Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Epson Stylus Pro 4800 s novou řadou inkoustů a novými drivery
Kamil Třešňák - Svět tisku

Spolu s uvedením nové inkoustové sady UltraChrome K3 společnost Epson podstatně inovovala značnou část produktového portfolia. V oblasti velkoformátového tisku přicházejí nové modely ve všech řadách, jako první se k zákazníkům dostane právě Epson Stylus Pro 4800.

Spektrum dostupných tiskáren Epson se do konce tohoto roku podstatně rozroste, proto si pro přesnost nejprve krátce shrňme, jaké bude jejich aktuální rozdělení v segmentu velkoformátových strojů. Nejvyšší modely jsou či postupně budou nově dostupné ve dvou edicích. Tiskárny Epson SP 4800/7800/9800/10800 s inkousty UltraChrome K3 jsou určeny pro nejnáročnější nátisky a fotografické tisky, zatímco tiskárny řady 4400/7400/9400 slouží pro kvalitní produkční tisk a kladou důraz na rychlost a ekonomiku tisku. Tiskárny produkční řady jsou vybaveny pouze čtyřbarevnou kombinací inkoustů původní řady UltraChrome (chybí lehké odstíny) a až na nejnižší SP 4000 používají zdvojené zásobníky pro co nejvyšší nezávislost na obsluze (zvýšená doba tisku bez nutnosti měnit zásobníky).

 


Epson SP 4800 se na pohled (až na detaily) neliší od svého předchůdce SP 4000

 

Modely vyšší řady byly navíc technologicky sjednoceny. Jak známo, přišel původní Epson SP 4000 s novými hlavami, obsahujícími 180 trysek na barvu, a podstatně tak předstihl ostatní modely (7600–10600), které pracovaly s hlavami, obsahujícími jen 96 trysek na barvu. Toto znevýhodnění vyšších modelů je již minulostí, všechny nové velkoformátové tiskárny (včetně produkční řady) jsou osazeny také hlavami se 180 tryskami.

Z čistě mechanického hlediska se Epson SP 4800 od svého předchůdce nijak zásadně neliší. Viditelnější inovaci jsme zaznamenali v sekci vstupu papíru – kryt role s papírem byl doplněn o podrobné značení šířky role, díky němuž se uživatel mnohem pohodlněji orientuje ve formátu papíru, který do tiskárny vkládá (jednoduché značení se objevilo i v krytu zásobníku na listy papíru).

Pro ty, kdo recenzi na Epson SP 4000 nečetli, si krátce zopakujme, že Epson SP 4800 ihned zaujme robustní konstrukcí a poměrně vysokou hmotností. Tiskárna je mechanicky velmi precizně provedena, což se týká všech komponent, od skutečně masivní tiskové hlavy přes posuvy papíru až po řezací zařízení (umístěné na pojízdném bloku tiskové hlavy).

Tiskárna je osazena tiskovou hlavou typu Epson Micro Piezo, která využívá technologii variabilní velikosti kapky a ve 180 tryskách na každou z osmi barev produkuje kapky o nejmenším objemu 3,5 pl. Nejvyšší hardwarové rozlišení činí 2 880 x 1 440 dpi.

Papír je k tisku odebírán ze spodního univerzálního podavače nebo z role, umístěné za tiskárnou; kromě toho je k dispozici i možnost vložit do tiskárny jednotlivé archy papíru ručně. Maximální formát papíru z podavače je 431,8 x 610 mm, zásobník pojme podle gramáže až 250 listů, při tisku z role lze pracovat s papírem o šířce 17” (431,8 mm), délka papíru na roli je omezena maximálním průměrem role 150 mm. Při manuálním vkládání lze použít papír až o tloušťce 1,5 mm.

Všechny základní funkce jsou ovládány z čelního panelu, osazeného LCD displejem, pokročilé úlohy (přesné nastavení posunu papíru při práci na nestandardní média, kalibrace soutisku, čištění trysek a mnohé další) lze ovládat z počítače, buď přímo z oken driverů, nebo prostřednictvím speciální aplikace LFP Remote Panel. Jak jsme zmínili během testu předchozího modelu, tiskárna nabízí v tomto směru velmi bohatou výbavu. To je důležité při tisku na nestandardní média, kdy se dají tiskové parametry „vyladit“ tak, aby bylo možné i při vyšších rychlostech tisknout bez problémů (banding apod.). Jediné, čeho na nové tiskárně litujeme, je, že po přidání třetího černého inkoustu přišla o svou exkluzivní výhodu – v sadě zásobníků již není místo pro současné vložení obou plných černých, fotografické a matné.

