Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


EIZO CG18/CG21 – nové LCD monitory
ing. Radim Václavíček - Svět tisku // řííjen 2003

Přibližně před rokem na sebe začaly upozorňovat některé LCD monitory, odvážně atakující oblast profesionálního zpracování fotografie a tiskové přípravy, která do té doby byla jednoznačně pod nadvládou CRT obrazovek. Mezi prvními výrobky, jež na sebe takto upozornily, byly i LCD japonské firmy EIZO. Jednalo se řadu označovanou EX. V letošním roce tato společnost připravila novou řadou ColorGraphic (CG).

LCD monitory s označením CG představují to nejlepší z vývoje a výroby specializované firmy EIZO Nanao, která se již 35 let soustředí na oblast počítačových monitorů. Jedná se o dva modely s úhlopříčkou 18,1“ a 21,3“, u nichž se předpokládá využití hlavně v předtiskové přípravě, při zpracování fotografií, střihu videa a všude tam, kde se řeší kritické úlohy s barevným obrazem v digitální podobě. Monitory CG by měly podle údajů výrobce vynikat především výjimečnou stabilitou a velmi přesným nastavením základních obrazových parametrů (jas, gamma, teplota bílého bodu), což se potvrzuje i v prvních zahraničních testech.


Nový LCD panel s označením CG21 z produkce společnosti EIZO

Spojení s GretagMacbeth Eye-One Pro
Inženýři v EIZO Nanao se při návrhu koncepce kalibrovatelného LCD monitoru rozhodli pro řešení s minimem kompromisů a hned na začátku opustili obvyklou cestu kalibrace prostřednictvím modifikace LUT tabulky grafické karty - jinak by se ani nedalo mluvit o HW-kalibraci. Cílem tedy bylo dosáhnout kalibrace parametrů monitoru nezávisle na připojeném počítači a grafické kartě. K tomu je potřeba vyspělá řídící elektronika, s níž má EIZO bohaté zkušenosti, a pak také zajištění zpětné vazby na informace o skutečných parametrech obrazu vykresleného na LCD panelu. Snímání informací o barvě a jasu není však u monitorů běžné a navíc je to u LCD ještě komplikovanější než u CRT. Z těchto důvodů se EIZO rozhodlo pro spolupráci s partnerem, o jehož know-how by v oblasti zpracování informací o barvě nemělo být pochyb - jedná se o prosperující koncern GretagMacbeth.
Pro zajištění informací z obrazovky, které jsou předávány k dalšímu zpracování, byl vybrán spektrofotometr Eye-One Pro, což je verze určená pro měření jak emisních zdrojů (např. monitor), tak i odrazových předloh (tiskové výstupy, fotografie atd.). Cena tohoto produktu GretagMacbeth není ovšem zanedbatelná, proto jeho dodávka není zahrnuta v základní ceně monitoru. Zájemci však mají možnost tuto sondu získat s výraznou slevou, pokud ji objednají společně s jedním z CG monitorů.

Aby se mohly propojit světy japonského EIZO CG a sondy i1 Pro (Eye-One Pro), bylo zapotřebí vyprodukovat vhodný software. Tento úkol si vzal za své výrobce monitoru, a následně vznikl kalibrační software EIZO ColorNavigator, který je standardní součástí dodávky. K dispozici je verze pro všechny obvyklé operační systémy používané v osobních počítačích (Mac OS X 10.2, Mac OS 9.2.2, Windows 98/2000/XP). Praktická zkouška instalace i funkčnost ColorNavigatoru proběhla ve všech uvedených systémech bez problémů. Aplikace ani její instalace neovlivní konfiguraci operačního systému a spustit ji lze bez restartu. Zneužití softwaru se výrobce příliš obávat nemusí, jelikož jeho funkce je chráněna hardwarově. Pro jeho standardní spuštění musí být splněna podmínka současného připojení monitoru EIZO CG a sondy i1 Pro k počítači přes USB port určený pro vysoký energetický odběr (nelze například využít konektor na Apple klávesnici). Každé z obou zařízení se připojuje samostatným kabelem a v případě CG 18 lze sondu zapojit do USB rozbočovače přímo na LCD monitoru, u většího modelu tento rozbočovač není k dispozici.

