Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...

Co přinesl rok 2005
- Svět tisku

S koncem každého roku se ohlížíme za uplynulým obdobím, a tak ani tentokrát neuděláme výjimku. Vybraných odborníků z řad dodavatelů a výrobců strojů a zařízení jsme se zeptali, jak hodnotí rok 2005 z hlediska polygrafického průmyslu.

1. Co znamenal rok 2005 pro polygrafický trh?

2.  Jaké úspěchy zaznamenala vaše firma v uplynulém období?

 


Radoslav Tejkal,
Adast, a. s.

1. Polygrafický trh obecně, a zvláště trh s archovými ofsetovými tiskovými stroji, se nevyvíjí úplně ve shodě s prognostikou z minulých let. Tím chci říct, že umísťování těchto strojů (všech výrobců a na všech kontinentech) je obtížnější, než se předpokládalo. U pre-pressových a post-pressových zařízení je situace o něco lepší, ale i zde je za avizovanými čísly. Polygrafický trh, jako již skoro všechno, je ovlivňován globálními změnami celé, nejen hospodářské situace. V rámci nového paradigmatu můžeme počítat skoro se vším; tradiční hodnoty, ať dobré či špatné, jichž byla polygrafie po pět a půl století hlavním šiřitelem, se rozpadají a nové se dosud neetablovaly. Proto i předpovědi na další období je třeba brát s jistou rezervou, každopádně do klína nikomu nic nespadne.

2. V rámci firmy byl tento rok dalším krokem ke stabilizaci značky Adast, jejího výrobkového portfolia i celosvětové prodejní sítě. Byla zahájena sériová výroba dlouho očekávané typové řady Adast 707 (formát A2), v tuzemsku byl prodán první stroj další nové typové řady Adast 857 (B2) a portfolio vysoce automatizovaných strojů zaměřených na co nejkratší přípravu zakázky brzy rozšíří inovace řady Adast 507 pro formát B3.

Na světových trzích jsme částečně oživili naše někdejší ambice v USA (před rokem 2000 jsme tam prodávali skoro 20 % celkové produkce), a to považuji za velmi důležité, protože se na tomto trhu realizuje třetina celkové polygrafické produkce. Úspěšně si však počínáme i v sousedních zemích – v Polsku jsme úspěšně vyměnili partnera, na Slovensku udržujeme rostoucí trend, v Německu využíváme distribuční síť našeho někdejšího českého konkurenta, a v Rakousku jsme na výstavě v Linci prezentovali a prodali po delší době první stroj. Své ambice máme také v Číně a Turecku, Rusku a na Ukrajině. Stagnace nás trápí především na našich tradičních západoevropských trzích.

Velmi úspěšné bylo také naše vystoupení na brněnské výstavě EmbaxPrint. Můj subjektivní dojem byl potvrzen i objektivním posuzováním, které vyústilo v udělení hlavních cen Zlatý Embax a AURA.

 


Ondřej Žáček,
Agfa Czech Republic

1. Z hlediska CtP rok 2005 jenom dále potvrdil již nastoupenou cestu rozšíření této technologie i do „malých“ provozů. Zároveň nabyl na důležitosti problém předávání digitálních dat, který se bez správných nástrojů stává pravděpodobně jedním z nejkritičtějších míst celé technologie.

2. Rok 2005 nám přinesl nepřebernou řadu novinek a technologií, a proto není úplně jednoduché vyjmenovat jednotlivé úspěchy. Přesto bych si za nejvýznamnější dovolil označit uvedení na trh nové generace CtP řady: Avalon a bezprocesní desku: Azura.

Na českém trhu bych chtěl zejména vyzdvihnout úspěšný přechod většiny našich zákazníků na nejnovější generaci workflow systému ApogeeX, který probíhal často v podmínkách nepřetržitého provozu. Za zmínku stojí také nasazení revoluční technologie XM rastrování: Sublima do běžné praxe u řady našich zákazníků.

 


Ondřej Ryčl,
Amos CZ, a. s.

