Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


PlateDriver 8 od Esko-Graphics
Patrik Thoma - Svět tisku // řííjen 2003

Technologie CtP již nadobro vkročila do českého polygrafického průmyslu. O tom nás pravidelně přesvědčují nové instalace zařízení pro přímý osvit tiskových desek. Na našem trhu jsou nyní zastoupeni již prakticky všichni velcí hráči v oblasti digitální přípravy tiskových desek. Jedním z posledních pak byla společnost Esko-Graphics, jež vznikla v minulém roce spojením dvou společností Barco Graphics a Purup-Eskofot (na českém trhu ji zastupuje společnost Macron), se svým CtP systémem PlateDriver 4 pracujícím ve formátu B2 a PlateDriver 8 s maximálním formátem B1.

Právě systém PlateDriver 8 mohli čeští polygrafové vidět již na letošním veletrhu EmbaxPrint, kde byl vystaven. Přímo z výstaviště pak putoval do pražského studia AdAm, kde je od počátku června v plném provozu. Proto jsme si tam zajeli pro zkušenosti s tímto bezesporu jedním z největších CtP systémů, který je u nás nainstalován. PlateDriver 8 se totiž vyznačuje velkými vnějšími rozměry – ostatně právě ty působily při instalaci v AdAm studiu nemalé problémy. Zařízení muselo být do přízemní klimatizované místnosti transportováno oknem. Na druhou stranu pak značná robustnost zajišťuje tomuto systému výbornou stabilitu.

Nakládání desek
Velkou část zastavěné plochy tohoto CtP systému tvoří zásobníky na tiskové desky. Je jich zde umístěno pět nad sebou, přičemž do každého lze založit 100 tiskových desek v plném formátu. Tyto hodnoty jsou počítány při tloušťce tiskové desky 0,15 mm; vzhledem k tomu, že ve studiu AdAm používají tiskové desky o tloušťce 0,3 mm, je kapacita zásobníků o něco nižší. Desky se sem zakládají i s prokladovým papírem, který je odstraněn až před samotným založením tiskové desky do bubnu zařízení. Zakládat lze samozřejmě různé formáty tiskových desek, přičemž zde stačí pouze nastavit správně zarážky. Pokud jsou ve dvou zásobnících desky se stejným rozměrem, dokáže systém po vyprázdnění jednoho zásobníku automaticky přenastavit podávání ze zásobníku plného. Zásobníky jsou umístěny nad sebou a jejich posun je plně motorizován. Dle slov ředitele studia Jana Metlického však tento podávací systém má jednu drobnou nevýhodu, a to označení jednotlivých zásobníků. Ty totiž nejsou číslovány 1 až 5, jak by se dalo předpokládat, ale již od čísla 0, což může v některých případech komplikovat správné určování zásobníků.
Deska je ze zásobníku odebrána savkami a přenesena do pracovní sekce stroje. Zde je pomocí tlakového vzduchu od desky oddělen prokladový papír. Deska je pak zavedena do vnitřního bubnu CtP zařízení. Na jedné straně je zavedena do speciální vyfrézované drážky a ze strany druhé chycena přísavkami. Tento systém je výhodný nejenom kvůli vysoké přesnosti (výrobce uvádí přesnost v soutisku 0,004 mm), ale také tím, že není nutné využívat registračního systému. „Vzhledem k tomu, že zpracováváme tiskové desky pro větší množství tiskáren, rozhodli jsme se pro systém, který žádný registrační systém nevyžaduje. Děrování desek si pak každá tiskárna provádí sama před založením do tiskového stroje,“ říká Jan Metlický, ředitel studia AdAm. Za normálních okolností pak PlateDriver využívá systému MultiPunch, kdy děrování probíhá před započetím osvitu přímo ve stroji. Jde o speciální zařízení s motorky, jež děruje desku na základě nastavení zákazníkem. Navíc lze volit podle formátu ze tří štěrbin ve vnitřním bubnu CtP systému, do nichž se tiskové desky před děrováním zasouvají, a tak se dají děrovací systémy dobře volit i pro menší formáty tiskových desek. MultiPunch je možno v průběhu použití změnit, doplnit nebo posunout raznice, což lze využít např. při koupi nového tiskového stroje. MultiPunch je omezen pouze fyzickým umístěním motorků a může se dle výrobce přizpůsobit více jak 20 standardním registračním systémům.


