Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Jan Pachman - osobnost ST 5 / 2007
Ivan Doležal - Svět tisku

Datum a místo narození: 27. ledna 1970, Kladno
Rodinný stav: ženatý
Počet dětí: tři
Auto: Audi, Renault
Oblíbená jídla: kuřecí řízek, smažený sýr
Oblíbené nápoje: káva, víno, české pivo
Záliby: zahrada, dům, golf, děti, jakýkoliv sport

 

Společnost Océ-Česká republika má na mezinárodním veletrhu EmbaxPrint 2007 jednu z největších výstavních expozic. Tato firma byla založena jako samostatná pobočka mateřské Océ Group v roce 1991 a od svého vzniku prošla velmi rychlým rozvojem. V současné době úspěšně působí na českém a slovenském polygrafickém a reprografickém trhu a jejím generálním ředitelem je od podzimu roku 2006 Jan Pachman, kterému jsme položili několik otázek.

 

Přestože se společnost Océ-Česká republika účastní mezinárodního oborového veletrhu EmbaxPrint v Brně teprve podruhé, zařadila se v letošním roce mezi největší vystavovatele. Proč jste se rozhodli pro tak velkou expozici?

Jsem přesvědčen o tom, že veletrh EmbaxPrint pokrývá rozlehlou oblast trhu, která je zajímavá pro produkty společnosti Océ. Z tohoto důvodu je pro nás tedy jedničkou mezi ostatními veletrhy, které jsou pořádány v České republice. Na minulém ročníku před dvěma lety jsme si v praxi ověřili, že se jedná o velmi podstatnou akci pro aktivity naší společnosti, a proto jsme letos plochu své výstavní expozice rozšířili čtyřnásobně. Nechceme ale prezentovat pouze hardware jako takový, ale rádi bychom návštěvníkům ukázali, že segment digitálních tiskových technologií roste, zdokonaluje se a stává se nezbytným doplňkem klasických tiskových technologií, zejména ofsetu. Proto jsme oslovili naše stávající i potencionální obchodní partnery nejenom v tuzemsku, ale i v dalších zemích zejména na východ od nás, a upozornili je, že budeme v Brně prezentovat velmi zajímavá řešení a sestavy, na kterých budeme tisknout různé produkty, od letových řádů až po různé manuály atd. Chceme tímto způsobem demonstrovat, že společnost Océ hraje v oblasti produkčního tisku velmi podstatnou roli. A očekáváme, že naše prezentace přinese pozitivní výsledky v celém následujícím období, až do příštího ročníku veletrhu EmbaxPrint.

 

Jaká vlastně byla vaše profesní kariéra?

Po ukončení Střední průmyslové školy stavební jsem nastoupil základní vojenskou službu, ale v jejím rámci jsem hrál lední hokej. Tuto svoji profesionální hokejovou kariéru jsem ukončil v roce 1992, kdy jsem nastoupil do společnosti Hilti Česká republika, kde jsem pracoval do roku 1998 postupně ve funkcích obchodního zástupce, produktového manažera, marketingového a obchodního ředitele a prokuristy firmy. Potom jsem krátce působil jako country manažer ve firmě Polaroid a v roce 1999 jsem nastoupil do společnosti Océ na pozici ředitele divize DPS a divize PPS. Divize DPS (Digital Printing Systems) pokrývala oblast tisku, kopírování a práce s dokumentem v korporátním prostředí a divize PPS (Production Printing Systems) oblast produkčního digitálního tisku v komerčním prostředí. V roce 2001 byly tyto dvě divize sloučeny na korporátní úrovni a vznikla z nich divize DDS (Digital Document Systems), kterou jsem řídil prakticky až do konce loňského roku, kdy jsem byl jmenován generálním ředitelem Océ-Česká republika s. r. o. a Océ-Slovenská republika s. r. o.

 

Je složité působit ve funkci generálního ředitele těchto společností? Co to vlastně obnáší?

Pracovat ve funkci generálního ředitele pro společnost Océ je hlavně velká zodpovědnost. Je třeba rozhodovat a také nést všechny pozitivní, ale i negativní důsledky těchto svých rozhodnutí. Vždyť vedle naší standardní obchodní společnosti máme v České republice také dva výrobní závody, v Praze a v Pardubicích, a nejedná se tedy pouze o zodpovědnost z té pozice jako takové, ale také jde o to, abychom v dnešní době ve znamení „stěhování“ výrobních závodů ze západní Evropy a USA směrem na východ dokázali přesvědčit vrcholový management Océ, že čeští lidé vedle velmi dobrého vzdělání v oblasti výroby IT technologií dokáží obstát i v oblasti produktivity. Takže pokud bych měl jednoduše popsat rozdělení svého pracovního času, pak zhruba ze 75 % jsem plně koncentrován na tržní cíle a výsledky v rámci „lokálních“ obchodních aktivit Océ v ČR a SR. V této oblasti se cítím mnohem lépe, protože v ní pro Océ pracuji už více než sedm let a vytvářím v ní i větší přidanou hodnotu pro společnost. V obou výrobních závodech máme zahraniční manažery, kteří jsou velmi dobří a profesionální.