Orientace s ColorNavigatorem
Nejvyšší pozornost si jistě zaslouženě získá konfigurace jednoho z CG monitorů ve spojení se sondou i1 Pro a ColorNavigatorem. Ovládací menu jsou k dispozici v několika světových jazycích. Před spuštěním kalibračního programu je zapotřebí připojit monitor i sondu samostatnými kabely k počítači přes USB. Pokud tak neučiníme, software nás upozorní, že nenalezl potřebná zařízení a nebude možno pokračovat v kalibraci, tlačítko „next“ nás pak pustí jen do informačního okna s údaji o naposled provedené kalibraci.
Při správném propojení všech přístrojů nám úvodní okno nabídne volbu kalibrace nebo přístup k informacím o předešlé kalibraci, v případě připojení analogového videosignálu se ještě objeví tlačítko pro automatické vyladění vstupu. Pokračováním v kalibraci se dostaneme do hlavního okna, které je velmi přehledné a jednoznačné. Zde se volí požadované cílové hodnoty pro nastavení LCD monitoru (tzv. „target“) pomocí vodorovných táhel. Jedná se o tři veličiny - jas (luminance), teplota bílého bodu a nakonec koeficient gamma.
Nabízený rozsah pro jas je 75-120 cd/m2 , což jsou hodnoty obecně doporučované pro kalibraci monitorů v oblasti pre-pressu. Maximální jas CG monitorů dosahuje hodnoty 250 cd/m2 , ale ten bude mít význam hlavně při zpracování videa.
Dále volíme teplotu bílého bodu, kterou je možno definovat dvojím způsobem. První způsob využívá táhla pro nastavení ve stupních Kelvina v rozmezí od 4 000 do 10 000 K v krocích po 500 K včetně mezihodnoty 9 300 K. Druhý způsob jde cestou zápisu souřadnic bílého bodu v chromatickém diagramu CIE xy a dovoluje tak zvolit teplotu bez přednastavených kroků. Jako poslední parametr pro spuštění kalibrace zbývá zvolit požadovanou gammu. Pro tento koeficient jsou k dispozici hodnoty od 1,8 do 2,6 s přednastaveným krokem 0,2.

Po zadání uvedených parametrů pokračujeme do dalšího okna, jež nás vyzve k inicializaci sondy, což vyžaduje umístění spektrofotometru do příslušného „docku“ s referenční bílou destičkou a potvrzení tlačítkem. V případě, že je sonda v pořádku, se v okně objeví černé pole s grafikou označující pozici pro umístění sondy. K tomu slouží speciální držák s protizávažím, s jehož pomocí je možno sondu pohodlně zavěsit na požadovanou pozici. Pozice okna se vzorkem barvy pro měření má v Mac OS X a Win XP vynucenou polohu uprostřed obrazovky, naproti tomu v Mac OS 9.2.2 bylo při zkouškách možno oknem libovolně pohybovat.
Stiskem příslušného tlačítka spustíme automatickou sekvenci operací. V průběhu práce ColorNavigatoru je uživatel informován v samostatném okně o průběhu operací a jejich úspěšnosti, což lze jistě označit za pozitivní. Po uplynutí necelých dvou minut se objeví informace o úspěšně dokončené kalibraci s výčtem hodnot, jichž bylo dosaženo. Zároveň je možné tyto hodnoty uložit do ICC profilu, který je automaticky aktivován v operačním systému, a aplikace sama nabídne jeho uložení do obvyklé složky s profily.
Algoritmy použité v ColorNavigatoru jsou dle vyjádření výrobce optimalizovány výlučně pro práci s monitory CG a sondou i1 Pro. Při kontrolní profilaci s dalšími aplikacemi jiných výrobců jsme v jinak nezměněné konfiguraci obdrželi prokazatelně odlišné výsledky. Ty bylo možno subjektivně označit za méně přesné zejména ve vyvážení neutrální osy. Software firmy EIZO byl v době našeho testu ve verzi 1.01 a dle vyjádření tuzemského zastoupení se ještě letos dočkáme inovované verze.
Celou kalibraci lze z hlediska jednoduchosti hodnotit velmi pozitivně a i dosahované časy pod 3 minuty mohou potěšit toho, kdo by chtěl uvést svůj monitor do nejlepší formy každý den. Předpokládá se ale, že to nebude vůbec zapotřebí, protože řada monitorů EIZO ColorGraphic se pyšní nebývalou stabilitou.


