Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Xanté CL30 - výkonná barevná tiskárna
Kamil Třešňák - Svět tisku // leden 2004

Xanté CL30 je LED barevná tiskárna formátu A3+, doporučená výrobcem vzhledem ke svému výkonu a grafickým možnostem pro široké spektrum zákazníků, od pracovních skupin v kancelářské sféře až po grafická pracoviště.

V grafické oblasti jde o tzv. tiskárnu pro designéry, což je obvyklý výraz pro zařízení, jejichž výstup má posloužit jako náhled a jako prezentace grafických návrhů. Obvykle od takové tiskárny očekáváme, že ve slušné střední kvalitě dokáže provést i nátisk, řeč je ale jen o „orientační“ barevnosti, nemá smysl počítat s možností výroby schvalovacího nátisku pro náročnější kvalitní tiskoviny.

Spojení LED technologie a designérské kategorie tiskárny může vyvolávat určité pochybnosti. LED tiskárny, v nichž obraz vzniká osvitem nikoliv laserem, ale řadou LED diod (miniaturní LED diody jsou v tiskové hlavě rozmístěny ve fyzickém rozlišení), byly ještě nedávno známé jako stroje sice velmi rychlé, na druhou stranu ale nabízející spíše střední tiskovou kvalitu. Takové dělení je ale minulostí, obě technologie se prakticky srovnaly a kvalitativní rozdíly jsou nyní spíše otázkou značky a modelu každého jednotlivého zařízení.

Xanté CL30 je v produktové řadě Xanté nástupcem úspěšného modelu ColorLaser 21 (byť v tomto případě nešlo o LED tiskárnu), a to nejen pro stejný vnější vzhled, ale zejména pro příbuznost základních parametrů a pozici na trhu. Navzdory nemalým cenovým rozdílům lze říci, s ohledem na výkon a formát, že se CL30 na trhu pohybuje ve stejné kategorii jako například Phaser 7300 (určený spíše pro kancelářské aplikace), Phaser 7700 (směřující naopak do grafických oborů), nebo tiskárny OKI C9300/C9500 (s nimiž ovšem CL30 pojí více, než jen příbuzné parametry).

 

Technické parametry a popis

Xanté CL30 je jednoprůchodová LED tiskárna. Pro každý ze čtyř tonerů obsahuje jednu samostatnou in-line („řádkovou“) LED tiskovou hlavu a jeden obrazový válec; barva je z válců přenášena v jednom průchodu papíru strojem (jeden průchod je základní podmínka pro současné vysokorychlostní tiskárny, další výhodou je jednodušší dosažení přesného soutisku barev).

Tiskárna dosahuje rychlosti až 30 barevných a 37 monochromatických stránek za minutu. Pracuje v rozlišení až 1 200 x 1 200 dpi a je osazena procesorem PowerPC na frekvenci 600 MHz. Podle modelu je vybavena pevným diskem s kapacitou 10 GB a pamětí 256 až 320 MB (maximálně lze paměť rozšířit na 1 GB). Tiskárnu je možné doplnit o duplexní jednotku a finišer (skládání a šití výtisků).

Tiskárna pracuje s médii do formátu 304 x 457 mm (hlavní podavač) a 327 x 1 220 mm (z víceúčelového podavače), běžné formáty potiskuje s 5mm okrajem. Použít se dají média od 75 do 177 g/m2, v bočním podavači až do 199 g/m2. Potisknout lze běžné papíry, a dále mimo jiné fólie a samolepící etikety. Automatický duplex je ale omezen jen na potisk běžných papírů, a to ještě do hmotnosti 105 g/m2, což tiskárnu trochu diskvalifikuje pro využití v produkční grafice. Standardně tiskárna obsahuje zásobník na 550 listů papíru, 100 listů pojme víceúčelový zásobník. Podle modelu lze tiskárnu rozšiřovat o další zásobníky až do výsledné kapacity 1 650 listů.

 

Softwarová výbava

Jak jsme zmínili, tiskárna je výrobcem deklarována jako designérská. Proto lze právem očekávat, že i dodávaný software (vlastní drivery i doprovodné aplikace) bude rozšířen o funkce a služby, kterými kancelářské modely vybaveny nejsou a které uživateli umožní přesnější práci s barvami. Software, doprovázející Xanté CL30, tímto směrem rozhodně vykročil, i když celkový dojem je místy poněkud rozpačitý, neboť zde vedle sebe nacházíme jak volby a nástroje užitečné a funkční, tak detaily, které se dají označit za přinejmenším zbytečné.

