Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Nico Koole - osobnost ST 10 / 2006
Ivan Doležal - Svět tisku

Datum a místo narození: 5. března 1949 v Saint Laurens (Holandsko)
Rodinný stav: ženatý
Počet dětí: 3 synové
Automobil: Volvo S 70
Oblíbení jídlo: nemá žádné vyloženě oblíbené, ale v Česku mu velmi chutná pečené vepřové koleno
Oblíbený nápoj: je jich více, záleží na tom, kde právě je, v Česku je jím samozřejmě pivo
Záliby: rekreační sportování, zejména běh a jízda na kole, šachy

 

V současnosti nadnárodní společnost Océ byla založena roku 1877 v holandském městě Venlo místním chemikem Lodewijkem van den Grintenem, původně jako firma zabývající se průmyslovou výrobou potravinářských barviv. Ve dvacátých letech minulého století potom zahájila své aktivity v oboru kopírování dokumentů, přibližně o padesát let později už patřila mezi přední výrobce reprografických strojů a spotřebního materiálu.

Nyní Océ svým zákazníkům už nabízí komplexní řešení tiskových a kopírovacích systémů, neboť mezi jejími produkty jsou velkoobjemové tiskové systémy pro zakázkový tisk, vysokokapacitní tiskárny pro zakázkový tisk a elektronické zpracování dat, síťová digitální zařízení pro kanceláře, zařízení pro velkoformátové kopírování a tisk pro projekční a inženýrské systémy, barevná digitální zařízení pro komerční tiskárny, a samozřejmě i spotřební materiály pro tisk a kopírování. V současné době je Océ – Technologies B. V. prakticky jedinou světovou společností, která je schopna v této oblasti konkurovat americkým a asijským dodavatelům. Hlavní sídlo firmy je stále v holandském Venlo, ale síť výrobních závodů a obchodních zastoupení má vybudovánu po celém světě včetně České republiky, kde má dokonce dva výrobní závody.

Členem vrcholového managementu firmy Océ – Technologies B. V. ve Venlo je pan Nico Koole. Zastává ve společnosti funkci Senior Vice President, má na starosti výrobu a logistiku, a do jeho kompetence tedy patří i výrobní závody firmy v tuzemsku. Počátkem srpna letošního roku přijel do České republiky na pracovní návštěvu a při této příležitosti poskytl časopisu Svět tisku exkluzivní rozhovor.

 

Výroba digitálních reprografických a tiskových zařízení je velice moderní a progresivní obor. Jakým způsobem a kdy jste do něj vstoupil a jak jste se dostal do společnosti Océ?

Na tuto otázku mám poměrně jednoduchou, i když ne krátkou odpověď. Vzděláním jsem totiž chemik, a když jsem v druhé polovině sedmdesátých let končil školu, musel jsem se začít poohlížet po nějakém zaměstnání. V té době nebylo v Holandsku vůbec jednoduché najít zaměstnání v mém oboru, protože existovalo pouze několik firem, které by o pracovníky s touto kvalifikací mohly mít zájem, jako byly například společnosti Shell nebo Philips. Už před ukončením školy jsem hledal inzeráty v časopisech a narazil jsem na jeden podaný společností Océ. Odpověděl jsem na něj, ale v průběhu výběru jsem zjistil, že to udělalo i dalších 115 lidí, kteří měli podobně jako já o toto místo zájem. Soutěž to tedy byla velice tvrdá a úporná, ale ve finále jsem uspěl a místo jsem získal, na což jsem byl velice hrdý. Takže v roce 1977 jsem svoji pracovní kariéru zahájil ve výrobním závodě společnosti Océ ve Venlo a zaměstnancem této společnosti jsem dodnes. Nepatřím totiž k lidem, kteří střídají zaměstnavatele velice často.

 


Nico Koole v pražském výrobním závodě společnosti Océ, kde jsou prováděny renovace, tedy „remanufacturing“ zařízení z produkce této firmy

 

Ve společnosti Océ – Technologies B. V. tedy pracujete už bezmála třicet let. Na jakých pracovních místech jste v ní v průběhu této doby působil?

