Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


NEC SpectraView Reference 21 - za hranice AdobeRGB
Kamil Třešňák - Svět tisku

Na trh přichází nový špičkový panel NEC SpectraView Reference 21, který díky technologii podsvícení LED diodami nabízí gamut, přesahující rozsah prostoru AdobeRGB.

Moderní LCD panely vyšší kategorie se již před časem nejen etablovaly na náročném grafickém trhu, ale postupně i zde přicházejí s vyšší hodnotou, než jakou mohly nabídnout klasické CRT displeje. K běžně citovaným výhodám LCD, jako je malá prostorová a energetická náročnost či příznivá ergonomie práce, brzy přibyla například rychlá stabilizace jasu nebo přesné digitální řízení obrazu. Nejnověji se výrobci panelů zaměřili na oblast, v níž LCD panely za CRT obrazovkami dlouho pokulhávaly – na barevný rozsah (gamut). Nejprve přestalo být výjimkou, když panely dosáhly barevného rozsahu sRGB (a srovnaly tak krok se standardní CRT obrazovkou), jak ale ukazují výsledky posledního roku, možnosti LCD technologií v rozšiřování gamutu monitoru tím rozhodně nekončí (pro přesnost si ovšem zopakujme, že široký gamut není jen výsadou moderních LCD displejů, podobné parametry mohly nabídnout i některé CRT modely, například z produkce společnosti Mitsubishi).

Prvním krokem byl v tomto směru LCD panel Eizo CG220, který dosáhl gamutu (oficiální údaj) 98% AdobeRGB. Hlavní zásluhu na rozšíření barevného rozsahu měla tomto případě změna charakteru světla podsvětlovacích trubic a úprava spektrálních vlastností RGB filtrů, které podsvětlení propouštějí k pozorovateli.

 


Monitor NEC SpectraView Reference 21

 

Druhým příspěvkem na cestě k širokému gamutu je monitor NEC SpectraView Reference 21, dříve v předprodukčním stádiu známý jako NEC 2180 WG (Wide Gamut). NEC, jako mimochodem jeden z mála přímých výrobců samotných LCD obrazovek, vytvořil třídu SpectraView jako nejvyšší kategorii monitorů, určených pro graficky náročné aplikace. V testu Světa tisku se již objevil monitor SpectraView 2180, kromě toho řada v současnosti zahrnuje nižší SpectraView 1980. V nejvyšším modelu SpectraView Reference 21 NEC přichází s podstatnou změnou, když namísto doposud široce používaných podsvětlovacích trubic nasadil podsvětlení prostřednictvím LED diod. Dosáhl tak ještě širšího gamutu – oficiální dokumentace hovoří o gamutu 105% AdobeRGB a přesahujícím i ECI-RGB (NTSC). Monitor byl jako předprodukční vzorek poprvé uveden na odborných výstavách a veletrzích již v minulém roce, letos následovalo v Evropě podrobnější představení v Polsku a České republice formou semináře a na výstavě EmbaxPrint ve stánku Světa tisku. Nyní je tedy monitor oficiálně uveden na trh, podle prvních informací s koncovou cenou ve výši 175 000 Kč.

Designově monitor vychází z ostatních modelů NEC, zejména nezapře svou přímou příbuznost s řadou 2080/2180. Jediným podstatným rozdílem je tloušťka panelu, která je téměř dvojnásobná, než na jakou jsme u běžně dodávaných LCD zvyklí. Monitor spočívá na masivní podstavné noze velmi jednoduchého designu, s integrovanou spodní točnou, díky které je velmi jednoduché monitor natáčet do stran; sklápění a otáčení obrazovky do svislé polohy zajišťuje kulový kloub, připevněný k panelu přes standardní VESA rozhraní. Obrazovka rozměru 21,3” není širokoúhlá a nabízí standardní rozlišení 1 600 x 1 200 obrazových bodů. Jednoduchá ovládací tlačítka s příjemným chodem jsou tradičně umístěna v pravém spodním rohu rámečku panelu, vyvolané menu je v zásadě shodné s ostatními příbuznými grafickými modely (jednou z speciálních položek je možnost akceptovat signál z karet s vyšší bitovou hloubkou, která je ovšem po připojení k běžnému počítači neaktivní).

