Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Philipp Walz - osobnost ST 12 / 2006
Gustav Konečný - Svět tisku

Motto: Nic na světě není zadarmo, všechno má svoji cenu

Datum a místo narození:  1. června 1963, St. Gallen
Rodinný stav: svobodný
Auto: Audi A4 kabriolet
Oblíbená jídla: italská kuchyně
Oblíbený nápoj: víno
Záliby: sport, četba

 

Pan Philipp Walz se narodil ve Švýcarsku. Vyučil se knihkupcem v St. Gallenu a od roku 1987 žije ve Vídni. Před rokem a půl se stal generálním ředitelem společnosti Moraviapress. Než převzal pozici šéfa v Břeclavi, naučil se česky. „Hned po střední škole jsem začal pracovat v knihkupectví. Na univerzitě jsem nestudoval a všechno jsem se učil v praxi,“ říká Philipp Walz a pokračuje…


Jako mladík jsem měl cíl stát se ředitelem knižního vydavatelství. Začal jsem prodávat knihy v St. Gallenu a potom v Curychu. Po přestěhování do Vídně jsem nejprve pokračoval v práci knihkupce. Lidé většinou knihkupcům závidí v domnění, že mají noblesní povolání. Také lidé okolo knih si myslí, že jsou něco lepšího. Ve skutečnosti ale profese knihkupce dneska bohužel přestává existovat. Lidé méně čtou a tradiční knihkupectví je nahrazováno knižním koutkem v supermarketu.

Když v roce 1988 ve Vídni vznikly noviny Der Standard, hledaly další lidi do týmu. Od roku 1989 jsem začal ve vydavatelství Standard Verlagsgesellschaft pracovat jako plánovač spolupráce mezi redakcí a tiskárnou. Zpočátku se Der Standard tiskl na rotačce Uniman, později přešla výroba novin na tiskovou linku Geoman. Der Standard založil pan Oscar Bronner, který noviny vlastnil napůl s vydavatelstvím Axel Springer. Pan Bronner poté podíl od Axel Springer Verlag odkoupil a později prodal 49% podíl vydavatelství Süddeutsche Verlag. V rámci změn organizace jsem přešel na pozici výrobního ředitele. V mé kompetenci byly také informační technologie, nákup papíru a další činnosti.

 

Co vás přimělo k tomu, abyste Vídeň vyměnil za Břeclav?

Práce v novinovém vydavatelství byla velmi zajímavá, měl jsem ji rád, ale patnáct let v jedné firmě stačí a já jsem začal hledat novou výzvu. Rozhodně jsem nechtěl dělat stejnou práci až do důchodu. Praxe ve vydavatelství novin Der Standard je ovšem k nezaplacení. Jestliže dnes jednám za tiskárnu Moraviapress s vydavateli, přesně vím, o co jim jde. Když jsem dostal od dr. Wolfganga Schmirchera a ing. Ingrid Feuchtingerové z vedení společnosti Goldmann nabídku, abych převzal řízení dceřiné společnosti Moraviapress v Břeclavi, rád jsem ji přijal. S firmou Goldmann jsem dlouhodobě spolupracoval a nebyl jsem pro ni neznámou osobou. Nová pozice, nový trh a nový jazyk – to byla přesně výzva, kterou jsem si představoval.

Češtinu jsem se začal učit ve večerní jazykové škole ve Vídni. Váš jazyk je ale hrozně těžký. Opravdu jsem si nedovedl představit, že může být nějaký jazyk tak obtížný. Znám angličtinu, francouzštinu, italštinu a španělštinu. Vždycky jsem měl dojem, že jazyky pro mne nejsou žádný problém, ale to jsem nevěděl, co mě čeká s češtinou. Před nástupem do Břeclavi jsem absolvoval v Praze ještě měsíční intenzivní školení v češtině. Hlavně se ale učím v praxi ve firmě. Česky hovořím každý den, i když máme v tiskárně mnoho lidí, kteří mluví perfektně německy a anglicky. Komunikaci v jazyce země, v níž působím, považuji za nezbytný předpoklad k zastávání manažerského postu. Když se manažeři ze zahraničí nenaučí aspoň trochu česky dřív, než přijdou do tuzemské firmy, nemají potom už na jazyk čas ani kapacitu, protože se musejí věnovat především řízení byznysu.

