Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Sue Wood - osobnost ST 9 / 2005
Gustav Konečný - Svět tisku

Motto: Walking On Sunshine...
Datum narození: 13. října 1957
Rodinný stav: rozvedená
Děti: žádné
Oblíbené jídlo: humr
Oblíbený nápoj: červené víno
Auto: Alfa Romeo Spider
Záliby: ragby, rock

 

Dříve než se Sue Wood stala marketingovou manažerkou v britské společnosti HighWater v Cheltenhamu, která je na českém trhu známá především díky svým RIPům k osvitovým jednotkám a systémům CtP, pracovala ve stejném městě v softwarové firmě, zaměřené na návrhy systémů pro charitativní organizace. Vypracovala se až na ředitelku pro služby zákazníkům. Se svým týmem vytvářela marketingové projekty pro britské charitativní společnosti, jako je Oxfam, Christian Aids, Tornadoes a další. Při rozhovoru na letošním veletrhu EmbaxPrint v Brně nás nejprve zajímalo, jak a kdy Sue Wood vstoupila do „světa polygrafie“.

V roce 1996 jsem přešla ke společnosti HighWater. O polygrafii jsem toho tehdy moc nevěděla, ale právě se začínala prosazovat technologie Computer to Plate. Zařízení CtP představovala pro marketing a pro mne osobně skvělou příležitost a výzvu. Firma HighWater vznikla v roce 1987. Začínala ve dvanácti lidech, kteří přišli ze společnosti Linotype. Všichni byli zaměřeni na techniku a technologii. Společnost HighWater od té doby vyvinula mnoho softwarových i hardwarových produktů, určených pro střední a malé tiskárny. První CtP ve firmě vzniklo v roce 1995.

 

Jaké okamžiky ve vaší kariéře byly nejdůležitější? Jaké problémy jste musela překonávat?

Když řídíte velký projekt, spolupracujete s množstvím různých lidí a chcete dosáhnout dobrých výsledků, jež se po vás požadují, musíte někdy řešit mnoho pracovních problémů. V době, kdy jsem připravovala projekty pro charitativní organizace, vedla jsem velmi různorodé týmy. Byly složeny z lidí, kteří navrhovali programy, jiní členové je rozpracovávali, další specialisté je testovali a někteří potom školili uživatele projektů. I když se projekt připravuje ve stejné organizaci, týká se více oddělení a s komunikací mezi nimi jsou také občas problémy. Zkušenosti z dřívější kariéry využívám i při řešení marketingových projektů v rámci společnosti HighWater a v celosvětové síti našich distributorů. Hlavním úkolem manažera je vystihnout silné stránky každého člena týmu a dostat z něj nejlepší výkon.

 

Jaké hlavní trendy v CtP vidíte v současné době z pozice marketingové manažerky?

Větší tiskárny investovaly do CtP již před několika lety. Většinou mají termální systémy. Tiskárny střední velikosti investují do CtP právě nyní. K saturaci trhu dojde ve velice krátké době. Opomenut zůstává prozatím segment malých tiskáren. Nezřídka mají jeden nebo několik tiskových strojů ve formátu A3 nebo B3. Právě na menší tiskárny se soustřeďuje pozornost výrobců CtP, kteří už začínají pociťovat nasycení trhu v segmentu větších tiskáren. Společnost HighWater připravuje produkty, jež budou pro malé tiskárny cenově i technologicky velmi atraktivní. Bude se jednat o jednoduchá zařízení, která ovšem umožní vysokou kvalitu a produktivitu. Důležitým trendem je v dlouhodobém horizontu pokles cen zařízení CtP pro malé a střední tiskárny. Před pěti lety se nabízela CtP za cenu okolo 100 až 120 tisíc euro. Srovnatelná zařízení se nyní prodávají za 50 až 60 tisíc euro, jsou dostupnější pro větší okruh zákazníků a v důsledku konkuren­čního boje se v cenách projevují tendence k dalšímu snižování.

 

Mezi výrobci CtP panuje skutečně silná konkurence. Jaká je podle vašeho mínění pozice značky HighWater?

