Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...

LaCie BlueScan 48 – test skeneru
Kamil Třešňák - Svět tisku // září 2003

Na trhu skenerů střední třídy není v současnosti příliš mnoho aktivních výrobců. Mezi několik málo dostupných značek se nyní zařadila i společnost LaCie svým skenerem BlueScan 48.

Společnost LaCie je roky známá především jako dodavatel výkonných řešení pro ukládání a zálohování dat. Kromě toho se v posledních letech intenzivně angažuje v oblasti zařízení pro DTP, zejména monitorů. Všechna zařízení v portfoliu firmy jsou obvykle koncipována jako výrobky vyšší kvalitativní třídy; například monitory jsou doplněny o měřící sondu a příslušný software pro kalibraci. Nyní tedy LaCie zařadila do své nabídky skener střední třídy LaCie BlueScan 48.

LaCie BlueScan je podle údajů výrobce skener střední třídy, s maximálním formátem oversize A4 (to znamená 21,5 x 35,5 cm). Optické rozlišení skeneru činí 2 400 x 1 200 dpi (interpolované až 9 600 x 9 600 dpi). Skener pracuje s barevnou hloubkou 48 bitů a s denzitou 3,5 D. Sken transparentních předloh probíhá v samostatném výsuvném držáku, umístěném ve střední části skeneru. Držák umožňuje snímání menších formátů v rámečcích beze skel a bez průchodu světla přes další skleněné plochy, pro sken větších diapozitivů je k dispozici speciální rámeček se skleněnou plochou. Rámečky jsou řešeny jako dvoudílné, do hlavního držáku (vozíku) vkládá obsluha skeneru vnitřní rámeček, uzpůsobený pro jednotlivé formáty filmových předloh.
Skener může být připojen k počítačům s operačním systémem Mac OS (díky nové verzi SilverFastu podporuje nativně i systém Mac OS X) a s operačním systémem Windows 2000, k dispozici jsou dvě rozhraní, FireWire a USB 2.0. FireWire karta pro Mac a PC je součástí dodávky.
Koncepce i provedení skeneru je stejné jako v případě skenerů Microtek. Ačkoliv se nikde v dokumentaci nemluví o přesné technologii skenu filmových předloh, a přestože nejsou k dispozici podrobnější údaje, vyvolává vzhledem ke všem znakům i vnější podobě skener dojem příbuznosti s typem Microtek 8700 (který je nakonec v tuzemsku prodáván za přibližně podobnou cenu).


Součástí dodávky je aplikace Adobe Photoshop Elements a Firewire karta

Spolu se skenerem je dodáván software SilverFast Ai Pro ve verzi 6, ovladače pro platformu Windows a program Adobe Photoshop Elements 2, opět ve verzi pro Mac i Windows.
SilverFast Ai Pro 6 je našim čtenářům dobře znám. Společnosti LaserSoft se podařilo z původní nepříliš známé (a trochu podceňované) utilitky vybudovat profesionální aplikaci, která se slušným náskokem předstihla všechny konkurenty (mezi svým určením srovnatelnými produkty). My jsme se SilverFastu v šesté verzi již podrobně věnovali v čísle 01/2003. Ve stručnosti si připomeňme, že přímo do programu jsou integrovány funkce pro tvorbu profilů pro sken odrazných i průhledných předloh. Pro sken barevných negativů jsou k dispozici přednastavené profily pro hlavní značky (Fuji, Kodak apod.) - v současnosti obsahuje databáze na 120 profilů. Kromě toho je ale možné poměrně jednoduchým způsobem změřit podání a vytvořit profil i pro filmy, které zatím v databázi zahrnuty nejsou; naměřené hodnoty lze uložit pro další použití. Tvorba profilu pro sken odrazných předloh a diapozitivů je jednoduchá, s trochou nadsázky se po uživateli požaduje jen aby dokázal správně vložit měřící target (diapozitiv nebo fotografii). Změřené profily jsou dostatečně kvalitní pro běžnou potřebu (jakkoliv jde o technicky nepřesnou definici).
Součástí SilverFastu jsou pokročilé digitální nástroje. Z předchozích verzí zůstává například užitečný denzitometr a pokročilá metoda doostřování, nová verze zahrnuje řadu dalších funkcí pro úpravy a vylepšení obrazu (které jej posunují od aplikace pro prosté ovládání skeneru spíše ke komplexnímu editačnímu nástroji):

  • SRD (Smart Removal of Defects) odstraňuje prach a škrábance. Efekt disponuje zjednodušeným menu i možností podrobného nastavení. Ta je doplněna o živý náhled, jenž definuje, jaké detaily v obrázku budou považovány za defekty a jaké ne.
  • GANE (Grain and Noise Elimination) je funkce, která odstraňuje zrnitost ze skenů (zrnitost, vznikající při skenu filmů s vyšší citlivostí nebo při skenování staršími skenery). Nástroj pracuje ve třech krocích, na něž může navázat jemné doladění parametrů.
  • SCC (Selective Colour Correction) je nástroj pro změny vybraných barev ve skenovaném obrázku. Pro přesnější práci je nyní možné pracovat ve čtyřech navzájem nezávislých vrstvách (každá vrstva může mít své vlastní korekce). Ve vrstvách lze řídit průběh působení efektu podél hran selekce. Součástí funkce je i nástroj pro automatizovanou barevnou úpravu ACR (Adaptive Colour Restoration). Přesněji řečeno, během selektivních korekcí lze definovat, jak silné má být působení efektu ACR. Primárním účelem efektu je "vytáhnout" zašlé barvy obrázku, nebo naopak zcivilnit podání obrázku, který obsahuje přehnaně saturované barvy.
  • SC2G (Selective Colour to Grey) je poměrně unikátní nástroj pro řízený převod skenovaného obrázku do škály šedých. Problematice tohoto typu převodu jsme se i ve Světě tisku věnovali a víme, že obyčejný převod často může zanedbat důležité odstíny. Nástroj SC2G pracuje podobně jako míchání kanálů v Photoshopu, jde však ještě o krok dále. V jednom okamžiku je možné řídit převod všech šesti primárních i sekundárních barev (R, G, B, C, M, Y), pro každou z nich uživatel definuje, na jaký odstín šedi bude převedena. Výsledek nastavení jednotlivých barev kontroluje uživatel na živém náhledu.
  • MidPip 4 má na starosti výkonné a přitom jednoduché vyrovnávání podání neutrálních tónů (jinak řečeno, je určen k odstranění barevných posunů či nádechů ve skenovaném obrázku). Uživatel definuje v obraze celkem až čtyři body, v nichž SilverFast převede barevný odstín na neutrální. V nejjednodušším případě stačí pouhé kliknutí do obrazu, dvojklikem lze vyvolat expertní menu, kde definujeme barevné hodnoty "před" a "po" konverzi - tak může uživatel provádět velmi jemné barevné konverze.

