Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


EFI Designer Edition 5.1 - nová verze nátiskového a fotografického RIPu
Kamil Třešňák - Svět tisku

Ve verzi 5.1 přichází EFI Designer Edition mimo jiné s podporou nejnovější verze PDF, plnou podporou posledních verzí velkoformátových tiskáren všech hlavních výrobců a třeba i s novou možností, jak tisknout černobílé fotografie.

EFI Designer Edition je nátiskový a fotografický RIP, spadající do tzv. designérské kategorie; spektrum typických uživatelů je celkem široké, mimo jiné to jsou designéři, menší grafická studia a tiskárny, a v neposlední řadě i fotografové, zejména ti, kdo se soustředí na digitální fotografii. Program není žádným nováčkem, jako zjednodušená a dostupnější verze (přesněji řečeno šlo o dvě verze, fotografickou a nátiskovou), přinášející tiskové technologie společnosti Best nativně na platformu Mac OS, existoval ještě dávno před akvizicí ze strany společnosti EFI. V současnosti jsou ovšem již obě funkčnosti, nátisková a fotografická, sloučeny do jednoho produktu pod společným názvem EFI Designer Edition.

Programu jsme se již v minulosti věnovali, proto zájemce o podrobný popis odkazujeme na starší články, dostupné v PDF archívu Světa tisku. Zde program představíme jen stručně a následně se zaměříme na změny v nové verzi.
EFI Designer Edition využívá technologie barevných výpočtů, pocházející z vyššího produktu EFI Colorproof XF, koncepčně je ovšem řešen jako podstatně jednodušší produkt, zaměřený na menší pracoviště. Tomu odpovídá jednouché a přehledné hlavní okno aplikace, kde jsou bez nutnosti dalšího přepínání formou listingu zobrazeny všechny zpracovávané joby. Parametry jobů jsou definovány v předvolbách aplikace, v rámci přípravy k tisku je ale lze pro každý soubor samostatně měnit; součástí prostředí je i okno s náhledem, které umožní rychlou kontrolu obsahu jobu, jeho umístění na stránce apod. Odpadá veškeré nastavování workflow, jak je známe z vyšší verze, vše se ovládá prostřednictvím předvoleb; pokud uživatel provozuje více tiskáren, je možné mezi nimi v předvolbách přepínat.

Aplikace obsahuje v základní instalaci profily pro podporované tiskárny a podporované papíry. Do aplikace se dají importovat profily, připravené v systému EFI Colorproof XF, možnost vytvářet vlastní profily je ale do určité míry omezena (viz dále). Spolu se systémem je dodáváno i velké množství simulačních (referenčních) tiskových profilů, jako jsou například „ISO“ profily pro simulace tisku podle standardu ISO 12 647-2.

Aplikace je určena jak pro nátisk, tak pro vlastní tisk dokumentů. Mezi tiskovými módy uživatel opět přepíná v předvolbách, k dispozici jsou módy nátisk (Proofing Mode – je možné zadávat simulační CMYK profil), tisk (Photo Print Mode – probíhá v plném gamutu tiskárny, bez simulačního profilu), a černobílý tisk (B&W Mode – viz podrobněji dále). Kromě toho je připraven i mód bez barevných korekcí, vhodný zejména pro přípravu vlastních profilů, a podpora speciálního tiskového módu CMYKplus inkoustových tiskáren HP pro tisk CMYK dat v plné barevnosti tiskárny.

 


Základní okno aplikace s vysuntým panelem náhledu; v panelu je možné změnit předdefinované parametry tisku

 

RIP zpracuje soubory ve formátech PostScript 3, EPS, PDF, TIFF, DSC2 a JPEG v barevných prostorech RGB, CMYK i L*a*b*. Tisknout je možné buď lokálně (vzhledem k určení programu zřejmě nejčastější případ), nebo prostřednictvím sledovaných složek (hot folderů) a virtuálních postscriptových tiskáren; dva posledně jmenované způsoby umožňují pohodlné sdílení aplikace i v prostředí s více uživateli a bez ohledu na platformu konkrétních tisknoucích aplikací. Systém je k dispozici ve třech verzích, jež se liší maximálním formátem tiskáren; jako EFI Designer Edition M/XL/XXL podporuje tiskárny do formátu A2+, resp. do šíře 61 cm a 152 cm (kompletní výpis podporovaných tiskáren je na stránkách výrobce). Již po několik verzí se distribuuje pro oba hlavní systémy, Windows i Mac OS X.

Součástí systému jsou tři další aplikace (obvykle spouštěné podle potřeby přímo z okna hlavního programu):
• EFI Ink Assistant je určen pro jednoduché vizuální korekce profilů v případě, že barevnost výtisku neodpovídá očekávaným výsledkům (použití nástroje se ovšem doporučuje jen v případě naléhavé potřeby a jen zkušeným uživatelům);
• EFI Color Editor umožňuje vytvářet knihovny přímých barev pro jejich přesnější simulaci. Ve standardní konfiguraci již jsou součástí dodávky knihovny přímých barev Pantone, HKS, Toyo a DIC;
• EFI Profile Connector dovoluje jednoduchým a srozumitelným způsobem přidávat do systému další profily papírů. Systém EFI Designer Edition, stejně jako aplikace EFI Colorproof XF, pracuje s linearizačními soubory, které popisují vlastnosti každého konkrétního papíru při tisku na zvolené tiskárně (danými inkousty, při zvoleném rozlišení atd.). Systém vyžaduje, aby byl každý profil papíru připojen k linearizačnímu souboru, charakterizujícímu papír a tiskové podmínky, pro něž byl profil papíru vytvořen, a to je právě práce pro Profile Connector. V prostředí EFI Designer Edition ovšem není možné vytvářet nové linearizační soubory, tuto funkčnost obsahuje až EFI Colorproof XF, a v tom spočívá výše uvedené (již tradiční) omezení pro tvorbu nových profilů. Pokud má uživatel zájem vytvářet vlastní, zpřesněné profily, je to možné – ale jen na papíry, které jsou již součástí podporované sady; pokud tomu tak není, je nutné z nabídky vybrat co nejbližší podporovaný papír, což může být v některých případech nepřesné.

