Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Profil regionu: Královéhradecký kraj
Gustav Konečný - Svět tisku

Královéhradecký kraj se přibližně s pětiprocentním podílem na produkci polygrafického průmyslu České republiky pohybuje uprostřed žebříčku našich regionů. V polygrafickém průmyslu se v kraji angažuje 571 subjektů. Tvář polygrafie na Královéhradecku ovlivňuje společnost KBA-Grafitec v Dobrušce, která se v Česku vypracovala do pozice lídra ve výrobě tiskových strojů.

Graf č. 1 znázorňuje podíl královéhradeckého regionu na tuzemské polygrafické produkci. Graf byl sestaven podle údajů za období 2004 až 2006, připravených pro Český statistický úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu. V roce 2004 se kraj podílel na české polygrafické produkci přibližně jednou pětadvacetinou. V letech 2005 a 2006 region zaznamenal nárůst, když zvýšil svůj podíl o jedno procento. Svými výkony v polygrafickém průmyslu patří v rámci Česka k těm průměrným.

 

Čísla z regionu

Podle průzkumu pro ČSÚ a MPO ČR se polygrafií zabývá v Královéhradeckém kraji 571 subjektů. Pouze malá část má však podobu obchodní společnosti. V seznamu subjektů lze nalézt pět akciových společností, 59 společností s ručením omezeným a dvě veřejné obchodní společnosti. Zbytek tvoří fyzické osoby, z toho tři zahraniční. Organizační struktura podnikání v polygrafickém průmyslu je tedy obdobná jako v ostatních krajích.

Co do velikosti jsou pouze dvě společnosti zařazeny do skupiny od 100 do 199 zaměstnanců. Stejný počet firem je potom ve skupině s 50 až 99 pracovníky. Osm podniků je v kategorii 25–49 osob a šest organizací spadá do skupiny s 20 až 24 zaměstnanci. S 10 až 19 pracovníky si vystačí 14 podnikatelů, zatímco pro osm tiskáren či jiných polygrafických firem pracuje od šesti do devíti zaměstnanců. Od jednoho do pěti pracovníků má 51 firem. Ostatní subjekty, převážně fyzické osoby – a je jich podobně jako v dalších krajích velká většina – podnikají bez zaměstnanců nebo počet pracovníků není uveden.

Podle standardizace OKEČ (odvětvová klasifikace ekonomických činností) se v královéhradeckém regionu zabývá jako svým hlavním oborem podnikání 168 subjektů tiskem a činnostmi souvisejícími s tiskem (OKEČ 22.2). Skupinu OKEČ 22.21 – tisk novin mají na prvním místě zapsánu tři podnikatelské subjekty, kdežto „tisku ostatnímu jinde neuvedenému“ (OKEČ 22.22) se věnuje 40 subjektů. Vázání knih (OKEČ 22.23) uvádí jako svoji hlavní činnost 31 podnikatelů. Dvacet subjektů se prioritně věnuje přípravě tisku (OKEČ 22.24). Ostatní činnosti související s tiskem (OKEČ 22.25) si jako hlavní obor zapsalo 308 podnikajících subjektů.

Posledním třídícím hlediskem je rozdělení podnikajících subjektů podle bývalých okresů (viz tabulka). Nejvíc polygrafických subjektů vykazují okresy Hradec Králové, Náchod a Trutnov, zatímco na Jičínsku a Rychnovsku je zájem o podnikání v polygrafii o poznání menší.

 


Graf č. 1 – Podíl Královéhradeckého kraje na polygrafické produkci ČR

 

KBA-Grafitec v Dobrušce

Dobruška figuruje na mapě naší polygrafie víc než padesát let. V posledních letech zaujala společnost KBA-Grafitec v rámci ČR vedoucí pozici ve výrobě archových ofsetových strojů. V roce 2006 poprvé překročila v tržbách hranici jedné miliardy korun. V loňském roce obrat dále navýšila až na 1,2 mld. Kč. Rychlý růst prodeje tiskových strojů ve formátech B2 a A2 nastal zejména po začlenění Grafitecu do skupiny KBA. Počty tiskových jednotek, vyrobených v Dobrušce a prodaných na českém trhu, vyjadřuje graf č. 2. V retrospektivě od roku 1992 lze vysledovat tři etapy, jak se projevily v poptávce českých tiskáren po strojích z Dobrušky. Po rekordním počtu prodaných tiskových jednotek 126 v roce 1994 následoval pokles až na 73 jednotek v roce 1998. Poté následovalo vzepětí na přelomu dvou dekád až na 110 tiskových jednotek v roce 2001 a o dva roky později sestup na 60 jednotek.

