Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Hans-Dieter Siegfried - osobnost ST 11 / 2006
Gustav Konečný - Svět tisku

Motto: Učení je proces, jenž nikdy nekončí
Datum a místo narození: 19. září 1949 ve Frankfurtu
Rodinný stav: ženatý
Počet dětí: 1
Auto: Mercedes E 320
Oblíbená jídla: ze středomořské kuchyně
Oblíbené nápoje: bílá italská vína

 

Velké firmy světového byznysu disponují propracovaným systémem komunikace s odbornou veřejností. Manažer vyčleněný na spolupráci s odbornými médii sídlí v horních patrech podnikové hierarchie, spoluvytváří informační politiku organizace a někdy ovšem také „odměřuje a dávkuje“ skutečné informace. Ve společnosti Heidelberger Druckmaschinen AG je touto osobností pan Hans-Dieter Siegfried.


Náš rozhovor ve Wieslochu jsme zahájili diskusí o významu čínského trhu pro největšího světového výrobce archových strojů. Bylo znát, že Čína je pro pana Siegfrieda a celou společnost Heidelberg velmi aktuální tématem…

Myslíme si, že jsme jako jedni z prvních výrobců tiskových strojů rozeznali rozvojový potenciál polygrafického průmyslu v nejlidnatější zemi světa. Po Německu a USA je pro nás Čína třetím největším trhem a na čínském trhu realizujeme okolo deseti procent celkových tržeb. V Číně je asi sto tisíc tiskáren. Připočteme-li malé firmičky a copy-shopy, dostáváme se na číslo až 180 tisíc tiskáren. Tamní polygrafický průmysl roste tempem o 15 % ročně. V Šanghaji jsme otevřeli vlastní montážní závod, který od jara letošního roku vyrábí skládací stroje a nyní zahajuje také montáž maloformátových tiskových strojů Printmaster PM 52 pro čínský trh.

 

Zájem Heidelbergu o Čínu je i v médiích dostatečně prezentován, ale vraťme se ještě k vaší kariéře a nynější pozici ve firmě. Kdy jste začal pracovat pro společnost Heidelberg?

Studoval jsem na univerzitě ve Frankfurtu na začátku sedmdesátých let, v podivné době poznamenané tehdejší vlnou terorismu a válkou ve Vietnamu. Vystudoval jsem právo a původně jsem působil v chemickém průmyslu v oblasti Public Relations. V polygrafickém oboru jsem začínal jako vedoucí komunikace ve firmě Linotype-Hell, kde jsem pracoval celkem sedm let. Když v letech 1996 a 1997 Heidelberg kupoval společnost Linotype-Hell a integroval ji do svých pre-pressových aktivit, přešel jsem do Heidelbergu. Bylo to velmi dobré rozhodnutí.

 

Když jsme na výstavě DRUPA 2004 připravovali rozhovor s prezidentem vaší společnosti panem Schreierem, procházel právě Heidelberg změnami, které souvisely s prodejem divizí digitálních tiskových strojů a rotaček. Jak se firmě po dvou letech osvědčilo zúžení podnikatelského záběru?

V roce 1996 byla podepsána smlouva mezi společnostmi Heidelberg a Kodak o vývoji digitálního tiskového stroje NexPress, který byl potom předveden na DRUPĚ 2000. Tehdy jsme vycházeli ze strategie, že pod značkou Heidelberg budou na trhu nejen archové ofsetové stroje, ale také všechny další tiskové technologie – pre-press, digitální tisk, novinové i komerční rotačky, post-press a další. Zejména digitální tiskové stroje se zdály být bezpodmínečnou součástí nabídkového portfolia. V mezidobí ovšem došlo k ekonomické recesi, která ochladila poptávku po tiskových strojích. V digitálních tiskových strojích vyrostla NexPressu konkurence v podobě Xeroxu iGen3. Během tří let jsme zaznamenali v divizi digitálního tisku ztrátu sto miliónů euro a bylo jisté, že ve ztrátovém byznysu nechceme pokračovat. V kotoučovém ofsetu se zase na světovém trhu projevil přebytek kapacit. Prodali jsme obě divize a ponechali jsme si naše tradiční komodity – archové ofsetové stroje, pre-press a systémy pro dokončující zpracování. Zároveň jsme optimalizovali strukturu a čerpání nákladů. Změny vedly k ekonomickému ozdravení společnosti Heidelberg. V posledním finančním roce jsme dosáhli tržby za téměř 3,6 miliardy euro – o dvanáct procent víc než o rok dříve, a ve stejné výši 3,6 mld. euro jsme přijali nové objednávky. S výsledkem 135 miliónů euro jsme zdvojnásobili čistý zisk, a co je nejdůležitější – můžeme vkládat potřebné finance do výzkumu a vývoje a udržovat všechny technologie, které jsme si ve výrobním portfoliu ponechali, na špičkové úrovni. Finanční výsledky nám umožňují vyvíjet nové typy tiskových strojů a rozvíjet systém Prinect jako koncept směřující k integraci všech polygrafických výrobních postupů. Jedním z našich cílů je další redukce přípravných časů. Počítáme se zvyšováním výdajů na výzkum a vývoj o 6 až 7 % ročně.