Pohled na uložení vnitřního bubnu CtP systému PlateDriver 8

Lasery a optika
Již jsme si zvykli, že v oblasti fialového laseru jsou nabízeny dva základní systémy lišící se výkonem laseru, které jsou určeny pro osvit fotopolymerních nebo stříbrohalogenidových tiskových desek. Esko-Graphics tuto volbu zákazníka dotáhlo ještě k větší dokonalosti. CtP systém PlateDriver je totiž kromě těchto dvou základních systémů laserů možné osadit i jednotkou laseru pro termální osvit. Používat lze tak pro stříbrohalogenidové nebo fotopolymerní desky fialové lasery o vlnové délce 405 nm, výkonu 30mW a zárukou 3 roky. Na přání je možné osadit i Argon Ion lasery s vlnovou délkou 488 nm nebo FD Nd YAG s vlnovou délkou 532 nm. V oblasti termálních tiskových desek je pak nabízen Fiber laser s vlnovou délkou 1 064 nm. Zákazník si tak může vybrat, jakým základním principem chce tiskové desky zpracovávat. PlateDriver je navíc vybaven speciálním systémem OptoLink, který umožňuje kompletně oddělit laser od vozíku a přenášet světlo optickým vláknem. Proto se dá zaměnit typ laseru i po samotné instalaci u zákazníka, přičemž odstávka stroje je poměrně krátká. Nový systém OptoLink pak má také další přednosti. Díky rozdělení optiky a laseru se tak například zabraňuje jakýmkoliv vibracím, které by mohly negativně působit na laser a tím i na přesnost osvitu, stejně jako přehřátí laseru. Ve studiu AdAm se již od počátku rozhodli pro systém s fialovým laserem, tedy o vlnové délce 405 nm s výkonem 5 mW. Jak již tato jmenovitá hodnota napovídá, je zde nainstalovaný PlateDriver určen výhradně pro zpracování stříbrohalogenidových tiskových desek. Jan Metlický k tomu říká, že si hned zpočátku vybrali takový systém, který bude nejvíce vyhovovat jednotlivým zákazníkům. Právě ti se shodli na používání desek na bázi stříbra. I tato technologie však má své nevýhody, spočívající především v likvidaci odpadů z vyvolávacího automatu. Dnes probíhá pravidelná údržba automatu přibližně dvakrát týdně, kdy odpady odváží a likviduje specializovaná firma. Do budoucna by však s postupným nárůstem zpracovávaných tiskových desek měly přímo ve firmě vzniknout velké skladovací kontejnery, do nichž by se tyto odpady odčerpávaly a odvážely se pak hromadně.

