Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...

Cobalt 4 - další fialové CtP
Patrik Thoma - Svět tisku // leden 2003

Již v minulém čísle Světa tisku jsme se podrobněji zmínili o počtu instalací systémů CtP a o tom, jak se tato technologie rozmáhá. Velmi zajímavé bylo také sledovat, jaká CtP a jakých výrobců jsou zde vlastně instalována. Kdo tuto statistiku podrobněji sledoval, zjistil, že dnes se na českém trhu používají CtP zařízení většiny výrobců, i když někteří mají u nás zatím jen jednu instalaci. Právě jedním z výrobců, který zde v loňském roce nainstaloval první zařízení, je také kanadská společnost Escher Grad. Prostřednictvím pražské firmy Elektronika Navrátil, která je autorizovaným dealerem této společnosti pro náš trh, totiž bylo zařízení tohoto výrobce s označením Cobalt 4 nainstalováno v reklamním studiu Fast.

Jaký je Cobalt 4
Nejprve si něco řekněme o samotném CtP. Jde o zařízení pracující v maximálním formátu B2, konkrétně 615 x 745 mm. Minimální zpracovatelný formát tiskové desky je pak 216 x 279 mm. Kromě tohoto zařízení pak společnost dodává také Cobalt 8, pracující v maximálním formátu B1. Používat lze tiskové desky v tloušťkách od 0,15 do 0,3 mm. Aby mohlo na těchto deskách dojít k optimálnímu osvitu, je zařízení vybaveno automatickým přeostřováním dle tloušťky tiskové desky. Základem celého systému Cobalt 4 je fialová dioda na vlnové délce 410 nm, což umožňuje zpracovávat s deskami citlivými na toto světlo, tj. jak s deskami stříbrnými, tak i fotopolymerovými. To pochopitelně vyžaduje, aby manipulace s tiskovými deskami byla zajištěna výhradně pod žlutým ochranným světlem. Standardně je toto CtP dodáváno s laserem o výkonu 5 mW, ostatně tento laser je nainstalován i v reklamním studiu Fast. Pomocí tohoto laseru je však možné zpracovávat jenom desky stříbrné, na fotopolymerní tiskové desky je zapotřebí nainstalovat druhý, výkonnější typ laseru. Ten má výkon 30 mW a jeho výměna je velmi jednoduchá a rychlá. Díky stavbě optického systému navíc není zapotřebí po této výměně celé zařízení znovu kalibrovat. Fialové laserové diody mají také další výhodu, která se často opomíjí - nízkou energetickou náročnost. Nejenom, že lze Cobalt 4 zapojit do běžné zásuvky, ale jeho spotřeba je pouze 600 W, což je například třikrát méně než u varné konvice. Systém lze velmi snadno začlenit do některého z již fungujících workflow firem Agfa, Barco, Creo, Screen, Fuji, Heidelberg, Adobe či Harlequin, což znamená, že není zapotřebí instalovat pro Cobalt 4 žádný nový RIP a nedojde tak ani k žádné změně ve workflow. Zařízení je pouze předřazen spooler - počítač, na němž jsou zpracovávány jednotlivé fronty zakázek a lze zde s nimi libovolně pracovat, měnit jejich pořadí apod.

Produktivita a rozlišení
Jednou z nejčastějších otázek při výběru zařízení CtP je jeho rozlišení a především rychlost, s níž lze tiskové desky zpracovávat. Zde musíme podotknout, že zvláště u rozlišení jde o naprosto standardní údaj, kterým se mohou pochlubit prakticky všechna CtP zařízení. Rozlišení lze totiž volit v rozsahu 1 200 až 3 080 dpi. Velmi zajímavé jsou však údaje o rychlosti zařízení. Tiskovou desku v plném formátu a s rozlišením 2 400 dpi lze vysvítit za necelých dvě a půl minuty, což představuje prospektovou rychlost 24 tiskových desek za hodinu. Velmi zajímavé jsou také rychlosti, uváděné u nižšího rozlišení. Pokud nastavíme rozlišení 1 200 dpi, zvedne se rychlost až na 49 tiskových desek v plném formátu za hodinu, což představuje zajímavé hodnoty i v oblasti novinového tisku. Musíme však brát v úvahu, že rychlost se o něco sníží především díky úkonům obsluhy. Cobalt 4 totiž není možné kvůli jeho konstrukci vybavit automatickým podavačem tiskových desek.

Konstrukce a zakládání tiskových desek
I když jde o poměrně malé zařízení, jehož vnější rozměry jsou 1 340 x 895 x 1 405 mm, má poměrně robustní konstrukcí. Jako jedno z mála zařízení pracuje Cobalt 4 s interním bubnem. Interní válec je vyroben ze směsi granitu, křemene a pryskyřice tak, aby se při osvitu co nejvíce zamezilo jakýmkoliv vibracím a tepelným změnám. Tiskové desky se pokládají na vnitřní buben, kde jsou pomocí vývěvy vytvářející podtlak pevně uchyceny. Desky nejsou před samotným osvitem jakkoliv děrovány, takže lze tento systém použít jako univerzální pro různé typy tiskových strojů. Samotné centrování tiskové desky je zajištěno poněkud odlišně pomocí tří senzorů, pomocí nichž se přesně nastaví poloha počáteční hrany tiskové desky. Tu tak není nutné uložit přesně na určité místo, optický systém se naopak nastaví podle toho, jak je tisková deska založena. Opakovatelnost, kterou udává výrobce, je v rozmezí +/- 5 mikrometrů, což je naprosto srovnatelné i se systémy pracujícími s děrovacími systémy.
Zajímavé je také to, že celý systém Cobalt 4 má pouze dvě pohyblivé části. Jednou z těchto částí je spiner - zrcadlo, rozmítající paprsek po tiskové desce rychlostí 24 000 otáček za minutu. Celý spiner je umístěn na vzduchovém polštáři, čímž je prakticky zabráněno jeho opotřebování. Druhou pohyblivou částí je pak pojezd optiky v rámci celého válce.