Tvorba profilu monitoru se sondou Eye-One Pro (aplikace ColorNavigator je součástí standardní dodávky)

Stabilní, tedy kalibrovatelný
Vypadá to, že se vývojáři monitorů ColorGraphic rozhodli pro razantní řešení a nespoléhají jen na kvalitu prvotřídních komponent nakupovaných u subdodavatelů. Umístili proto do útrob monitoru příslušné čidlo, které snímá světelnou úroveň podsvětlovacích trubic. Ty jsou totiž hlavní příčinou obvyklé nestability u běžných LCD monitorů. Řídící obvody CG monitoru tedy dostávají několikrát za sekundu informace z vnitřního fotometru a okamžitě regulují příslušné elektrické veličiny tak, aby byl udržován stálý světelný tok. Tuto technologii si EIZO nechalo patentovat pod označením AutoBrightness.
Aby mohl výrobce za kvalitu výrobku ručit, prochází při výrobě v Japonsku každý jednotlivý kus pečlivou kontrolou. Dokladem o dosažené kvalitě je protokol se sériovým číslem, který obsahuje mimo jiné graf naměřených hodnot pro výchozí nastavení teploty bílého bodu na 6 500 K a koeficientu gamma na 2,2.
Pro kontrolu funkce AutoBrightness v praxi jsme se rozhodli prověřit stabilizační obvody malým testem, jehož účelem bylo zjistit rychlost nabíhání obrazu z vypnutého stavu a následnou stabilitu dosaženého jasu a teploty bílého bodu. Prvním krokem bylo uvedení LCD monitoru do výchozího stavu, kdy lze předpokládat, že je přístroj dostatečně zahřátý. Po více než 16 hodinách provozu nového výrobku byly změřeny základní hodnoty, displej byl následně přepnut do stavu „powersave“, což znamená, že podsvětlovací trubice zhasnou, ale elektronika zůstává pod napětím. Displej byl opětovně aktivován po 30 minutách a následně měřeny hodnoty sledovaných veličin ve stanovených intervalech. Dosažené výsledky zcela předčily všechna očekávání. Aby test prokázal, jak velká je závislost nabíhání obrazu na přítomnosti napětí v řídících obvodech, byla proměřena i varianta s odpojením monitoru od napájení na několik hodin, a i tentokrát se CG monitor prezentoval zcela vynikajícím výsledkem. Pro přehlednost jsou naměřené hodnoty uvedeny v tabulce.

Tabulka 1. - Stabilita EIZO CG18

EIZO CG18
reference
Teplota T
5 115 K
Jas L (cd/m2)
59,0
Delta T
-
Delta L
-
1 min. 5 215 K 60,0 60 K 1,0
2 min. 5 180 K 60,0 25 K 1,0
5 min. 5 170 K 59,5 15 K 0,5
13 min. 5 175 K 59,0 20 K 0,0
20 min. 5 185 K 59,0 30 K 0,0
30 min. 5 185 K 59,0 30 K 0,0
40 min. 5 185 K 58,5 30 K 0,5
60 min. 5 185 K 58,5 30 K 0,5

Při sledování odchylky neutrality bílého bodu byly získány výsledky obdobné kvality jako při měření jasu. Opakované testy prokázaly, že se ColorGraphic dostane na hodnotu odchylky menší než deltaE = 1,5 již jednu minutu po startu ze stavu powersave. V našem konkrétním případě se jednalo o rozdíl 60 K, který se v následující minutě snížil na 30 K. Další sledování stability už jenom potvrdilo skutečný přínos technologie AutoBrightness. V průběhu prvních 4 hodin po spuštění měřeného LCD nebyla zjištěna vyšší odchylka než v první minutě a i namátkové kontroly v několika dalších dnech potvrdily zachování stabilního stavu - maximální odchylka pro teplotu bílého bodu nepřesáhla 120 K, což je hodnota na hranici rozpoznatelnosti lidským okem.

