Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Profil regionu: Zlínský kraj
Gustav Konečný - Svět tisku

Jestliže posuzujeme regiony podle jejich podílu na výkonech polygrafického průmyslu v České republice, můžeme si čtrnáct krajů rozdělit do čtyř skupin. Pomineme-li dominantní Prahu s více než 40 %, střední Čechy a jižní Moravu asi s 10 % a menší regiony s přibližně jednoprocentním podílem, zůstávají v nejpočetnější skupině kraje, jejichž váha se pohybuje mezi dvěma až osmi procenty. Mezi takové regiony patří i Zlínský kraj.


Podíl Zlínského kraje na české polygrafické produkci znázorňuje graf, jenž byl sestaven na základě údajů nashromážděných pro Český statistický úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu. V případě podílu tiskáren ze Zlínského kraje je nejzajímavějším faktorem zdvojnásobení váhy regionu z 1,5 % na 3 % mezi roky 2004 a 2005. Takto vysoký nárůst je ve srovnání s ostatními kraji ojedinělý. V roce 2006 zlínský region neznatelně oslabil svůj podíl pod tři procenta.

 


Desetibarvový tiskový stroj MAN Roland 710 P ve zlínské tiskárně Graspo CZ

 

Čísla ze Zlínského kraje

Společnost, která připravovala data o rozvoji polygrafického průmyslu pro MPO a ČSÚ, napočítala ve Zlínském kraji celkem 549 subjektů, podílejících se v roce 2006 ve větší či menší míře na polygrafické výrobě. V celé České republice je takto zaregistrováno celkem 11 783 subjektů. Podíl Zlínského kraje tedy představuje 4,66 %. Počty podnikajících subjektů v rozdělení podle bývalých okresů uvádíme v tabulce. Největší podíl na počtu podnikajících subjektů vykazuje s 270 fyzickými i právnickými osobami Zlín a okolí. Kromě územní příslušnosti k teritoriím bývalých okresů, resp. obcí s rozšířenou působností, můžeme podnikatelské subjekty posuzovat také podle právní formy podnikání, počtu zaměstnaných osob či podle podrobnějšího vymezení oboru podnikání.

Podobně jako v jiných krajích, i ve zlínském regionu mají převahu fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona, nezapsané v obchodním rejstříku. Takových osob můžeme napočítat 472, tj. 86 %. Společností s ručením omezeným je 67. Akciových společností, v jejichž podnikatelských plánech figuruje také polygrafie, je ve Zlínském kraji šest. Polygrafický obor má ve svém oboru podnikání uveden i jedna veřejná obchodní společnost, jedna zahraniční osoba, jedna fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku a jedna fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku, která ovšem podniká podle jiných zákonů, než je živnostenský nebo zemědělský.

Zkoumáme-li organizační strukturu polygrafického průmyslu ve Zlínském kraji podle počtu zaměstnanců, potom zjišťujeme, že ve 236 případech podnikatelské subjekty počet zaměstnanců neuvádějí a stejný počet 236 subjektů oznámil, že pracuje bez zaměstnanců. Firem, které mají mezi jedním až pěti zaměstnanci, je 45. Deset organizací zaměstnává 6 až 9 osob. Ve dvanácti podnicích pracuje mezi 10 až 19 zaměstnanci. Ve skupině s 20–24 pracovníky je zařazena jedna firma. Čtyři organizace pracují s personálem čítajícím od 25 do 49 osob. Větších společností, které mají polygrafickou výrobu alespoň částečně v náplni, je ve Zlínském kraji pět. Tři z nich zaměstnávají od 50 do 99 lidí, jedna patří do skupiny se 100–199 zaměstnanci a jedna největší je v kategorii 200–249 zaměstnanců.

Poslední třídícím hlediskem, které nám pomůže přiblížit strukturu polygrafického průmyslu ve zlínském regionu, je rozdělení podnikatelských subjektů podle systemizace OKEČ (odvětvová klasifikace ekonomických činností). 240 subjektů má jako hlavní podnikatelskou činnost uveden přímo celkový obor 22.2 – tisk a činnosti související s tiskem. Tisk ostatní jinde neuváděný, tzn. OKEČ 22.22, má jako hlavní náplň zapsáno 38 podnikatelských subjektů. Skupinu 22.23 – vázání knih si jako základní obor podnikání zvolilo 21 subjektů. Šestnáct podnikatelů se jako hlavní činnosti věnuje přípravě tisku (OKEČ 22.24). Obor 22.25 – ostatní činnosti související s tiskem si nechalo jako prioritní podnikatelskou náplň zapsat 234 podnikatelských subjektů. Jestliže nám ve výčtu oborů chybí skupina 22.21 – tisk novin, neznamená to, že se jí ve Zlínském kraji nikdo nevěnuje, pouze ji nemá nikdo uvedenu jako hlavní obor podnikání.

