Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Tadeusz Winkowski - osobnost ST 1 / 2006
Ivan Doležal - Svět tisku

Datum narození: 1. ledna 1957
Rodinný stav: ženatý, 2 děti (syn 18 a dcera 16 let)
Oblíbené jídlo: hovězí maso na různé způsoby,  nejraději beefsteak
Oblíbený nápoj: červená vína, nejlépe francouzské provenience
Auto: Volvo V 70
Záliby: plachtění na moři i na sladkovodních jezerech

 

V prestižní soutěži vyhlášené a organizované společností Ernst & Young byl na slavnostním ceremoniálu 29. listopadu loňského roku polským Podnikatelem roku 2005 vyhlášen Tadeusz Winkowski. Odborná porota udělením tohoto titulu ocenila nejenom ekonomické výsledky jím řízené firmy, ale i jeho styl vedení, strategii, způsob práce s lidmi a přístup k inovativním technologiím.

Tadeusz Winkowski je zakladatelem, prezidentem a většinovým vlastníkem největší tiskárny v Polsku a zřejmě i v rámci středoevropského regionu, Winkowski Sp. z o. o. Tento polygrafický podnik vznikl před téměř osmi lety, 1. září 1998, v současné době disponuje třemi výrobními závody, ve kterých zaměstnává 1 200 pracovníků, a jeho celoroční obrat dosáhl v roce 2004 plných 130 miliónů euro. 42% vlastnický podíl ve společnosti má americký polygrafický gigant Quad Graphics, zbytek akcií je majetkem Tadeusze Winkovského. Obecná představa o manažerech jeho formátu bývá taková, že perfektní tmavý společenský oblek a kravatu nesvlékají pomalu ani v domácím prostředí, bez notebooku a houfu asistentů se cítí jako bezrucí, a jejich viditelná pracovní vytíženost přesahuje hranice možností obyčejného člověka. Tadeusz Winkowski do této skupiny manažerů ale zjevně nepatří. Setkali jsme se s ním koncem listopadu loňského roku na oficiálním slavnostním uvádění do provozu nové akcidenční ofsetové rotačky Goss M 600 v pražském výrobním závodě společnosti Reproprint. Na rautu následujícím po oficiálním programu seděl v outdoorové košili a kalhotách na plastové židli u plastového stolečku, popíjel červené víno a živě diskutoval s několika českými a německými kolegy z oboru. Žádost o rozhovor akceptoval bez výmluv na nedostatek času a nemožnost se na otázky předem připravit, a po stručném představení našeho časopisu začal okamžitě věnovaným výtiskem listovat a podrobně se zajímat, jak a kde získáváme podklady pro zveřejňované články, s jakými tiskárnami a dodavatelskými společnostmi nejvíce spolupracujeme a jakou máme v České republice ve svém oboru konkurenci, zkrátka o co nejvíce podrobností z oblasti tuzemského odborného polygrafického tisku. Po chvíli to začalo vypadat, že se situace obrátila a Svět tisku poskytuje interview Tadeuszi Winkovskému a ne naopak, ale nakonec naše otázky přece jenom dostaly prostor.

 

V současnosti jste majitelem a ředitelem největší tiskárny v Polsku. Jak jste se vůbec dostal k tisku a zaujal tak významnou pozici v rámci polského polygrafického průmyslu?

To je velice dlouhá historie a podrobně ji rozebírat by asi pro vaše čtenáře nebylo příliš zajímavé. Podobnou cestou totiž nepochybně prošli i někteří moji kolegové v České republice. Zkrátka, už v dobách totality jsem se zabýval tiskem, což jsem ale samozřejmě musel dělat ilegálně, tajně. Po nástupu demokracie jsem se začal věnovat nakladatelské činnosti, ale při ní jsem velice brzy narazil na zásadní problém, kterým byly tiskové kapacity v dostatečném objemu, rychlosti a kvalitě. Takže jsem se takovým obloukem opět vrátil k tisku, kruh se uzavřel. Založil jsem tiskárnu, která zpočátku uspokojovala jen tiskové potřeby mého nakladatelství, ale brzy došlo k jejímu rozšíření a širší orientaci i na zakázkový tisk. Podnik Winkowski Sp. z o. o. vlastně vznikl spojením dvou tiskáren, Typografické práce v Pile ve středozápadním Polsku a Supercolor ve městě Radzymin pár kilometrů severovýchodně od Varšavy.