1. Myslím, že k revolučním zlomům ve smyslu polygrafických technologií letos nedošlo. Trendy, které jsme identifikovali v minulých letech, se prohlubují. Pro zopakování – průměrný náklad na zakázku klesá, reakční doba k vytištění zakázky klesá; naopak vzrůstá, a to razantně, poptávka po personalizovaných zakázkách. To vše za neustálého růstu kvality a poklesu ceny. Jestli je tu něco, co jsme neočekávali a jsme mile překvapeni, pak je to prudký nárůst objemu prací v České republice v oblasti flexotisku.

V oblasti obchodní, tj. akvizic firem, byl rok 2005 nesporně zajímavý tím, že koncern léta Eastman Kodak skoupil Kodak Polychrome Graphics a Creo. Vzniklý subjekt, Kodak GCG, se stal jedním z nejvýznamnějších, ne-li rovnou největším hráčem na trhu předtiskové přípravy.

2. Člověka při této otázce asi jako první napadnou prodeje. Ano, za letošní rok máme na kontě několik pěkných instalací, jak v oblasti ofsetového tisku, tak v bouřlivě rostoucím trhu flexo CtP. Prosadili jsme se na trhu s workflow Prinergy, které dodáváme i k hardwaru jiných výrobců, uvedli jsme na trh novou generaci CtP ve formátu B2 – Magnus 400. Servis poskytujeme bezchybně a spolehlivě, to sice není nic nového, ale úspěch to je také. Přestěhovali jsme se – to byl velký úspěch ducha nad hmotou, zejména pak nad šanony a spoustou starého papíru v archivu. Stali jsme se zástupci nově vzniklého koncernu Kodak GCG v České republice, což znamená, že jsme přežili společnost Creo. Vydrželi jsme spolu ve firmě býti zadobře další rok, dále jsme o rok zestárli, ale to vlastně žádný úspěch není...

 


Ing. Libor Panuš,
Bobst Group Central Europe, s. r. o.

1. Odpovídat na otázku, co přinesl rok 2005 polygrafickému trhu, je z našeho pohledu velmi obtížné, protože se naše firma přímo neorientuje na tento segment.

2. Na jaře letošního roku mělo premiéru zařízení na plochý výsek hladké lepenky – výsekový automat Bobst SPanthera 106-LER. Vedle nakladače vybaveného optickou kontrolou vyrovnání archu bylo novinkou tohoto výsekového a výlupového stroje i rozlamování a následné oddělování přířezů prokládacími archy do odpočítaných svazků.

Na podzim byla představena zbrusu nová linka na vysoce kvalitní flexotisk Masterflex-L, jež v in-line zapojení s výsekovým automatem SPO 160-APR Matic dosahuje maximální rychlosti 7 000 archů/hod. a představuje ideální řešení pro bezchybný potisk a výsek při jednom průchodu archu vlnité lepenky strojem. Novinkou stroje Masterflex-L byla nová koncepce nakladače (umožňuje přesné vyrovnání archu vzhledem k tisku), v tiskových jednotkách plně automatický systém mytí (přináší značnou úsporu barvy i vody) a robotizovaná výměna rastrových válců, probíhající za chodu stroje, což přináší značnou časovou úsporu. Pro nás je potěšující zejména to, že tato zařízení, fungující na nových principech originálních a účinných řešení, jež jsou výsledkem celého souboru znalostí a zkušeností Bobst Group v oblasti zpracování lepenky, se nejen setkala s živým ohlasem, ale nalezla již i své uplatnění na trzích zemí střední, jižní a východní Evropy.

 


Milan Zimmermann,
CIMA Zlín

1. V roce 2005 se projevuje mohutná expanze asijských výrobců strojních zařízení, technologií, materiálů apod. S tímto trendem může český výrobce stěží obstát především v cenové oblasti. Klasická tiskařská technologie je potlačena digitálním tiskem, podle tohoto trendu je obtížné udržet konkurenční schopnosti. Malé firmy nejsou ekonomicky silné, aby modernizovaly výrobní technologie. Vlivem modernizace výrobního procesu je snižován vliv řemeslnického kumštu tiskařů.