 

Jak hodnotíte nyní jako generální ředitel firmy Moraviapress a představitel skupiny Goldmann rozvoj kotoučového tisku ve střední Evropě?

Před patnácti lety začal v tomto regionu boom komerčního tisku. Znám situaci na trhu v Rakousku a nyní i v České republice. Zdejší tiskárny si vybudovaly v uplynulých letech mohutnou kapacitu v kotoučovém akcidenčním tisku. Koncentrace kapacit v Česku je nevídaná a v Rakousku nemá obdobu. Konkurenční tlak na výrobce je ohromný. Na českém trhu, který se po politických a ekonomických změnách ve střední a východní Evropě rychle rozvíjel právě v posledních patnácti letech, je všechno nebo téměř všechno nové, včetně vztahů mezi vydavateli a tiskárnami. Například tiskárna Goldmann působí v Rakousku již sto let a měla dost času vybudovat si na rakouském trhu dobrou pozici. Zdejší polygrafické firmy procházejí podobným vývojem, který ale probíhá v podstatně kratší době. České tiskárny v tom ovšem nejsou samy, situace na německém a italském trhu je velmi podobná. Očekávám, že trh s časopisy v České republice ještě poroste. Snižuje se náklad časopisů, ale roste počet titulů.

 

Situace vaší tiskárny je pravděpodobně výhodnější, protože má podporu skupiny Goldmann na rakouském trhu…

Objem produkce, který se z Břeclavi vyváží do Rakouska, není zdaleka tak velký, jak si asi představujete. Pomáháme samozřejmě tiskárně Goldmann v Tullnu, když to situace vyžaduje. Ovšem naší hlavní strategií je vždycky se zaměřit na trh, na němž působíme. Pro tiskárnu Moraviapress je proto hlavním trhem Česko, kde realizujeme okolo 70 % obratu. Zbytek tvoří vývoz, ale ani v našem exportu není hlavním cílovým trhem Rakousko. S rakouskými vydavateli nemáme ani přímé obchodní vztahy. Zprostředkovává nám je naše mateřská společnost Goldmann v Tullnu. Jejím prostřednictvím dodáváme tiskoviny také do Německa, Skandinávie a ostatních teritorií. Moraviapress přímo působí v Česku a v některých dalších zemích střední a východní Evropy. Skupina Goldmann má tiskárnu rovněž v Maďarsku, která je zaměřena na svůj vlastní trh. Moraviapress má v rámci skupiny podniků Goldmann poměrně velkou autonomii. Na našem trhu působíme naprosto samostatně. Z druhé strany se očekává, že si poradíme s problémy sami a nebudeme požadovat pomoc z Tullnu.

 

Konkurence na trhu je velmi silná. Neobáváte se, že nenaplníte kapacitu nové Compacty 618?

Naše celková výrobní kapacita se zvyšuje asi o 30 %, ale zároveň přestáváme tisknout na jedné starší rotačce, takže nová Compacta 618 bude vytížena v nepřetržitém provozu. Obavu o vytížení rotačky zakázkami nemám. Jednání s vydavateli to potvrzují. Compacta 618 v tiskárně Moraviapress je v rámci skupiny Goldmann první rotačkou tohoto typu. Investici předcházela analýza trhu ve střední Evropě. Compacta 618 nám umožní, abychom nabídli na trhu větší výběr formátů a operativní výrobní termíny. Spolu s rotačkou byl nainstalován robotizovaný expediční systém dodaný firmami Ferag a In-Log Mailroom Technologies. Nová tisková linka nám pomůže zvýšit produktivitu práce.

 

V archovém i kotoučovém tisku se projevuje velký tlak na ceny. Jak se s ním hodláte vyrovnat?