Od kraje do kraje
Jedním z měřítek posuzování technické kvality obrazovky bývá rovnoměrnost parametrů v ploše. Tato otázka zajímá především uživatele, kteří mají negativní zkušenost s problematickou kvalitou v rozích CRT obrazovek. Z principu výrobního postupu u LCD panelů lze logicky předpokládat, že by uniformita v ploše měla být téměř konstantní. Je tomu ale opravdu tak?
Na vzniku obrazu v LCD monitoru se podílejí dva hlavní prvky: prvním je samotný LCD panel s tekutými krystaly a tím druhým podsvětlovací trubice a systém rozvodu jejich světla do celé plochy obrazovky. A právě řešení způsobu podsvětlení je zdrojem jistých nerovnoměrností výsledného obrazu. Pokud je použit dostatečně kvalitní LCD panel, jedná se v podstatě o rozdíly v jasové složce, kdy odstín a sytost vykreslené barvy zůstávají prakticky nezměněny (změny lze vyhodnotit pouze měřícím přístrojem, nikoli lidským okem).
Jaký stupeň uniformity je schopen poskytnout LCD z nové řady ColorGraphic, jsme ověřili poměrně jednoduchým měřením. Základem byla bílá plocha na monitoru s úrovní luminance přibližně 100 cd/m2 a její proměření z hlediska jasu v devíti bodech. Zjištěná čísla zcela korespondovala s výsledky publikovanými v zahraničí. Maximální odchylka 11 % je na stejné úrovni, jakou dosahuje reference v oblasti CRT obrazovek, přičemž monitory běžně používané v DTP oblasti se pohybují v rozmezí 15-20 %. Tato čísla mohou někomu připadat hrozivá, ale vizuálně působí bílá plocha s maximální odchylkou jasu okolo 10 % téměř jako ideálně rovnoměrná.


Průběh tvaru přenosové křivky (gamma křivka) je navíc zpracován technologií pracující s přesností 10-bit na kanál

Gamut jako u CRT
Když už je řeč o uniformitě a stabilitě nových monitorů ColorGraphic, pak se přirozeně objeví i otázka velikosti barevného rozsahu (gamutu) u těchto LCD ve srovnání s klasickými obrazovkami používanými v grafickém průmyslu a DTP. Od prvopočátků výroby LCD zobrazovačů tyto technologie zaznamenaly jednoznačné zlepšení, i když samozřejmě zůstává zachován principiální rozdíl mezi charakterem světla vyzařovaným z CRT a LCD obrazovky. Při porovnání naměřených hodnot pro primární barvy R, G, B v chromatickém diagramu CIE xy nelze říci, že by se tyto hodnoty znatelně lišily od hodnot obvyklých u kvalitních CRT obrazovek. Při relativním porovnání gamutů renderovaných do 3D zobrazení z ICC profilů pro CRT monitor a displej CG, lze již zjistit jisté rozdíly, které ovšem nevyznívají jednoznačně ani pro jednu z uvedených technologií. Nejedná se přitom o žádné dramatické neshody. To zjistíme ale pouze při technickém porovnávání čísel, v praktickém provozu pozorovatel žádné takové rozdíly zřejmě nezaznamená. Pokud bychom srovnávali gamuty obou technologií absolutní metodou v trojrozměrném prostoru, potvrdilo by se, jak velký rozdíl skutečně mezi těmito technologiemi je. Z důvodu podstatně vyšší úrovně jasu dosahované u LCD (typicky dvoj- až trojnásobek proti CRT) může být gamut v absolutních číslech i několikanásobně větší (jedná se o objem) než u CRT obrazovky.

Možnosti nastavení
Prozatím byla kalibrace CG monitoru spojována pouze s ColorNavigatorem a sondou Eye-One Pro. Co ale můžeme nastavit a ovlivnit, pokud tento spektrofotometr nemáme k dispozici? V takovém případě nám již ColorNavigator s kalibrací nepomůže a bude potřeba využít nabídek OSD menu, které má u EIZO monitorů tradičně rozsáhlé možnosti.
Logika obsluhy byla kvůli zvýšení komfortu rozdělena na dva režimy OSD menu. Jedná se buď o režim pro celkové podrobné nastavení monitoru, nebo o úsporné ovládací menu s maximálně třemi základními položkami pro nastavení jasu, teploty bílého bodu a parametru gamma. Výčet možností nastavení v podrobném OSD by vydal na několikanásobně delší text než je tato recenze (zájemcům je k dispozici mnohastránkový manuál v HTML přeložený do češtiny).
V tomto popisu se zmíníme jen o některých nepříliš obvyklých funkcích, které mohou zaujmout profesionálního uživatele z oblasti tiskové přípravy. Na prvním místě se určitě nabízí zmínka o nastavení parametru gamma, který hraje při věrné reprodukci předlohy jednu z klíčových rolí. LCD monitory řady ColorGraphic umožňují díky své koncepci s interním fotometrem nastavit gammu v nominálních hodnotách v rozsahu 1,8 až 2,6 (shodně s ColorNavigatorem), a to s překvapivou přesností. Při testech se tímto nastavením dosahovalo přesnosti do 0,1, a to prakticky nezávisle na změně teploty bílého bodu a jasu. Průběh tvaru přenosové křivky (gamma křivka) je navíc zpracováván technologií pracující s přesností 10-bitů na kanál. Tato skutečnost má za následek čtyřnásobné zvýšení počtu interně zpracovávaných úrovní v každé z primárních barev R, G, B. Výsledkem je pak výborné vykreslení plynulých přechodů bez rušivého pruhování nebo slévání sytých barev.
Vedle přesného nastavení gammy se i v úsporném menu nabízí volba teploty bílého bodu, kterou je možno stejně jako v ColorNavigatoru nastavit po 500 K od 4 000 do 10 000 K. I u této položky se kontrolou prokázala velmi solidní přesnost továrního nastavení. Ve středních hodnotách se odchylka od nominální hodnoty pohybovala do 50 K a na okraji uvedeného rozsahu nepřekročila 150 K, což představuje vyšší přesnost, než jaká je běžná i u některých levných měřidel. Volba teploty bílého bodu přes OSD menu může být považována za relativně obvyklou. Méně obvyklý je ale nástroj pro selektivní korekci primárních a sekundárních barev RGB + CMY.