Podobně lze hodnotit vestavěný software tiskárny. I ten nabízí nečekaně mnoho funkcí, ne všechny lze ovšem označit za přínosné, v řadě případů i díky tomu, že nejsou prakticky vůbec popsány a vysvětleny. Typickým příkladem může být funkce Adjust Density: po její volbě se sice v tiskárně cosi děje – co, to se ovšem uživatel nedozví. Příkladem „potížisty“ je funkce vyrovnání barevnosti (viz dále), jež odmítá pracovat, pokud není ve víceúčelovém podavači vložen papír formátu Letter (bez možnosti formát změnit). ¨

 

Tiskárna je dodávána s ovladači pro operační systémy Windows a Mac OS a s několika doprovodnými systémovými utilitami. Utility ovšem nejsou univerzální, jejich použitelnost se pod jednotlivými operačními systémy liší. Orientace na grafickou obec se projevuje v dodávce software pro vytváření ICC profilů Xanté ColourMatch.

Systémové drivery jsou k dispozici pro tisk v PCL i v PostScriptu, zde je třeba vyzdvihnout fakt, že tiskárna obsahuje pravý Adobe PostScript 3. Kromě přímého ovládání tisku (důležitým detailům se věnujeme dále, v sekci věnované barevnosti) obsahují drivery řadu dalších rozšiřujících funkcí (jak je u tiskáren vyšší kategorie obvyklé), zaměřených zejména na zvýšení produktivity nebo komfortu práce s tiskárnou. Z běžnějších funkcí to jsou Job Spooling, umožňující ukládání souborů čekajících ve frontě na vytištění v tiskárně a ne v počítači, nebo funkce Printing With Overlays, která dovoluje definovat a v tiskárně uložit grafické prvky (loga, texty), jež jsou pak umístěny na tištěné dokumenty (jde o jinak koncipovanou funkci, než je známý Watermark; ten tiskárna obsahuje také).

Z méně častých funkcí pak jmenujme například Print Direct, umožňující vytištění PDF dokumentu přímo zaslaného na tiskárnu (dostupné jen pod Windows), Secure Printing, která podmíní vytištění dokumentu zadáním hesla na panelu tiskárny, případně Proof and Print - ta vytiskne první kopii a čeká na potvrzení, že v tisku lze pokračovat (vhodné např. jako poslední kontrola správnosti před tiskem velkého nákladu).

Tiskové drivery nabízejí netradičně širokou paletu možností, jak řídit tisk dokumentu. Ihned je ale nutné říci, že soubor dostupných funkcí se pod jednotlivými operačními systémy podstatně liší. Velmi patrné je to například ve srovnání driverů pro Mac OS 9 a Mac OS X. Bohaté funkční vybavení pro Mac OS 9 (pomalu, ale jistě ustupující ze scény) je do Mac OS X převedeno jen zčásti, což lze jistě považovat za citelný nedostatek – v Mac OS X chybí například PS Gamma Adjuster.

Nepříliš šťastně je navržena nemalá část barevných nastavení v driverech. Konkrétně se to týká způsobu barevných korekcí v PCL driverech a obdobně koncipované proprietární metody Xanté Color Matching v postscriptovém driveru. Tvůrci se snaží pomoci uživatelům, aby výtisky barevně odpovídaly zobrazení na monitoru. Cíl sice chvályhodný, způsob, jak se ho snaží tvůrci driverů dosáhnout, je ale principiálně špatný – nabízejí totiž možnost definovat, jak je nastaven monitor a CMS (barevná teplota, komprese gamutu), a podle toho driver „přizpůsobí“ barevnost výtisku. Je jasné, že takový výtisk nevyjadřuje reálné barevné poměry v dokumentu, ale jeho barevnost je prakticky nepředvídatelně deformována. Popsané postupy není samozřejmě nutné využívat, pro méně znalé uživatele je tu ale uchystána nepříjemná past.

Past o to horší, že se pomocné ruky nelze dobrat ani v manuálu. Dokumentace je sice obsáhlá, nicméně většina informací je redundantních, mnohé jsou sporné či nic neříkající (namísto vysvětlení funkce je jen opakován její název či postup jejího vyvolání, doporučení absolutní kolorimetrické komprese jako metody pro tisk log). Dokumentace byla jako celek poměrně nepříjemným zklamáním.

Samostatnou zmínku věnujeme nyní několika softwarovým nástrojům, které mají posílit možnost využití tiskárny v graficky orientovaném prostředí.

Nejprve se zastavíme u aplikace Xanté ColourMatch. Jak poučenější čtenáři tuší, jde o další z variant známého programu Monaco EZColor. Tato ve své době celkem přelomová aplikace pro vytváření profilů monitoru, skeneru a tiskárny posloužila jako základ nejen pro ColourMatch, ale i pro další podobné produkty (Phasermatch). Poznamenejme, že takto vznikající aplikace nejsou zcela identické. Zatímco ColourMatch zachovává možnost vytvořit i profil monitoru a skeneru, například Phasermatch namísto toho vytváří linkované profily. Sama aplikace EZColor je řazena mezi poloprofesionální produkty, a ve stejné kategorii se proto pohybují i její klony.