Ceny vstupů, jako jsou stroje, spotřební materiály, energie a mzdy jdou stále nahoru, kdežto výrobní ceny tiskáren stagnují. Největší tlak na ceny se projevuje v posledních dvou až třech letech. Jestliže my – a mám na mysli všechny tiskárny – nedokážeme zajistit alespoň mírný růst cen, budeme mít velký problém. Provádíme sice restrukturalizace a snižujeme provozní náklady, ale to nestačí. Při růstu vstupních nákladů nelze trvale vystačit s nerostoucími nebo i klesajícími cenami. Diskutujeme o problému s našimi zákazníky. Jedná se hlavně o kvalitu, kterou bychom bez moderních a drahých technologií nebyli schopni zajistit. Kvalitu nemůžete mít zadarmo. Všechny tiskárny by měly jít s cenami trochu nahoru. Příklad si můžeme vzít u dodavatelů papíru.

 

Podobná situace je i v Rakousku?

Víceméně ano. Rozdíl je v tom, že na rakouském trhu jsou vztahy mezi tiskárnami a vydavateli dlouhodobější. Jsou silnější, vycházejí z delší tradice a vydavatele jen tak něco nepřiměje ke změně tiskárny. Tlak na ceny rakouských tiskáren je také citelný, ale zvyk a možnost spolehnout se na kvalitní práci zabraňuje častým fluktuacím mezi vydavateli a tiskárnami.

 

Zdá se, že po otevření trhů, završeném vstupem České republiky do Evropské unie, se zvýšily obavy rakouských tiskařů z české konkurence. Pozoroval jste také něco podobného?

Tradiční konkurenci pro Rakušany představují německé tiskárny. Pokud se jedná o nové země v unii, panují v polygrafickém průmyslu rakouské obavy spíš z polské konkurence. Některé rakouské časopisy se tisknou v Polsku. Víme samozřejmě také o případech, kdy si rakouští vydavatelé nechávají tisknout polygrafickou produkci v předních českých tiskárnách, ale není jich příliš mnoho. Rakouský trh není velký, všichni velcí výrobci tiskovin z Česka se v exportu orientují víc na Německo.

 

Jak sledujete technologické změny v polygrafii?

Vliv nových technologií na polygrafii je obrovský. Vidíme to na nové rotačce Compacta 618 v porovnání se staršími tiskovými stroji. Celý proces tisku je digitalizovaný a lidi se musejí učit úplně nové věci. Když jsem začínal u novin ve Vídni, měli jsme jenom fotosázecí stroje a neexistovala příprava desek technologií CtP. Dnes je výroba novin zcela jinde a podobné je to i s časopisy. Každý rok se objevují nové stroje a technologie. Všechny postupy se digitalizují, nejen příprava a tisk, ale nyní i dokončující zpracování. V budoucnosti se bude celý výrobní proces řídit výhradně přes počítače.

 

Jaká je nyní podle vás pozice firmy Moraviapress na trhu?

Ještě než jsem přišel do firmy Moraviapress, znal jsem názory vydavatelů na kvalitní tiskoviny z Břeclavi. S takovým renomé lze firmu dál rozvíjet. Víme o silné konkurenci, ale také my máme na trhu pevnou pozici. Teď jsme investovali hodně peněz do posílení přípravy, tisku i knihařského zpracování. Dozorčí rada po nás oprávněně chce, aby se investice vracely ve vyšších výkonech. Dokončujeme výstavbu nové haly, která nám zvýší skladovací kapacitu a zlepší naše možnosti v logistice. Naším hlavním cílem je zvýšení tržního podílu ve výrobě časopisů. Pro vydavatele jsme spolehlivým partnerem, který umí nabídnout kvalitní tisk v potřebných termínech.

 

Jak se přechod do firmy Moraviapress promítl do vašeho soukromí?