HighWater je technologicky orientovaná firma. Většina z původních dvanácti zakladatelů pracuje i po téměř dvaceti letech stále ve firmě. Kontinuita je naší silnou stránkou. Firmu vlastní akcionáři z řad zaměstnanců. Od počátku se zaměřujeme na řešení, která jsou nákladově efektivní pro střední a malé firmy. Začínali jsme se softwarem k osvitovým jednotkám a skenerům, nyní nabízíme vyspělou technologii CtP. První CtP vyvinula společnost HighWater v roce 1995. Zařízení typu flatbed využívalo YAG-laser. Na DRUPĚ v roce 2000 jsme představili CtP Platinum s technologií modrofialového laseru. O tři roky později jsme vyvinuli zařízení CtP Python, které pracuje na principu interního bubnu a využívá technologii fialového laseru. Laser CtP Python měl dříve výkon 30 mW, nyní se Python nabízí s laserem o výkonu 60 mW a může provádět osvit fotopolymerových i stříbrných desek. CtP HighWater zaujímají silnou pozici zejména v segmentu středních a malých tiskáren. Doposud jsme na různých světových trzích prodali přes 300 zařízení CtP Python a přibližně stejný počet CtP Platinum. Některé součásti našich CtP se vyrábějí na jiných místech ve Velké Británii, ale finální montáž a testování všech CtP HighWater probíhá v Cheltenhamu. Prioritou naší společnosti je špičková kvalita produktů a služeb. Základ firmy tvoří tým vývojových pracovníků. HighWater vyvíjí a dodává softwarové produkty i zařízení formou OEM také pro věší a známější výrobce, jako jsou například Esko-Graphics, Lüscher, Heidelberg nebo Ryobi.

 

Jaká je vybavenost anglických tiskáren zařízeními CtP?

Odhaduje se, že tiskárny v Británii, které pracují ve formátu B2, jsou vybaveny systémy CtP asi z osmdesáti procent. V segmentu menších tiskáren orientovaných na formát B3 používá CtP asi 30 % firem.

 

Jaké jsou vaše poznatky o trhu v České republice a sousedních zemích?

Trh ve střední a východní Evropě trpí skutečností, že nakupuje zařízení za „západní“ ceny a prodává své produkty za ceny přizpůsobené koupěschopné poptávce na lokálních trzích. Tiskoviny se prodávají za „východní“ ceny, tudíž zařízení, jako je CtP, se musí zhodnocovat daleko delší dobu, než je na západních trzích obvyklé. Zařízení CtP znamená přínos pro každou tiskárnu, ale ne každá si může zatím investici dovolit. Pořizovací ceny CtP často přesahují možnosti menších tiskáren. Přijdou-li postupně na trh cenově dostupnější systémy, dosáhnou na ně i skutečně malé tiskárny. S orientací výrobců na velké množství levnějších CtP sice poklesne jejich zisk z jednoho zařízení, ale celkový počet prodaných CtP se zvýší a v součtu naroste i profit výrobců CtP. Již nyní si s poklesem ceny mnoho malých tiskáren pořizuje CtP a tento segment bude dále narůstat s příchodem levnějších systémů na trh. Levnější samozřejmě neznamená méně kvalitní. Systémy CtP pro malé firmy naopak umožní růst kvality polygrafické produkce, podobně jako tomu bylo při masivním nástupu CtP do velkých tiskáren.

 

Jaké trhy jsou nyní z pohledu společnosti HighWater pro CtP nejslibnější?

Hodně šancí se nabízí na trzích ve střední a východní Evropě a v Rusku. Také Amerika je pro naše systémy dobrým odbytištěm. A samozřejmě Čína a celá Asie. Zajímáme se rovněž o jižní Afriku.

 

Jakými cestami se v tvrdé konkurenci snažíte pronikat na zahraniční trhy?

Zahraniční trhy pokrýváme pomocí sítě dealerů. Spoléháme na jejich znalost trhu v příslušné zemi. Než s nimi uzavřeme dealerskou smlouvu, snažíme se je co nejlépe poznat. Máme zájem o dlouhodobé vztahy s firmami, které nás zastupují na zahraničních trzích. Důležitou součástí prezentace produktů HighWater jsou veletrhy, jako je u vás EmbaxPrint. Naše společnost je dynamická a flexibilní firma. Od svých dealerů zpětně přejímáme informace, které nám slouží ke zvyšování úrovně našich produktů.

 

Jaká je v této souvislosti pozice vaší značky na českém a slovenském trhu?