Jedna z mála pohyblivých součástí CtP Cobalt 4 - posuv optického systému

Servis
Právě tento velmi malý počet pohyblivých částí snižuje pravděpodobnost poškození celého CtP systému. Navíc je u Cobaltu 4 elektronika řešena tak, že je rozdělena do několika desek, takže při případné poruše není zapotřebí měnit velkou část zařízení, ale pouze poškozený díl, což pochopitelně výrazně snižuje investiční nároky případné opravy. Nejvíce pozornosti v oblasti servisu se pak věnuje samotné laserové diodě, která bývá poměrně drahou součástí celého CtP systému a dochází u ní také nejrychleji k opotřebení. U laserové diody se uvádí životnost přibližně 10 000 hodin provozu, ale tato doba se nerovná době provozu CtP systému. U Cobaltu totiž dochází k zapínání a vypínání zdroje podle toho, jestli je v daném bodě tisková deska exponovaná či nikoliv. Laserová dioda je rovněž vypnuta ve chvíli, kdy je spiner v rámci jedné otáčky natočen mimo tiskovou desku, což znamená, že životnost diody ve vztahu k používání CtP je podstatně vyšší. Cena fialových diod je navíc i poměrně nízká.
Celý systém je řízen průmyslovým PC, umožňujícím vzdálenou diagnostiku celého zařízení a ukládání chybových hlášek. V praxi to znamená, že lze ze vzdáleného servisního pracoviště snadno diagnostikovat případnou závadu a navrhnout velmi rychle řešení. Velmi podobný princip známe také z oblasti ofsetových tiskových strojů.

CtP a studio
Na instalace CtP systému v tiskárnách jsme si již pomalu zvykli, ale pokud se nové zařízení objeví ve studiu, které není součástí tiskárny, jde stále o poněkud zvláštní jev. Služba přípravy tiskových desek takzvaně "přes ulici" je totiž stále v začátcích a potencionální zákazníci ještě pořád nevědí, zda by právě pro ně byla přínosem. V reklamním studiu Fast mají v tomto ohledu přece jen situaci usnadněnu. Významná část objemu jejich zakázek totiž pochází od jedné velké reklamní agentury, která s Fastem již dlouho spolupracuje. "Dříve byla spolupráce směřována do oblasti přípravy filmových výtažků, dnes se změnilo pouze to, že místo filmů jsou zhotovovány přímo tiskové desky. Tato reklamní agentura navíc dlouhodobě spolupracuje s několika tiskárnami, takže je před započetím zakázky jasné, kdo dané tiskové desky bude dále zpracovávat, čímž lze desky připravit pro konkrétní tiskový stroj. Pro nás je tento postup mimo jiné výhodný také tím, že od počátku máme zajištěn objem prací, přičemž zároveň máme prostor pro zkoušky a testování, což by asi při běžném provozu této služby nebylo možné," říká ředitel studia pan Fára.
"Problémy nemáme ani se samotným workflow," dodává. "Digitální data jsme doposud dostávali pro osvit na filmy, dnes jsou naprosto stejná data pouze poslána na CtP místo na osvitku, jak tomu bylo doposud. To má několik nesporných výhod. Díky tomu, že data jsou zpracovávána a tím i připravována stejnou technologií, nemusí se u nás a ve vztahu k zákazníkovi prakticky nic měnit. S trochou nadsázky jde pouze o to, že místo filmů dostane tiskové desky. Samozřejmě, že tomuto postupu musí předcházet daleko větší příprava před započetím vlastní spolupráce, což prakticky znemožňuje zpracování náhodných zakázek. Technologie sice umožňuje i takovéto zakázky zpracovat, za předpokladu správně připravených dat, ale ztrácejí se zde výhody, které CtP má. Zde mám na mysli především korekce nárůstu tiskového bodu a kalibrační křivky pro konkrétní tiskový stroj," dodává. "Výhodou pak pro nás bezesporu je také to, že příjem digitálních dat nám nečiní žádné problémy. Zákazník donese data buď na přenosném médiu, nebo je k nám pošle prostřednictvím Internetu. Obě tyto možnosti využíváme řadu let a zákazníci jsou na takovýto způsob práce již navyklí."

Cobalt 4
Zpracovávané tiskové desky stříbrné a fotopolymerní desky
Maximální formát 615 x 745 mm
Minimální formát 216 x 279 mm
Laser fialová laserová dioda 410 nm
Výkon laseru 5 mW (standard), 30 mW (volitelně)
Rychlost osvitu 2,4 min. (B2 při rozlišení 2 400 dpi)
Rozlišení 1 200-3 080 dpi
Opakovatelnost +/- 5 um
Rozměry 1 340 x 895 x 1 405 mm

Pro Svět tisku připravil Patrik Thoma


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní článkyVytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.