Co se tiskových profilů týká, je základním problémem (jako u EZColor) postup, kdy je tiskový profil vytvářen z dat, získaných společným snímáním vytištěného a standardního měřícího terče běžným skenerem (software tedy ve skutečnosti v jednom kroku vytváří profil skeneru i tiskárny). Tiskový profil je ovšem za prvé vytvářen z poměrně malého množství polí (cca 500), kromě toho je ještě zatížen kumulovanou chybou, vyplývající z přesnosti terče i z kvality konkrétního skeneru.

V našem konkrétním případě vytvořila aplikace (uživatel nemá možnost způsob výpočtu ovlivnit) profil spíše střední kvality. Výtisky byly barevně přirozenější než při tisku přes vestavěné korekce (tiskárna obsahuje dnes již běžné módy SWOP, Euroscale apod.), přesto jsme s výtisky nebyli plně spokojeni, neboť při tisku simulací CMYK tisků se barvy zdály být po průchodu profilem příliš potlačené. Bereme-li ovšem v úvahu, že software je v ceně tiskárny a pořízení výkonnější alternativy přijde na několik desítek tisíc korun (a více), jde o přijatelný kompromis pro střední nároky.

 

Jako řada konkurenčních tiskáren (provedení se přirozeně liší), obsahuje i Xanté CL 30 nástroj pro doladění barevnosti prostřednictvím vyrovnání reprodukce neutrálních odstínů. Tiskárna vytiskne sloupce primárních tiskových barev a sloupec CMY neutrálních odstínů. Potom nabídne uživateli možnost ve stínech, středních tónech i světlech podíly tiskových barev snížit či zvýšit. Vliv změny lze vyhodnotit opakovaným výtiskem sloupců. I v tomto případě probíhá vyhodnocení vizuálně, vyžaduje proto určitou dávku citu pro barvy, subjektivně se ale zdá smysluplnější a použitelnější než některé utility jiných výrobců. Správné nastavení lze podle údajů výrobce udržet dlouhou dobu, neboť tiskárna se v pravidelných intervalech (i během tisku) sama seřizuje, aby dosáhla stabilních výsledků.

 

Další možností, jak vyladit tisk, je definice přenosové charakteristiky tiskárny (nepříliš srozumitelně označená jako modifikace gama křivky). Ve skutečnosti jde - podle očekávání - o linearizační utilitu. Průběh křivky lze popsat celkem ve třinácti pevně předdefinovaných místech. Definovaná data jsou vždy spojena s PPD souborem příslušné tiskárny. Utilita je ovšem dostupná jen pod Mac OS 9.

 

Jak jsme řekli, tiskové drivery poskytují řadu možností barevného přizpůsobení výtisků (PCL i PS varianta). Kromě těch výše kritizovaných nabízejí postscriptové drivery metodu Using ICC profiles. Metoda dovoluje definovat vstupní i výstupní profil, dokonce i včetně způsobu komprese gamutu (na vstupu vyžaduje RGB profil a RGB data). Právě přítomnost této metody, spolu ještě s tiskem bez korekcí, umožní tiskárnu využít v graficky orientovaných aplikacích.

 

Celkový dojem z tisků je nakonec ovlivněn volbou rastrování. Tiskárna nabízí celkem tři tiskové módy, které mají vliv na přítomnost rastru - Fine, Normal, a Fast. Výraznější rozdíl je patrný mezi módem Fine a oběma zbývajícími, rozdíl mezi Normal a Fast je prakticky nepozorovatelný. Mód Fine je deklarován jako tisk bez rastru. Pro naprostou většinu barev je to pravda, při bližším zkoumání je ale možné v některých odstínech rastr objevit. Celkově je ovšem obraz řádově klidnější než v ostatních módech, kdy rastr místy (například v pleťových odstínech) trochu ruší.

Při závěrečném hodnocení si musíme uvědomit, že tiskárna není určena do prostředí, kde je požadována vysoká barevná věrnost. Při pečlivém seřízení lze ale tisknout v dobré kvalitě jak náhledy grafických prací, tak i finální produkty (s ohledem na dosažitelnou gramáž). Hlavní síla tiskárny pak spočívá ve vysokém výkonu, protože s rychlostí 30 stran za minutu se nejen drží na špičce ve své kategorii, ale výrazně předčí i mnohé produkční digitální stroje.

 

Pro Svět tisku připravil Kamil Třešňák


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní článkyVytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.