HexaColor - nástroj pro korekci CMY
V podrobném OSD menu je možné narazit na položku označenou jako „6 colors“. Jedná se o nástroj realizovatelný zřejmě jen díky digitálnímu řízení LCD monitorů, jinak by bylo asi velmi problematické korigovat charakter sekundárních CMY barev na typické RGB periferii. Technologie HexaColor umožňuje skutečně efektivně korigovat odstín a sytost CMY barev, které tvoří v tiskovém procesu obvykle soustavu primárních složek. Změna odstínu u CMY položek je povolena ve velmi širokém rozsahu, takže lze prakticky změnit žlutou na červenou nebo zelenou. Z logiky tohoto nástroje vyplývá, že nelze jít v korekci dál než k nebližší primární barvě, proto není například možné změnit azurovou na červenou*.
V praxi bude většinou postačovat korekce o 4 z 20 možných kroků v obou směrech. Ze zkušeností s tímto nástrojem se dá předpokládat, že ostatní možnosti úpravy sytosti jednotlivých barevných složek nebo korekce primárních RGB nebudou v reálných podmínkách příliš využívány.
Těžiště této funkce spočívá v možnosti dosáhnout základní shody barevného charakteru obrazu na monitoru s tiskovým výstupem z CMYK zařízení. Samozřejmě se nemůže jednat o plnohodnotnou náhradu měřeného ICC profilu, ale případy, kdy operátor nemá v daný okamžik k dispozici konkrétní profil realizovaného tisku, jsou velmi časté. Tehdy může technologie HexaColor ve spojení s nastavením gammy a dalších nástrojů pro řízení sytosti a odstínu výrazně pomoci k použitelnému výsledku i bez měřícího přístroje.

V popisu zajímavých funkcí OSD nesmíme zapomenout na velmi užitečnou záležitost, která může zásadním způsobem ovlivnit komfort a efektivitu při používání těchto LCD monitorů. Jedná se o 6 předvoleb pro nastavení obrazových parametrů, mezi nimiž se lze jednoduše přepínat, aniž by uživatel o nějaké nastavení přišel. Předvolby si v nabídce nastavení obrazu nejsou rovnocenné, například předvolba pro sRGB má v důsledku předepsané normy povolenou manipulaci pouze s jasem. V reálném provozu lze pro DTP oblast použít 3 místa v předvolbách, což je velmi příjemné například pro více uživatelů ve vícesměnném provozu, nebo pro různá workflow, jako třeba střídání zakázek pro webdesign a pre-press.


Pohled na digitální hub, který je umístěn v zadní části panelu

Funkce OSD jdou až do takových podrobností, jako je velmi přesná pozice a 2 velikosti samotného OSD menu, jakož i 5 úrovní jeho průhlednosti (ocení uživatelé Mac OS X). Pokud by ještě někoho dráždila modrá LED-dioda signalizující provoz monitoru, má možnost ji v OSD zhasnout.
Za rozhodně přínosnou položku se dá označit také nabídka „info“, kde se objeví například údaj sledující celkovou dobu provozu v hodinách, což usnadní stanovení okamžiku pro pravidelnou kalibraci. Pokud by měl někdo na starosti více monitorů od firmy EIZO, může využít i nadstandardní software pro síťovou správu více monitorů této značky. Ten se objednává za příplatek podle počtu terminálů.

