Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Bob Brown - osobnost ST 11 / 2005
Gustav Konečný - Svět tisku

Generální ředitel společnosti Goss International se narodil v roce 1956. Je ženatý a má dvě děti. Rodák z Gardneru ve státě Massachusetts žije s rodinou v North Hamptonu ve státě New Hampshire. Studoval mj. na New Hampshire College (MBA v roce 1985) a na Worcester Polytechnic Institute (B. S. v roce 1978). Bob Brown je členem vedení organizací NPES a PIA. Pracuje také v různých charitativních společnostech.

Bob Brown je od roku 2002 generálním ředitelem společnosti Goss International. V oboru působí více než 25 let. Dvacet let pracoval v divizi Heidelberg Web Systems a jejích předchůdcích, společnostech Harris Graphics a Harris Corporation. Dohlížel na vývoj a obchodní využití bezkanálové technologie používané v rotačkách Sunday. V letech 1991 až 2001 zastával pozici prezidenta.

Převzetí divize Heidelberg Web Systems společností Goss bylo v loňském roce celosvětově největší akvizicí v oboru. Společnost Goss International se stala jedním z nejvýznamnějších výrobců novinových a akcidenčních rotaček a zařízení pro post-press. Bob Brown nyní vede firmu se 4 000 zaměstnanci a devíti závody v Americe, Evropě a Asii. Naše první otázka směřovala k jeho začátkům v oboru polygrafie...

Dobře si vzpomínám na první den, kdy jsem začal pracovat jako inženýr ve společnosti Harris Graphics. Můj předchůdce, který ve firmě dělal mnoho let, mi řekl: „Můžeš klidně převzít můj job, protože já odcházím – tiskový průmysl je totiž mrtvé odvětví.“ To je skutečně pravdivá historka, ten člověk se ovšem absolutně mýlil. Polygrafie je dnes díky pokračujícím inovacím tak vitální obor, jakým nikdy předtím nebyla. A to jsme ještě zdaleka z pohledu nových technologií nedosáhli hranice a nevyčerpali všechny nápady, jak přenášet barvu na papír, anebo dokonce využívat efektivnější média.

 

Jaký byl nejdůležitější moment ve vaší kariéře?

Nejdůležitější období v mé kariéře prožívám právě nyní. Působení konkurence nebylo nikdy předtím tak silné. Zároveň podmínky nebyly nikdy v minulosti tak příznivé k překonávání bariér a vytváření nových příležitostí pro naše zákazníky. Naše organizace je postavena na základech několika společností, jež v minulosti mnohokrát rozšířily možnosti kotoučového tisku a dokončujícího zpracování. Mám na mysli společnosti Goss, Harris, Sheridan, Marinoni a Heidelberg Web Systems. Je prostě výsadou pracovat s tolika odborníky, kteří pokračují v tradici inovací, zkušeností a nadšení pro kotoučový ofset.

 

Jaké byly hlavní důvody zájmu společnosti Goss o divizi Heidelberg Web Systems?

Důležitost akvizice spočívala v naplnění tří záměrů: pokračování v celosvětovém procesu slučování a konsolidace v odvětví výroby tiskových strojů, posílení pozice v kotoučovém ofsetu a dlouhodobý růst společnosti Goss International. Kombinace všech tří faktorů nám umožňuje nabídnout polygrafickému průmyslu silnější produktové portfolio kotoučových tiskových strojů spolu s globální výrobní základnou a týmem zkušených profesionálů.

 

V roce 2002 jste prohlásil, že se Goss zaměřuje pouze na segment strojů pro tisk novin, adresářů a vkládané reklamy. Kdy jste změnil názor?

V roce 2002 bylo zřejmé, že se musíme soustředit na hlavní obor našeho podnikání. V té době by pro Goss International bylo chybnou strategií rozšiřovat záběr na trhu kotoučového ofsetu. V mezidobí se však změnily podmínky a příležitosti na trhu. Není to tak, že by se Goss chtěl sám prohlásit číslem jedna mezi dodavateli rotaček. Jestliže se ovšem naskytne správná příležitost, nemůžete s volbou čekat, až jsou všechny okolnosti perfektní. Naše pozice je nyní dána kombinací zkušeností, nejlepších technologií a schopností profesionálů.

 

Poptávka po akcidenčních rotačkách byla na světovém trhu v předchozích letech oslabena. Jakou jste po převzetí divize Heidelberg Web Systems zvolili strategii pro posílení pozice Goss International na trhu?

Divize Heidelberg Web Systems byla a je lídrem v heatsetovém ofsetu. Z pohledu špičkové technologie a produktového portfolia je jistě předním hráčem. Náš úspěch spočívá v součtu silných stránek obou společností. S kombinací produktových portfolií firem Goss a Heidelberg Web Systems máme úplnou nabídku heatsetových a coldsetových aplikací.

 

Mnoho let jste působil v divizi Heidelberg Web Systems, resp. ve společnostech Harris Graphics a Harris Corporation. Jaké jsou silné stránky firmy? Jaký je její největší přínos do sloučeného podniku?