 

UltraChrome K3

Za hlavní přínos nové generace inkoustů UltraChrome K3 je možné považovat rozšíření sady o třetí černou barvu a výrazné zvýšení kvalitativních parametrů tisku, jako jsou barevná stálost, potlačená metamerie a výborné vyvážení neutrálních odstínů. Přítomnost dodatečné třetí černé barvy má na vyjmenovaná zlepšení velký vliv, inovací ale zřetelně prošla celá barevná sada, jak lze usuzovat z velmi dobrých charakteristik barevné stability. Mírně byl rozšířen gamut a podstatně se zvýšila denzita: nové inkousty jsou schopny dosáhnout denzity až Dmax = 2,3 proti hodnotě 2,1, dosahované inkousty UltraChrome. Mezi další výhody patří zvýšená odolnost výtisku vůči mechanickému poškození poškrábáním, proti světlu i odolnost vůči vodě.

Barevná stálost bývá obecně vzato jedním ze slabších míst inkoustových výtisků. Pro běžnou veřejnost je více na očích dlouhodobá barevná stálost, udávající dobu, po kterou výtisk nebude vykazovat – při „běžném“ uložení – viditelné barevné změny. Ještě před několika málo lety byla životnost inkoustových výtisků (a nakonec i dalších barevných tisků) zejména při volném uložení na světle nepříjemně krátká, v poslední době ale udělali výrobci papírů i inkoustů v tomto směru velké pokroky. Každý má dnes v nabídce takové kombinace papírů a inkoustů, které oficiálně zaručují barevnou stálost výtisku v řádu mnoha desítek let a podle typu papíru i stovek let bez vizuálně zaznamenatelné změny. Pochopitelně, že všichni zatím hovoří o odhadech, které vycházejí ze zrychlených simulací stárnutí výtisku za extrémních světelných podmínek. Na potvrzení výsledků testů v reálu si budeme muset ještě pár desítek let počkat, nová generace UltraChrome K3 slibuje při uložení pod sklem stálost v rozmezí 50–200 let podle druhu použitého papíru.

Pro využití v grafickém průmyslu, zejména pro nátiskování, je ale ještě důležitější krátkodobá barevná stabilita. Velmi zjednodušeně můžeme říci, že v soustavě inkoust – papír probíhají po vytištění chemické reakce, jež mohou mít podstatný vliv na změny barevnosti výtisku v prvních minutách a hodinách po vytištění. Tyto barevné změny jsou problémem v řadě ohledů. Při tvorbě profilů určuje průběh změn prodlevu, kterou je nutné zařadit mezi vytištění targetu a jeho změření. Během tvorby profilu je často nutné vytisknout větší množství targetů (například při postupných interakčních optimalizacích, jak je zavádí více profilačních aplikací), a celý proces se tak díky čekacím dobám může protáhnout na mnoho hodin. Podobně je se změnami v barevnosti nutné počítat při tisku kontraktačních náhledů. Výtisk, který klient kontroluje nebo dokonce podepisuje, musí být co možná nejustálenější, a tak je nutné vědět, jak dlouho po vytištění ho lze předložit klientovi.

 


Část driveru, věnovaná speciálně černobílému tisku

 

Obecně (i když nutně nepříliš přesně a konkrétně) lze říci, že u některých kombinací papírů a inkoustů může i po hodinách docházet ke změnám v řádu jednotek E, navíc nestejnoměrným pro jednotlivé barvy, což představuje ve výše uvedených souvislostech nepříjemný problém (například s reprodukcí neutrálních odstínů).

Inkousty UltraChrome byly vždy jedněmi z nejstabilnějších, nová edice UltraChrome K3 ovšem přináší další podstatné zlepšení zejména ve směru krátkodobé stability. Podle oficiálních firemních podkladů se již v prvních minutách po vytištění pohybuje barevná změna pod hodnotou E 2, a po zhruba hodině a půl klesne pod hodnotu E 1 při tisku na Epson Proofing Paper Semimatte. My jsme při redakčním testu naměřili ještě lepší výsledky, kdy postupné barevné změny nepřekročily E 1. Je zřejmé, že taková úroveň barevné stability velmi usnadní jak tvorbu profilů, tak i praktické použití této tiskárny při nátiskování.

Stejně jako původní inkousty UltraChrome, i sada UltraChrome K3 obsahuje dva alternativní „plné“ černé inkousty Photo Black a Matte Black pro tisk na lesklé, resp. matné papíry, lehké odstíny jsou společné. S příchodem UltraChrome K3 se tedy i v tiskárnách Epson objevuje třetí černý inkoust, velmi světlá černá Light Light Black (ve zkratce LLBk). Díky celkem třem inkoustům je příznivě ovlivněna rovnoměrná reprodukce neutrálních odstínů v celém jasovém rozsahu. LLBk je narozdíl od světlé černé v původní sadě (která tiskla od středních jasů) zapojena do tisku již od nejsvětlejších tónů, a černé inkousty proto společně kreslí prakticky v celém jasovém spektru. V návaznosti na to mohl být rovněž v celém rozsahu určitý podíl chromatických složek nahrazen černými inkousty – to má za následek výrazně zlepšené vlastnosti při tisku černobílých (obecně vzhledem k možnosti tónování spíše monochromatických, viz část věnovaná driverům) fotografií, včetně silně redukovaného sklonu k tvorbě barevných nádechů; další výhodou je jemnější podání barevných přechodů.