Praktické zkušenosti
Praktické zkoušky skeneru sestávaly z instalace a sady obvyklých testovacích skenů, zaměřených na ověření kvality obrazu (barevné podání a ostrost skenu) a rychlost skenování.
Při instalaci nastaly mírné potíže s verzí pro Windows. Nakonec se ukázalo jako nezbytné stáhnout aktuální verze driverů z Internetu. Instalace pod Mac OS X proběhla rychle a bez problémů.
Praktické zkoušky jsme prováděli převážně pod Mac OS X (i dále uvedené rychlosti skenování jsme měřili pod Mac OS X). Při práci jsme nezaznamenali žádné problémy - vzhledem k přítomnosti SilverFastu to ovšem není nijak překvapující skutečnost.
Výsledky testů jsou uvedeny v tabulce, kvalitu skenování lze posoudit z obrázků. Z obojího vyplývá, že výsledky skeneru odpovídají jeho zařazení do střední třídy. Překvapením bylo, že skener nedosáhl na deklarovanou hodnotu denzity. Při skenu filmového proužku jsme dosáhli maximálních hodnot kolem 2,6 D, výrobce ovšem uvádí denzitu 3,5 D. Měření pomocí skenů zkušebního proužku (proužek obsahuje políčka o postupně stoupající denzitě) sice není za všech okolností zcela přesné, chyba se ale může pohybovat v řádu maximálně kolem desetiny. Zda byly problémy s denzitou způsobeny chybou konkrétního kusu, nebo jde o obecnější problém tohoto typu skeneru, jsme neměli možnost ověřit.


Prostředí nástroje pro odstranění defektů typu prachu a škrábanců

Shrnutí
Skener LaCie BlueScan 48 vzbudil při testu trochu rozporuplný dojem. Barevné podání i ostrost skeneru jsou dobré, rovněž rychlost skeneru je na úrovni, kterou bychom vzhledem k připojení přes FireWire očekávali. Problémy byly s instalací pod Windows. Instalace a provoz pod Mac OS X byly bez problémů.
Nepříjemným výsledkem je měření dosažené denzity. Na určité kolísání naměřených hodnot (a odchylky od tabulkových parametrů) jsme při skenu filmového proužku zvyklí, tentokrát ale výsledky zaostaly za očekáváním přespříliš. Rozdíl deklarované a naměřené denzity kolem 1 D je, vzhledem k tomu, že jde o logaritmickou hodnotu, výrazný. To neznamená, že by skener byl nepoužitelný, i s hodnotou denzity kolem 2,5 D lze při středních nárocích dobře vystačit, je ale třeba počítat s tím, že barevné podání a rozlišení detailů ve velmi hlubokých stínech bude problematické. Naopak, díky slušné ostrosti a barevnému podání lze očekávat, že dobré, nepříliš tmavé předlohy budou nasnímány kvalitně a bez problémů.
Společnost skener správně prezentuje jako zařízení střední třídy, nikoliv jako špičkový přístroj. Určité zklamání zřejmě vyplývá z dobře budovaného image značky LaCie jako dodavatele špičkových produktů, stejně jako prodejní cena. Zejména pokud by se ukázalo, že se nižší hodnoty denzity opakují u všech přístrojů, byl by to důvod k zamyšlení nad výší prodejní ceny.

Skener se dostal do redakčního testu paradoxně ve chvíli, kdy již na stránkách výrobce není uveden. V tuzemsku skener dodává společnost Cables & Sims, která jej také k redakčnímu testu zapůjčila.
Skener je na tuzemském trhu nabízen samostatně, i jako součást bundle spolu s monitorem LaCie. Zatímco aktuální cena při samostatném nákupu se zdá být poněkud vyšší, než bychom doporučili, cena za komplet monitoru a skeneru je příznivá (v době, kdy vzniká tento materiál, jde o cca 46 000 Kč), a to i vzhledem k tomu, že součástí bundle je také externí USB (verze 2.0) disk PocketDrive o kapacitě 5 GB. Spolu s 19" monitorem LaCie Electron Blue 4 lze říci, že jde o komplet, který dobře splní požadavky deklarované střední třídy.

Sken Parametry MB Čas USB Čas Firewire
9 x 12 foto 300 dpi, 48 bit 9 20 sec 11sec
9 x 12 foto 600 dpi, 48 bit 35 55 sec 25 sec
9 x 12 foto 1 200 dpi, 24 bit 70 3 min 18 sec 1 min 14 sec
35 mm negativ 3 600 dpi, 24 bit 45 36 sec 27 sec

Pro Svět tisku připravil Kamil Třešňák


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní článkyVytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.