 

Počty subjektů podle okresů

 

Okres Počet
Kroměříž 68
Uherské Hradiště 121
Vsetín 90
Zlín 270
Celkem 549

 

Charakteristika Zlínského kraje

Zlínský kraj zahrnuje Zlínsko, Vsetínsko, Kroměřížsko a Uherskohradišťsko. Polygrafická výroba ve Zlínském kraji je soustředěna zejména do Zlína a okolí. V ostatních městech převažují regionální tiskárny. Kromě lokálních tiskáren všechny významnější firmy z oboru uplatňují alespoň část produkce v ostatních českých regionech, hlavně v Praze, a také v zahraničí. Ve zlínském regionu je silně zastoupena i výroba kartonáže, v níž v poslední době často nacházejí uplatnění řezací pracoviště, vybavená technologiemi od firmy Polar.

Největší polygrafickou společností v regionu je Graspo CZ. Historie tiskárny sahá až do doby první republiky, kdy podnikatelská rodina Baťů vybudovala ze Zlína průmyslové centrum. Graspo CZ navazuje na éru Moravských tiskařských závodů. Výrobní profil společnosti Graspo CZ zahrnuje především knižní výrobu. Firma v posledních letech také podstatně rozšířila produkci diářů a kalendářů. V archovém ofsetu se Graspo CZ orientuje na značku MAN Roland. V roce 2006 si jako první v České republice pořídila desetibarvový Roland 710P s obracecím zařízením 5+5 ve formátu B1. Kromě desetibarevky má tiskárna k dispozici také stroj Roland 705 a tři Rolandy 704. V kotoučovém tisku firma využívá stroje Supra Forta a Rotoman C. Český trh samozřejmě není schopen absorbovat knižní produkci vznikající v tuzemských tiskárnách, což platí v plném rozsahu i o společnosti Graspo CZ, která se proto ve velkém rozsahu zaměřuje na výrobu knih pro zahraniční zákazníky. Okolo 90 % obratu získává společnost Graspo CZ z prodeje knih. Do zahraničí putuje asi 80 % knižní produkce, a to převážně do Německa.

Silnou kapacitu v archovém ofsetu představuje nejen v měřítku Zlínského kraje společnost Reproprint. Přestože si Reproprint vybudoval závod rotačního tisku v Praze a přenesl sídlo firmy do hlavního města, závod archového tisku zůstává v Zádveřicích u Zlína, kde podnik v roce 1991 vznikl. Společnost Reproprint v archovém ofsetu nyní disponuje úctyhodnou výrobní kapacitou tiskových strojů Heidelberg CD 102-6+LX, CD 102-5+LX, SM 74-5+LX, SM 102 ZP a dvou strojů CD 102-4P.

 


V regionu jsou vyráběny také sítotiskové stroje

 

V areálu bývalého obuvnického koncernu

Při pohledu z terasy šestnáctipatrové budovy Krajského úřadu ve Zlíně je areál bývalé obuvnické továrny jako na dlani. Objekt je známější jako baťovský mrakodrap, neboli také jako budova č. 21. Na mnoha budovách rozsáhlého areálu se podepsal nezadržitelný proces chátrání, některé objekty jsou naopak ve velmi zachovalém stavu. V jedné z budov nalezla vhodné výrobní prostory známá zlínská společnost Z Studio, která vyrostla na přípravě a tisku návodů na obsluhu. Z Studio symbolicky sídlí blízko bývalé Baťovy tiskárny. Tiskárna používá téměř výhradně technologie Heidelberg, digitální tisk realizuje na strojích Ricoh. Z Studio tiskne na pěti strojích Heidelberg. K nedávno pořízeným patří Speedmaster SM 74-2P H SE ve formátu B2 a Speedmaster SM 52-2P ve formátu B3. Posledním přírůstkem v dynamicky se rozvíjející firmě bylo CtP Suprasetter A74.