2. Naše firma nadále pokračuje ve výrobě sítotiskových strojů a pomocných zařízení. Pro zvýšení kvality a zjednodušení obsluhy jsme do pracovního kolektivu přijali zkušeného technika. Jeho úkolem je připomínkovat stávající technologické celky, hledat modernější a pro obsluhu snadnější. V tomto směru zákazníky instruujeme, zapracováváme a jsme nápomocni při řešení jejich konkrétních problémů.

 


Milan Navrátil,
Elektronika Navrátil, s. r. o.

1. Asi nemá smysl opakovat, co již bylo v průběhu roku několikrát publikováno. Zmizela nejistota ze strany tiskáren, zda si CtP pořídit, či nikoliv. Asi i to je důkazem, že výroba tiskových desek do tiskáren patří a zůstane tam i nadále. Pokud se tiskárna doposud CtP nevybavila, pak alespoň úzce spolupracuje se studiem, které ho má. Stávají se i případy, že některá studia dokonce odrazují tiskárny od záměru pořídit si vlastní CtP a argumentují nulovou zkušeností tiskáren se zpracováním dat. Na druhé straně však existuje velké množství tiskáren, jež se nenechaly odradit a jejich majitelé vybudovali postupně vlastní a plně funkční přípravu tisku s kompletním zpracováním digitálních dat. Reprografická studia se ve většině případů rovněž přizpůsobila změnám a našla si rychle nové uplatnění, jako např. malonákladový digitální tisk. Zde se studia zakousla do krajíce tiskáren a začínají vytvářet velmi efektivní konkurenci. Pak je tu další oblast, která zažívá překotný rozvoj, a tou je multimediální trh. Někdo může namítnout, že to s polygrafií vůbec nesouvisí. Ano i ne. Nedávno jsem diskutoval téma nezastupitelnosti novin, časopisů a knih. Tištěná forma je přece hmatatelná, voňavá a při čtení umožňuje se snadno vracet k zajímavým pasážím. Redaktor odborného časopisu, s nímž jsem diskutoval, mne upozornil, že on si zrovna tak přečte v dopravním prostředku MHD oblíbenou knížku v digitální formě na své Nokii. Následující den mi také poslal několik knih v digitální podobě. Ať prý to zkusím sám a nedržím se zažitých klišé. Musím přiznat, že jsem ke čtení přistoupil trošku s despektem, ale bylo to uživatelsky velmi příjemné.

2. Za jednoznačný úspěch firmy Elektronika Navrátil bych označil spokojenost našich zákazníků. Smyslem naší práce není pouze prodat, ale poskytnout zákazníkovi plnohodnotné servisní zázemí, a to jak co se týká „železa“ a spotřebních materiálů, tak i softwaru. S tím je samozřejmě nerozlučně spjata i pomoc při řešení problémů ve zdrojových datech, pokud k takové situaci u zákazníka dojde. Dále jsme navázali úspěšnou spolupráci s dalšími dodavatelskými firmami, které nabízejí velmi zajímavé produkty, jako je kanadská Polkadots Software a britská Troika Systems. Ta první je výrobcem velmi efektivního softwarového workflow PrePage-it, umožňujícího až dvacetinásobně urychlit práci s libovolným programem stránkové montáže v kombinaci s dalším programovým vybavením na bázi Harlequin RIPu a jeho doplňků. Druhá firma je výrobcem velmi přesných dotmetrů/denzitometrů s velice příznivou pořizovací hodnotou. Takže děláme vše pro to, aby naši zákazníci mohli pracovat stále rychleji a ekonomičtěji.

 


Viktor Matuštík,
Fujifilm CZ, s. r. o.

1. Uplynulý rok byl ve znamení určitého rozčarování ze znovuobjevování technologických zákonitostí, týkajících se komunikace mezi přípravou tisku a tiskem. Z pohledu naší společnosti byl ve znamení posunu zájmu našich zákazníků od hardwaru k softwarovým řešením. Velkým tématem letošního roku byl také nástup certifikovaného digitálního nátisku. Úspěšné vyřešení tohoto problému s sebou přináší potřebu bezvadného teoretického i praktického zvládnutí celého polygrafického výrobního procesu, což není vždy samozřejmostí.

