Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Trevor Crawford - osobnost ST 3 / 2006
Gustav Konečný - Svět tisku

Prožít každý den naplno

Datum a místo narození: 5. dubna 1956 ve Farnborough, Kent, UK
Rodinný stav: ženatý
Počet dětí: 3
Auto: Mercedes
Oblíbené jídlo a pití: „Dušené hovězí a láhvinka červeného na spláchnutí.“
Záliby: rodina, fotbal

 

Mezinárodní událostí v polygrafii číslo jedna bude letos nepochybně veletrh Ipex, který se uskuteční ve dnech 4. až 11. dubna v Birminghamu. Ipex si vydobyl pozici nejdůležitějšího setkání polygrafů v období mezi dvěma výstavami DRUPA. O rozhovor jsme pořádali ředitele veletrhu Ipex, pana Trevora Crawforda. Naše první otázka směřovala k začátkům jeho kariéry…

Původně jsem studoval na London College of Printing. Krátce po ukončení školy jsem měl ambici stát se grafikem. Pravděpodobně jsem si myslel, že je to něco vznešeného. Avšak nakonec jsem našel svoji parketu v manažerské práci v médiích. Začal jsem v prodeji reklamy, potom jsem postoupil výš do managementu prodeje, až jsem se propracoval mezi vydavatele časopisů v různých průmyslových odvětvích. V polovině devadesátých let jsem vedl vydávání několika publikací a časopisů z polygrafického a obalového průmyslu. Byl mezi nimi také týdeník Printing World.

 

Jak začala vaše spolupráce s veletrhem Ipex?

Během mého působení v časopise Printing World jsme začali intenzivně spolupracovat s organizací IIR Exhibitions, která pořádá také veletrh Ipex. V roce 1998 jsme získali kontrakt na vydání oficiálního katalogu, veletržního průvodce a CD ROMu. Na začátku roku 2000 jsem nastoupil do IIR Exhibitions jako obchodní ředitel pro Ipex 2002, a potom jsem se stal ředitelem veletrhu pro rok 2006.

 

Co byste označil za nejdůležitější krok ve své kariéře?

Je velmi těžké vybrat jeden moment, ale významnou událostí pro mne byl Ipex 1998. Tehdy jsem zažíval jako člen velkého týmu vystavovatelů, oficiálních partnerů a organizátorů veletrhu velmi vzrušující okamžiky. Důležitým krokem je pro mě letošní Ipex, kdy jsem dostal příležitost veletrh řídit. Považuji to za velkou čest.

 

Ipex je nejdůležitější letošní událostí v oboru polygrafie. Mohl byste jej porovnat s veletrhem před čtyřmi lety?

U obou byste našli spoustu podobných aspektů, ale my máme při čtyřleté periodicitě výhodu, že vlastně vždycky začínáme s čistým stolem, kdy hned po ukončení výstavy startuje příprava dalšího ročníku. Ipex má samozřejmě velmi dlouhou, úspěšnou a impozantní tradici jako jeden z největších mezinárodních polygrafických veletrhů na světě. Jestliže má veletrh opravdu reagovat na budoucí potřeby svých návštěvníků, musí být odvážný a vyzývavý, ale přitom i vzdělávací. Musí přinášet závažné informace a také trochu provokovat. Veletrh musí být ovšem také ziskový.

 

Kdybyste měl přece jenom porovnat oba ročníky a říct, co bude na tom letošním novinkou?

Veletrhem se budou prolínat inovace ve všech podobách. V jedenácti výstavních halách se představí 1 200 vystavovatelů. Věříme, že se objeví rekordní množství premiér a novinek. Ale to není všechno. Pro Ipex 2006 jsme navíc připravili na výstavišti některé další prostory a expozice, jež návštěvníkům nabídnou nové myšlenky a nápady. Mám na mysli například sál pro 200 hostů, kde se představí projekt Innov8, který se v oboru zaměřuje na systémová řešení. V halách, kde budou vystavovat dodavatelé tiskových strojů a pre-pressových systémů, jsou sály připravené pro pořádání seminářů. Další novinkou je centrum pro prezentaci špičkových flexibilních obalů. Zájemcům a specialistům v oblasti komplexního řízení polygrafických procesů budou k dispozici centra s technologiemi pro MIS a CIP4/JDF. V rámci organizačního uspořádání veletržního areálu jsou vyčleněny zóny pro velkoformátové stroje a technologie, expediční linky a papírenský průmysl. Uvnitř hlavních pavilonů s tiskovými stroji návštěvníci najdou i stánky výrobců tiskové chemie.