V areálu bývalého Svitu našlo vhodné výrobní plochy také mnoho dalších firem. Patří k nim rovněž společnost Osma Zlín, která se řadí mezi přední výrobce etiket. V sítotisku používá linku Smag, ve flexotisku stroje Gallus a ke konfekčnímu zpracování etiket stroje Rotoflex. Rozsáhlou škálu tiskovin nabízí na trhu zlínská firma Kodiak print. Tiskne na strojích MAN Roland 304 a 202. Několik tiskáren působí také v nedalekých Otrokovicích. Nejznámější je firma Hart Press, která tiskne na strojích Heidelberg Speedmaster SM 74-5 LX, SM 74-5 a Polly 266. Z výrobců polygrafické techniky ve zlínském regionu si připomeňme firmu CIMA-Zlín, jež vyrábí mj. sítotiskové poloautomaty Horizont. Firma V print v osadě Skály u Tlumačova se zaměřuje na manuální i poloautomatický sítotisk, a také na digitální a tampónový tisk.

 

Nejen Zlín

Zlín a nejbližší okolí z pohledu polygrafického průmyslu zcela dominuje regionu. Polygrafické firmy v ostatních městech Zlínského kraje nedosahují velikosti špičkových zlínských pracovišť. Ze subregionů na sebe v poslední době upozorňuje Uherskohradišťsko. V Uherském Hradišti a blízkém okolí působí asi pět regionálních tiskáren. Agentura NP ve Starém Městě u Uherského Hradiště je vybavena technologií Heidelberg, podobně jako LV Print s pětibarvovým strojem Heidelberg Printmaster GTO 52-5-PPC. Tiskárna pana Leopolda Vyšenky využívá také jednobarvové stroje Adast. Eurotisk je největší tiskárna v Uherském Brodě. Sídlí v areálu Slováckých strojíren a je vybavena stroji a zařízeními pro ofsetový i digitální tisk. Poblíž Uherského Hradiště (ve Svárově u Březolup) sídlí společnost Invos, která patří k velkovýrobcům potravinářských fólií, obalů, speciálních vrstvených fólií, obalových materiálů z polyetylénu, sáčků, pytlů a reklamních tašek. Jako jedna z prvních v ČR začala využívat laserem gravírované flexosleevy od firmy Gravitech z Vyškova. Sleevy se ve firmě Invos využívají k tisku na osmibarvovém flexotiskovém stroji Somaflex Central 120-8 EN.

V severní a západní části Zlínského kraje překvapí, že ve Vsetíně a Kroměříži polygrafický průmysl příliš nezakotvil. Převažují lokální tiskárny. Naproti tomu ve Valašském Meziříčí najdeme moderně vybavenou tiskárnu střední velikosti Colora. K tisku jí slouží stroje Adast Dominant 516, Adast Dominant 715 A, DST Polly 725 PAVD a Polly Performer 466 CH. Tiskové desky připravuje na CtP Screen PlateRite 4100 a vyvolávacím automatu Interzich A 660.3. V Rožnově pod Radhoštěm zaujme tiskárna Grafia Nova, která poskytuje komplexní služby v pre-pressu, tisku i dokončujícím zpracování. Grafia Nova tiskne na strojích Adast. V Kroměříži je v signmakingu, ve výrobě reklamních předmětů a v digitálním tisku aktivní firma Kord Czech.

 


Podíl Zlínského kraje na polygrafické produkci ČR

 

Závěr

Rozvoj polygrafie v posledních téměř dvaceti letech umožnil vyrůst v České republice mnoha úspěšným firmám. Některé vznikly privatizací původních provozů, jiné byly založeny na zelené louce. To se samozřejmě týká i Zlínského kraje. Celá řada společností ze Zlína i okolí působí na trhu v rámci ČR, některé jsou i úspěšnými exportéry polygrafické produkce. Polygrafický průmysl zlínského regionu zaujímá pozici uprostřed pomyslného žebříčku krajů v ČR a vykazuje další růstový potenciál.

 

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Profil regionu: Jihomoravský kraj (14. 11. 2007 - Gustav Konečný)
× Profil regionu: Ústecký kraj (12. 12. 2007 - Gustav Konečný)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.