2. Rok 2005 byl pro naši společnost stejně důležitý a nabitý událostmi jako roky předcházející. Podstatně jsme rozšířili portfolio našich zákazníků v oblasti spotřebního materiálu, realizovali jsme nové instalace CtP zařízení, daří se nám prezentovat naši společnost jako partnera, který nabízí spolehlivá řešení pro většinu segmentů polygrafického trhu. V měsíci říjnu proběhl ve společnosti Fujifilm CZ, s. r. o. recertifikační proces, jehož výsledkem bylo potvrzení ISO 9001:2000 standardu. Již dnes víme, že rok 2006 bude pro naši společnost neméně významný, a navíc přinese jistě i události z dnešního pohledu nepředpověditelné.

 


JUDr. ing. Oldřich Jiruš,
Graffin, s. r. o.

1. V rámci segmentu trhu, který reprezentuje Graffin, tj. archového ofsetového tisku a dokončujícího zpracování, se stále více prosazuje orientace na zavádění technologií, přinášejících při tendenci stoupající četnosti zakázek vyšší produktivitu práce. Rychlé nastavení stroje pro zakázku s využitím toku elektronických dat od přípravy tisku až po dokončující zpracování je společným cílem všech světových polygrafických výrobců, a firmy Komori a Horizon patří v tomto směru jednoznačně mezi špičku.V rámci tuzemského polygrafického trhu se stále více projevuje vstup České republiky do Evropské unie. V prostředí přímé konkurence s tiskárnami ze západoevropských zemí se snižuje výhoda nižších nákladů na pracovní sílu a vyvstává nutnost investovat do moderních technologií, jež přinášejí vyšší produktivitu práce. Při pořizování těchto technologií bylo možno využít i finanční podporu ze strukturálních fondů MPO.

2. Rok 2005 znamenal pro firmu Graffin celkem tři výrazné úspěchy. Začátkem roku se podařilo po více než roce úspěšně završit jednání s představiteli japonské značky Komori o spolupráci v oblasti archových tiskových strojů. Graffin se stal výhradním distributorem této značky pro Českou a Slovenskou republiku. V dubnu 2005 byl v tiskárně Durabo nainstalován věžový desetibarvový archový ofsetový stroj Komori L 540 SP ve formátu B1, který ve své třídě reprezentuje absolutní světovou špičku. Druhým úspěchem firmy Graffin v tomto roce byla úspěšná reprezentace firmy na veletrhu EmbaxPrint 2005 v Brně. Společnost na veletrhu prvně představila české polygrafické veřejnosti čtyřbarvový archový tiskový stroj Komori L 428 ve formátu B2. Dalšími prezentovanými exponáty zde byly stroje a linky pro dokončující zpracování značek Horizon, Zechini a Daeho. Třetím úspěchem bylo listopadové otevření nového předváděcího centra v sídle firmy v Praze 4 o celkové rozloze 300 m2.

Graffin má pro rok 2006 dva základní a jasné cíle: udržet na českém polygrafickém trhu povědomí o kvalitě japonské značky Horizon pro stroje na dokončující zpracování a přesvědčit zákazníky o kvalitě, spolehlivosti a technických přednostech archových ofsetových strojů Komori. Cíle náročné, ale ne nesplnitelné.

 


Pavel Heinisch,
Grimex-Siko, spol. s r. o.

1. Pro oblast flexotisku byl bezesporu nejvýznamnější událostí, která ovlivňovala dění v letošním roce, veletrh LabelExpo v Bruselu. I když zde společnosti nepředstavily naprosto převratné novinky, byly naznačeny některé trendy, jež budou v nejbližších letech ovlivňovat tento segment trhu. Jde především o stále se zvyšující kvalitu tisku, která s sebou přináší i tlak na ostatní součásti flexotiskové výroby. Ruku v ruce s rostoucí kvalitou tisku totiž roste také tlak na výrobce materiálů. Ti stále přicházejí s novými a atraktivními substráty, jež nabízejí nejenom zajímavé a netradiční efekty, ale zároveň plní i vysoké nároky v oblasti zabezpečení baleného produktu. Dalším významným trendem je pak také stále stoupající automatizace tiskových strojů. Ta s sebou přináší i jedno negativum: snižování počtu pracovníků v tiskárnách. Navíc jsou na stávající obsluhu s větším podílem automatizace kladeny vyšší nároky z hlediska její odbornosti.