 

Stále častější zprávy o vývoji nových tiskových strojů skutečně naznačují, že společnost Heidelberg upírá svůj zájem i k velkoformátovým archovým strojům…

Na DRUPĚ 2004 jsme představili tiskový stroj Speedmaster XL 105, který od té doby zaznamenal již desítky úspěšných instalací na nejvyspělejších světových trzích. Vývoj stroje XL 105 představuje velmi důležitou etapu. Dalším krokem je vývoj tiskových strojů Speedmaster XL 142 a 162, které předvedeme na DRUPĚ 2008. Pro jejich výrobu se již ve Wieslochu buduje nová montážní hala za 45 miliónů euro, která bude zprovozněna v září příštího roku. Zájem o stroje ve větších formátech vyplývá z rozvoje potisku obalových materiálů v celosvětovém měřítku. Obalový průmysl se rozvíjí rychleji než samotné polygrafické odvětví. V zemích, jako je Švýcarsko se spotřebou obalových materiálů za více než 600 euro na obyvatele ročně nebo Japonsko s téměř pěti sty euro, je poptávka po obalech nejvyšší na světě, zatímco v teritoriích, jako je Čína, je zatím spotřeba obalových materiálů na úrovni necelých třiceti euro za rok. Před deseti lety nebyl v Číně ani jeden supermarket, kdežto teď se jejich počet zvyšuje o sedm procent ročně. V oblastech, jako je Peking nebo Šanghaj, je přitom spotřeba obalů na vysoké úrovni, kdežto o sto kilometrů dál na západ od čínských velkoměst na pobřeží zůstává využití obalů na úrovni rozvojových zemí. V Indii dosahuje spotřeba obalových materiálů asi šesti euro na hlavu ročně. V zemi je přes tři milióny maloobchodních prodejen s potravinami, ale pouze asi 500 moderně organizovaných prodejen. V mnoha státech, které ovšem nemají tak početnou populaci, je spotřeba obalů ještě nižší než v Číně a Indii. Uvedená čísla nicméně naznačují, kde a jak se bude zvyšovat spotřeba obalů na nově se rozvíjejících trzích v příštích letech. Podle našich analýz se bude na nových trzích projevovat silná poptávka po tištěných obalech. Rozvinuté trhy si udrží dosavadní úroveň. A co je velmi důležité – narozdíl od ostatní polygrafické produkce, kterou mohou zčásti nahrazovat nová média, neexistuje za potištěné obalové materiály žádná relevantní náhrada. Boom v tisku obalů se promítá i do poptávky po tiskových strojích v provedení pro potisk obalových materiálů. Polovina velkoformátových archových strojů se používá k potisku obalových materiálů, zejména skládaček. Na tradičních trzích v západní Evropě i v Americe se projevuje zvýšený zájem také o dlouhé tiskové stroje ve velkých formátech s obracením, např. 4+4 nebo 5+5, doplněné o lakovací jednotky a připravené pro tisk UV technologiemi. Podobnou tendenci pozorujeme i na nových trzích ve střední a východní Evropě.

 

Vyvíjíte obracecí zařízení na strojích Speedmaster XL 105? Kdy bude zákazníkům k dispozici?

Tiskový stroj Speedmaster XL 105 s obracecím zařízením bude předveden na DRUPĚ 2008. Kdykoli přicházíme s novým technickým řešením, a netýká se to pouze obracecího zařízení na XL 105, chceme je mít důkladně otestováno, než se dostane k prvním zákazníkům. Heidelberg vstupuje na trh s novým zařízením až tehdy, když jsme si absolutně jisti, že všechno funguje perfektně.

 

Bude obracecí zařízení založeno na tradičním konceptu Heidelbergu se dvěma válci 2D a jedním 1D, nebo vaši konstruktéři zvolili jiné řešení?

Lituji, ale všechno uvidíte na DRUPĚ.

 

Nepřicházíte se stroji ve formátech 142 a 162 pozdě? Nemají vaši velcí konkurenti KBA a MAN Roland trh již rozebrán?

O jakých velkých konkurentech mluvíte? Konkurenty máme, ale ne velké. Ano, někteří lidé opravdu škodolibě říkají: „Heidelberg má velkém archovém formátu zpoždění za svými konkurenty z MAN Roland a KBA“. Myslím, že se mýlí, protože Heidelberg se svými stroji Speedmaster CD 74 a 102 pokrývá velkou část světové výroby potištěných obalových materiálů. Skutečný rozvoj ve výrobě ofsetem potištěných obalů je ale ještě před námi. Obrovské trhy v Indii a Číně se teprve začínají probouzet a Heidelberg již má na tamních teritoriích vybudovány pevné pozice. Jsme přesvědčeni, že technická úroveň nově vyvíjených strojů Speedmaster XL 142 a 162 v kombinaci s prodejní silou celosvětové sítě Heidelbergu usnadní v období po výstavě DRUPA 2008 proniknutí nových strojů na světové trhy. Výroba tiskových strojů Speedmaster XL 142 a 162 přispěje ke stabilitě společnosti Heidelberg. Potisk obalových materiálů nepodléhá konjunkturálním výkyvům, jako je tomu v případě strojů pro tisk reklamních brožur a katalogů.