 

Jaké hlavní doprovodné programy jste připravili?

Očekáváme návštěvníky ze 150 zemí. Seznam pro ně připravených doprovodných akcí je rozsáhlejší než při veletrhu Ipex 2002. Především bych chtěl upozornit na programy, které jsou v jednotlivých dnech zaměřeny na řadu obchodních segmentů a procesů. Každý z osmi dnů trvání letošního Ipexu bude v doprovodných programech věnován jednomu z důležitých témat, kterými žije polygrafie na celém světě. Dva dny veletrhu, tj. zahajovací úterý 4. dubna a pátek 7. dubna, budou patřit komerčním tiskárnám. V dalších dnech v prvním týdnu budou hlavními tématy vydávání novin a časopisů, výroba obalů a činnost agentur. Neděle 9. dubna bude patřit malým a středním tiskárnám. Pro závěrečné dva dny trvání letošního Ipexu jsme vybrali jako nosná témata činnost dealerů a distributorů a výrobu knih. Programy v jednotlivých dnech jsou zaměřeny na mezinárodní klientelu. Obsahují nejrůznější brífinky, které pokrývají speciální oblasti zájmů zákazníků. Veletrh Ipex poskytne samozřejmě spoustu příležitostí k navázání kontaktů mezi dodavateli a distributory. Vytvoří se nová spojenectví a utkají se pevné sítě dodavatelsko-odběratelských vztahů. Součástí doprovodných programů budou rovněž speciální konference pro nejrůznější skupiny uživatelů. Některé organizace a společnosti budou poskytovat bezplatné poradenské služby.

 

Jaký je zájem vystavovatelů o letošní Ipex? Kolik očekáváte návštěvníků?

Jak jsem již uvedl, přihlášeno je okolo 1 200 vystavovatelů. Nebude chybět nikdo z hlavních výrobců a dodavatelů. Doposud zveřejněné informace potvrzují, že můžeme čekat prezentaci nových technologických řešení. Předpokládáme také, že se na Ipexu odehraje rekordní počet premiér nových strojů a zařízení, jelikož vystavovatelé synchronizují časový harmonogram svých výzkumných a vývojových programů se čtyřletým cyklem Ipexu. Návštěvníci se budou moci zastavit na množství volně přístupných seminářů a vyslechnout si přednášky a vystoupení předních osobností v oboru. Kromě konzultací a prezentací případových studií bude na stáncích vystavovatelů k vidění velké množství prezentačních show. K tomu, aby se návštěvník mohl v klidu seznámit s vystavovanými technologiemi podle vlastního výběru a inspirovat se ve svém oboru podnikání, doporučuji, aby si na návštěvu Ipexu vyhradil dva až tři dny. Jsem si jist, že to bude rozumná investice.

 

Na co z programu Ipexu se vy osobně nejvíc těšíte?

Přípravou Ipexu jsme strávili čtyři roky. Výstava přinese takové množství zajímavých exponátů, že si každý bude moci najít své oblíbené. Já osobně se velmi těším na projekt Innov8, do něhož jsme spolu s mnoha dalšími partnery investovali hodně času. Jak už jsem řekl, program poběží v samostatném sále a bude výbornou příležitostí k přebírání myšlenek a zkušeností. Dalším projektem, o nějž se osobně zajímám, budou prezentace možností flexibilních obalových materiálů, které budou probíhat v centru vyhrazeném pro špičkové obalářské technologie.

 

Jaké technické a technologické novinky mohou návštěvníci v Birminghamu očekávat?