Na kolísání v počtu prodaných tiskových jednotek na tuzemském trhu se podepsala kombinace vlivu výkyvů v poptávce i problémů firmy s profinancováním výroby. Útlum v roce 2003 byl způsoben i odrazem celosvětové recese v tuzemské poptávce po tiskových strojích. Během sledovaného období se ovšem část poptávky přesouvá ke strojům ve formátu B2, které mají rostoucí podíl na prodeji. Z dosaženého obratu a počtu tiskových jednotek prodaných na českém trhu lze spolehlivě dedukovat, že se exportní orientace Grafitecu v rámci KBA posílila a velká část tržeb se realizuje na zahraničních trzích. Kromě ČR prodává KBA-Grafitec stroje Performa 74 a 66 napřímo také do Polska a Španělska. V ostatních teritoriích má své zástupce nebo je součástí obchodní sítě KBA. Dobruška těží ze spojení s KBA nejen v obchodní oblasti, ale i ve sféře technologie a výroby. Za poslední tři roky se do výrobních technologií investovalo asi 100 mil. Kč.

 

 

Polygrafický průmysl

Královéhradecký kraj je sídlem několika významných polygrafických společností, jejichž význam přesahuje hranice regionu. Jejich produkce je často určena i pro zahraniční zákazníky. Na Královéhradecku je zároveň nezanedbatelný počet firem střední velikosti s regionálním i celostátním záběrem. Obrázek polygrafie v regionu dokresluje mnoho menších tiskáren zaměřených na lokální zakázky.

V královéhradeckém regionu v Hostinném má sídlo a hlavní výrobní podnik společnost Krkonošské papírny, která patří k nejvýznamnějším výrobcům standardních i speciálních papírů u nás. Společnost vytvořila v roce 2006 obrat ve výši 2,4 mld. Kč. Kromě výroby papíru mají Krkonošské papírny v podnikatelské náplni také polygrafickou a vydavatelskou činnost.

K největším polygrafickým společnostem nejen v Královéhradeckém kraji patří Merkurtisk ve Starém Městě nad Metují. Merkurtisk se specializuje na kotoučový tisk. Je vybaven rotačkami Heidelberg M 600 Harris B 24 a KBA Compacta 215. Tiskový stroj M 600 byl nainstalován v roce 2000, Compacta 215 o pět let později.

Společnost Tiskárny B. N. B. ve Velkém Poříčí byla založena v roce 1992. V současnosti patří mezi středně velké polygrafické podniky a disponuje moderním technickým vybavením. Tiskne na čtyřbarvových a dvoubarvových strojích MAN Roland ve formátu do 59 x 74 cm. Osvit desek provádí na CtP Suprasetter S74.

Tiskárna Losenický v Novém Městě nad Metují se vloni rozešla s KBA-Grafitecem a přezbrojila stroji a systémy od společnosti Heidelberg. Firma je nositelem titulů Heidelberg Partner a Technology by Heidelberg. Hlavními články nové technologie jsou tiskový stroj Heidelberg Speedmaster CD 74-5 F se spektrofotometrickým systémem Prinect Axis Control a řezací centrum Polar s řezačkami Polar 137 a Polar 92X propojenými do systému Compucut. Desky se připravují na CtP Suprasetter 74 a využívá se workflow Prinect.

 


Graf č. 2 – Prodej strojů z Dobrušky na tuzemském trhu

 

Příkladem středně velké polygrafické firmy je rodinná Tiskárna Horáček, která působí na trhu od roku 1994. Nejdříve měla sídlo v Potštejně, v roce 1999 se přestěhovala do Vamberku. V říjnu 2006 se stala první polygrafickou firmou v ČR, která začala využívat tiskový stroj Roland 508 s obracecím zařízením 4+4. Před nainstalováním stroje tiskárna rozšířila své výrobní prostory o další přístavbu. Tiskárna spotřebuje okolo 1 500 tiskových desek za měsíc. Tiskový stroj Roland 508P je přímo propojen s CtP Heidelberg Suprasetter 74. Zařízení CtP je vybaveno automatickým nakladačem a vykladačem desek. V dokončujícím zpracování je tiskárna vybavena řezačkou Polar 115 XT, dvěma skládacími stroji Stahlfolder a linkou Pacesetter na výrobu vazby V1. Firma disponuje i výrobní kapacitou ve výrobě vazby V2. Tiskárna Horáček slouží zákazníkům nejen z východních Čech, ale z celé České republiky.

