Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...

Přímý osvit konvenčních desek
Kamil Třešňák - Svět tisku // červenec 2003

Ještě nedávno atraktivní výjimka a technická hříčka, dnes řešení, vhodné k nasazení v každodenní praxi. CtCP je alternativou, se kterou je nutno počítat.

Po několika letech rychlého rozvoje (zejména jde o posledních pět let) můžeme říci, že se spektrum v praxi používaných CtP zařízení postupně rozdělilo do čtyř hlavních kategorií. Vedoucí postavení na trhu, pokud sledujeme podíl na počtu instalací, si zřejmě stále drží CtP pro osvit lasery ve viditelném spektru (v prvé řadě zeleným laserem FD YAG) a termální CtP. Obě technologie jako první dospěly do fáze hromadného průmyslového nasazení, a tak mají časový náskok, který musí jejich konkurence teprve likvidovat. Nejrychleji se to pravděpodobně daří hitu posledních dvou let, CtP s osvitem fialovou laserovou diodou. Mezi hlavní faktory, z nichž technologie osvitu fialovým laserem těží, patří levný světelný zdroj, jednodušší podmínky pro práci s deskami i menší ekologická zátěž – to v případě, že jde o variantu s osvitem fotopolymerních desek.
Čtvrtá metoda, přímý osvit konvenčních tiskových desek (Computer To Conventional Plate, CtCP, nebo též CtP/C), byla z hlediska prodeje instalací delší dobu v pozadí. S trochou nadsázky lze říci, že plnila roli sice technicky propracované, ovšem tvrdohlavě špatným směrem kráčející a navíc drahé kuriozity.
Přesto jsme v poslední době svědky právě opačného trendu – namísto tichého ústupu CtCP zařízení ze scény zájem o osvit konvenčních desek zvolna roste. Vycházet můžeme zejména z informací o zahraničních instalacích, k dispozici jsou ale již i tuzemské zkušenosti. Při podrobnějším pohledu na nové instalace je jasné, že existují dobré důvody, proč si pořídit právě CtCP jednotku. A vidíme rovněž, že naopak existuje několik málo podmínek, které musejí být na straně uživatele splněny, aby mu takový krok přinesl užitek.


Představitel nové generace, UV-Setter 710-f2 s rozlišením až 3 000 dpi

Proč CtCP?
Argumentem zřejmě nejvyšší síly je cena digitálních tiskových desek. Kdo očekával, že s rostoucím množstvím instalovaných CtP zařízení (obecně) se digitální desky stanou “obyčejnějším”, hromadně dodávaným zbožím, jehož cena se v konkurenci sníží a přiblíží se ceně konvenčních tiskových desek, musí si na takový vývoj ještě blíže neurčený čas počkat. Digitální tiskové desky sice dospěly do fáze standardních produktů, existuje i dostatečná báze instalovaných CtP zařízení, pro výrobce to ale zatím není signál ke konkurenčnímu boji. Situace na trhu naopak naznačuje, že se všichni, kdo digitální desky dokáží vyrábět, rozhodli na růstu pokusit co nejrychleji vydělat zpět obrovské náklady vynaložené na jejich dlouholetý vývoj. Reálnou cenu digitální desky skutečně do jisté míry snižuje fakt, že při výrobě ušetříme za osvit filmu (a dopravu, kopírování atd.), tyto úspory ale platí pro osvit mnohem levnější konvenční desky také.