2. Rok 2005 byl pro společnost Grimex-Siko příznivý hned v několika směrech. I nadále byla naše firma úspěšná v oblasti instalací nových tiskových systémů nejenom v České republice, ale také na Slovensku. V tomto roce totiž byly uvedeny do provozu hned tři flexotiskové stroje.¨

Kromě toho bylo pro zlepšení a ucelení nabídky rozšířeno portfolio nabízených produktů o švýcarské flexotiskové stroje značky ILMA. Ty nabízejí vysokou univerzálnost, o čemž mimo jiné svědčí nejenom možnost kombinace základních tiskových technologií, ale současně i zařazení ofsetových jednotek. K variabilitě těchto strojů pak jistě přispívá schopnost umístění výsekových nástrojů na libovolné místo výrobního postupu.

 


Ing. Petr Kloc,
Ing. Petr Kloc a spol., spol. s r. o

1. V archovém ofsetu se projevuje stále větší tlak na automatizaci a standardizaci, který je způsoben vzrůstající snahou o snížení makulatury. V oblasti rotačního tisku se zvyšuje poptávka po větším rozsahu stránek, v poslední době jsou preferovány především 48-stránkové rotačky, ale i větší. V oblasti výroby samolepicích etiket je pak patrný významný odklon od techniky knihtisku směrem k UV flexotisku – i renomovaní odborníci tvrdí, že kvalita této tiskové techniky je srovnatelná s knihtiskem či ofsetem.

2. Firma KBA, kterou naše společnost v České republice výhradně zastupuje, u nás instalovala v letošním roce několik strojů. V tiskárně Libertas byl 6. 10. oficiálně uveden do provozu šestibarvový archový ofsetový tiskový stroj KBA Rapida 105. Jde o první stroj zcela nové řady, který byl představen na výstavě DRUPA v roce 2004. Dalším archovým strojem, který se v současné době montuje ve firmě Pharming a. s. v Zahradách u Rumburka, je šestibarvový archový tiskový stroj KBA Rapida 105.

V oblasti rotačních strojů se můžeme pochlubit úspěšnou instalací a zprovozněním stroje KBA Compacta 215 v tiskárně Merkurtisk a. s. Náchod. Největším obchodním úspěchem pak bylo podepsání kontraktu na dodávku rotačního stroje KBA Compacta 618 s firmou Moraviapress a. s. Břeclav. V této oblasti je rozjednáno ještě několik dalších obchodních případů.

Co se týče dodávek strojů pro tisk a výrobu samolepicích etiket, i zde jsme v letošním roce zaznamenali několik úspěchů. Firma Flexon koupila a instalovala ve své tiskárně v letošním roce dva stroje FA-3300 na výrobu samolepicích etiket, do Střední polygrafické školy Praha, s. r. o., byl dodán a začátkem listopadu slavnostně uveden do provozu tiskový stroj FA-2500. Největší český zákazník firmy Nilpeter, firma S & K Label v Brně, podepsal dva kontrakty na dodávku strojů FA-3300, z nichž první bude dodán a zprovozněn ještě v letošním roce, druhý pak v prvním čtvrtletí příštího roku.

 


Luděk Buchta,
KBA-Grafitec, s. r. o.

1. V archovém ofsetovém tisku nevyplynuly žádné nové trendy, které by významně ovlivňovaly tento segment trhu. I nadále je cítit vysoký tlak zákazníků nejenom na kvalitu tisku, ale také na vybavenost tiskových strojů a na jejich dobré dílenské zpracování. Pociťujeme také, že se naši zákazníci významně orientují na stroje s kvalitním servisem, který je v současnosti jedním z předpokladů prodejních úspěchů.

2. Rok 2005 můžeme bez nadsázky označit jako rok zásadních změn a dobrých výsledků. Začalo to již v lednu, kdy jsme se rozhodli změnit distribuci v Polsku a začali jsme tento velmi důležitý trh řídit přímo, bez zástupce. Nyní již prodejní výsledky ukazují, že to bylo rozhodnutí více než dobré – naše prodeje překonaly i optimistická očekávání.