Produktivita a formáty
PlateDriver je dnes dodáván ve dvou základních provedeních lišících se především maximálním výkonem. Základní model, který je mimo jiné nainstalován i v pražském studiu AdAm, nabízí maximální rychlost osvitu 21 plátů B1 při rozlišení 2 400 dpi za hodinu. Dle zkušeností ve studiu je pak běžně dostupná rychlost zpracování 20 desek v plném formátu, což je stále velmi dobrá hodnota. „Vysokých rychlostí zpracování nevyužíváme pro velké objemy tiskových desek, ale přesto je pro nás jako pro studio vysoká rychlost důležitá. Může se totiž stát, že bude nutné některou zakázku upřednostnit nebo případně nějakou desku vyhotovit znovu, a právě v těchto okamžicích je rychlost zařízení rozhodující,“ dodává Jan Metlický.
Pro úplnost dodejme, že společnost Esko-Graphics nabízí také druhý systém ve formátu B1, který nese označení PlateDriver 8 HS. Jde o zrychlenou verzi, umožňující za hodinu zpracovat celkem 28 tiskových desek při rozlišení 2 400 dpi. Na tuto zrychlenou verzi lze upgradovat v případě potřeby i základní PlateDriver 8. Obě zařízení pracují s konstrukcí vnitřního bubnu, kde se můžeme setkat s jedním zajímavým konstrukčním prvkem, napomáhajícím vyšším rychlostem. V praxi jde o to, že nový PlateDriver při osvitu využívá 243° vnitřního obvodu bubnu, zatímco běžně se využívá konstrukce, která pracuje se 170° vnitřního obvodu. V praxi to pak znamená, že laser vypaluje obraz do povrchu tiskové desky po daleko větší část otáčky spinneru. Desky pak nejsou do bubnu zaváděny vodorovně, ale svisle. To znamená, že při konstrukci bylo možné zmenšit posuv, čímž bylo docíleno přibližně 10-20% nárůstu produktivity. Zvýšení produktivity stroje napomohlo i několik drobných detailů, jako je například práce s více deskami najednou. Běžně činnost CtP probíhá tak, že je z nakladače odebrána tisková deska, ta je založena na místo osvitu, zpracována a posunuta do procesoru, kde je vyvolána. Teprve po vysunutí desky do vyvolávacího automatu dochází k práci s další deskou. Zde je však celý proces řešen trochu odlišně. Systém totiž pracuje s více deskami souběžně, takže během transportu desky z bubnu je již připravována další deska, která je ihned založena atd. PlateDriver 8 je pak schopný pracovat s tiskovými deskami v maximálním formátu 800 x 1 075 mm. Rozlišení lze pak nastavovat v sedmi krocích od 1 200 až po 3 175 dpi. Aby však bylo možné dosáhnout maximální kvality výstupu, je nezbytné měnit i velikost bodu v závislosti na rozlišení, což je u systému PlateDriver 8 zajištěno použitím technologie VarioSpot s proměnnou velikostí bodu. Tato technologie je pak aplikována u systémů využívajících fialový, Argon-Ionový a FD-YAG laser, pro termální systém tudíž není nabízena.

Workflow
Srdcem celého systému je řídicí software s názvem Commander, jenž zajišťuje správný chod všech součástí CtP zařízení. Digitální workflow zde tvoří FlowDrive – systém založený na technologii client-server, pracující jako velkokapacitní výstupní server a umožňující sdílet systémové zdroje. Systém je plně konfigurovatelný dle přání a požadavků zákazníků. Samotný RIP je pak založen na technologii Harlequin, přičemž je zde využito lepšího uživatelského prostředí. V systému se pracuje s PDF soubory, přičemž ve studiu AdAm pochopitelně kromě toho pracují také s PostScripty. „Důležité pro správný chod CtP systému jsou zaběhnuté kontrolní nástroje, s nimiž se data před započetím osvitu důkladně prověří,“ říká Jan Metlický. V jedné zakázce se přitom mohou oba formáty plně kombinovat. Samotná příprava dat probíhá v modulu nazvaném Creator, využívat je zde možné nejrůznějších přednastavených prvků, jako jsou škály, značky apod., stejně jako standardizovaných předdefinovaných šablon vyřazení zakázek. Pro správu souborů posílaných na osvit pak slouží další modul s označením FlowDrive Queue. Zde jsou pak všechna data přehledně řazena, přičemž je samozřejmě možné zakázky ve frontě ke zpracování libovolně přehazovat. CtP je pak k RIPu připojeno pomocí optických vláken FastLine, čímž je dosaženo velmi rychlých přenosů dat.

PlateDriver 8
Maximální formát desky 800 x 1 075 mm
Typ laseru více možností
Rychlost zpracování 21 desek B1/hod. (při 2 400 dpi)
27 desek B1/hod. (při 2 400 dpi u modelu HS)
Maximální rozlišení 3 175 dpi
Opakovatelnost +/- 0,004 mm

Pro Svět tisku připravil Patrik Thoma


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní článkyVytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.