Na nižší ceny, srovnatelné s konvenční deskou, nedosáhnou zatím ani zákazníci, odebírající vysoká množství desek. A zde vidíme první konkurenční výhodu CtCP zařízení. Projevuje se totiž (i v jiných oborech velmi běžné) dělení na levná zařízení s dražším provozem, a dražší zařízení, vyznačující se ovšem nižšími provozními náklady. Vezmeme-li v úvahu, že konvenční tisková deska stojí zhruba polovinu (v některých případech ale i třetinu) toho, co je třeba zaplatit za digitální desku, je jasné, že čím vyšší spotřebu zákazník vykazuje, tím roste jeho úspora, pokud nepřejde k digitálním deskám – a tím je pro něj CtCP atraktivnější.
Přesná čísla se liší podle konkrétní situace. Pro každého zákazníka bude výpočet návratnosti trochu jiný, podle konkrétní konfigurace výroby, i třeba podle toho, jak výhodné ceny spotřebního materiálu si dokáže vyjednat nebo jaký je jeho přístup k finančním zdrojům; v další části článku uvidíme, že vliv mají i náklady na provoz samotného CtCP. Pro hrubý odhad ale z rozdílu ceny desky vycházet můžeme. Pak lze říci, a pozorování zahraničních zkušeností tomu odpovídá, že pokud se bude spotřeba desek pohybovat v řádu desítek tisíc m2 ročně, je dobré brát variantu CtCP při výpočtu návratnosti v úvahu.

Jak jsme naznačili, existují i další výhody, které se v dané konkrétní situaci mohou ukázat jak významné, a přispět k rozhodnutí zůstat díky přechodu k CtCP u konvenčních desek (je třeba zároveň zopakovat, že tyto výhody nemusejí být pro každého poskytovatele tisku stejně důležité, v některých situacích je dokonce nelze uplatnit; jde ale o obecný pohled).
Na jednom z prvních míst si obvykle uživatelé CtCP chválí fakt, že nemusejí měnit zavedené typy tiskových desek. To v souvislostech znamená, že není třeba měnit způsoby tisku (množství vody apod.), stejně tak si nemusejí na nové desky zvykat tiskaři u strojů.
Zároveň takový postup dovoluje snadno integrovat do výroby i vstupy na filmech. A nemusí jít jen o ojedinělé části tiskoviny, jako je tomu typicky u inzerce, dodané namísto digitálně na filmech. Díky CtCP je možné jednoduše vyhovět klientům,kteří požadují dotisky z archivovaných filmů. Kopírovací rámy zůstaly zachovány, a zbytek výrobního procesu je kompatibilní, ať byla deska osvícena v CtCP nebo v kopírovacím rámu. Nehledě na fakt, že při zachování filmových osvitových jednotek má tiskárna postaráno i o bezpečnostní zálohu pro případ výpadku CtCP zařízení - často v této souvislosti slýcháme heslo Jedna firma – jedna deska.


Zařízení FasTRAK CTP/C americké společnosti AlfaQuest

Zařízení pro CtCP
Výběr ze zařízení, schopných osvitu konvenčních desek, není nijak široký. Zatím jen dva výrobci, v obou případech firmy s delší tradicí, dotáhli své produkty do stavu, kdy je mohou nabízet a dodávat pro praktické použití. Jde o německý basysPrint a americkou společnost AlfaQuest (původně Monotype Company, dnes firma, spadající do skupiny IPA, podobně jako například ScanGraphic).
V evropských poměrech určitě známější společnost basysPrint vyrábí CtCP jednotky UV-Setter, a na CtCP se specializuje výhradně. AlfaQuest oproti tomu dodává i CtP, založená na ostatních technologiích. Pro CtCP je určen jeden z modelů řady FasTRAK.
Zařízení UV-Setter jsme již podrobně popisovali. Připomeňme si, že základem technologie je osvit výkonnými UV lampami (stroj nepoužívá laser). Světlo lampy je vedeno na speciální prvek DMD z produkce společnosti Texas Instruments. DMD obsahuje na malé ploše statisíce mikrozrcadel, z nichž každé je samostatně řízeno. Zrcadla jsou výkyvně uložena, podle jejich natočení pak světlo střídavě dopadá na tiskovou desku. Nová generace UV-Setterů disponuje prvkem s cca 1,3 miliónu mikrozrcadel, a díky tomu vyšším výkonem osvitu.
FasTRAK americké společnosti AlfaQuest jde jinou cestou. Konstrukce zařízení je založena na skupinách, používaných v ostatních osvitových jednotkách této firmy. Jako zdroj světla je použit UV laser. Opět jde o vyzkoušené řešení, osvědčené při výrobě integrovaných obvodů. Osvitová jednotka je dodávána v několika výkonnostně odlišných verzích, lišících se navíc i stupněm automatizace práce s deskami.