Předpokládám, že se ve všech vystavovaných oblastech objeví mnoho nových technologických prvků. Na letošním Ipexu se představí množství nových produktů, jež budou právě zde uvedeny na trh, a to ze všech částí polygrafického workflow. Máme zprávy o zajímavém vývoji v digitálních tiskových procesech, ink-jetových technologiích, systémech pro on-line finishing a také o tiskových zařízeních, která jsou flexibilnější než doposud známá technika. O konkrétních exponátech se přesvědčí návštěvníci Ipexu na místě. Myslím, že by nikdo z oboru neměl letos v Birminghamu chybět.

 

Kdybyste měl z pozice šéfa Ipexu zhodnotit hlavní trendy, jimiž se ubírá světová polygrafie, které by to byly?

Říká se, že víme, jaký bude svět za dvacet let, ale netušíme, co se stane v příštích dvanácti měsících. V rámci příprav na Ipex 2006 jsme již dříve uspořádali průzkum, v němž jsme se zaměřili na témata a faktory, jež budou v polygrafii dominovat v blízké budoucnosti. Z mnoha hodin hovorů s tiskaři, dodavateli, žurnalisty a konzultanty jsme chtěli vysledovat, jaká bude polygrafie v době konání veletrhu. Není možné v krátkosti shrnout vše, co jsme zjistili. Jedna věc je ale nápadně zřetelná: polygrafie se stává oborem informačních technologií a telekomunikací. Polygrafický průmysl přechází z modelu založeného na výrobních podnicích na byznys, jehož základem jsou komplexní služby, poskytující výsledný tiskový produkt, a ten je součástí integrovaného komunikačního servisu. Poté, co digitální technologie zrevolucionalizovaly polygrafickou výrobu uvnitř zdí tiskárny, teď mění také vztah mezi tiskařem a zákazníkem. Rostoucí počet tiskařů si uvědomuje, že se stávají součástí digitálně řízeného logistického dodavatelského řetězce. Náš průzkum potvrdil tři klíčové faktory. Za prvé můžeme očekávat, že velcí dodavatelé informačních technologií budou mít mnohem větší zájem o tisk a publikování, které lze nyní charakterizovat jako práci s daty. Za druhé, pracovníci v oboru IT nemají dostatečné znalosti o polygrafickém průmyslu, a za třetí – tiskaři dosud vědí málo o informačních technologiích.

 

Zdá se, že tak velké show, jako jsou DRUPA, Ipex a další, jsou čím dál dražší pro menší výrobce z oboru. Jakou máte radu pro ně?

Tak za prvé, já nesouhlasím s tím, že jsou tyto akce drahé. Letecká doprava se například během několika minulých let dramaticky zlevnila. Ceny letenek zvláště z Evropy nyní dovolují cestovat do Velké Británie většině lidí. Cena za ubytování ve vzdálenosti, odkud můžete snadno dojíždět na výstaviště v Birminghamu, může být i nižší než 70 liber za noc. Jestliže se návštěvník v předstihu zaregistruje, má vstup na výstavu bez poplatku. Kdo si objedná katalog on-line, má výraznou slevu na ceně. Účast na Ipexu přináší návštěvníkům informace, které by jinak na jednom místě nenašli, a pro každého, kdo je nějak spojen s polygrafii, zajišťuje skutečnou návratnost nákladů vynaložených na cestu. Jsem přesvědčen, že kdo si sestaví bilanci nákladů a přínosů z účasti na veletrhu, bude mít velmi silný argument pro cestu do Birminghamu a nebude mít důvod, proč by si ji nemohl dopřát.

 

Jaká bude podle vás role mezinárodních veletrhů jako je Ipex v budoucnu?

Polygrafický průmysl je samozřejmě v mezinárodním měřítku velkým byznysem. Ipex hraje významnou globální roli, protože řada výrobců a dodavatelů si načasuje etapy ve svých programech výzkumu a vývoje, aby byly v souladu s harmonogramem našeho veletrhu. Ipex bude určitě i v budoucnu reflektovat technologický vývoj v oboru, a stejně tak poskytovat svým návštěvníkům bohaté možnosti vzdělávání, inspirace a inovace. Bude jim nabízet nástroje na zlepšení výkonnosti v odvětví polygrafického průmyslu a k objevování nových příležitostí.

