Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Epson Perfection 4990 Photo - novinka pro profesionální pre-press i foto
Kamil Třešňák - Svět tisku

Rychlý a přesný skener představuje další želízko v ohni pro společnost Epson; po několika nižších modelech je zde tedy aktuální inovace i v segmentu profesionálního využití.

Epson Perfection 4990 Photo je zatím nejvyšším modelem řady Photo, zaměřené na uživatele z grafických oborů a na, jak název dokládá, širokou grafickou obec. Ve výrobním spektru firmy navazuje na skener Epson Perfection 4870 Photo, který se v našem testu objevil v prosinci minulého roku. Oba modely tak dobře ilustrují pokračující tendence na trhu skenerů: s přihlédnutím k technickým parametrům skeneru lze hovořit o mírném upgradu, provázeném znovu poklesem ceny – tento velmi dobrý skener je aktuálně prodáván za zhruba 15 000 Kč včetně daně.

 

 

Technické údaje

Epson Perfection 4990 Photo je plošný CCD skener do formátu A4. Zvláště fotografy potěší, že horní víko opět skrývá, namísto fixní prosvícené plochy, pojezd s prosvětlovacím tělesem, a co víc, opět narostla plocha pro skenování filmů a diapozitivů – překrytý speciálním tenkým rámečkem lze tak skenovat film o rozměru až zhruba 21 x 25 cm. Maximální optické rozlišení činí 4 800 dpi, opět s dvojnásobným rozlišením ve směru pojezdu; další podrobnosti o snímacím CCD prvku přinášíme dále.

Barevná hloubka činí 48 bitů, to znamená 16 bitů na každý kanál, a mírně vzrostla tabulková denzita na 4,0 D Max. Skener je podporován na obou hlavních platformách, počínaje Windows 98SE a Mac OS X 10.2 (i podle použitého portu); při použití aplikace SilverFast lze podle dokumentace pracovat pod Mac OS 9.2. Pro komunikaci s počítačem jsou připraveny porty IEEE 1394 (Fire­Wire) a USB (2.0 i 1.1).

 

Software

Skener je dodáván s běžným softwarovým balíčkem, zahrnujícím CD s drivery a obslužnými aplikacemi, kromě toho je součástí dodávky ještě SilverFast 6 SE a Adobe Photoshop Elements (ovšem pozor, jen ve verzi 2.0). Obě bundlované aplikace jsou notoricky známé a nemá smysl je zde blíže popisovat; připomeňme jen, že SilverFast 6 SE je proti plné verzi omezen zejména odebráním schopnosti vytvářet ICC profil skeneru (je možný placený upgrade na plnou verzi). Žádnou zásadní změnou neprošla ani vlastní firemní skenovací aplikace Epson Scan, proto si jen krátce zopakujme, že poskytuje plnou podporu všech vlastností skeneru, a to včetně 48-bitové hloubky a možnosti použít vestavěný hardwarově orientovaný systém odstranění prachu z předlohy; SilverFast tuto hardwarovou funkci nevyužívá, a tak zůstává u softwarových nástrojů pro retuše a případně i barevné vylepšení obrazu. Již minule jsme napsali, že Epson Scan je plně použitelný pro standardní profesionální práci, a na tomto faktu se nic nemění. Na dodávaných CD je konečně také možnost instalovat aplikaci Epson Scan zcela samostatně, tedy bez obvyklého nánosu do kanceláře a domácnosti směřovaného, pro profesionála ovšem zcela zbytečného softwaru typu „sken do mailu“; škoda, že systémová CD nejsou lépe označena, rozdíl v softwaru na nich bohužel není nijak zvýrazněn.

Za alespoň malou zmínku stojí spolupráce se systémem Mac OS X 10.4 Tiger. Apple naplňuje ideu „Plug and Play“ skutečně do detailu, a tak se není co divit, že skener patří mezi tisíce dalších systémově podporovaných zařízení – po připojení skeneru stačí spustit systémovou aplikaci Image Capture, obsluhující vstupní digitální zařízení (skenery, digitální fotoaparáty, kamery), a zařízení je připraveno k práci bez jakékoliv instalace.

