 66-4

 

Tiskárna F-PRINT je dnes prototypem malé regionální tiskárny, která nemá zaměření na některý speciální polygrafický produkt, ale v jejím portfoliu můžeme nalézt široké spektrum merkantilních zakázek počínaje nejrůznějšími reklamními letáky, prospekty, vstupenkami, a dalším drobným merkantilem přes brožury a časopisy až například po knihy s vazbou V8. Mezi její zákazníky patří nejenom regionální firmy či reklamní agentury, ale také firmy ze vzdálenějších regionů. Není jistě bez zajímavosti, že v tomto případě jde skutečně nejenom o regionální tiskárnu, ale i o regionální zákazníky, což dokládá i skutečnost, že z Prahy je zde zpracováváno jen omezené množství zakázek. Mezi devizy tiskárny patří především vstřícný přístup malého kolektivu, a také velký důraz na kvalitu zpracování. Pro tiskárnu hovoří také to, že zákazníkům může nabídnout full-servis při zpracování jejich produktů.

Hlavním pracovním nástrojem je tak nyní stroj Performa 66-4, umožňující pracovat s archy v maximálním formátu A2, konkrétně 485 x 660 mm, přičemž maximální tisková plocha je 475 x 650 mm. Tisknout lze na široké spektrum médií, jejichž tloušťka se pohybuje do 0,45 mm. S nákupem nového tiskového stroje, umožňujícího tisknout rychlostí až 10 000 obratů za hodinu, se významnou měrou zvýšila i celková produktivita tiskárny. „Nejenom, že se naše tiskárna posunula na vyšší kvalitativní úroveň, ale zároveň jsme schopni zákazníkům nabídnout velmi vysokou rychlost zpracování při plně konkurenčních cenách,“ říká majitel tiskárny. „Těchto výkonů dosahujeme i při velmi malém kolektivu sedmi lidí a při práci na jednu směnu, popřípadě při větším náporu zakázek na jednu prodlouženou směnu.“ Dodejme, že i nadále tiskne alternativně F-PRINT i na maloformátových strojích Romayor, určených pro menší náklady jednoduchých informačních tiskovin.

 


Oproti standardu je tiskový stroj vybaven velkým množstvím opčních doplňků

 

Grafické studio

I když jde o velmi malou firmu, která zaměstnává pouze sedm lidí, může svým zákazníkům nabídnout komplexní služby vlastního grafického studia. V něm je možné připravit nejenom sazbu, ale také vlastní grafické návrhy, firemní prezentace a další produkty ve velmi krátkých dodacích lhůtách a v dobré kvalitě. Studio tiskárny F-PRINT je technicky plně soběstačné a zakázky je možné zpracovávat při plné účasti zákazníka. K tomu, aby mohla tiskárna reagovat na všechny požadavky zákazníků, je vybavena standardními grafickými aplikacemi v čele s produkty Adobe či vektorovým editorem CorelDraw. Předností je také vlastní fotografické studio, které se osvědčí především při zhotovování katalogů. Studio je také vybaveno vlastním osvitem na jednotce ECRM VR36 s maximální šíří filmu 350 mm. Délka filmu pak může být až 7 000 mm. Pomocí tohoto zařízení jsou přitom zhotovovány nejenom filmové výtažky pro vlastní produkci, ale také pro některé subjekty z blízkého okolí.

 

Knihařské zpracování

Nedílnou součástí každého polygrafického výrobního závodu je i segment knihařského zpracování. Kromě standardní jednonožové řezačky, která patří k základnímu vybavení každé tiskárny, F-PRINT vlastní také čtyřkapsový skládací automat od firmy MB Mathias Bäuerle, pracující v maximálním formátu B2. Předností tohoto zařízení je plně automatizované přestavování na novou zakázku v řádu několika minut, což významnou měrou zvyšuje produktivitu tohoto stroje. Kromě toho také tiskárna vlastními silami připravuje vazbu V1, ostatní typy vazeb jsou zde pak kooperovány s dlouholetými partnery. Z dalších služeb může tiskárna nabídnout například lepení bloků, rylování, číslování, výsek, perforaci, spirálovou vazbu či balení do PVC fólie.

 


Součástí tiskárny je i moderně vybavené grafické studio, v němž je možné připravit široké spektrum tiskových zakázek

 

Pohled do budoucna

I když v tiskárně proběhla v létě jedna z největších investic v její historii, majitel tiskárny Robert Fritzl hledí do budoucna. V nejbližší budoucnosti by tak mělo dojít k modernizaci v oblasti zpracování tiskových desek. „Zvažujeme nákup nového CtP zařízení, které by umožnilo další zrychlení a zkvalitnění předtiskové přípravy.“ O tom, že se zde zaměřují na moderní technologie svědčí i skutečnost, že nové CtP by mělo pracovat s bezprocesní technologií, a tím splňovat mimo jiné i vysoké nároky na ekologii provozu a snadnou likvidaci odpadů.

Nové CtP by však nemělo být jediným novým zařízením, kterým by se v budoucnosti chtěla tiskárna F-PRINT vybavit. Současná skladba zakázek totiž naznačuje, že by se vybavení tiskárny mohlo do budoucna doplnit také o vlastní linku na zpracování měkké lepené vazby V2.

 

F-PRINT – Robert Fritzl
Polní 35, 288 02 Krchleby
Tel./Fax: +420 325 514 125
E-mail: info@f-print.cz
Internet: www.f-print.cz

 

Pro Svět tisku připravil Patrik Thoma


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní článkyVytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.