Tiskárny na Královéhradecku jsou pochopitelně častými uživateli tiskových strojů z Dobrušky. Královéhradecký region je totiž přirozenou „spádovou oblastí“ KBA-Grafitecu a jeho tiskových strojů Performa. Uniprint v Rychnově nad Kněžnou má statut referenční tiskárny KBA-Grafitecu. Uniprint tiskne na pětibarvovém stroji ve formátu B2 a dvou strojích ve formátu A2. Další referenční firmou je hradecký Garamon, který využívá Performu 74-4. V tiskárně V&H Print – Josef Hlávko v Novém Městě nad Metují je hlavním tiskovým strojem Performa 74-5. Osvit tiskových desek se již i v menších až středních tiskárnách provádí téměř výhradně na zařízeních CtP. Potvrzuje to také tiskárna V&H Print, která od roku 2005 používá CtP ECRM Mako 4. Firma RK Tisk v Jičíně má stroj Polly Prestige 574. Na Performě 66-4 tiskne AG Typ v Kostelci nad Orlicí.

V loňském roce převzal KBA-Grafitec od firmy Kloc i prodej tiskových strojů Rapida. V regionu je v používání ovšem několik tiskových strojů KBA ještě z doby, než je začal prodávat Grafitec. Ve Vojenském geografickém a hydrometeorologickém úřadu v Dobrušce slouží k tisku vojenských map tiskové stroje Rapida 105-5 a 74 Karat. Druhý jmenovaný stroj je v ČR jediným, který ve formátu B2 využívá technologii direct-to-press. Ve společnosti Retip v Červeném Kostelci je v provozu tiskový stroj Rapida 74-4. Model Obaly v Hostinném začal nedávno tisknout na stroji KBA Rapida 105-5.

Jako příklad malé tiskárny z královéhradeckého regionu uveďme např. tiskárnu Kopretina z Hostinného. Kopretina funguje ve třech lidech. V prvním pololetí 2007 si pořídila tiskový stroj Adast 747 ve standardní výbavě. Kromě nového Adastu 747 má také stroje Adast Dominant 725, Dominant 516 a Romayor 314. Firma Tisk Ofset v Úpici nabízí ofsetový i digitální tisk. Vydavatelství a tiskárna Pratr se sídlem v Trutnově-Poříčí nabízí komplexní polygrafické služby. Tiskne na strojích Roland 305, Adast Dominant 715, Heidelberg Speedmaster 72ZP a Zirkon RO 66 II.

 

Počty podnikajících subjektů podle okresů

 

Okres Počet
Hradec Králové 164
Jičín 73
Náchod 59
Rychnov n/K. 67
Trutnov 108
Celkem 571

 

Závěr

Mezi čtrnácti kraji České republiky si kraj Královéhradecký udržuje pozici uprostřed pomyslného žebříčku regionů. V menších až středních tiskárnách se dobře daří tiskovým strojům KBA Performa 66 a 74 z Dobrušky. Vedoucí český výrobce archových strojů však zdaleka nemá ve svém regionu monopol. Některé tiskárny dávají přednost dovozovým strojům. Polygrafické firmy střední a větší velikosti se nemohou koncentrovat pouze na regionální zákazníky, proto si hledají zákazníky hlavně v Praze a jejich prostřednictvím i v zahraničí. S rozvojem dálničního spojení se orientace na zákazníky mimo region ještě více usnadňuje.

 

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Profil regionu: Jihomoravský kraj (14. 11. 2007 - Gustav Konečný)
× Profil regionu: Ústecký kraj (12. 12. 2007 - Gustav Konečný)
× Profil regionu: Zlínský kraj (17. 1. 2008 - Gustav Konečný)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.