Jak jsem již řekl, nejzřetelnější předností je produktové a technologické portfolio. Mým poznatkem zevnitř firmy, který může být pro některé pozorovatele překvapením, je skutečnost, že obě firmy byly vlastně velmi podobné. Jak Goss, tak i Heidelberg Web Systems jsou dlouhodobě charakteristické loajálním a obětavým personálem. Sloučení obou společností je potom jenom logickým krokem. Podobně jako v otázce hodnocení schopností pracovníků je vynikající i přínos Heidelberg Web Systems ve schopnosti inovací. Například bezkanálová technologie nabízí zajímavé příležitosti i pro další naše produktové řady. Heidelberg Web Systems má celou řadu spolehlivých produktů, samozřejmě včetně akcidenčního heatsetu a silné oblasti post-pressu, zejména skládacích zařízení. Heidelberg Web Systems má navíc dlouhodobou zkušenost v pre-pressových řešeních komplexního workflow a integrace výrobního procesu. Můžeme profitovat ze zkušeností Heidelberg Web Systems ve vývoji specifikace JDF.

 

Jaký byl naopak hlavní technologický vklad společnosti Goss při fúzi Goss International a Heidelberg Web Systems?

Goss přinesl do společného podniku nejen zkušené pracovníky, ale také solidní a konkurenceschopné produktové portfolio, včetně špičkových komponent, jako jsou vysoce výkonná skládací zařízení, digitálně řízené barevníky, systémy ovládání strojů a konstrukční řešení tiskových jednotek. Např. systémy Goss DigiRail byly oceněny na dvou kontinentech pro jejich vysokou kvalitu, snižování makulatury a snadnou dodatečnou montáž. Díky jednoduché konstrukci jsou použitelné na většině tiskových strojů Goss a očekáváme, že na nově rozšiřované řadě akcidenčních rotaček bude jejich aplikace rovněž relativně snadná. Goss také rozšiřuje výrobní zdroje společnosti na skutečně globální bázi. Například náš joint-venture v Šanghaji si vede velmi úspěšně a spolehlivě. Je drahokamem na naší koruně, což jsme dosud nedostatečně propagovali. Společný podnik a výrobní závod v Sayamě v Japonsku nám zase poskytuje výhodnou pozici pro obsluhu asijsko-pacifického regionu.

 

Smlouva mezi společnostmi Goss a Heidelberg o převodu divize kotoučových systémů platí od 6. srpna 2004. Jak tedy hodnotíte po více než roce celkové přínosy akvizice?

Nejdůležitější je hodnocení z pohledu našich zákazníků, jak oni vidí akvizici ve smyslu posílení naší schopnosti nabídnou jim hodnotnější zařízení pro jejich podnikání. V roce 2005 dosáhneme našeho cíle, jedné miliardy dolarů v prodeji, a zároveň uzavřeme velké množství objednávek pro rok 2006. Důvěra zákazníků nejlépe prokazuje logiku akvizice a náš úspěch při sloučení obou organizací. Goss a Heidelberg Web Systems byly již ve své podstatě velmi silné podniky. Měly obrovské zkušenosti, doplňovaly se v technologiích a vyznačovaly se stejnou kulturou, co se týče inovací. Sloučením a zkombinováním našich zdrojů jsme vylepšili strukturu nákladů a zdokonalili naši schopnost inovace a výroby tiskových strojů. A co je nejdůležitější – vytvořili jsme si základní předpoklad pro kontinuální zdokonalování v obou oblastech. Goss se stal po sloučení s divizí Heidelberg Web Systems nepochybně silnější společností.

 

Jaká je vaše současná pozice v oboru ve smyslu celosvětového tržního podílu v novinových rotačkách, komerčních kotoučových strojích a dokončujících zařízeních?

Nyní náš byznys ve všech těchto sektorech dosahuje takového objemu, který nám umožňuje pokračovat v inovacích a přináší úspěch nám i našim zákazníkům. To je cíl, na nějž se zaměřujeme, a také naše dlouhodobá vize a trvalý model našeho podnikání. Jestli jsme číslo jedna nebo dvě mezi výrobci, není potom až tak důležité – a záleží odkud, kdy a co měříte.

 

Na které trhy se nyní Goss International hlavně zaměřuje? Kde je vaše společnost nejúspěšnější?