Monitor pracuje s interní kalibrovatelnou LUT se zvýšenou 10-bitovou přesností. Jako u dalších grafických monitorů to znamená, že elektronika monitoru pracuje s 1 024 odstíny na kanál; moderní kalibrační aplikace dokáže na základě proměření monitoru obsah tabulky modifikovat a vytvoří v ní podstatně přesnější přenosové křivky (proto hovoříme o hardwarové kalibraci).

 

LED podsvětlení Lumileds

Namísto tradičních trubic využívá nový NEC systém podsvětlení LED diodami s vysokým výkonem od společnosti Lumileds, která vznikla v Silicon Valley koncem roku 1990 spojením aktivit firem HP a Philips Lighting. Lumileds je jedním z průkopníků a vedoucím výrobcem vysokovýkonných osvětlovacích LED diod pro nejrůznější užití – od speciálního teplého osvětlení v domácnostech, přes masivní využití v automobilovém průmyslu až po podsvětlení LCD televizí (Sony).

LED podsvětlení nabízí při použití v LCD monitoru proti klasickým trubicím hned několik výhod. Dosažení širokého gamutu je možné díky podstatně odlišnému spektrálnímu složení světla diod. Spektrum je bohaté a z hlediska RGB monitoru výrazně lépe formované; pro dosažení širokého gamutu ovšem musely projít určitou úpravou i filtry v panelu, zejména v problémové zelené oblasti.

Z konstrukčního hlediska je zajímavě řešen rozvod světla diod. Diody nejsou rozmístěny pod LCD panelem po ploše obrazovky, ale tvoří lineární prvek, jehož světlo je rozptýleno speciální optickou soustavou válcových reflektorů a světlo vedoucích desek.

Bílé podsvětlovací světlo vzniká složením svitu tří diod (R, G, B), proto je možné modifikací svitu jednotlivých diod modifikovat jak jas, tak zejména teplotu podsvětlení. Narozdíl od monitorů s trubicemi se na úpravě barevné teploty nepodílejí filtry v panelu, a podle údajů výrobce je i díky tomu možné teplotu zobrazení měnit ve velmi širokých mezích (5 000 až 9 300 K), aniž by došlo k úbytku jasu. Charakter podsvícení je sledován interním čidlem, které zaručuje nejen dlouhodobou stabilitu barev, ale i velmi rychlou stabilizaci monitoru po zapnutí (podle oficiálních údajů je do minuty po zapnutí dosaženo cílových parametrů s chybou pod E 1). Na dalším zpřesnění barevnosti se podílí technologie ColorComp, která kompenzuje nerovnoměrnosti v jasu a barevnosti v ploše displeje (tam, kde je žádoucí vysoký jas i na úkor barevné přesnosti, lze ColorComp vypnout).

 

SpectraView Profiler

Pro kalibraci monitoru a vytvoření profilu dodává NEC s monitorem aplikaci SpectraView Profiler, OEM verzi německého BasICColor Display, jednoho z nejprogresivnějších nástrojů na současném trhu. Program provádí interní kalibraci monitoru a následně vytváří jeho profil, když přitom monitor ovládá přes kabel videokarty prostřednictvím standardu DDC/CI. Program jsme podrobně popsali jako součást recenze monitoru NEC 2180 SpectraView v ST 2/05, proto si jen připomeneme hlavní rysy aplikace. SpectraView Profiler používá nový model pro popis gradační křivky L* (L-Star), alternativně lze použít i popis pomocí koeficientu gamma, výsledky podle metody L-Star se ale vyznačují velmi přirozeným lineárním podáním gradientů. Aplikace postupně pomocí iterací hledá optimální průběh, který následně ukládá do LUT – jde tedy o hardwarovou kalibraci, na kterou navazuje tvorba ICC profilu. Profily hardwarově kalibrovatelného monitoru jsou jednoduché, hlavní díl korekcí je uložen v LUT monitoru, a signál z grafické karty tak není degradován, což lze obecně považovat za velkou výhodu monitorů s interní modifikovatelnou LUT.

SpectraView Profiler je aktuálně dostupný ve verzi 3.1. Mezi hlavní novinky patří úprava kalibračního algoritmu, zvyšující rozlišení detailů ve stínech, podpora L-Star kalibrace pro maticové profily (Matrix-based), rozšíření profilů o nové tagy včetně „lumi“ tagu; nová verze Profileru umožňuje validaci všech profilů, které tag „lumi“ obsahují. Kromě toho byla opravena řada chyb či menších problémů – pro tuzemské uživatele je důležité, že verze 3.1 také konečně odstraňuje problémy se spouštěním aplikace pod českými Windows.