Druhá, ale zásadnější událost proběhla v březnu, kdy jsme se stali součástí koncernu KBA. Na výstavě EmbaxPrint jsme se již prezentovali jako její nedílná součást. Začalo tak období velmi úzké spolupráce našich konstruktérů se závodem v Radebeulu. Pro obchodní tým přinesla tato změna velmi časté kontakty a intenzivní spolupráci s obchodními zástupci KBA, protože bylo nutné je zaškolit a podrobně seznámit s výrobky z Dobrušky, aby byli schopni naše tiskové stroje dokonale prezentovat a úspěšně nabízet. V personální oblasti došlo k mírnému navýšení počtu zaměstnanců. Začátkem září jsme přijali 17 absolventů učilišť, což je úvod nové personální strategie: své zaměstnance si chceme dlouhodobě vychovávat. Také se investovalo do technologických zařízení s cílem zvýšit produktivitu práce, a nemůžeme zapomenout ani na investici do výrobního a informačního systému SAP.

Z předběžných statistik je zřejmé, že růst prodejů bude opět dvojciferný. Přesné číslo bude známo až v lednu, nicméně jasné je, že jsme se dostali na samou hranici roční výrobní kapacity a že další zvýšení výroby, které je na příští rok plánováno, se neobejde bez investic do nových technologií. Od loňska také pokračuje pozitivní trend, kdy vyrábíme více tiskových strojů ve formátu B2 (tedy KBA Performa 74) než ve formátu A2. Z pohledu geografického se nám mimořádně dařilo v Česku, Polsku, na Slovensku, a také například již druhý rok po sobě v Turecku. Myslím, že za velký úspěch můžeme považovat právě rychlost integrace do KBA.

 


Zdeněk Novotný,
KNOK polygrafie, s. r. o.

1. Rok 2005 znamenal další potvrzení dominantní převahy CtP nad klasickou konvenční technologií. Tím vystupuje do popředí logický zájem – a dovolím si tvrdit i nutnost – zajistit optimalizaci a efektivitu výroby, což vyžaduje kvalitní automatizované workflow, které umožňuje kooperujícím stranám bezpečné předávání zpráv a datových souborů s využitím komunikace se zákazníkem přes libovolný internetový prohlížeč. Touto možností se naprosto smazává důležitost vzdálenosti mezi jednotlivými kooperujícími skupinami, jako jsou redakce, studio, tiskárna atd., a naskýtají se možnosti spolupracovat se zákazníkem třeba i ze zahraničí.

2. Investovali jsme do logistického zázemí firmy v Praze 4. Zlepšili jsme tak výrazně podmínky pro servis a prodej. Významně jsme navýšili prodej tiskových desek (zejména pro CtP), filmů a ostatních spotřebních materiálů.

 


Ing. Jaroslav Masopust,
MAN Roland Česká republika, spol. s r. o.

1. DRUPA v roce 2004 představila nabídku nových možností realizace výrobních systémů, jejich zabezpečení, řízení a správy. Rok 2005 pak tyto novinky jenom potvrzuje. Ve výrobní technice je hlavním cílem vysoká produktivita, hospodárnost a standard kvality i při velké rozmanitosti zakázek. Představeny byly nové možnosti integrace různých dříve oddělených operací nejen v dokončovacím zpracování tiskovin, ale i v tisku a zušlechťování potisku. Další zvyšování automatizace vede ke zjednodušení obsluhy a zkrácení nevýrobních nebo ztrátových časů, úsporám materiálů atp. Nabízejí se nové možnosti pro snížení výrobních nákladů tak, aby zákazník obstál ve tvrdém konkurenčním boji o cenu, sjednanou kvalitu a výrobní lhůtu. Není třeba zdůrazňovat, že technologická řešení MAN Roland patřila k hlavním tvůrcům nových trendů.

Není žádnou novinkou, že rok 2005 znamenal další přitvrzení v oblasti realizovatelných cen. Přesto tento rok přinesl i první signály o vztahu ke kvalitě a její hodnotě. Přitom nešlo pouze o exportní zakázky.