Prvních pět nebo šest let po nástupu jsem pracoval ve své profesi chemika. Poté, když jsem získal potřebné zkušenosti a povědomost o firmě, jsem začal pracovat v managementu, nejprve výrobního závodu ve Venlo a později celé společnosti. V managementu jsem zpočátku působil v celé řadě různých funkcí na úseku R & D (research and development – výzkum a vývoj). To je v rámci naší společnosti velice důležitý úsek, ve kterém pracuje přibližně 1 800 zaměstnanců, protože pro naši firmu je charakteristické, že svoji produkci zakládá na vlastním výzkumu a vývoji a každoročně do něj investuje přibližně 7 % svého obratu. Tak jsem strávil prvních patnáct let své pracovní kariéry ve společnosti Océ. V devadesátých letech jsem přešel do úseku softwarového inženýrství a v druhé polovině devadesátých let jsem se stal zodpovědným za úsek výroby a logistiky. To znamená, že jsem začal mít na starosti nejenom výrobu hardwaru, tedy reprografických a tiskových strojů, ale i spotřebního materiálu, a to zejména tonerů a dalších komponentů, jež naše společnost produkuje. V této pracovní pozici jsem také zaváděl některé segmenty této výroby v České republice. A nyní tedy jsem starším viceprezidentem společnosti Océ – Technologies B. V., zodpovědným za výrobu a logistiku. Bez nadsázky mohu říci, že hlavním cílem mého snažení v průběhu mé činnosti ve společnosti Océ vždy bylo být dobrým pracovníkem, plnícím zodpovědně všechny zadané úkoly.

 

S jakými cíli a strategií jste nastupoval do funkce staršího viceprezidenta společnosti, a daří se vám tyto cíle plnit?

Kdyby se mi to nedařilo, tak už ve své pozici nejsem. Ale teď vážně, obecně jsou cíle prakticky totožné ve všech oblastech průmyslové výroby a vyplývají z tlaků, požadavků a potřeb trhu. To znamená, že se jedná zejména o snižování výrobních nákladů a zvyšování kvality a rychlosti dodávek produktů. Nedomnívám se, že moje osobní cíle by byly nějak specifické a výrazným způsobem se odlišovaly od těchto uvedených. Když se ohlédnu zpátky na uplynulých deset let, považuji za jednu z nejdůležitějších věcí zmíněné snižování výrobních nákladů, tedy postupný přesun výroby do oblastí, kde je možné tohoto snížení dosáhnout. Z tohoto důvodu jsme před časem vybudovali svoji výrobní základnu v České republice a převedli jsme sem část výroby, a ze stejného důvodu je současnou strategií společnosti Océ expanze firmy na Dálný východ a přesun další části výroby do Malajsie.

Konkurence na trhu je velice silná, takže je nutné intenzivně nejenom hledat, ale hlavně nacházet všechny cesty a možnosti, jak v této nemilosrdné soutěži uspět. Proto je pro naši společnost a tedy zejména pro mne důležité nejenom co nejvíce redukovat výrobní náklady, ale také se intenzivně snažit o neustálé zvyšování kvality, modernosti, využitelnosti a dlouhé životnosti vyráběných produktů, a neméně důležitá je i rychlá reakce na požadavky zákazníků, včasné a rychlé dodávky a rychlá a kvalitní servisní podpora na profesionální úrovni. Takže se v posledních letech stále více a důrazněji zaměřuji i na dosahování co nejvyšší kvality a včasnosti dodávek našich produktů jejich uživatelům.

 

Ve vaší kompetenci je výroba a společnost Océ má síť svých výrobních závodů rozmístěnu po celém světě. Jak často tyto závody navštěvujete a kolik kilometrů při tom ročně najezdíte?

Tak například naše dva výrobní závody v České republice navštěvuji jedenkrát ročně, vždy přibližně ve stejné době, do Paříže jezdím ročně tak 2x až 3x, a tak bych mohl pokračovat dál… Ovšem hlavní náplní mé práce není jezdit po světě a osobně na místě všechno kontrolovat a řídit, od toho jsou managementy jednotlivých výrobních závodů. I když na druhou stranu mám velice rád informace z první ruky a rád se osobně seznamuji s problémy a potřebami našich zaměstnanců, což je také jedním z mých osobních cílů. V mé pozici je ale hlavně nutné, abych na všech místech, která spadají do mé kompetence, měl ty správné lidi na správných pozicích. Ti potom musejí odpovědně a na vysoké profesionální úrovni řídit své přidělené úseky takovým způsobem, aby dosahovaly dobrých výsledků a udržovaly tak dobré jméno jak naší společnosti jako takové, tak i jednotlivých produktů, jež vyrábí a dodává na trh. Já nejsem ten, kdo výrobu těchto zařízení bezprostředně zajišťuje, to je úkolem jiných pracovníků, kteří jsou za to zodpovědní. V mé pozici je nejdůležitější správně řídit podřízené pracovní týmy tak, aby mohly podávat velmi dobré výkony, jež jsou od nich očekávány. A aby takovýchto výsledků mohlo být dosahováno, vyžaduje to na důležité pracovní pozice zajistit a dosadit ty správné lidi a postarat se jim o odpovídající pracovní podmínky. A to je podle mého názoru v rámci mé činnosti ten nejdůležitější úkol.

 

Konkurence v oblasti výroby digitálních reprografických a tiskových zařízení je velice silná a vývoj těchto zařízení postupuje rychle. K jakému vývoji dojde podle vašeho názoru v tomto segmentu v nejbližší budoucnosti?