 

 

Co vás na digitálním tisku nejvíce zaujalo?

Ve skutečnosti tomu bylo tak, že když jsem byl kontaktován personální agenturou ohledně nabídky pracovního místa ve společnosti Océ, digitální tisk mi prakticky vůbec nic neříkal. Více než oblast digitálního tisku nebo dokumentových služeb mě firma Océ oslovila jako společnost. Jak svou filozofií, kulturou a kvalitní historií, tak samozřejmě i produkty, které ve své třídě patří mezi špičku. Teprve později jsem začal získávat zkušenosti, jak, kdy a proč využívat digitální tisk, či jak se jednoduše a efektivně dá pracovat s dokumenty.

 

Využíváte při řízení firmy onu pověstnou metodu „cukru a biče“, nebo máte své vlastní specifické metody?

Vycházím ze své nátury a zastávám názor, že když jsem v práci tvrdý sám na sebe, a to většinou bývám, tak to mohu chtít i po těch druhých. To mi zůstalo z hokeje. Ale na druhou stranu se na oplátku snažím o to, aby v případech, kdy se vyskytne možnost nějaké relaxace, se na ní mohli podílet opět všichni, protože je to spravedlivé. Mým stylem řízení je co možná nejvíc otevřená komunikace s lidmi. Snažím se pro ně vytvořit motivační prostředí, a samozřejmě, když se daří, tak to musejí pocítit všichni. Právě oblast vzdělávání a psychologie dospělých je mou zálibou a krátce jsem tento obor i studoval. Takové různé formy komunikace jak verbální, tak i non verbální si s radostí testuji v kruhu rodinném na svých dětech, a na základě získaných poznatků se také pokouším vytvářet atmosféru pozitivní orientace na zaměstnance.

 

Jaké máte podle svého názoru dobré a jaké špatné vlastnosti?

Dobré a špatné vlastnosti? To byste se možná měli spíš zeptat mé manželky a dětí na jedné straně a blízkých spolupracovníků na straně druhé. Víte, jak to bývá, hodnocení sebe sama není zrovna nejobjektivnější. Ale jak se tedy vidím? No, myslím si, že jsem velmi pracovitý a pokud se do něčeho „zakousnu“, snažím se vždy dovést dané předsevzetí až do konce. Tato vlastnost bývá většinou řazena mezi ty dobré, ale bývají i chvíle, kdy je vlastností špatnou. Co ale zcela jistě vnímám jako nesporně dobrou vlastnost, je samomotivace. Myslím, že sport poskytuje velmi dobré možnosti jejího rozvíjení. A já jsem povahou sportovec, takže tuto svoji vlastnost vnímám jako velmi silnou.

 

Jak vidíte situaci na trhu digitálního tisku v České republice a na Slovensku, tedy v oblastech, které máte možnost přímo ovlivňovat?

Český a slovenský trh digitálního tisku je velmi podobný trhům v dalších okolních zemích. Pravda je taková, že v posledních patnácti letech obě tyto země prošly již dvěma vývojovými stupni, a další, už třetí, se v současnosti právě rozvíjí. První vlna vývoje spočívala v tom, že všichni vedle počítače v kanceláři vyžadovali také tiskárnu a potom kopírku a fax. V té době se rušily centrální rozmnožovny a tisková centra. Druhá vlna přišla ve chvíli, kdy z pohledu ekonomiky většina firem zjistila, že decentralizace tiskáren a dalších zařízení není z hlediska efektivity a nutných nákladů opravdu tou nejefektivnější cestou. Takže si opět začaly budovat centrální tisková střediska. No a ta současná vlna jde ještě dál. Firmy zjišťují, že ne vždy se vyplatí vlastnit špičkové technologie, které nejenom vážou investice, ale vyžadují i neproduktivní náklady na obsluhu. Proto se stále více firem vydává cestou využívání služeb komerčních poskytovatelů digitálních tiskových výstupů, nebo některé oblasti činnosti spojené s dokumenty vyčleňují mimo vlastní organizační strukturu a převádějí je do působnosti profesionálních provozovatelů.

 

Jakou má společnost Océ pozici v České republice nyní, jaké jsou její cíle a záměry do budoucna, a co pro jejich naplnění hodláte udělat?