 

To rozšiřování a růst zjevně ale probíhaly velice rychle a intenzivně, protože po necelých osmi letech od založení je vaše tiskárna největší v Polsku a pravděpodobně i v celé střední Evropě.

Nemám příliš v oblibě předponu nej- a přívlastky typu „největší“. Je totiž velice složité něco takového konstatovat, podle jakých měřítek rozhodnout, že je někdo největší. Patříme mezi největší tiskárny v Polsku, to je pravda. Ale všechny tyto tiskárny procházejí průběžným rozvojem a situace se mění den ze dne. Konkurenční soutěž je rozhodujícím podnětem k dalším investicím, jejichž důsledkem je další rozvoj a růst, a to je neustávající, průběžný proces.

 

Jak je tedy skutečně velká vaše tiskárna?

A podle jakého měřítka to mám posoudit? Podle plošné rozlohy výrobních závodů, množství potištěného papíru, finančního obratu nebo počtu tiskových strojů? Tak třeba co se týká strojního vybavení, specializujeme se na kotoučový a archový ofsetový tisk. Jako příklad bych tedy mohl uvést, že v současné době máme 21 kotoučových ofsetových rotaček, mezi nimiž jsou stroje M 600, Sunday 4000 a Sunday 3000. Kotoučový ofsetový stroj Sunday 4000 jsme v roce 1999 instalovali jako první v Polsku. Z produkce společnosti Heidelberger Druckmaschinen AG máme i pět archových ofsetových strojů Speedmaster CD 102 a CtP zařízení Trendsetter, jež jsme uvedli do provozu také v roce 1999 a v současné době na nich vyrábíme 99 % všech tiskových forem. Naším nejnovějším přírůstkem je potom pětibarvový archový tiskový stroj Speedmaster XL 105, Heidelbergem poprvé prezentovaný na mezinárodním veletrhu DRUPA 2004, který byl instalován v našem nově otevřeném výrobním závodě ve Wysz­kowě. Také technologické vybavení na dokončující zpracování tiskovin pochází z valné části z produkce firmy Heidelberg, ale na výrobu měkkých lepených vazeb máme třeba i linku Müller Martini Corona.

 

Podle tohoto výčtu strojů a zařízení máte zřejmě společnost Heidelberger Druckmaschinen AG ve velké oblibě.

Tato firma je skutečně naším největším dodavatelem technologického vybavení. Oceňujeme především kvalitu produkce dosahovanou na jejích strojích, ale samozřejmě i jejich rychlost, spolehlivost a technickou vyspělost. Pochopitelně však není dodavatelem jediným, například archové ofsetové stroje Rapida s velkými formáty máme od společnosti KBA, protože Heidelberg tyto velkoformátové stroje nevyrábí.

 

Produkce vaší tiskárny už také dávno není určena jen pro polský trh, natož pouze pro jedno nakladatelství, stali jste se významným exportérem.

Ano, vstoupili jsme na mezinárodní trh a díky vysoké kvalitě své produkce, cenám a komplexnímu servisu, který zákazníkům nabízíme, jsme uspěli. A samozřejmě i to se pro nás stalo impulsem k dalším investicím, rozvoji a růstu. V současné době už máme ve státech západní Evropy celkem pět zakázkových kanceláří. První jsme otevřeli už před šesti lety ve švédském Stockholmu, další máme v Německu, Rakousku a Norsku. Exportujeme celkem 40 % naší tiskové produkce. K tomuto úspěchu bezpochyby přispívá i komplexnost služeb, jež klientům nabízíme. Sami se sice, jak už jsem uvedl, zabýváme pouze ofsetovým tiskem, ať už archovým nebo kotoučovým, ale pevně se držíme zásady, že zákazník by měl mít pouze jednoho partnera, který by mu měl být schopen zajistit kompletní, úplnou dodávku požadovaného produktu, ať už by jednotlivé části jeho výroby zabezpečoval ve vlastních kapacitách nebo v kooperaci. Proto potřebnou výrobu určité části produkce zajišťujeme v kooperaci, přičemž u ní garantujeme stejnou kvalitu jako u výroby ve vlastních kapacitách.

 

Kooperujete i s nějakými tiskárnami v České republice, nebo s nimi máte nějaké bližší kontakty?

