Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...

Mako 4
Patrik Thoma - Svět tisku // březen 2003


Pokračovatel modelové řady CtP firmy ECRM

Americkou společnost ECRM dnes znají v polygrafickém oboru asi všichni. Nejenže jde o dlouholetého výrobce osvitových jednotek, ale prosazuje se výrazně i na poli technologie CtP. Před nedávnem společnost ECRM představila svoje nové CtP zařízení Mako 2 pracující s tiskovými deskami v maximálním formátu A2 (560 x 670mm), tedy zařízení, které je rozsahem zpracovávaných desek ideální pro tiskárny disponující tiskovými stroji české produkce. Velkou předností tohoto systému pracujícího s fialovým laserem je nejenom dobrá kvalita osvitu, ale především cena, která je pro náš region stále jedním z nejdůležitějších parametrů.

Mako 2 dnes patří mezi nejdostupnější CtP systémy na trhu. Společnost ECRM evidentně zvolila cestu, jak i menším tiskárnám umožnit přechod na digitální zpracování tiskových desek. V nedávné době totiž v tomto směru udělala tato firma další významný krok. Na trh uvedla zcela nový model, označený jako Mako 4. Podobně jako model Mako 2, i tento bychom mohli zařadit do kategorie levných systémů CtP, uvážíme-li, že jeho cena začíná těsně nad dvěma milióny. Konstrukčně jsou si oba systémy velmi podobné, největší změnou je maximální zpracovávaný formát, který u Maka 4 činí 645 x 927 mm. To znamená, že je nové zařízení určeno pro tiskárny pracující s maximálním tiskovým formátem B2, a zařadilo se tak po bok TigerCatu - druhého CtP systému, pracujícího v tomto formátu.
Jak jsme již předeslali, je konstrukce obou CtP zařízení Mako velmi podobná. I zde se vychází z technologie plochého osvitu, kde je laser a optický mechanismus umístěn v charakteristické věži stroje. Paprsek laseru směřuje kolmo dolu, kde je rozmítán, a při tomto pohybu vykresluje na desce mikrořádku tiskových bodů. ECRM u nového systému opět využilo konstrukce, kde nedochází k jakémukoliv pohybu optické soustavy. Jedinou pohyblivou částí celého zařízení je posun tiskové desky. Dle výrobce má toto řešení velký vliv na přesnost
a především opakovatelnost. Ta je udávána v hodnotě 0,025 mm při šesti následujících separacích. Optická soustava je také jedním ze základních prvků, kterým se oba systémy odlišují. Pro větší formát tiskové desky totiž bylo zapotřebí použít odlišné optické soustavy, aby bylo možné vytvořit nezkreslené body i na okrajích tiskové desky, která je o deset centimetrů širší než u Maka 2. Velikost tiskových bodů u nového systému je stejná, tedy 18 mikronů.Pohled na elektroniku nového CtP systému Mako 4

Způsob a produktivita osvitu
U nového systému Mako 4 se nezměnil ani zdroj světla. Podobně jako menší model pracující v maximálním formátu A2 pracuje Mako 4 s fialovým laserem o vlnové délce 405 nm, přičemž může být vybaveno jedním ze dvou základních typů lišících se výkonem. Prvním je 5mW laser umožňující osvit tiskových desek na bázi halogenidů stříbra, druhým pak laser s výkonem 30 mW, určený pro zpracování fotopolymerních desek. Při využití výkonnějšího laseru lze zpracovávat i stříbrné tiskové desky za předpokladu, že se do systému aplikuje speciální filtr. S oběma druhy tiskových desek je možné pracovat pouze při bezpečném žlutém světle. Desky mohou být
v tloušťkách od 0,14 do 0,3 mm. K žádné změně nedošlo ani v rozsahu zpracovávaných rozlišení. Podobně jako Mako 2 nabízí také Mako 4 sedm různých úrovní rozlišení od 1 270 do 3 556 dpi, maximální hodnota rastru je pak 200 lpi.
Výrobce uvádí, že produktivita systému zůstala zachována, což znamená, že systém Mako 4 umožňuje zpracování až dvaceti tiskových desek za hodinu ve formátu B2. I když tato rychlost je na běžný provoz tiskárny poněkud předimenzovaná, je nutné si uvědomit, že vysokou produkční rychlost ocení tiskárna především ve chvíli, kdy dojde k poškození již hotové tiskové desky (například při jejím zničení ve stroji apod.) a je zapotřebí co nejrychleji vysvítit nový plát tak, aby ve výrobě byly co nejmenší prostoje. Dalším aspektem rychlosti osvitu je opomíjená výhoda oproti konkurenčním, zejména termálním strojům, kterým je doba činnosti fialového laseru. Jestliže Mako 4 osvítí čtyři B2 desky za 12 minut, obdobnému CTP s výkonem 10 desek za hodinu to trvá dvojnásobek času. Za dobu leasingu má tudíž tento pomalejší stroj odpracováno dvojnásobné množství hodin a tudíž je i dvojnásobně více opotřebován, z čehož samozřejmě vyplývají i adekvátní investice do údržby.