Parametry a rozdíly
Řada CG nabízí dva modely ve velikostech úhlopříčky 18,1“ a 21,3“. U menšího z nich je k dispozici rozlišení 1 280 x 1 024 bodů a u modelu CG21 je to 1 600 x 1 200. Oba modely se v obrazových parametrech mimo rozlišení prakticky neliší. Maximálního jasu dosahují při hodnotách 250 cd/m2, kontrast pak sahá k hodnotě 1:400. Pozorovací úhly vykazují díky použitým panelům s technologií Super-IPS v obou rovinách stejnou hodnotu 170°. Spotřeba elektrického proudu nepřesahuje 60 W a napájecí zdroj je integrován v tělese monitoru. Obrazovky obou modelů lze pohodlně naklápět, natáčet i výškově nastavovat vůči stojanu a navíc i otočit o 90°, což u LCD monitorů velikosti 21“ není příliš časté.
Rozdíl, který stojí za zmínku, se týká přípojných konektorů. Oba modely jsou vybaveny USB portem z důvodu komunikace při kalibraci s ColorNavigatorem, menší CG18 navíc disponuje USB rozbočovačem pro další 4 zařízení. Další konektorovou odlišnost najdeme na vstupech pro videosignál. Zatímco velký CG21 se připojuje buď konektorem DVI-I nebo analogovým D-Sub 15, u menšího sourozence jsou obě přípojná místa připravena přijímat digitální signál pro DVI-I. Ve výbavě jsou standardně všechny potřebné kabely. V případě připojení analogového signálu je výhodné využít schopností technologie AutoRange, která se postará o bezchybnou normalizaci a naladění na příchozí signál. Pro mnohé zájemce bude zajímavá i informace o poskytované záruce, která platí po dobu 5 let nebo do okamžiku, než váš monitor „nasvítí“ 30 000 hodin.

Profesionální příslušenství
O jasném zařazení LCD monitorů s označením ColorGraphic vypovídá i nabídka příslušenství. Jedná se logicky hlavně o sondu Eye-One Pro od GretagMacbeth, bez níž nelze spustit kalibraci v ColorNavigatoru. Oblíbeným vybavením monitorových pracovišť v profesionální oblasti bývá stínítko, které omezuje dopad nežádoucího světla na plochu zobrazovače. V tomto případě je nabízeno černé stínítko v trvanlivém kovovém provedení s nastavitelnou šířkou, lze ho tedy aplikovat i na jiné modely.
Za zcela zásadní prvek pro zvýšení mechanické životnosti monitoru v plné kvalitě obrazu můžeme považovat ochranné sklo, což je speciální plastová deska, jejíž materiál přilne k povrchu LCD panelu tak, že zůstanou zachovány optické vlastnosti, ale zcela zásadně se změní mechanická odolnost proti poškození zobrazovače. Takto chráněný LCD panel se samozřejmě udržuje v čistotě mnohem jednodušším a bezpečnějším způsobem, což bude mít u LCD monitoru s pětiletou zárukou svůj význam.
Jak bývá u monitorů této kategorie poměrně obvyklé, lze i zde využít možnosti umístění LCD mimo základní stojan na různé držáky a ramena pro zvýšení variability pracoviště. Do úplného seznamu příslušenství chybí ještě uvést adaptér ADC-DVI, který se využívá zejména ve vícemonitorových sestavách na počítačích Apple PowerMac G4/G5. Možnost dovybavení zvukovou lištou je u všech monitorů EIZO samozřejmostí a také řada CG není výjimkou.

Závěr
Na základě dosažených praktických výsledků lze produktovou řadu LCD monitorů EIZO ColorGraphic bez nadsázky považovat za průlom v této oblasti na našem trhu. V podmínkách českých firem bude jistě hrát nemalou úlohu i argument, že oproti obvykle nabízenému řešení na bázi produktů Barco budou náklady na pořízení přibližně poloviční. Vážným zájemcům o kvalitní monitor pro skenovací pracoviště nebo soft-proofing nelze než doporučit, aby se přesvědčili o kvalitách CG monitorů na vlastní oči. Vzhledem k právě probíhajícím rozšířením distribučních cest výrobků EIZO pro oblast grafiky a DTP by to neměl být velký problém.
Z důvodu omezeného počtu výrobců nabízejících u nás LCD monitory pro oblast pre-pressu je možno řadu CG považovat za bezkonkurenční výrobek na trhu.

Pro Svět tisku připravil ing. Radim Václavíček


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní článkyVytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.