 

Novinky verze EFI Designer Edition 5.1

Jako reakce na vývoj na trhu přichází podpora ICC profilů s až sedmi tiskovými barvami (týká se všech typů, tj. profilů papírů, simulačních i zdrojových profilů), a rovněž je nově zařazena podpora nejnovějších tiskáren s rozšířenými inkoustovými sadami – modelové řady Canon iPF a tiskáren HP Designjet Z2100/3100. Součástí instalace jsou nové verze měřících proužků Ugra/Fogra media wedge v. 2.1. V posledním servisním packu je navíc očekávána i podpora tiskárny Epson Stylus Pro 3800.

Systém používá Adobe PostScript 3. Obsahuje nejnovější Adobe CPSI, které zaručuje plnou podporu PDF souborů až do verze PDF 1.7, což ocení zejména uživatelé v produkčním prostředí (RIP korektně interpretuje i PDF soubory z nejnovějších grafických aplikací, v nichž jsou definovány vlastnosti, jako jsou přetisky nebo in-RIP separace). V důsledku toho je navíc RIP plně kompatibilní se standardy PDF/X1, PDF/X1a a PDF/X3. Výsledkem je mimo jiné i vyšší rychlost zpracování PDF a postscriptových souborů.

Z vyšších verzí byl převzat Online Profile Updater. Nástroj pro stahování updatů vlastní aplikace byl implementován již dříve, nyní je tedy navíc možné jednoduchým způsobem stahovat z webu výrobce i aktualizace profilů podporovaných tiskáren a papírů.

 


Sekce Advanced umožní mimo jiné výběr tónování černobílého tisku; možnost zapnout L*a*b* korekční profil je po čisté instalaci ještě potlačena

 

Další novinkou, která přichází z vyšší verze EFI Colorproof XF, je možnost využívat korekční L*a*b* profily pro zpřesnění profilů papíru. Korekční L*a*b* profily jsou výsledkem mechanismu postupného iteračního zpřesňování tisku, jenž byl před časem nově uveden v EFI Colorproof XF. Korekční L*a*b* profily nejsou tak pevně svázány s profilem jako linearizační soubor, uživatel má možnost užití korekčního profilu povolit v předvolbách aplikace (spolu s volbou konkrétního profilu, pokud je k dispozici více L*a*b* souborů). L*a*b* korekční profily samozřejmě nejsou součástí standardní instalace, proto je příslušná volba v defaultním stavu neaktivní a menu je zpřístupněno až po nahrání L*a*b* souborů do příslušného adresáře (ve složce Balance, vnořené ve složce Profiles přímo v hlavním adresáři aplikace). Připomínáme, že v prostředí EFI Designer Edition není možné L*a*b* profily vytvořit. Jedinou smysluplnou cestou, jak využít výhod zvýšené přesnosti L*a*b* profilu, je importovat balík, obsahující profil papíru, linearizační soubor a L*a*b* korekční profil, vytvořený v EFI Colorproof XF pro týž papír a tiskárnu, s jakými bude pracovat EFI Designer Edition.

Zejména pro fotografy a výtvarně zaměřené uživatele je určen přepracovaný černobílý tisk (hovoříme přirozeně o šedoškálovém zobrazení). Převod pro tisk do stupňů šedé lze nastavit v rámci předvoleb, novinkou je ale možnost výběru z celkem pěti stupňů zabarvení, od studeného, přes neutrální až k teplému. Aplikace tónuje výtisk prostřednictvím speciálních profilů, před uživatelem však vlastní mechanismus v zásadě zůstává skryt. Samotná volba barevného podání proběhne vcelku jednoduchým výběrem z pěti předdefinovaných stupňů, nic dalšího uživatel nastavovat nemusí.

EFI Designer Edition 5.1 představuje solidní řešení za přístupnou cenu pro každého, kdo potřebuje zpracovat všechny profesionální tiskové a grafické formáty a preferuje minimální uživatelskou náročnost a možnost pracovat prakticky ihned po nainstalování aplikace. Program vyhoví středním až vyšším nárokům na barevnou přesnost. Konkrétní dosažitelná přesnost je v každém případě i funkcí typu použité tiskárny a volby kvalitního nátiskového papíru, obecně lze ovšem říci, že pro nejvyšší nároky bude obvykle nutné sáhnout po vyšším systému EFI Colorproof XF.

 

Pro Svět tisku připravil Kamil Třešňák 

 

Článek vyšel v časopise Svět tisku 1/2007.


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Nová verze RIPu EFI Designer Edition 4.2 (10. 11. 2005 - Kamil Třešňák)
× Spektrofotometr XRite DTP20 Pulse s EFI Colorproof XF a nová verze EFI Colorproof XF Color Verifier Option 2.6 Stand Alone (27. 12. 2005 - )
× Nové bundly EFI a X-Rite (2. 2. 2006 - Kamil Třešňák)
× EFI uvedla 1. června 2006 na trh novou verzi EFI Colorproof XF 3.0 a moduly EFI Colorproof XF Gravure Option a EFI Colorproof XF Production Option (15. 6. 2006 - )
× EFI představila produkční RIP EFI Fiery XF RIP ve verzi pro VUTEk (10. 7. 2006 - )
× EFI Colorproof XF Production Option (11. 12. 2006 - Kamil Třešňák)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.