Spolupráce společnosti HighWater s naším dealerem na českém trhu, firmou DataLine Technology, začala před více než deseti lety. Počáteční oblastí spolupráce byl software pro propojení počítačů s high-endovými skenery a softwarové RIPy pro osvitové jednotky různých výrobců. První CtP Python u vás bylo vystaveno na veletrhu EmbaxPrint v roce 2003 a potom prodáno firmě v Praze. Jednalo se o první instalaci Pythonu mimo Velkou Británii. Uživatelem je menší tiskárna s třemi tiskovými stroji, která je se zařízením velmi spokojena. V současnosti už bude úspěšně završena první desítka prodaných Pythonů na vašem trhu. Společnost DataLine Technology zastupuje značku HighWater i na slovenském trhu. Trhy, jako je Česko a Slovensko, jsou pro nás velmi důležité, protože zde působí mnoho středních a malých firem v oboru polygrafie a jsou tedy potenciálními uživateli našich produktů, jako je zejména CtP Python. Mohou mít velký užitek z flexibility našeho systému, který se navíc vyznačuje rychlou návratností investic. HighWater spolu se svými dealery má zkušenost s podporou poskytovanou zákazníkům ve formě komplexních řešení, jež ve firmách skutečně zvyšují produktivitu. Snažíme se „férový“ vztah se zákazníkem, doplněný co nejlepší technickou podporou, vybudovat hned na začátku spolupráce. Nabízíme ucelené řešení, a ne pouze základní provedení, které potom v reálných provozních podmínkách vyžaduje další dovybavení a tedy i další finanční zdroje.

 

Pozice manažerky pro marketing sebou jistě nese i hodně cestování...

V dubnu a květnu jsem absolvovala pět veletrhů v Evropě a Americe během šesti týdnů. Nejprve se naše firma prezentovala na domácí výstavě Northprint v Harrogate, potom jsme měli open-house v Itálii. Následovala cesta do Ameriky na Gutenberg Show v Los Angeles, kde jsem vedla řadu jednání s našimi americkými dea­lery. Další zastávkou byl Amsterdam a setkání se zákazníky z Holandska, Belgie a Francie. V květnu přišel na řadu veletrh EmbaxPrint v České republice. Cestování mám velmi ráda, protože při něm získávám mnoho zkušeností ze setkání se spoustou lidí. Mám ráda veletrhy, jelikož každý den na nich strávený má jiný průběh, což je velmi vzrušující. Při jednáních s dealery a zákazníky zjišťuji, že mají velmi podobné profesionální požadavky, ať jsou odkudkoli. Pro mne jako marketingovou manažerku je velmi důležité přebírat informace a zkušenosti přímo od finálních zákazníků.

 

Jaké je vaše oblíbené hobby?

Velmi ráda se dívám na ragby. Když jsem doma, často navštěvuji ragbyový stadion v Gloucesteru. Podporuji místní tým v ragbyové lize. Skoro každý víkend sleduji jejich zápasy. Samozřejmě také fandím Anglii, když hraje mezinárodní utkání. Z hudby mám ráda rock a také heavy metal. Dřív jsem nejraději poslouchala skupinu Queen s Freddiem Mercurym. Teď je mým oblíbeným zpěvákem Brian Adams.

 

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný

 

Článek vyšel v časopise Svět tisku 9 / 2005.


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Bent Busk Pedersen - osobnost ST 7-8 / 2005 (13. 8. 2005 - Ivan Doležal)
× Franz-Georg Heggemann - osobnost ST 6 / 2005 (3. 7. 2005 - Gustav Konečný)
× JUDr. Miloš Machurek - osobnost ST 5 / 2005 (19. 6. 2005 - Ivan Doležal)
× Dipl.-Ing. Albrecht Bolza-Schünemann - osobnost ST 4 / 2005 (15. 5. 2005 - Gustav Konečný)
× Prof. ing. Eduard Stehlík, CSc. - osobnost ST 3 / 2005 (24. 4. 2005 - Gustav Konečný)
× Ing. Vladimír Poříz - osobnost ST 2 / 2005 (2. 4. 2005 - Ivan Doležal)
× Ing. Ladislav Záhumenský, CSc. - osobnost ST 1 / 2005 (24. 2. 2005 - Gustav Konečný)
× Gerd Finkbeiner - osobnost ST 12 / 2004 (24. 1. 2005 - Gustav Konečný)
× Eijiro Hori - osobnost ST 9/2004 (2. 10. 2004 - Ivan Doležal)
× Richard B. Black - osobnost ST 6 / 2004 (8. 7. 2004 - Ivan Doležal a Martin Jamrich )
× Bernhard Schreier - osobnost ST 5/04 (23. 6. 2004 - Gustav Konečný)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.