Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Rudolf Práger - osobnost ST 4 / 2006
Ivan Doležal - Svět tisku

Motto: Změna je život
Datum a místo narození: 22. července 1968 v Novém Jičíně
Rodinný stav: ženatý
Počet dětí: 2 synové, 14 let a 8 měsíců
Auto: Mazda 6
Oblíbení jídlo: vepřová panenka se šťouchanými brambory s cibulkou
Oblíbený nápoj: červené víno tuzemské i zahraniční provenience
Záliby: rekreačně lyžování, tenis, badminton, chce zkusit i golf, dále domácí kutilství, a baví ho i práce na zahradě, i když zahrádkář není

 

Obchodu s papírem zasvětil Rudolf Práger prakticky celou svoji dosavadní pracovní kariéru, i když se k této profesi dostal vlastně náhodou. Přesto v této oblasti pracuje už čtrnáctý rok a od 1. prosince loňského roku je generálním ředitelem jednoho z předních tuzemských velkoobchodů s papírem, společnosti Antalis, s. r. o.

 

Papírenský průmysl asi nikdy nepatřil mezi obory, ve kterých by mladí lidé vstupující do praxe viděli ideální místo ke své realizaci. Pro vás se ale zřejmě stal životním údělem. Jak k tomu došlo?

Můj vstup do tohoto oboru souvisel s možnostmi na trhu práce v první polovině devadesátých let minulého století. Tehdy rychle se rozvíjející společnost Smoza inzerovala, že přijme pracovníka na pozici obchodního referenta. Tak jsem se přihlásil, uspěl ve výběrovém řízení a 1. dubna 1992 zahájil svoji činnost ve zcela neznámé oblasti, kterou pro mne tehdy velkoobchod s papírem byl. Mám totiž všeobecné humanitní vzdělání, takže jsem pro tuto činnost neměl ani žádné odborné základy. Ale podobně na tom ostatně byli i všichni moji kolegové, kteří do společnosti Smoza v tehdejší době nastupovali, a přesto se nám v relativně krátké době podařilo vybudovat velice dobře prosperující velkoobchod s papírem.

 

Ve společnosti Smoza, která tehdy byla ryze českou firmou, jste pracoval až do roku 1997, kdy jste přešel do tuzemského obchodního zastoupení mezinárodního papírenského koncernu M-real. Co pro vás tato změna znamenala?

Okamžitě jsem tehdy pocítil poměrně zásadní rozdíl, protože lokální, byť dynamicky se rozvíjející česká společnost s lokálním managementem v té době byla něco zcela jiného než velká mezinárodní společnost, přestože obě působily ve stejném odvětví na stejném trhu. Už třeba jenom to, že v obchodním zastoupení společnosti M-real jsem tady měl pouze čtyři spolupracovníky a zbylých 20 000 bylo v cizině… Ale bylo by asi trochu složité konkrétně uvádět všechny rozdíly. Stručně by se asi dalo říci, že společnost Smoza v té době byla hezká a pracovitá česká firma, která ale v rámci třeba jen Evropy byla malá, kdežto společnost M-real, do níž jsem nastoupil, to byl velký mezinárodní, naprosto profesionální kolos se všemi přednostmi a výhodami, jež to přináší. Ve srovnání se Smozou mi tam ale tak trochu chyběl takový ten „drive“, který člověka žene kupředu, neodolatelná touha něco dokázat, najít nové příležitosti a možnosti. To bylo ve Smoze samozřejmým pravidlem.

 

Ve společnosti M-real jste potom následujících sedm let čerpal zkušenosti z velkého papírenského byznysu a v srpnu roku 2004 jste se vrátil zpátky do firmy, v níž jste začínal – ta se však mezitím stala součástí další velké mezinárodní papírenské společnosti Antalis. K jakým dalším změnám v ní v průběhu vaší nepřítomnosti došlo?

Díky tomu, že se Smoza, nyní tedy už Antalis, zapojila do velké mezinárodní sítě, kterou je společnost Antalis tvořena, došlo v ní k následnému prolnutí pracovních zvyklostí a postupů charakteristických pro velkou mezinárodní papírenskou firmu s obchodní praxí zavedenou ve Smoze. Ale v českém Antalisu se podařilo internacionální prvky velice citlivě implementovat do zavedené tuzemské praxe takovým způsobem, aby společnost zůstala co nejblíž svým českým zákazníkům, ale zároveň přitom mohla využívat maximum výhod plynoucích z jejího členství ve velkém mezinárodním uskupení. Společnost Antalis s. r. o. ve své současné podobě tedy absorbovala vše potřebné z mezinárodního prostředí, ale přitom si v přístupu ke svým zákazníkům zachovala tradiční české hodnoty.