 

Snímací prvek

Skener je vybaven – stejně jako výše zmíněný předchůdce 4870 Photo – šestiřádkovým CCD snímačem typu Matrix, který obsahuje celkem 122 400 obrazových bodů. Označení Matrix spolu s informací o celkem šesti řádcích napovídá, jak jsou snímací prvky situovány. Celkem šest řádků pro tři barvy znamená, že pro každou z barev jsou vyhrazeny dva řádky po 20 400 obrazových bodech. To zní povědomě: jde totiž o hodnotu, která ve standardní konfiguraci jednořádkového snímače v případě formátu A4 odpovídá rozlišení 2 400 dpi. Označení Matrix znamená, že v konstrukci CCD snímače je zřejmě použit známý „trik“ – pro každou primární barvu použijeme namísto jedné hned dvě řádky snímacích elementů, které ovšem mezi sebou posuneme o polovinu rozteče mezi jednotlivými světlocitlivými prvky. Během skenování jsou data z obou linií zkombinována do jednoho řádku s vyšším rozlišením.

U CCD prvků s velmi vysokým rozlišením se potýkáme s kompromisem, neboť zvyšování rozlišení s sebou nese nutnost zmenšovat absolutní velikost světlocitlivé buňky. To přináší problémy s charakteristikami, ovlivňujícími kvalitu obrazu, v prvé řadě s citlivostí a odstupem signál/šum (to znamená s dynamikou obrazu). Uvedená metoda kombinace snímačů nabízí cestu, jak se vyjmenovaným problémům můžeme z velké části vyhnout, protože pracuje se snímači o fyzicky nižším rozlišení. Protože je však výsledná skenovaná mikrolinka složena ze dvou částečně se překrývajících snímačů, dochází k určitému zneostření obrazu, což si samozřejmě nelze vysvětlovat jako nějaké výrazně pozorovatelné poničení obrazu – pohybujeme se v daleko menším měřítku, přesnější bude, když řekneme, že nedochází k plnému využití maximálního rozlišení. Při skenování v rozlišeních výrazně nižších než maximální (tedy 300, ale i třeba 1 200 dpi), na žádné projevy složení snímačů nenarazíme, zde musí skener nativní rozlišení prvku stejně ještě škálovat do nižšího rozlišení obrazu. Při skenu do maximálního udávaného hardwarového rozlišení 4 800 dpi ale nezjistíme takový nárůst detailů proti skenerům s rozlišením například 3 200 dpi, jaký bychom z čistě matematického srovnání parametrů očekávali. Jak je vidět i z obrázků, sken zkušebního diapozitivu vykazuje sice o něco vyšší kvalitu, o významném posunu v rozlišení detailů či ostrosti snímku ale nelze hovořit.

Pokud další rozlišení detailů vůbec předloha umožňuje: pohybujeme-li se v těchto mezích, je nutné zvážit další významný faktor – praktickou využitelnost podobně vysokého rozlišení. Existuje hodnota, za kterou již rozlišení skeneru překročí hranici zrnitosti snímaného materiálu; další zvýšení už nepřináší zpřesnění detailů a nezlepšuje ostrost obrazu, pouze narůstá datový objem skenu. Nemá smysl pokoušet se uvádět zcela přesné hodnoty (v praxi navíc nutně závislé na snímaném materiálu i expozičních podmínkách), s určitou mírou zjednodušení ale můžeme říci, že překročení hranice 3 600 až 4 000 dpi bývá v odborné praxi považováno za zbytečné, a to ještě hovoříme o kvalitních a dobře exponovaných materiálech; nikoho by nemělo udivit, že se přitom jedná prakticky výhradně o skeny filmového materiálu; jak známo, sken fotografií je mnohem méně náročný jak na rozlišení, tak i například na denzitu (o problematice jsme velmi podrobně psali v čísle 10/2004).

Vše, co jsme právě uvedli, zaslouží krátké shrnutí: obrazové vlastnosti skeneru Epson Photo 4990 jsou velmi dobré, vysoké rozlišení je jistě na místě přivítat přinejmenším z pohledu určité rezervy snímacího prvku pro běžnou práci, na druhé straně se tento přístroj přiblížil k hranici, za kterou je další zlepšení – v dané kategorii – velmi obtížné.

 


Snímáno při plném optickém rozlišení 4 800 dpi bez doostření

 