Velkou změnu můžeme u nového modelu ECRM Mako 4 zaznamenat u samotného posunu tiskové desky. Samotný posun zůstal stejný, změnilo se však ustavení desky ve stroji a s tím související řešení děrování. Zatímco menší Mako 2 mělo lištu, na niž se upínaly tiskové desky kolmo k posunu desky ve stroji, popřípadě u větších desek nedocházelo k jejich upnutí, ale pouze k ustavení na dorazy a k následnému děrování až po osvitu, u Maka 4 je celý systém upnutí řešen odlišně. Deska je totiž naděrovaná předem před započetím osvitu po delší straně tak, jak je upínána do tiskového stroje. Takto naděrovaná deska je pak uchycena do lišty, která je tentokrát umístěna v ose posunu desky strojem. Standardem se pak stalo použití výměnných lišt a možnost konfigurace kolíků na liště podle toho, jaký děrovací systém je na konkrétním stroji použit. Systém je jednoduchý a výměna předem připravených lišt je otázkou okamžiku. Možný je pochopitelně i osvit nenaděrovaných desek.Detailní pohled na posun tiskové desky u CtP Mako 4

Nakládání a vykládání tiskových desek
Další změnou, s níž bychom se měli v budoucnosti setkat u nového systému Mako 4, by měl být automatický podavač tiskových desek, který by měl být k dispozici v průběhu tohoto roku. Prozatím je stroj dodáván
s manuálním podáváním podobně jako model Mako 2. Shodné zůstalo vykládání tiskových desek, kde nové CtP je standardně dodáváno s můstkem pro on-line vyvolání. Za nové Mako lze díky můstku připojit prakticky libovolný automat, v současné době jsou nabízeny dva různé modely. Automaty jsou vybaveny chlazením vývojky
a předehřevem tiskové desky, díky čemuž lze zpracovávat všechny dostupné polymerní desky. I když je nové Mako 4 velmi malé a představuje pouze malou zastavěnou plochu, je možné z důvodu nedostatku místa nevyužít on-line propojení s vyvolávacím automatem. I v tomto případě však platí, že je nutné během celého procesu osvitu pracovat pod bezpečným žlutým osvětlením.

Sázka na osvědčené řešení
O tom, že oba CtP systémy Mako toho mají mnoho společného, asi není třeba příliš pochybovat. Dokladem toho je i softwarové vybavení, které je prakticky shodné jako u systému Mako 2. Také zde firma ECRM využívá modulárního workflow jako u svých ostatních produktů, a tak zavedení nového CtP není žádným problémem především pro majitele některého ze zařízení této firmy. Výhodou je pak především to, že stávající technologie může bez problémů zůstat zachována a může být v budoucnosti využívána například jako záložní řešení v případě jakékoliv závady. Stejně dobře lze celý systém nakonfigurovat pro vlastníky osvitových jednotek jiných výrobců. Obavy nemusí mít ani ti, kteří dosud pre-pressové oddělení nevlastní.
Srdcem softwarového balíku dodávaného se systémem Mako 4 je CTServer - základní aplikace starající se nejenom o osvit souborů na tiskové desce, ale zároveň i o začlenění celého systému do digitálního workflow tiskárny, a to i v případě, že kompletní workflow je dodáno jiným výrobcem. CTServer pracuje se sledovanými složkami, do nichž soubory vkládají buď ostatní aplikace, nebo i obsluha ručně. Toho se využívá především při opětovném svícení tiskové desky, kdy je osvit zajištěn jednoduchým přesunem souboru ve frontě. Další důležitou součástí dodávky CtP je pochopitelně ECRM RIP, postavený na známé technologii Harlequin. Tento RIP pracuje
s PostScriptem 3, na vstup lze přivést soubory ve formátech EPS, PDF, TIFF a dalších, což jsou dnes naprosto běžně používané formáty souborů určených k osvitu. V tomto RIPu je volitelně začleněna i technologie ProofReady, sloužící k barevnému nátiskování na ink-jetových tiskárnách. Podobně jako u systému Mako 2 může být u tohoto modelu softwarový balík doplněn o MaxWorkFlow Classic, zajišťující datový tok mezi příjmem souborů, vyřazením, náhledovým tiskem, RIPem a CTServerem, a plní i další úlohy podle instalovaných modulů (např. automatický trapping, správa barev, stochastický rastr pro inkoustové tiskárny apod.).

Jaké jsou šance Maka 4?
Tuto otázku nám zodpoví především čas. Pravdou ovšem je, že o tento nový model je v současnosti opravdu velký zájem a to nejenom ve světě, ale také v našem regionu. Ostatně cena, která je přibližně jen o čtvrt miliónu vyšší než cena Maka 2, dává tušit, že zájem o toto CtP pracující ve formátu B2 a tudíž splňující nároky většiny malých a středních tiskáren v republice, bude nebývale vysoký. Napomáhat tomu bude mimo jiné i to, že dodavatel, jímž je na českém trhu společnost Uniware, nabízí k tomuto zařízení standardně dvouletou záruku, přičemž za příplatek lze prodloužit záruku na celou dobu leasingu. V současné době několik dnů po uvedení zařízení na trh jsou prodány do ČR tři kusy.

Mako 4
Maximální formát 645 x 927 mm
Použitý laser fialový laser 405 nm
Výkon laseru 5 mW nebo 30 mW
Rozsah rozlišení 1 270 až 3 556 dpi
Produkční rychlost 20 desek za hodinu
Opakovatelnost 0,025 mm
Velikost bodu 18 mikronů
Dodavatel Uniware
Internet ww.uniware.cz

Pro Svět tisku připravil Patrik Thoma


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní článkyVytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.