Mám byty ve Vídni i v Břeclavi a podle potřeby cestuji mezi oběma městy. Do Tullnu jezdím tak často, jak si žádá situace. Teď asi jedenkrát týdně. Součástí mé práce je také nastolení dobrých vztahů mezi Břeclaví a Tullnem. Vzdálenosti mezi Vídní, Břeclaví a Tullnem se dají zvládnout pohodlně autem. Jezdím kabrioletem Audi A4. Kabriolety byly vždycky tak trochu můj koníček. Předností kabrioletu není rychlost, ale potěšení z jízdy. Víkendy trávím s přítelkyní ve Vídni. V posledním roce a půl, kdy pracuji v Moraviapressu, máme na sebe méně času. Do rodného Švýcarska se nedostanu víckrát než jednou za rok. Pro mě je velmi důležitý sport. V létě běhám, i tady v Břeclavi si dvakrát nebo třikrát za týden dopřeju hodinku joggingu. Při běhu si perfektně pročistím hlavu. V Rakousku jsem na podzim běžel půlmaraton. Občas jezdím na kole. Když zbude večer chvilka času, rád si čtu beletrii. Ve Vídni jednou za týden prolistuji rakouské noviny. O dovolené dávám přednost Itálii, Francii nebo Španělsku. Mám rád italskou kuchyni a sám také o víkendu vařím italská jídla. V zimě rád lyžuji, těším se na zimu. Nakonec – jaký bych byl Švýcar, kdybych nelyžoval?

 

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný

 

Článek vyšel v časopise Svět tisku 12 / 2006.


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Gerd Finkbeiner - osobnost ST 12 / 2004 (24. 1. 2005 - Gustav Konečný)
× Ing. Ladislav Záhumenský, CSc. - osobnost ST 1 / 2005 (24. 2. 2005 - Gustav Konečný)
× Ing. Vladimír Poříz - osobnost ST 2 / 2005 (2. 4. 2005 - Ivan Doležal)
× Prof. ing. Eduard Stehlík, CSc. - osobnost ST 3 / 2005 (24. 4. 2005 - Gustav Konečný)
× Dipl.-Ing. Albrecht Bolza-Schünemann - osobnost ST 4 / 2005 (15. 5. 2005 - Gustav Konečný)
× JUDr. Miloš Machurek - osobnost ST 5 / 2005 (19. 6. 2005 - Ivan Doležal)
× Franz-Georg Heggemann - osobnost ST 6 / 2005 (3. 7. 2005 - Gustav Konečný)
× Bent Busk Pedersen - osobnost ST 7-8 / 2005 (13. 8. 2005 - Ivan Doležal)
× Sue Wood - osobnost ST 9 / 2005 (1. 10. 2005 - Gustav Konečný)
× Dušan Velímský - osobnost ST 10 / 2005 (5. 11. 2005 - Gustav Konečný)
× Bob Brown - osobnost ST 11 / 2005 (26. 11. 2005 - Gustav Konečný)
× Ján Fuksa - osobnost ST 12 / 2005 (8. 1. 2006 - Gustav Konečný)
× Tadeusz Winkowski - osobnost ST 1 / 2006 (11. 2. 2006 - Ivan Doležal)
× Pavel Šenk - osobnost ST 2 / 2006 (1. 4. 2006 - Gustav Konečný)
× Trevor Crawford - osobnost ST 3 / 2006 (8. 4. 2006 - Gustav Konečný)
× Rudolf Práger - osobnost ST 4 / 2006 (27. 5. 2006 - Ivan Doležal)
× Dipl.-Ing. Jens D. Junker - osobnost ST 5 / 2006 (24. 6. 2006 - Gustav Konečný)
× Ing. Martin Ilavský - osobnost ST 6 / 2006 (15. 7. 2006 - Gustav Konečný)
× Tomáš Čichoň - osobnost ST 7-8/2006 (19. 8. 2006 - Gustav Konečný)
× Ing. Peter Blubla - osobnost ST 9 / 2006 (28. 9. 2006 - Gustav Konečný)
× Nico Koole - osobnost ST 10 / 2006 (4. 11. 2006 - Ivan Doležal)
× Hans-Dieter Siegfried - osobnost ST 11 / 2006 (16. 12. 2006 - Gustav Konečný)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.