Praktické zkušenosti

Práce se skenerem je rychlá a snadná, obrazové výsledky analogické, jaké jsme zmínili při testu předchozího modelu, tedy výborné. Epson se rychle dokázal vyšvihnout na absolutní špičku na trhu se skenery prakticky ve všech kategoriích a podle ohlasů na odborných fórech jde o oblíbenou značku i mezi profesionálními fotografy (paralelně s filmovými skenery). Skener se podle měření zdá být mírně rychlejší než předchozí model, příjemné je zrychlení při skenování se zapnutým odstraněním prachu ve firemním programu Epson Scan. Se skenerem jsou dodávány nástavce (rámečky) pro skenování filmových předloh jak v podobě volných políček a pásů filmu, tak i pro skenování diapozitivů v rámečku, a speciální plastová maska pro skenování volných filmů větších formátů (která ponechává celou plochu skeneru volnou, jen vymezuje „zakázanou“ oblast, která musí zůstat volná a v níž se skener kalibruje). Práce s nástavci je jednoduchá, snad s výjimkou nástavce pro skenování diapozitivů v rámečku. Nástavec jen vymezuje místo pro diapozitivy, jež však nejsou nijak fixovány, a zvláště jejich vyjímání (neboť jsou uvnitř nástavce mírně „utopeny“) je skutečně nešikovné; navíc není možné si diapozitivy v nástavci připravit mimo skener, namísto toho je musíme vkládat do nástavce ležícího na skle.

Jak jsme zmínili, skener je podle měření o něco rychlejší, zdá se ale, jako by se v některých situacích opět prodloužila doba, kterou stráví kalibrací, stejně tak jsme byli během testu několikrát svědky poměrně dlouhého zahřívání, následujícího po přestávce ve skenování; překvapující je zrychlení při skenování se zapnutou funkcí odstranění prachu. Skener produkuje ostré skeny, i bez profilů velmi dobře vybarvené, a dobře reprodukující detaily i ve stínech, v tomto ohledu není třeba nic měnit na výborném hodnocení jeho předchůdce. Přiložený software nabídne vše, co je pro seriózní práci nutné, a to včetně možnosti definovat v aplikaci použití ICC profilů.

Příznivě působí inovovaný design skeneru, který sice zachovává dispozice svého předchůdce, ostřejší přední čelo ale působí subjektivně jako velmi příjemná změna. Z mechanického hlediska zaslouží pochvalu vrchní víko, jež dobře drží, i když není sklopeno do krajní polohy.

 

Epson Perfection 4990 Photo je kvalitní univerzální profesionální skener, který oproti svému předchůdci přináší o něco vyšší kvalitu za citelně nižší cenu. To lze na současném trhu považovat za dostatečně dobré zprávy. Je dobře, že za stávajícího stavu, kdy skenery po technické stránce dosáhly určitého lokálního maxima, nepodléhá Epson tlaku konkurovat jen prodejní cenou, a i nadále dodává přístroje, které lze bez váhání doporučit pro všechny běžné profesionální aplikace.

 

Sken Parametry MB Čas
9 x 12 foto 600 dpi, 48 bit 35 20 sec.
9 x 12 foto 1 200 dpi, 48 bit 138 58 sec.
24 x 36 mm dia 4 800 dpi, 48 bit 176 1 min 54 sec.
24 x 36 mm negativ 4 800 dpi, 48 bit, Dust removal 176 3 min 50 sec

 

Pro Svět tisku připravil Kamil Třešňák

 

Článek vyšel v časopise Svět tisku 9 / 2005.


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Microtek ArtixScan 1800f - skener do tuhých podmínek (6. 12. 2003 - Kamil Třešňák)
× LaCie BlueScan 48 – test skeneru (15. 1. 2004 - Kamil Třešňák)
× Nový vynikající skener vstupní úrovně společnosti Canon: CanoScan LiDE 35 (8. 7. 2004 - )
× XEROX ROZŠIŘUJE SVÉ PORTFOLIO O NOVÝ PRODUKT – SKENERY (28. 9. 2004 - )
× Zařízení DTP studia - skenery (17. 11. 2004 - Kamil Třešňák)
× Společnost Colortrac představuje novou řadu velkoformátových skenerů navržených pro skenování technické dokumentace - Smart LF (27. 11. 2004 - )
× UMAX představuje nové modely skenerů řady AstraScan (26. 12. 2004 - )
× Epson Perfection 4870 Photo - vyspělý profesionální skener (18. 1. 2005 - Kamil Třešňák)
× Skener Canon LiDE se schopností skenování filmu zaujímá první pozici v této řadě štíhlých skenerů (29. 1. 2005 - )
× Společnost Canon rozšiřuje porfolio dokumentačních skenerů o rychlejší kompaktní modely (22. 3. 2005 - )
× Software SilverFast ke skenerům řady AstraScan (23. 5. 2005 - )
× Nejnovější skenery vstupní úrovně Canon LiDE: nyní s vylepšenou funkcí skenování do PDF (scan-to-PDF) (5. 6. 2005 - )
× Epson představuje skener Perfection 4490 Photo (19. 8. 2005 - )
× Nový skener od Epsonu (17. 9. 2005 - Ing. Ladislav Krátký)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.