Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Petr Sichrovský - osobnost ST 3 / 2007
Ivan Doležal - Svět tisku

Datum a místo narození: 21. dubna 1970, Praha
Rodinný stav: svobodný, ale zadaný
Počet dětí: 1
Auto: Audi A6
Oblíbená jídla: indická kuchyně
Oblíbené nápoje: portské víno
Záliby: sport a cestování

 

Produkty společnosti Xerox byly v naší republice známé už od konce šedesátých let minulého století, kdy k nám začaly být dováženy prostřednictvím tehdejších podniků zahraničního obchodu. V roce 1993 byla v Praze založena samostatná pobočka této americké společnosti, která patří mezi nejvýznamnější světové výrobce digitálních kopírovacích a tiskových zařízení. Tato pobočka měla zpočátku charakter reprezentační kanceláře, ale už v letech 1993–94 se začala orientovat na přímý prodej kancelářských a produkčních tiskových zařízení z produkce společnosti Xerox. Od roku 1995 nese název Xerox Czech Republic s. r. o. a v současné době působí už čtvrtým rokem ve funkci jejího generálního ředitele Petr Sichrovský.

 

Kudy vedla vaše cesta do segmentu digitální reprodukce a tedy do společnosti Xerox?

Vystudoval jsem obor mikroelektronika na elektrotechnické fakultě ČVUT, ale v době tohoto studia jsem o Xeroxu v podstatě ještě vůbec nevěděl. Po ukončení řádného studia jsem na fakultě elektrotechniky ještě pokračoval v postgraduálním studiu a souběžně s ním jsem v té době studoval i Vysokou školu ekonomickou. A právě v průběhu tohoto období mě společnost Xerox oslovila. Zřejmě si někde sehnala databázi absolventů elektrotechnické fakulty a rozeslala jim dopisy s nabídkou zaměstnání. Na toto oslovení jsem zareagoval, dostavil se na nabízenou informační schůzku a v jejím průběhu mě velmi zaujaly produkční tiskové technologie této firmy, které mi připadaly jako úžasná věc. V tehdejší době byla oblast produkčních tiskových technologií ještě dost oddělena od technologií kancelářských, v současnosti se už obě tyto oblasti mnohem více prolínají. Pohovor se mnou vedl tehdejší manažer produkčních technologií, který o nich mluvil velice zaníceně a zasvěceně mě s nimi seznámil, takže jsme se nakonec dohodli o mém nástupu do firmy. Dodnes jsem tohoto kroku nikdy nelitoval.

 

Váš kariérní postup až na nejvyšší příčku ve společnosti Xerox Czech Republic byl relativně velice rychlý, ale zcela jistě zdaleka ne tak jednoduchý, jak by to na první pohled mohlo vypadat. Mohl byste jej trochu přiblížit?

Vzhledem k tomu, že jsem do firmy nastoupil na základě toho zmíněného oslovení přímo ze školy, to znamená bez jakýchkoliv předchozích zkušeností z branže, musel jsem začít na té nejnižší pozici ve společnosti, abych co nejdříve získal alespoň základní orientaci v praxi. Když jsem o tom později přemýšlel, vzhledem k tomu, že jsem do Xeroxu nastoupil 1. dubna 1997, mi celá moje následná kariéra ve společnosti občas připadala tak trochu jako nekonečný apríl, samozřejmě v tom pozitivním slova smyslu. Zhruba po půl roce jsem se stal klasickým obchodníkem nabízejícím produkty firmy, a po nějaké době jsem postoupil na pozici obchodního specialisty. Dalším postem byla funkce obchodního ředitele, ke které jsem si přibral ještě marketing, a nakonec jsem byl jmenován generálním ředitelem. Xerox je v tomto ohledu úžasná firma. Svým zaměstnancům, pokud chtějí, mohou, a jsou ve správný čas na správném místě odpovídajícím způsobem připraveni, nabízí a poskytuje příležitosti. Já jsem v podstatě nikdy o žádný kariérní postup neusiloval, nicméně okolnosti a potřeby firmy mi tak trochu samy nahrávaly. Po určité době z nich pokaždé vyplynul postup z jedné pozice do další, což bylo svým způsobem příjemné. Na každé z těch pozic jsem vždy strávil zhruba tři roky, což bylo velice praktické. V prvním roce v nové pozici totiž člověk nikdy nemůže být dramatickou posilou, musí se nejprve učit. Jde spíše o to, aby nebyl brzdou. Samozřejmě, že se od počátku snaží dění někam posunovat, ale skutečně se mu to začne dařit až po určité době, kdy zjistí a ověří si, co mu jeho pozice umožňuje, pozná všechny aspekty, které nabízí, a naučí se je využívat. Domnívám se, že v mém případě ta tříletá období v každé pracovní pozici, jimiž jsem prošel, hodně přispěla k tomu, abych si mohl dovolit posunout momentální stav o kousek dál a nechat za sebou něco pozitivního.