Podstatně byla omezena metamerie – změna barevnosti výtisku v závislosti na typu (chromatickém složení) osvětlení výtisku. Podle firemních údajů se například odchylka při změně osvětlení z typu A nebo F11 na D50 v obou případech pohybuje pod hranicí E 2 v celém jasovém rozsahu, což je výborný výsledek.

Přítomnost tří černých inkoustů má výrazně pozitivní vliv na vyvážení neutrálních odstínů. Během testu jsme vytvořili základní RGB profily a bez jakéhokoliv ladění či úprav křivek jsme získali rovnoměrné neutrální škály bez barevných nádechů. To se samozřejmě následně promítá i do tisku barevných pasáží, kde oceníme zejména přirozené podání jemných přechodů.

 

Drivery

Výborné vlastnosti inkoustů UltraChrome K3 jsou podpořeny novými drivery, dodávanými pro tisk z operačního systému. Drivery rozšiřují možnost práce s ICC profily a navíc zavádějí přepracovaný, zásadně vylepšený způsob práce s černobílými fotografiemi (nastavení, vyhledávaná spíše domácími uživateli, jako jsou volby typu „Živé barvy“ apod., přirozeně popisovat nebudeme). Rozšířená podpora práce s ICC profily dává uživatelům k dispozici poměrně výkonné prostředí pro práci s RGB profily, užitečné zejména v případě tisku z aplikací, které nemají dobře vyřešenu správu barev; při tisku z aplikací typu Adobe Photoshop často barevné úpravy v driveru vypínáme a správu barev přenecháme plně grafické aplikaci – i tato možnost zůstává zachována (pro tisk přes CMYK profily je třeba sáhnout po některém z RIPů, jež s CMYK profily pracují).

Základním rysem obsluhy inovovaných driverů je podstatně zvýšená transparentnost úkonů. Nastavení ICC profilů je srozumitelné i pro uživatele se základní znalostí problematiky a v každém okamžiku je jasné, co je v driveru nastaveno a jak budou profily použity. Rozšířené možnosti barevného tisku se objeví v nabídce po volbě barevného tisku, dostupné jsou pro všechny typy papírů a nabízejí tři režimy.

ICM Basic a ICM Advanced umožňují oba nadefinovat vstupní profil tištěných dat a vybrat profil tiskárny i způsob komprese gamutu (Rendering Intent), pokročilá verze Advanced navíc dovoluje tyto parametry nadefinovat zvlášť pro obrázky, barevné objekty a text (to je využitelné v dokumentech s objektovou strukturou, například při tisku PDF souborů); jako profil tiskárny může být použit jak některý ze standardních profilů Epson, tak i uživatelsky vytvořený ICC profil. Třetí variantou je Host ICM – tento režim opět umožňuje ponechat správu barev na hostitelské aplikaci, navíc ale definuje profil tiskárny.

Skvělým způsobem byl inovován černobílý tisk. Drivery nyní nabízejí dva módy. Jednodušší Black tiskne opravdu pouze černými inkousty a nabízí jen málo voleb – přizpůsobení jasu a kontrastu a dále již jen komplexní modifikaci gradace tisku prostřednictvím výběru gamma. Tisky lze prohlásit za poměrně slušné, vykazují ale nádech, který se při testu nezdál příliš příjemný pod zářivkovým osvětlením. Jde samozřejmě o subjektivní pocit, navíc zásadně podmíněný i typem papíru, vzhledem k tisku jen černými inkousty ale není možné nádech nijak ovlivnit.

 


V sekci zásobníků již nezbývají samostatné pozice pro matnou černou a foto černou

 

Tím více vyniknou bez nadsázky brilantní tiskové vlastnosti v druhém režimu, Advanced B&W Photo, ve kterém tiskárna zapojuje všechny inkousty. Čtenáři ze zkušenosti vědí, že při „barevném“ tisku černobílé předlohy mohou mít inkoustové tiskárny problém s přesným vyvážením neutrálních tónů a tisky tak získávají globální barevné posuny (nádechy – modrý, zelený), nebo dokonce mění zabarvení i v různých pasážích výtisku. Je to obecný problém, který nelze vymezit jen na některé značky tiskáren, a výrobci se jej snaží řešit různými cestami – například pro Epson SP 2100 byl dodáván program Gray Balancer, s jehož pomocí mohl uživatel v několika krocích interaktivně vyvážit černobílý tisk do požadovaného odstínu. Pro mnohé uživatele byl černobílý tisk barevnými inkousty frustrující a zejména mezi začátečníky vedl ke snaze tisknout jen černým inkoustem (což je ve skutečnosti z mnoha pohledů velmi nevýhodné).