2. Rok 2005 byl pro MAN Roland Česká republika i rokem převzetí péče o slovenský trh v rámci zkvalitňování prodejní a servisní sítě MAN Roland. Věřím, že spolu se slovenskými kolegy uspokojíme požadavky polygrafického trhu v České i Slovenské republice. Začátkem prosince také proběhlo naše stěhování na jih Prahy. Od nynějška tak budeme sídlit v Obchodní ulici č. p. 107 v Čestlicích. Naše firma se v tomto roce zabývala nejen prodejem tiskových strojů MAN Roland, ale i tiskových strojů Ryobi a celé řady strojů a zařízení pro přípravu tiskové formy i dokončovací zpracování. Výsledky, jichž jsme dosáhli, nejsou špatné, ale pro příští rok připravujeme celou řadu zlepšení a zkvalitnění naší práce.

 


Miloš Pechač,
Valido Pre-press, s. r. o.

1. Nemám žádné oficiální statistické údaje, ale z aktivit a objemu uskutečněných obchodů soudím, že i pro polygrafický průmysl byl rok 2005 velmi úspěšný. Polygrafická výroba určitě nestagnovala, skoro všude bylo možno zaznamenat velké pracovní nasazení. Zakázek do polygrafie plynulo v minulém roce určitě dost, ale zároveň byl patrný i další intenzivnější konkurenční boj. Ceny se obecně dostaly na velmi nízkou úroveň a těžko lze očekávat jejich další pokles. To platí, myslím, jak pro polygrafickou výrobu, tak pro dodávky techniky a materiálů. Potvrzením úspěšného roku je i poměrně velká investiční aktivita, a to ve všech fázích výrobního procesu (předtisková příprava, tisk, knihařské zpracování), což je přímo spojeno se stále většími požadavky na výslednou kvalitu konečného produktu.

2. Za úspěch považujeme především tu skutečnost, že ve spolupráci s firmou Agfa naše firma udržela, a do značné míry i rozšířila, své pozice v oblasti novinového tisku. Proběhla instalace dalších dvou novinových systémů, dokončen byl i upgrade rozsáhlého softwarového vybavení v tiskárně Mafra. Vzhledem k tomu, že rozsah novinové výroby v ČR je do značné míry omezen (pouze sporadicky dochází k výkyvům stávajícího stavu), bylo nutné zaměřit se na předtiskovou přípravu i v oblasti akcidenčního tisku. Díky vysoké kvalitě CtP produktů firmy Dainippon Screen a vyspělému technickému i servisnímu zázemí naší firmy se v letošním roce podařilo nainstalovat pět termálních systémů CtP, další dva budou dodány ještě do konce letošního roku.

Současně se podařilo navázat na čtyři instalace CtP systémů pro konvenční desky (basysPrint), neboť po představení nové generace těchto zařízení pod hlavičkou firmy PunchGraphix proběhne v listopadu letošního roku první instalace tohoto inovovaného systému.

 


Antonín Kříž,
Uniware, spol. s r. o.

1. Za významnou událost tohoto roku bych označil výrazný posun v mentalitě zákazníků směrem k technologiím, pracujícím s fotopolymerní deskou na bázi fialového světla. Většinu z nich již není třeba přesvědčovat o výhodách této technologie před např. termálními deskami. Realita u nás i ve světě (navzdory tvrzením různých „snílků“) je taková, že naprostá většina zákazníků se už orientuje směrem k fialové polymerní desce. Co se týká našich dalších aktivit, což jsou měřicí přístroje pro polygrafii firmy GretagMacbeth, byl tento rok zlomový v pohledu uživatelů na potřebu měřit výstupy z tisku i z pohledu Color Managementu, kde je GretagMacbeth naprostou světovou jedničkou.

2. Navázali jsme na úspěchy minulých dvou let a s radostí dále rozšiřujeme řady spokojených zákazníků, používajících CtP firmy ECRM. Z hlediska produktů od firmy GretagMacbeth byl tento rok mimořádně úspěšný i díky tomu, že se nám podařilo zprovoznit elektronický obchod www.gretagmacbeth.cz.

 

Článek vyšel v časopise Svět tisku 12 / 2005.


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní článkyVytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.