 


Srovnání gamutu s běžným sRGB monitorem (vlevo) a s tiskovým prostorem ISOcoated (vpravo)

 

Výhody širokého gamutu

Barevný rozsah monitoru je skutečně působivý. To vyplývá jak z měření prostřednictvím sondy, tak i z přímého porovnání monitoru s běžnými, třebaže kvalitními grafickými monitory.

Měření jsme prováděli pomocí sondy MonacoOptixXR a aplikace Monaco Profiler. Výsledky znázorňuje přiložený obrázek, kde je dobře vidět velký rozdíl mezi barevným rozsahem NEC 2180 WG a rozsahem běžného sRGB monitoru. Zároveň obrázek dokumentuje vztah mezi profilem monitoru a tiskovým profilem ISOcoated (nově se prosazující standard ofsetového tisku). Jak vidíme, profil monitoru téměř dokonale obsáhne kompletní tiskový profil ISOcoated. Při použití monitoru s rozsahem sRGB zůstává velké množství tisknutelných barev mimo jeho gamut, a proto je z principu nelze při softproofingu zobrazit – bez ohledu na jakkoliv vysokou kvalitu sondy, softwaru pro tvorbu profilu nebo třeba specializované aplikace pro zobrazení nátisku na monitoru. Při použití širokogamutového monitoru je drtivá většina tisknutelných barev zároveň zobrazitelná (přirozeně musíme mít stále na paměti, že dokonalá simulace není možná vzhledem k fyzikálním rozdílům mezi tiskem a zobrazením na monitoru), a softproofing je na monitorech této kategorie mnohem přesnější.

Druhou hlavní cílovou skupinou jsou nároční (obvykle profesionální) fotografové, a obecně i všichni ostatní, kdo s fotografiemi s vysokými nároky na kvalitu pracují (ve fotobankách apod.), pro které je důležitý plný maximální gamut monitoru. Fotografie často obsahují vysoce saturované barvy, jež ale standardní sRGB monitor nedokáže zobrazit, a tak je jen více či méně dobře simuluje nebo ořízne. To je fakt, který si ne všichni uvědomují – zatímco omezení barevnosti ofsetového tisku již vešlo v obecnou známost, barevný rozsah monitorů uživatelé často považují za dostatečně široký, aby se jeho omezeními nezabývali. Když se pak saturované barvy objeví na výtisku z kvalitní ink-jetové tiskárny, mohou být paradoxně považovány za chybu – výhoda, kterou monitor se širokým gamutem poskytne například při posuzování a výběru fotografií pro obrazové databanky nebo náročné grafické projekty, je zřejmá.

NEC SpectraView Reference 21 představuje v současnosti absolutní špičku mezi grafickými monitory s rozšířeným gamutem. Možnosti, které pro zpracování grafiky nabízí, jsou unikátní, odpovídá tomu ovšem i jeho cena. Zejména v tomto směru je ale vstup společnosti NEC na trh špičkových monitorů skvělou zprávou – konkurence v této vyhraněné oblasti jistě urychlí implementaci špičkových technologií i do levnějších monitorů.

 

Pro Svět tisku připravil Kamil Třešňák

 

Článek vyšel v časopise Svět tisku 7-8 / 2005.


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Eizo CG220 - test monitoru (26. 5. 2005 - Kamil Třešňák)
× LaCie 321 LCD - další grafický LCD na trhu (11. 4. 2005 - Kamil Třešňák)
× LCD monitory pro barevně náročné aplikace (29. 3. 2005 - Kamil Třešňák)
× NEC 2180UX SpectraView - LCD pro špičkové nároky (21. 3. 2005 - Kamil Třešňák)
× EIZO CG220 - LCD monitor s AdobeRGB gamutem (10. 12. 2004 - Kamil Třešňák)
× Zařízení DTP studia - monitory a tiskárny (11. 11. 2004 - Kamil Třešňák)
× LCD panel HP L2335 - 23” do kanceláře i studia (3. 11. 2004 - Kamil Třešňák)
× EIZO L768 - vyspělá devatenácka (11. 10. 2004 - ing. Václavíček)
× Širokoúhlé monitory - CRT, LCD, Plazma (27. 2. 2004 - Kamil Třešňák)
× EIZO CG18/CG21 – nové LCD monitory (15. 1. 2004 - ing. Radim Václavíček)
× Sony CRS aneb kdo pokoří Barco? (15. 1. 2004 - Pavel Kočička)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.