Epson SP 4800 a inkousty UltraChrome K3 tyto potíže zcela odstraňují. V módu Advanced B&W Photo jsou výsledky bez nadsázky výborné. Výtisky jsou monochromatické, rovnoměrně vybarvené a výborná je i gradace snímků. Není přitom nutné nijak tisk měřit nebo kalibrovat vyvážení neutrálních tónů – inkousty mají zřejmě výborné tiskové vlastnosti a drivery je umějí natolik dobře „míchat“, že i při zcela standardním nastavení jsou tiskové výstupy výborné.

Driver ale kromě toho nabízí řadu nastavitelných parametrů, jimiž je možné vzhled snímku barevně ladit a případně mohou vylepšit tisk problematických pasáží. Hned první z nich umožňuje – nečekaně snadným způsobem – měnit tónování výtisku. Jednoduchým posunem kurzoru v barevném kruhu definujeme celkové zabarvení výtisku, k dispozici je přitom orientační náhled i možnost zadat polohu kurzoru numericky. Z polohy v kruhu a malého náhledu na obrazovce lze určit orientační zabarvení výtisku, pro jemné doladění je lepší vytisknout si malý testovací proužek (dá se předpokládat, že zkušený uživatel nastaví po zacvičení tónování i bez zkoušky, výhodné je poznamenat si hodnoty často opakovaných zabarvení). Při tisku pak tiskárna vykazuje až neuvěřitelnou stabilitu, výtisky jsou skutečně monochromatické, bez nechtěných nádechů, laděné v celém jasovém rozsahu podle přání uživatele, k dispozici je i několik předdefinovaných nastavení (mj. populární Sepia apod.). Výborné je, že tónování výtisků se odehrává v driveru, uživatel nemusí nijak zasahovat do tištěného dokumentu, díky čemuž lze při tónování fotografií snadno dosáhnout i velmi dobré opakovatelnosti.

Dodatečné ovládací prvky využijeme zejména při tisku fotografií s náročnějšími pasážemi: lze řídit celkový jas a kontrast a samostatně je možné jemně nastavit odlišnou reprodukci pro velmi tmavé a velmi světlé pasáže a zlepšit tak kresbu detailů v problematických oblastech; je ale třeba vidět, že tyto volby jsou určeny pro jemné doladění v náročnějších pasážích a hledání optimálního nastavení si v každém případě vyžádá jak určité zkušenosti, tak použití zkušebních výtisků – je nutné počítat s tím, že se jejich účinek projevuje jen v některých případech.

Epson Stylus Pro 4800 stojí, z velké části díky vlastnostem inkoustů UltraChrome K3, na špičce současných inkoustových technologií. Fotografové i pracovníci v grafickém průmyslu ocení velmi přesný a stabilní barevný tisk i výjimečnou kvalitu černobílých tisků. Bude se sice muset vyrovnat s konkurencí nižšího modelu SP 2400, který rovněž pracuje se sadou UltraChrome K3, přesto lze očekávat, že se bude těšit minimálně stejné oblibě jako předchozí model SP 4000.

 

Pro Svět tisku připravil Kamil Třešňák

 

Článek vyšel v časopise Svět tisku 7-8 / 2005.


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× HP Business Inkjet 2800 (15. 8. 2005 - Roman Křivánek)
× Epson Stylus Photo R1800 - fotografická tiskárna formátu A3+ (30. 6. 2005 - Kamil Třešňák)
× HP Designjet 90 - Goliáš mezi tiskárnami (25. 5. 2005 - Roman Křivánek)
× Photosmart 8750 - nová fotografická tiskárna od HP (3. 5. 2005 - Daniel Březina)
× Fototiskárna HP Photosmart 8450 (3. 12. 2004 - Roman Křivánek)
× Epson Stylus Pro 4000 - nová profesionální tiskárna formátu A2 (7. 10. 2004 - Kamil Třešňák)
× Hewlett-Packard Deskjet 9670 (3. 6. 2004 - Daniel Březina)
× HP Designjet 30/130 – a new generation of graphic printers (16. 5. 2004 - Kamil Třešňák)
× Printpix CX-400 - barevná digitální fototiskárna od společnosti Fujifilm (15. 4. 2004 - Kamil Třešňák)
× Xanté CL30 - výkonná barevná tiskárna (6. 2. 2004 - Kamil Třešňák)
× Canon N1000/N2000 - rychlá novinka nejen do kanceláří (2. 12. 2003 - Kamil Třešňák)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.