Těch sedm let působení v obchodním zastoupení společnosti M-real se mi samozřejmě velice hodilo i z toho důvodu, že jsem si tam osvojil rozhodovací algoritmy, které jsou při práci v mezinárodní společnosti velice důležité, dalo by se říci nezbytné, ale i zvyklosti běžné na mezinárodní scéně v tomto oboru. Po mém návratu do společnosti Antalis mě tedy nemohlo nic výrazně překvapit, protože jsem byl zvyklý se v podobném prostředí pohybovat.

 

V oboru pracujete téměř patnáct let, takže už máte bohaté zkušenosti a můžete srovnávat. Jak se podle vašeho názoru vyvíjí tuzemský trh s papírem?

Řekl bych, že z hlediska požadavků a přístupu pracovníků z oblasti polygrafie ke spotřebě papíru jsme se už zcela začlenili do Evropské unie. Naši zákazníci v současnosti již vyžadují velice podobné, pokud ne zcela totožné hodnoty jako jejich kolegové na západ od našich hranic. Jedná se o standardní parametry, které potřebují pro svoji práci, ať už se jedná o papíry grafické nebo kancelářské. Trh se proto vyvíjí směrem k vyšší kvalitě, a to jak vlastního papíru, tak i poskytovaného souvisejícího servisu. To je pro společnost Antalis samozřejmě výhodné, neboť se jedná o oblast, v níž je podle mého názoru velice silná a průběžně se ještě dále zlepšuje. Dochází nyní k plnému respektování potřeb polygrafického průmyslu, ve kterém v uplynulých letech došlo k téměř úplné obměně a modernizaci technologického vybavení a po této stránce jsme se vyrovnali a v některých případech i předběhli evropský standard. A současně souběžně docházelo k vyrovnávání s evropským standardem i z hlediska kvality produkce, respektování požadavků evropského trhu, přizpůsobování se nárokům exportu. To samozřejmě vyžaduje nejenom kvalitní strojní vybavení, ale i používání kvalitních spotřebních materiálů, z nichž papír je bezpochyby nejvýznamnější.

 

Trh s papírem u nás stále ještě roste, i když se nám už podařilo hodně se přiblížit úrovni spotřeby ve státech západní Evropy. Tento růst je samozřejmě pro velkoobchody s papírem výhodný, ale na druhé straně je už na našem trhu silně konkurenční prostředí. Je těžké se v tomto prostředí prosadit?

Já bych nepoužil slovo „těžké“, podle mne by výstižnějším termínem bylo „náročné“. Kdo chce být dlouhodobě úspěšný, musí být při každém kroku velice ostražitý a v pravý čas realizovat zodpovědná smysluplná rozhodnutí, která povedou k uspokojování základních a zásadních požadavků trhu, týkajících se kvality produktů i kvality poskytovaného servisu, šíře sortimentu atd. Z tohoto pohledu je potom čím dál složitější i jen udržovat dosažené pozice. V současné době už ve státech střední a východní Evropy nevznikají nové velkoobchodní organizace, jak tomu bylo ještě v minulé dekádě. Svědčí to o tom, že současní rozhodující hráči na těchto trzích už pevně stabilizovali své pozice a pro případné další zájemce nezbývá na trhu místo. K určitým přesunům ale může docházet v rámci těchto etablovaných subjektů formou akvizic, fúzí nebo joint venture. To je v současnosti ve světě naprosto běžný moderní způsob podnikání a ve střednědobém horizontu k tomu bude pravděpodobně i nadále docházet také u nás, takže počet „značek“ na trhu se bude snižovat.

 

Co považujete za svůj největší osobní úspěch?

Profesní nebo soukromý? Za profesní bych považoval asi skutečnost, že jsem před lety našel odvahu odejít ze Smozy, sedm let pracovat v jiném podniku ve stejném oboru, a po těch sedmi letech udělat podobně náročné rozhodnutí, opustit jak se říká „teplý pelíšek“ a do dravého prostředí Smozy, vlastně teď už Antalisu, se vrátit. Ale já mám rád změnu a lidi, kteří jsou naladěni na stejnou vlnu. Ti, kdo jsou schopni měnit svět okolo sebe, jsou schopni měnit sebe sama. Skutečně si moc vážím lidí, kteří dokáží zmobilizovat všechny své vnitřní síly a realizovat rozhodnutí o velkých změnách, zkrátka jsou schopni jít za svou představou, za svým cílem, a ve větší či menší míře měnit svět. A týká se to třeba i toho malého soukromého kousku světa, takže touha po změně byla nepochybně impulsem i pro má rozhodnutí, jež teď označuji za své profesní úspěchy. Ale touha po změně charakterizuje můj přístup k životu, dalo by se říci můj životní styl. Ve svém životě jsem mnohokrát musel měnit své osobní přístupy, a proto rád vyhledávám a obklopuji se lidmi, kteří k životu i práci přistupují ve stejném duchu. Vlastně určitou touhou po změně bylo i to, co v současnosti považuji za svůj největší soukromý úspěch. Tím je narození mého mladšího syna. Po více než třinácti letech jsme se totiž s manželkou rozhodli pro druhé dítě.