 

Jiný segment tiskových strojů jste však museli opustit. V posledním období zaujaly příznivce digitalizovaných ofsetových strojů zprávy, že Heidelberg končí výrobu tiskových strojů s technologií direct-to-press. Znamená to, že se z technologie Direct Imaging, které jste kdysi pomáhali na svět, definitivně stahujete?

Technologii Direct Imaging jsme představili na DRUPĚ 1990. Koncepty tiskových strojů s přímým imagingem tiskových forem ve stroji se zrodily v době, kdy převažovala klasická příprava tiskových desek. Konvenční příprava forem byla v mezidobí nahrazena technologií Computer to Plate, která je rychlejší, jednodušší a kvalitnější. Také naše tiskové stroje v klasickém uspořádání tiskových jednotek jsou nyní mnohem efektivnější, spolehlivější a snazší na ovládání než před patnácti lety. Příprava desek na zařízeních CtP a automatizované systémy výměny desek na tiskových strojích umožňují dnes rychlejší změnu zakázky na klasických tiskových strojích, než to dokáží tiskové stroje vybavené technologií DI. Moderní tiskové stroje jsou mnohem flexibilnější. Technologie DI přitom byla velmi pokroková, ale byla nahrazena lepší technologií další generace.

 

Náš rozhovor probíhá během návštěvy představitelů českých tiskáren v Heidelbergu. Jaký význam přikládáte přímým kontaktům s uživateli vašich strojů?

Heidelberg má obchodní a servisní reprezentace po celém světě. Osobní setkání s lidmi z tiskáren, kteří mají zájem o naše stroje, je však pro nás k nezaplacení. Seznámení zákazníků s prostředím, v němž vznikají stroje Heidelberg, přispívá k užitečné spolupráci výrobce s tiskaři.

 

Ani práce manažera, který má ve společnosti Heidelberg v náplni styk s médii, nezabírá 24 hodin denně. Čím se zabýváte ve volném čase?

Práce s médii si žádá bystrého ducha. Mysl musí být stále v pohotovosti. Ve volném čase proto dávám přednost pohybu na zdravém vzduchu. V létě mám nejraději projížďky na horském kole a pěší turistiku, v zimě zase lyžování. Mým koníčkem je vaření. Sbírám staré kuchařské recepty. Nejradši mám jídla ze zemí okolo Středozemního moře.

 

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný

 

Článek vyšel v časopise Svět tisku 11/2006.


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Ing. Vladimír Poříz - osobnost ST 2 / 2005 (2. 4. 2005 - Ivan Doležal)
× Prof. ing. Eduard Stehlík, CSc. - osobnost ST 3 / 2005 (24. 4. 2005 - Gustav Konečný)
× Dipl.-Ing. Albrecht Bolza-Schünemann - osobnost ST 4 / 2005 (15. 5. 2005 - Gustav Konečný)
× JUDr. Miloš Machurek - osobnost ST 5 / 2005 (19. 6. 2005 - Ivan Doležal)
× Franz-Georg Heggemann - osobnost ST 6 / 2005 (3. 7. 2005 - Gustav Konečný)
× Bent Busk Pedersen - osobnost ST 7-8 / 2005 (13. 8. 2005 - Ivan Doležal)
× Sue Wood - osobnost ST 9 / 2005 (1. 10. 2005 - Gustav Konečný)
× Dušan Velímský - osobnost ST 10 / 2005 (5. 11. 2005 - Gustav Konečný)
× Bob Brown - osobnost ST 11 / 2005 (26. 11. 2005 - Gustav Konečný)
× Ján Fuksa - osobnost ST 12 / 2005 (8. 1. 2006 - Gustav Konečný)
× Tadeusz Winkowski - osobnost ST 1 / 2006 (11. 2. 2006 - Ivan Doležal)
× Pavel Šenk - osobnost ST 2 / 2006 (1. 4. 2006 - Gustav Konečný)
× Trevor Crawford - osobnost ST 3 / 2006 (8. 4. 2006 - Gustav Konečný)
× Rudolf Práger - osobnost ST 4 / 2006 (27. 5. 2006 - Ivan Doležal)
× Dipl.-Ing. Jens D. Junker - osobnost ST 5 / 2006 (24. 6. 2006 - Gustav Konečný)
× Ing. Martin Ilavský - osobnost ST 6 / 2006 (15. 7. 2006 - Gustav Konečný)
× Tomáš Čichoň - osobnost ST 7-8/2006 (19. 8. 2006 - Gustav Konečný)
× Ing. Peter Blubla - osobnost ST 9 / 2006 (28. 9. 2006 - Gustav Konečný)
× Nico Koole - osobnost ST 10 / 2006 (4. 11. 2006 - Ivan Doležal)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.