Myslím, že máme nejpokročilejší a nejširší nabídku kotoučové ofsetové technologie v oboru. Naším trhem je celý svět a celosvětově jsme také úspěšní. Úvaha o vytvoření skutečně globální společnosti stála rovněž za akvizicí divize Heidelberg Web Systems. Nyní máme devět výrobních závodů v Evropě, Asii a USA, což je nespornou výhodou pro naše zákazníky. Naše výrobní kapacity mají blíž k uživatelům ve všech koutech světa a umožňují nám uspokojit specializované požadavky na všech trzích. Uvedení rotačky Goss Sunday 3000/32 na trh ovlivnilo pozitivně během minulého roku poptávku po našich akcidenčních kotoučových strojích. Další příznivé faktory představuje nová 16-stránková rotačka M-600D, kombinace systémů Automatic Transfer a Autoplate na strojích Sunday a technologie servopohonů v zařízeních pro dokončující zpracování. Do konce roku 2005 dodá Goss na světový trh téměř 400 nových tiskových jednotek akcidenčních rotaček. V segmentu novinových rotaček jsme byli na světovém trhu úspěšní s tiskovými stroji pro jednoduchou i dvojnásobnou šířku kotouče. V letošním roce jsme zaznamenali také zvýšený zájem o modernizace stávajících rotaček a doplnění o další tiskové věže. Nárůst prokazují rovněž zařízení pro post-press v novinovém tisku. V srpnu byly potvrzeny nové objednávky na rotačky s dvojnásobnou šířkou pásu Goss Uniliner pro tiskárny v USA a Goss Mainstream pro Francii. Z našeho společného podniku v Šanghaji bude do konce roku vyexpedováno přibližně 1 000 tiskových jednotek rotačky Goss Community.

 

Jaké jsou vaše nejdůležitější priority pro nejbližší roky?

Z pohledu priorit v byznysu integrujeme dvě produktová portfolia a rozvíjíme naši společnou strategii. Uvnitř společnosti jsme samozřejmě museli motivovat tým pracovníků a stimulovat v něm novou energii. V globální ekonomice, s jejími neustálými restrukturalizacemi a ztrátami pracovních míst, se jedná o nejdůležitější úkol managementu. Lidé chtějí být respektovanou součástí vítězného týmu. Tým, který chce vítězit, musí táhnout za jeden provaz a neztrácet ze zřetele cíle společnosti. Po převzetí Heidelberg Web Systems jsme se zaměřili na nákladovou strukturu s cílem zvýšení konkurenceschopnosti. Je nepochybné, že úspěšná bude taková společnost, která dodá zákazníkům nejvyšší přidanou hodnotu za nejnižší ceny.

 

Jaké vidíte po právě skončených výstavách Print 05 v Chicagu a IFRA v Lipsku hlavní vývojové trendy v technologiích Goss v novinových a komerčních rotačkách a v zařízeních pro post-press?

Naše společnost je technologickým lídrem v kotoučovém ofsetu. Budeme pokračovat ve vývoji všech technologií, které přinesou našim produktům větší konkurenceschopnost a vitalitu. Příkladem jsou systémy, jako je Automatic Transfer, tiskový stroj Sunday ve formátu 2x8, novinové rotačky s technologií FPS (Flexible Printing System), nástroje digitálního workflow a technologie pro dokončující zpracování, jež zákazníkovi přinášejí vyšší úroveň produktivity. Umíme vyrobit stroje, které tisknou ve velmi vysoké kvalitě a dosahují vysokých tiskových výkonů. Výzvou pro další desetiletí je automatizace a integrace celého výrobního procesu v zájmu dosažení vyšší produktivity. Náš technologický vývoj zaměřujeme k přípravě takových řešení, jež umožní nepřetržitou tiskovou produkci. Není ani tak důležité, kdy se k ní dopracujeme, jako pokračování v krocích, posilujících technologii kotoučového ofsetu pomocí snižování makulatury, usnadňování obsluhy a zvyšování celkové produktivity. Spojujeme nejlepší nápady s ověřenou technologií a inovačním myšlením a máme tudíž šanci vytvořit něco nového. Obor výroby tiskových strojů pro polygrafický průmysl prochází neustálými změnami. Situace na trzích nebude jednodušší. I nadále budeme muset reagovat na nejrůznější výzvy a šance. Tisk bude muset těžce bojovat s jinými médii. Na trhu ovšem kraluje zákazník, a to se nezmění.

 

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný

 

Článek vyšel v časopise Svět tisku 11 / 2005.


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Gerd Finkbeiner - osobnost ST 12 / 2004 (24. 1. 2005 - Gustav Konečný)
× Ing. Ladislav Záhumenský, CSc. - osobnost ST 1 / 2005 (24. 2. 2005 - Gustav Konečný)
× Ing. Vladimír Poříz - osobnost ST 2 / 2005 (2. 4. 2005 - Ivan Doležal)
× Prof. ing. Eduard Stehlík, CSc. - osobnost ST 3 / 2005 (24. 4. 2005 - Gustav Konečný)
× Dipl.-Ing. Albrecht Bolza-Schünemann - osobnost ST 4 / 2005 (15. 5. 2005 - Gustav Konečný)
× JUDr. Miloš Machurek - osobnost ST 5 / 2005 (19. 6. 2005 - Ivan Doležal)
× Franz-Georg Heggemann - osobnost ST 6 / 2005 (3. 7. 2005 - Gustav Konečný)
× Bent Busk Pedersen - osobnost ST 7-8 / 2005 (13. 8. 2005 - Ivan Doležal)
× Sue Wood - osobnost ST 9 / 2005 (1. 10. 2005 - Gustav Konečný)
× Dušan Velímský - osobnost ST 10 / 2005 (5. 11. 2005 - Gustav Konečný)
× Bob Brown - osobnost ST 11 / 2005 (26. 11. 2005 - Gustav Konečný)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.