Pojďme rozdělit pozici Océ do několika tržních segmentů. V oblasti tisku, kopírování a následného zpracování velkoformátových výstupů (formáty větší než A3++) je Océ jak v České a Slovenské republice, tak i ve světě, dlouhodobý leader. Dalším segmentem je oblast produkčního tisku variabilních dat, tedy oblast personalizovaných tisků, jakými jsou všemožné výpisy z bank, telekomunikací, nebo personalizované direct-mailingové zásilky. V této oblasti jsme se v posledních šesti letech stali číslem 1 v České republice a číslem 3 v SR. Dalším důležitým tržním segmentem pro Océ je oblast barevného digitálního tisku v komerčním prostředí. Tu čeká velká budoucnost a naším cílem je ze současného přibližně 12% tržního podílu dosáhnout v průběhu následujících tří let zvýšení na 20–25 %. Máme pro to velké předpoklady díky unikátní technologii CPS. Další důležitou oblastí pro Océ je provozování služeb spojených s prací s dokumenty. Jedná se o provozování centrálních reprostředisek, skenovacích center, archivace, práce podatelen či vytěžování dat z dokumentů. Tedy o všechny související činnosti, realizované výhradně v prostředí zákazníků. V tomto segmentu jsme také velmi úspěšní, protože jsme se z bodu 0 v roce 2000 stali číslem 1–2 v roce 2006 s tržním podílem přibližně 23 %. Oblast kancelářského tisku, kam patří tiskárny, respektive multifunkční zařízení pro skupiny uživatelů, bych rozdělil do tří základních segmentů. U MFP zařízení s rychlostí 40 stran A4 za minutu máme tržní podíl cca 8 %, u MFP zařízení s rychlostí 41–90 str. A4/min. podíl cca 16 % a v segmentu MFP zařízení s rychlostí nad 91 str. A4 za minutu se náš tržní podíl pohybuje nad 20 %.

A co pro naplnění cílů společnosti Océ budu dělat? Korporátní strategií společnosti Océ je přímý prodej, proto nemáme žádné dealery ani distributory. Jedním z mých hlavních úkolů je tedy motivovat pracovníky naší firmy, aby byli v co nejužším kontaktu jak se stávajícími, tak i s potencionálními zákazníky, přesvědčovali je o nesporných přednostech jednotlivých produktů Océ, ale také pro ně vymýšleli optimální řešení jejich potřeb a problémů a poskytovali jim co nejkomplexnější fullservis. To je podle mého názoru hlavní a nejpřímější cesta, která vede k úspěchu na trhu.

 

Pro Svět tisku připravil Ivan Doležal


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Gerd Finkbeiner - osobnost ST 12 / 2004 (24. 1. 2005 - Gustav Konečný)
× Ing. Ladislav Záhumenský, CSc. - osobnost ST 1 / 2005 (24. 2. 2005 - Gustav Konečný)
× Ing. Vladimír Poříz - osobnost ST 2 / 2005 (2. 4. 2005 - Ivan Doležal)
× Prof. ing. Eduard Stehlík, CSc. - osobnost ST 3 / 2005 (24. 4. 2005 - Gustav Konečný)
× Dipl.-Ing. Albrecht Bolza-Schünemann - osobnost ST 4 / 2005 (15. 5. 2005 - Gustav Konečný)
× JUDr. Miloš Machurek - osobnost ST 5 / 2005 (19. 6. 2005 - Ivan Doležal)
× Franz-Georg Heggemann - osobnost ST 6 / 2005 (3. 7. 2005 - Gustav Konečný)
× Bent Busk Pedersen - osobnost ST 7-8 / 2005 (13. 8. 2005 - Ivan Doležal)
× Sue Wood - osobnost ST 9 / 2005 (1. 10. 2005 - Gustav Konečný)
× Dušan Velímský - osobnost ST 10 / 2005 (5. 11. 2005 - Gustav Konečný)
× Bob Brown - osobnost ST 11 / 2005 (26. 11. 2005 - Gustav Konečný)
× Ján Fuksa - osobnost ST 12 / 2005 (8. 1. 2006 - Gustav Konečný)
× Tadeusz Winkowski - osobnost ST 1 / 2006 (11. 2. 2006 - Ivan Doležal)
× Pavel Šenk - osobnost ST 2 / 2006 (1. 4. 2006 - Gustav Konečný)
× Trevor Crawford - osobnost ST 3 / 2006 (8. 4. 2006 - Gustav Konečný)
× Rudolf Práger - osobnost ST 4 / 2006 (27. 5. 2006 - Ivan Doležal)
× Dipl.-Ing. Jens D. Junker - osobnost ST 5 / 2006 (24. 6. 2006 - Gustav Konečný)
× Ing. Martin Ilavský - osobnost ST 6 / 2006 (15. 7. 2006 - Gustav Konečný)
× Tomáš Čichoň - osobnost ST 7-8/2006 (19. 8. 2006 - Gustav Konečný)
× Ing. Peter Blubla - osobnost ST 9 / 2006 (28. 9. 2006 - Gustav Konečný)
× Nico Koole - osobnost ST 10 / 2006 (4. 11. 2006 - Ivan Doležal)
× Hans-Dieter Siegfried - osobnost ST 11 / 2006 (16. 12. 2006 - Gustav Konečný)
× Philipp Walz - osobnost ST 12 / 2006 (6. 1. 2007 - Gustav Konečný)
× Ing. Ondřej Záruba - osobnost ST 1 / 2007 (3. 2. 2007 - Gustav Konečný)
× Doc. Ing. Michal Čeppan, Ph.D. - osobnost ST 2 / 2007 (17. 3. 2007 - Gustav Konečný)
× Petr Sichrovský - osobnost ST 3 / 2007 (14. 4. 2007 - Ivan Doležal)
× Antonín Kříž - osobnost ST 4 / 2007 (19. 5. 2007 - Ivan Doležal)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.