Samozřejmě, vždyť vidíte, že se účastním, a rád, této dnešní slavnosti v Reproprintu. Ale vážně, produkce tiskáren našeho typu je podobná, takže si na trhu mohou nejenom konkurovat, ale v případě potřeby i pomáhat. Asi před rokem jsme na výrobě jedné zakázky spolupracovali s pražskou tiskárnou Svoboda Press, ale jinak kooperujeme hlavně s tiskárnami v Polsku, je to přece jenom blíž. Domnívám se však, že už v poměrně blízké budoucnosti se bude muset kooperace stále více rozrůstat. Trh totiž získává stále globálnější charakter a zřejmě jedinou cestou, jak bude možné se na něm úspěšně uplatňovat, se stane stále větší míra specializace. A s ohledem na nutnost komplexnosti zákaznického servisu, o které jsem se už zmiňoval, bude vyžadovat stále větší podíl a objem kooperace. Z toho vyplývá, že jednou ze základních podmínek růstu každého podniku, tedy i tiskárny, bude zvětšování objemu kooperační výroby.

 

Jak hodnotíte vývoj polygrafického průmyslu ve středoevropském regionu?

V oblasti tiskového průmyslu došlo v postkomunistických státech v uplynulém období k velkému růstu, a to jak co se týká technologické úrovně a technické vybavenosti, tak i z hlediska dosahované kvality tisku a dokončujícího zpracování. Navíc v polygrafickém průmyslu v těchto státech pracují velice zruční a vzdělaní lidé, což také podstatným způsobem přispívá ke zvyšování jeho úrovně. Podle mého názoru zde už došlo k prakticky úplnému vyrovnání se státy západní Evropy.

 

Řízení podniku velikosti vaší tiskárny je časově určitě velice náročné. Navíc musíte i hodně cestovat, což s tím rovněž souvisí. Zbývá vám vůbec nějaký čas také na záliby a pokud ano, jaké koníčky máte?

Zásadně se věnuji hlavně tomu, co se mi líbí, co mě baví a co mě nejvíc zajímá, takže mým největším koníčkem je tisk. Ten je pro mne takovou celoživotní výzvou, takže neustále hledám, přemýšlím, jak by se co kde dalo vylepšit, jakým způsobem by bylo možné dosahovat ještě dokonalejších výsledků. Ale vaše otázka byla samozřejmě zaměřena na mimopracovní koníčky realizované ve volném čase. Takové samozřejmě mám také. Je to především plachtění na vodě. Vlastním takový malý katamaran, se kterým jezdím plachtit na sladkovodní jezera i na moře. Při této činnosti se dokážu odreagovat, ale stejně začnu zase brzy znovu přemýšlet o tisku. A také mám rád velká auta, v nichž s oblibou jezdím. Ale to se snad ani za koníčka považovat nedá.

 

Pro Svět tisku připravil Ivan Doležal

 

Článek vyšel v časopise Svět tisku 1/2006.


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Gerd Finkbeiner - osobnost ST 12 / 2004 (24. 1. 2005 - Gustav Konečný)
× Ing. Ladislav Záhumenský, CSc. - osobnost ST 1 / 2005 (24. 2. 2005 - Gustav Konečný)
× Ing. Vladimír Poříz - osobnost ST 2 / 2005 (2. 4. 2005 - Ivan Doležal)
× Prof. ing. Eduard Stehlík, CSc. - osobnost ST 3 / 2005 (24. 4. 2005 - Gustav Konečný)
× Dipl.-Ing. Albrecht Bolza-Schünemann - osobnost ST 4 / 2005 (15. 5. 2005 - Gustav Konečný)
× JUDr. Miloš Machurek - osobnost ST 5 / 2005 (19. 6. 2005 - Ivan Doležal)
× Franz-Georg Heggemann - osobnost ST 6 / 2005 (3. 7. 2005 - Gustav Konečný)
× Bent Busk Pedersen - osobnost ST 7-8 / 2005 (13. 8. 2005 - Ivan Doležal)
× Sue Wood - osobnost ST 9 / 2005 (1. 10. 2005 - Gustav Konečný)
× Dušan Velímský - osobnost ST 10 / 2005 (5. 11. 2005 - Gustav Konečný)
× Bob Brown - osobnost ST 11 / 2005 (26. 11. 2005 - Gustav Konečný)
× Ján Fuksa - osobnost ST 12 / 2005 (8. 1. 2006 - Gustav Konečný)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.