Máte pravdu, konkurence je v celosvětovém měřítku silná a intenzivní, což je také důvodem, proč se neustále snažím vyhledávat nové výrobní možnosti. Ale o tom už jsem se zmiňoval, když jsem hovořil o cílech a strategii. Za některé z dalších cest vedoucích k úspěchu v tvrdé soutěži na trhu proto ve společnosti Océ považujeme jednak rozšiřování využitelnosti a flexibility našich zařízení prostřednictvím programových softwarů nabízejících uživatelům větší možnosti, a dále operativní řešení problémů našich zákazníků ještě rychlejší a kvalitnější servisní podporou. Myslím si, že pro naši společnost to nyní budou stěžejní úkoly, jejichž rychlé uvedení do praxe bude pro dosažení dalšího úspěšného uplatnění na trhu bezpodmínečně nutné. Je to podle mého názoru nejlepší cesta, jak na tomto nabitém trhu do budoucna přežít v masivní konkurenci zejména japonských producentů.

A co se týká budoucnosti, naše společnost se hodně soustřeďuje na výrobu kancelářských reprografických zařízení, ale vás bude, vzhledem k zaměření vašeho časopisu, asi více zajímat segment produkčního digitálního tisku. Ale i zde budeme mít co nabídnout a nebude toho málo. V oblasti průmyslového digitálního tisku, konkrétně vysokorychlostního oboustranného tisku, už v současnosti ukrajujeme část trhu klasickému ofsetu a rýsuje se tam velmi zajímavá budoucnost z hlediska zařízení pro oboustranný plnobarevný grafický tisk. Tato digitální tisková zařízení se na trhu budou uplatňovat stále více a více. Zajímavou a důležitou oblastí je pro nás z hlediska produktů také personalizovaný direct mailing, při jehož výrobě se naše tisková zařízení úspěšně uplatňují už nyní a věříme, že tomu tak bude i nadále. A větší tržní podíl bychom chtěli získat i v oblasti tisku displejové grafiky, to znamená v segmentu velkoformátových ink-jetových tiskových strojů, určených k využití v reklamních tiskárnách. Tento trh bude pro nás také pořád více a více zajímavý, protože množství uživatelů těchto tiskových zařízení se neustále zvyšuje.

 

Pro Svět tisku připravil Ivan Doležal

 

Článek vyšel v časopise Svět tisku 10/2006.


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Ing. Ladislav Záhumenský, CSc. - osobnost ST 1 / 2005 (24. 2. 2005 - Gustav Konečný)
× Ing. Vladimír Poříz - osobnost ST 2 / 2005 (2. 4. 2005 - Ivan Doležal)
× Prof. ing. Eduard Stehlík, CSc. - osobnost ST 3 / 2005 (24. 4. 2005 - Gustav Konečný)
× Dipl.-Ing. Albrecht Bolza-Schünemann - osobnost ST 4 / 2005 (15. 5. 2005 - Gustav Konečný)
× JUDr. Miloš Machurek - osobnost ST 5 / 2005 (19. 6. 2005 - Ivan Doležal)
× Franz-Georg Heggemann - osobnost ST 6 / 2005 (3. 7. 2005 - Gustav Konečný)
× Bent Busk Pedersen - osobnost ST 7-8 / 2005 (13. 8. 2005 - Ivan Doležal)
× Sue Wood - osobnost ST 9 / 2005 (1. 10. 2005 - Gustav Konečný)
× Dušan Velímský - osobnost ST 10 / 2005 (5. 11. 2005 - Gustav Konečný)
× Bob Brown - osobnost ST 11 / 2005 (26. 11. 2005 - Gustav Konečný)
× Ján Fuksa - osobnost ST 12 / 2005 (8. 1. 2006 - Gustav Konečný)
× Tadeusz Winkowski - osobnost ST 1 / 2006 (11. 2. 2006 - Ivan Doležal)
× Pavel Šenk - osobnost ST 2 / 2006 (1. 4. 2006 - Gustav Konečný)
× Trevor Crawford - osobnost ST 3 / 2006 (8. 4. 2006 - Gustav Konečný)
× Rudolf Práger - osobnost ST 4 / 2006 (27. 5. 2006 - Ivan Doležal)
× Dipl.-Ing. Jens D. Junker - osobnost ST 5 / 2006 (24. 6. 2006 - Gustav Konečný)
× Ing. Martin Ilavský - osobnost ST 6 / 2006 (15. 7. 2006 - Gustav Konečný)
× Tomáš Čichoň - osobnost ST 7-8/2006 (19. 8. 2006 - Gustav Konečný)
× Ing. Peter Blubla - osobnost ST 9 / 2006 (28. 9. 2006 - Gustav Konečný)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.