 

Co byste chtěl vzkázat návštěvníkům Ipexu z České republiky?

Tiskaři z vaší země naleznou na rušné veletržní ploše obrovský rozsah polygrafických technologií od nejnovějších postupů v ofsetovém tisku až po digitální tisk a velkoformátové tiskové stroje. Budou se moci seznámit s širokou nabídkou pro on-line i off-line dokončující zpracování, s komplexními systémy pro post-press a množstvím nabídek od stovek pre-pressových výrobců a dodavatelů. Ipex nabídne rovněž komplexní pohled na potisk obalových materiálů. Návštěvníci z České republiky se spolu s ostatními mohou zúčastnit řady mítinků ve speciálních uživatelských oblastech, jako je tiskárenská chemie apod., které budou zaměřeny na budoucí směřování polygrafického průmyslu. Kromě ostatních doprovodných akcí bude v sobotu 8. dubna na programu Mezinárodních dnů Ipexu speciální den pro východní Evropu.

 

Život ředitele veletrhu Ipex musí být v době, kdy vrcholí jeho přípravy, hodně hektický. Nicméně, jak trávíte váš volný čas?

V této době máme všichni náročný pracovní rozvrh, takže se nijak neliším od ostatních. O víkendech se ale snažím být s manželkou a dětmi, protože během týdne si jich moc neužiju. Kromě toho jsem nadšený fotbalový fanoušek týmu Charlton Athletic, který nyní bojuje o život v anglické Premier League. O nedělích dělám navíc kouče týmu hráčů do 16 let, kde je taky můj syn. Trénujeme v sobotu dopoledne. Občas si ještě zkouším vystřelit na bránu. Taky trochu hraji tenis a squash – a špatně! Největší radost a relaxaci prožívám, když si s dětmi kreslíme.

 

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný

 

Článek vyšel v časopise Svět tisku 3/2006.


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Bernhard Schreier - osobnost ST 5/04 (23. 6. 2004 - Gustav Konečný)
× Richard B. Black - osobnost ST 6 / 2004 (8. 7. 2004 - Ivan Doležal a Martin Jamrich )
× Eijiro Hori - osobnost ST 9/2004 (2. 10. 2004 - Ivan Doležal)
× Gerd Finkbeiner - osobnost ST 12 / 2004 (24. 1. 2005 - Gustav Konečný)
× Ing. Ladislav Záhumenský, CSc. - osobnost ST 1 / 2005 (24. 2. 2005 - Gustav Konečný)
× Ing. Vladimír Poříz - osobnost ST 2 / 2005 (2. 4. 2005 - Ivan Doležal)
× Prof. ing. Eduard Stehlík, CSc. - osobnost ST 3 / 2005 (24. 4. 2005 - Gustav Konečný)
× Dipl.-Ing. Albrecht Bolza-Schünemann - osobnost ST 4 / 2005 (15. 5. 2005 - Gustav Konečný)
× JUDr. Miloš Machurek - osobnost ST 5 / 2005 (19. 6. 2005 - Ivan Doležal)
× Franz-Georg Heggemann - osobnost ST 6 / 2005 (3. 7. 2005 - Gustav Konečný)
× Bent Busk Pedersen - osobnost ST 7-8 / 2005 (13. 8. 2005 - Ivan Doležal)
× Sue Wood - osobnost ST 9 / 2005 (1. 10. 2005 - Gustav Konečný)
× Dušan Velímský - osobnost ST 10 / 2005 (5. 11. 2005 - Gustav Konečný)
× Bob Brown - osobnost ST 11 / 2005 (26. 11. 2005 - Gustav Konečný)
× Ján Fuksa - osobnost ST 12 / 2005 (8. 1. 2006 - Gustav Konečný)
× Tadeusz Winkowski - osobnost ST 1 / 2006 (11. 2. 2006 - Ivan Doležal)
× Pavel Šenk - osobnost ST 2 / 2006 (1. 4. 2006 - Gustav Konečný)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.