 

Existuje něco, co vás v práci dokáže naštvat?

To také souvisí se zásadou „změna je život“, kterou vyznávám a řídím se jí. Rozčílit mě dokáže pasivní přístup k řešení jakýchkoliv problémů. Pravidelně se naštvu, když mi někdo řekne „já už jsem to poslal, nebo já už jsem tam zavolal, a teď čekám, co se stane“. Ale problémy nemají tendenci se řešit samy, nikdo za nikoho nic neudělá. Obchodování s čímkoliv vyžaduje aktivní přístup, přesto ale stále v branži existují lidé, kteří to tak nějak nedokážou pochopit, a to mě nemůže nechat klidným. Druhou věcí, jež mě přímo nerozčílí, ale zamrzí, je skutečnost, že stále ještě existují firmy, které nemají čestný obchodní koncept, to znamená zodpovědně pracovat, budovat firmu, vydělávat, ale současně i zodpovědně platit své závazky. Když na takového nespolehlivého obchodního partnera při své činnosti narazím, přinejmenším mi to na nějakou dobu zkazí radost z práce.

 

Jaký je váš přístup k novinkám a inovacím?

Jedno ze základních obchodních pravidel říká, že firma, která neinovuje svoji nabídku, zanikne. Novinky tedy pravidelně uvádíme na trh ve všech sektorech, jež společnost Antalis pokrývá, a to jak co se týká produktů, tak i nabídky servisu. Inovace byly nedílnou součástí naší praxe v minulosti a budou jí i do budoucna, a na základě rozborů trhu plánujeme třeba i nové tržní příležitosti.

 

Pro Svět tisku připravil Ivan Doležal

 

Článek vyšel v časopise Svět tisku 4/2006.


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Bernhard Schreier - osobnost ST 5/04 (23. 6. 2004 - Gustav Konečný)
× Richard B. Black - osobnost ST 6 / 2004 (8. 7. 2004 - Ivan Doležal a Martin Jamrich )
× Eijiro Hori - osobnost ST 9/2004 (2. 10. 2004 - Ivan Doležal)
× Gerd Finkbeiner - osobnost ST 12 / 2004 (24. 1. 2005 - Gustav Konečný)
× Ing. Ladislav Záhumenský, CSc. - osobnost ST 1 / 2005 (24. 2. 2005 - Gustav Konečný)
× Ing. Vladimír Poříz - osobnost ST 2 / 2005 (2. 4. 2005 - Ivan Doležal)
× Prof. ing. Eduard Stehlík, CSc. - osobnost ST 3 / 2005 (24. 4. 2005 - Gustav Konečný)
× Dipl.-Ing. Albrecht Bolza-Schünemann - osobnost ST 4 / 2005 (15. 5. 2005 - Gustav Konečný)
× JUDr. Miloš Machurek - osobnost ST 5 / 2005 (19. 6. 2005 - Ivan Doležal)
× Franz-Georg Heggemann - osobnost ST 6 / 2005 (3. 7. 2005 - Gustav Konečný)
× Bent Busk Pedersen - osobnost ST 7-8 / 2005 (13. 8. 2005 - Ivan Doležal)
× Sue Wood - osobnost ST 9 / 2005 (1. 10. 2005 - Gustav Konečný)
× Dušan Velímský - osobnost ST 10 / 2005 (5. 11. 2005 - Gustav Konečný)
× Bob Brown - osobnost ST 11 / 2005 (26. 11. 2005 - Gustav Konečný)
× Ján Fuksa - osobnost ST 12 / 2005 (8. 1. 2006 - Gustav Konečný)
× Tadeusz Winkowski - osobnost ST 1 / 2006 (11. 2. 2006 - Ivan Doležal)
× Pavel Šenk - osobnost ST 2 / 2006 (1. 4. 2006 - Gustav Konečný)
× Trevor Crawford - osobnost ST 3 / 2006 (8. 4. 2006 - Gustav Konečný)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.