Jedno mají ovšem obě technologie osvitu konvenčních desek společné. Poměrně vysoká cena světelných zdrojů - lamp i laseru - spolu s jejich omezenou životností vede k tomu, že vidíme trend započítat lasery do ekonomiky provozu zařízení jako spotřební materiál, nikoliv jako náhradní díly. Pro představu můžeme uvést několik číselných hodnot, jak je prezentují zahraniční tiskárny. Například v novinové verzi UV-Setter 57 Z jsou použity dvě UV lampy o výkonu 850 W, jejichž výměna stojí 800 dolarů za lampu a jejich životnost činí 2 500 hodin, stroj sám pak má ceníkovou cenu 325 000 dolarů včetně automatické manipulace s deskami, zásobníků a ceny za údržbu. FasTRAK CTP/C 75 (kapacita osvitu) má ceníkovou cenu 240 000 dolarů, použitý UV laser stojí 47 500 dolarů a má životnost 10 000 hodin (jednoduché srovnání ovšem není úplně možné vzhledem k odlišným režimům práce světelných zdrojů). Ke strojům lze pořídit servisní smlouvu za 14 % jejich ceny, která pak výměnu laseru pokrývá.


Čip společnosti Texas Instruments, který "dopravuje" paprsky světla na desku

Domácí zkušenosti
Přestože poměry ve vyspělých západních zemích nelze s tuzemskými jednoduše srovnávat, pokud jde o CtCP, domácí zájemci o tuto technologii se nacházejí ve velmi podobné situaci jako jejich západní protějšky. Jednou z mála tuzemských firem, kde rutinně využívají osvit konvenčních desek, je Těšínská tiskárna (o zkušenosti se tu s námi podělili výrobní ředitel ing. Jan Novák a p. Kufa).
Tiskárna spotřebuje ročně asi 40 000 m2 tiskových desek. I z jejich praxe vyplývá, že úspora na deskách dosahuje asi 40–50 % z ceny digitální desky (v absolutních číslech lze hovořit o asi 160 korunách na m2). To jsou, s ohledem na spotřebu desek, již nezanedbatelné sumy, které nelze v denním provozu tiskárny jiným způsobem “dohnat”. Velmi podobná situace je i v německých tiskárnách.
Z hlediska kvality jsou podle výsledků testů tiskárny jednotlivé CtP technologie v podstatě srovnatelné. S kvalitou zdejšího UV-Setteru jsou zcela spokojeni, výroba si zejména cení přesného, lineárního osvitu a širokého rozsahu pokrytí. Testy ukázaly, že oproti běžným představám není zcela lhostejné, jaký typ desek je pro osvit používán. Podstatné odchylky se projevují zejména v rychlosti osvitu i v trvanlivosti osvícené desky, ne každou vrstvou každé desky pronikají paprsky lampy stejně rychle a dobře. V tiskárně se osvědčila deska Agfa N550, která se vyznačuje rychlým osvitem i vysokou trvanlivostí.

Přestože předpovídat budoucí trendy není nijak vděčná úloha, osvit konvenčních desek ve své stávající podobě si zřejmě ambice na to, stát se hlavním proudem, neklade. Naopak, existuje několik CtP řešení vhodných například pro menší komerční tiskárny, velké novinové tiskárny často využívají termální CtP. Nic ale není absolutní, a je zřetelně vidět, že v případě CtCP nejde ani o okrajovou technologii. Ukazuje se, a řada instalací v komerčních a v poslední době i v novinových tiskárnách to dokazuje, že CtCP nabízí řadu výhod. Ty sice nelze prohlašovat za zcela univerzální, nicméně existují takové provozy, kde mohou výrazně převážit nad ostatními faktory. Tam pak nasazení CtCP vede k miliónovým úsporám.

Pro Svět tisku připravil Kamil Třešňák


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní článkyVytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.