 

Společnost Xerox si celosvětově, tedy i na našem trhu, udržuje vedoucí pozici v prodeji digitálních kopírovacích a tiskových zařízení. Jakým způsobem se tato skutečnost odráží v činnosti společnosti, kterou řídíte?

Co pro firmu představuje být jedničkou na trhu? Je to především závazek. Velký závazek vůči zákazníkům, kteří očekávají uspokojení svých potřeb a naplnění svých přání. U firem, jež nejsou na špici, mohou být určitá zaváhání v naplňování těchto očekávání tolerována, ale u firem, které na špici jsou, je nenaplňování těchto očekávání zpravidla tvrdě trestáno. Proto se musejí snažit tato očekávání v maximální možné míře naplňovat. Společnosti Xerox CZ se to podle mého názoru daří, mimo jiné i díky velmi dobré podpoře ze strany mateřské firmy, jejíž direktivy jsou orientovány hodně prozákaznicky a proobchodně. Je samozřejmé, že každá mezinárodní firma má svoji určitou strategii, kterou je nutné v rámci této korporace naplňovat. Je ale důležité, aby hlavní direktivy byly skutečně orientovány směrem ven, tedy na obchod a zákazníky, a ne dovnitř do firmy, na procesy, jež v ní probíhají. Společnost Xerox má samozřejmě tyto procesy celosvětově velmi dobře nastavené, funguje přesně, transparentně a čitelně. Nicméně vše probíhá v Xeroxu tak, aby subjekty stojící mimo firmu, to znamená zákazníci a uživatelé technologií, byly s Xeroxem vždy a za všech okolností spokojeni.

Další velice podstatnou součástí tohoto závazku, mateřské společnosti, je potom neustálý technologický pokrok a průběžné uvádění nových produktů na trh, což předpokládá velké investice do výzkumu a vývoje. V této oblasti Xerox úspěšně boduje a v posledním půldruhém roce ještě dále zvýšil svůj technologický náskok, který měl před svými konkurenty už z minulých let. Od poloviny roku 1995 až do současnosti uvádí Xerox téměř každé dva měsíce na trh novou technologii nebo produkt, jenž je ve své třídě něčím novým a často i přelomovým. Domnívám se, že málokomu jinému z konkurence se podařilo v uplynulých dvaceti měsících uvést na trh byť jen zlomek novinek, které představil Xerox. Xerox je zkrátka jedním z největších inovátorů v této oblasti a do budoucna z této pozice nechce ustoupit. Já osobně součásti tohoto procesu nazývám „technologie pro budoucnost“ a „technologie pro lidi“. Současná technologie pro budoucnost se postupem času stává technologií pro lidi, protože vždycky pár let trvá, než technologie pro budoucnost najde běžné průmyslové uplatnění, dostane se do praxe a stane se technologií pro lidi.

 

V době nástupu digitálního tisku ve světě se vynořovaly předpoklady, že postupem času tato technologie zcela „převálcuje“ a vytlačí konvenční tiskové techniky. Dodnes k tomu ale zatím ještě nedošlo. Jak vy nahlížíte na další vývoj a rozvoj digitálního tisku, zejména jeho produkční části, a to jak celkově, tak i z hlediska společnosti Xerox?

Nástup digitálního tisku byl ohromný a velice rychlý. Prohlášení která zmiňujete, tehdy vyplývala z nadšení lidí, podílejících se na jeho vývoji a uvádění do praxe. Mnohdy sami bývali překvapeni možnostmi, jaké tato technologie nabízela. Já jsem to nikdy nevnímal tak, že by se digitální tisk měl stát náhradou konvenčních tiskových technologií, respektive konkrétně ofsetového tisku. Digitální a konvenční tiskové technologie považuji za komplementární, to znamená vzájemně se doplňující. Pokud je budou jejich provozovatelé budou umět využívat ve vyvážené poloze, může to přinášet jenom pozitiva. Myslím si, že vztah těchto technologií bude i v nejbližších letech nadále partnerský, nikoliv konkurenční. Obě technologie se průběžně i nadále vyvíjejí, takže konvenční tiskové technologie postupně stále více zpracovávají digitální data a naopak výstupy digitálních technologií se stále více začínají přibližovat ofsetu, a to jak kvalitou, tak i cenou. Možná někdy v budoucnosti nevytlačí jedna technologie tu druhou, ale budou postupně splývat. Tento vývoj však nebude podle mého názoru ovlivňován výhradně technologickými aspekty jako takovými, ale mnohem více požadavky trhu, to znamená potřebami zadavatelů tiskovin. Stále více se totiž prosazují nároky na jejich personalizaci, individualizaci, až k přístupům one-to-one a ne nutně pouze z marketingového hlediska, náklady tiskovin i nadále klesají atd. Z toho vyplývá, že postupem času budou v principu víc a víc požadovány věci, které v současnosti více řeší digitální tiskové technologie, nikoliv technologie konvenční. A jakými cestami se bude jejich řešení ubírat v budoucnosti, to můžeme jen velice těžko odhadovat, protože to bude trvat ještě dlouhou řadu let.

 

A na závěr ještě jedna otázka. Funkce generálního ředitele společnosti Xerox CZ je jistě po všech stránkách náročná. Je slučitelná s nějakou podstatnější relaxací?

Musí být slučitelná, protože nikdo z nás není perpetuum mobile a bez odpočinku by asi brzy přestal fungovat. Možná vás to překvapí, ale tak trochu relaxovat se dá i přímo v práci. Domnívám se, že pokud vykonáváte činnost, o níž si myslíte, že má smysl, která vás baví a něčím vás naplňuje, a když ji děláte s lidmi, jichž si vážíte, tak už je to svým způsobem určitá relaxace. Případně tato činnost není natolik vyčerpávající, aby vyžadovala velkou relaxaci. Přesto si člověk musí umět práci zorganizovat tak, aby ji skloubil i s dalšími věcmi, jako je rodina, sport nebo případné další soukromé záliby.

 

Pro Svět tisku připravil Ivan Doležal


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Tomáš Čichoň - osobnost ST 7-8/2006 (19. 8. 2006 - Gustav Konečný)
× Ing. Peter Blubla - osobnost ST 9 / 2006 (28. 9. 2006 - Gustav Konečný)
× Nico Koole - osobnost ST 10 / 2006 (4. 11. 2006 - Ivan Doležal)
× Hans-Dieter Siegfried - osobnost ST 11 / 2006 (16. 12. 2006 - Gustav Konečný)
× Philipp Walz - osobnost ST 12 / 2006 (6. 1. 2007 - Gustav Konečný)
× Ing. Ondřej Záruba - osobnost ST 1 / 2007 (3. 2. 2007 - Gustav Konečný)
× Doc. Ing. Michal Čeppan, Ph.D. - osobnost ST 2 / 2007 (17. 3. 2007 - Gustav Konečný)
× Ing. Martin Ilavský - osobnost ST 6 / 2006 (15. 7. 2006 - Gustav Konečný)
× Dipl.-Ing. Jens D. Junker - osobnost ST 5 / 2006 (24. 6. 2006 - Gustav Konečný)
× Rudolf Práger - osobnost ST 4 / 2006 (27. 5. 2006 - Ivan Doležal)
× Trevor Crawford - osobnost ST 3 / 2006 (8. 4. 2006 - Gustav Konečný)
× Pavel Šenk - osobnost ST 2 / 2006 (1. 4. 2006 - Gustav Konečný)
× Tadeusz Winkowski - osobnost ST 1 / 2006 (11. 2. 2006 - Ivan Doležal)
× Ján Fuksa - osobnost ST 12 / 2005 (8. 1. 2006 - Gustav Konečný)
× Bob Brown - osobnost ST 11 / 2005 (26. 11. 2005 - Gustav Konečný)
× Dušan Velímský - osobnost ST 10 / 2005 (5. 11. 2005 - Gustav Konečný)
× Sue Wood - osobnost ST 9 / 2005 (1. 10. 2005 - Gustav Konečný)
× Bent Busk Pedersen - osobnost ST 7-8 / 2005 (13. 8. 2005 - Ivan Doležal)
× Franz-Georg Heggemann - osobnost ST 6 / 2005 (3. 7. 2005 - Gustav Konečný)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.