Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


HP Business Inkjet 2800
Roman Křivánek - Svět tisku

Před několika týdny uvedla společnost Hewlett-Packard na český trh novou „kancelářskou“ tiskárnu s označením HP Business Inkjet 2800 s maximální velikostí potiskovaného média A3+ (resp. až do formátu 320 x 1 255 mm). Fakt, že je slovo „kancelářskou“ napsáno v uvozovkách, má svůj důvod, protože není zcela jisté, zda je tuto tiskárnu možné kategoricky zařadit pouze mezi kancelářské produkty.

Tiskárna po vybalení zabere na stole poměrně velký prostor – její celková velikost je 676 x 199 x 498 mm (v případě modelů dt/dtn pak dokonce 676 x 263 x 588 mm) a je nutné počítat také s tím, že je při tisku na formát větší než A4 potřeba vysunout část spodního podavače a hloubka tiskárny se tak zvětší o dalších 120 mm. Také hmotnost tiskárny předurčuje pro výběr místa nějakou stabilnější plochu, protože 17 kg v případě modelu 2800 a 19 kg u modelů dt/dtn není zrovna málo. Pokud ještě připočteme vibrace způsobené tiskem, je dobré příslušné místo lehce „předimenzovat“. Samotná tiskárna v krabici není tentokrát dodávána v rozloženém stavu, ale po vybalení ji stačí jen postavit, zapojit, nainstalovat a lze okamžitě tisknout. V případě modelů 2800dt/dtn lze ještě pod tiskárnu umístit druhý, doplňující podavač s kapacitou 250 listů, případně na zadní stranu připojit duplexní jednotku pro oboustranný tisk.

 

 

Pro připojení k počítači je možné použít jak klasické paralelní IEEE 1284 (Centronics) připojení, tak i USB (kompatibilní s USB 2.0) rozhraní, v případě modelu Business Inkjet 2800dtn pak také připojení pomocí vlastního interního síťového tiskového serveru EIO.

Instalace samotná je, jak už je v poslední době tradicí, jednoduchá a spolehlivá. Stačí jen vložit do počítače CD s ovládacím softwarem, a instalace sama uživatele postupně naviguje. Velice příjemný je také fakt, že instalace samotná (ostatně jako celé rozhraní tiskového ovladače) je v českém jazyce, takže nebude mít problémy ani ten, pro koho zůstává jediným komunikačním jazykem právě čeština. Kromě ovladače samotného se rovněž nainstaluje drobná utilita nesoucí název HP Toolbox, jejíž hlavní a prakticky i jedinou náplní je neustále kontrolovat stav tiskárny a případně řešit problémy, které při tisku mohou vzniknout. S její pomocí tak snadno zjistíme poměrně přesně stav jednotlivých inkoustových cartridgí nebo tiskových hlav, můžeme také v případě nějakých problémů kontaktovat servisní středisko HP nebo pomocí Internetu objednat spotřební materiál, jako například barevné cartridge nebo tiskové hlavy, a také nejrůznější potiskovatelná média, kterých je v sortimentu HP poměrně velké množství. Tiskárnu je možné nainstalovat snad na všechny typy operačních systémů, jaké známe, od „klasických“ Windows (98, NT, ME, 2000 a XP), přes Apple Mac OS (10.1.5 a vyšší) až po Unix, OS/2 nebo Linux.

 

Formáty médií

Tiskárna HP Business Inkjet 2800 je schopna potisknout prakticky jakékoliv médium ze sortimentu HP, od obyčejného kancelářského papíru přes lesklý fotopapír a transparentní fólie až po nejrůznější samolepící a nažehlovací papír, a to až do plošné hmotnosti 286 g/m2. Velikost potiskovaného média může být od formátu A6 přes obálky, klasické A4, A3+ až po dlouhý formát 320 x 1 255 mm.

 

Vzhled a ovládání

Na čelním panelu tiskárny najde uživatel všechny potřebné základní ovládací prvky, jako je přerušení tisku, najetí nového papíru – v okamžiku, kdy během tisku dojde – a také ovládací prvky pro nastavení tiskárny. Všechny povely a příkazy jsou zobrazovány na displeji. Bohužel některé české znaky s diakritikou displej zobrazit neumí, a tak místo nich píše „?“. Ale i tak je přítomnost našeho mateřského jazyka velice příjemná a významně usnadňuje nastavení a ovládání tiskárny. Zajímavostí a pro mnoho uživatelů velice pozitivní vlastností tiskárny může být okamžité zobrazení informací o práci tiskárny. To platí především při jakémkoliv problému nebo chybě tisku, kdy tiskárna začne na displeji postupně zobrazovat tyto informace spolu s návodem, jak dané problémy odstranit. Sice chvíli trvá, než se celý nápis „vyroluje“, ale ti, kdo nejsou příliš zběhlí v počítačových periferiích, si jistě rádi počkají. Mimochodem stejnou informaci zobrazuje v té chvíli i HP Toolbox, takže ti, kdo nechtějí čekat, si jen kliknou na blikající ikonku v pravém dolním rohu obrazovky a návod na vyřešení problému si přečtou okamžitě.

 


Oddělené cartridge znamenají velkou úsporu nákladů

 

PostScript v samém základu

Co je na řadě tiskáren HP Business Inkjet 2800 podle našeho názoru jedinečné, je přítomnost emulátoru PostScriptu 3 už v nejzákladnějším modelu, což není v případě inkoustových kancelářských tiskáren této cenové kategorie právě obvyklé. Přinejmenším u základních modelů bývá jediným tiskovým jazykem PCL 5, případně PCL 6. Velkou radost z toho budou mít především ti, kdo pracují s grafickými aplikacemi, jež právě tento jazyk používají (Illustrator, InDesign nebo QuarkXPress) a bez tiskárny, která tento jazyk umožňuje interpretovat, nemohou například korektně tisknout písma. Ta jsou totiž napsána právě v jazyce PostScript (především ta starší). Kromě možnosti korektního tisku ze zmíněných aplikací umožňuje postscriptový jazyk také úpravu tiskových nastavení s částečnou emulací tiskového barevného rozhraní. Právě postscriptový emulátor je tím prvkem, který z tiskárny HP Business 2800 dělá víc než klasickou kancelářskou tiskárnu. Navíc, komu by nestačila základní paměť 96 MB RAM, může si ji rozšířit až na 544 MB a výrazně tak zrychlit načítání datově obsáhlejších dokumentů.

 

Technologie tisku

Tiskárna HP Business Inkjet 2800 obsahuje čtyři samostatné tiskové hlavy a čtyři samostatné barevné cartridge. To umožňuje snížení tiskových nákladů na samé minimum, protože při absenci jedné z tiskových CMYK barev není nutné vyměňovat celou CMY cartridge, jako je tomu například u některých typů fototiskáren. Navíc skutečnost, že jsou tiskové hlavy oddělené, omezuje také nutnost kalibrování a zarovnání tiskových hlav po každé výměně cartridge. Taková kalibrace a zarovnání tiskových hlav je nutná jen při prvním spuštění, případně při výměně tiskové hlavy. Samotná kalibrace a nastavení jsou velice jednoduché a provádějí se přímo na displeji tiskárny. Stačí jen pomocí ovládacích šipek vstoupit do menu a tam vyhledat požadovaný úkon a stisknout potvrzovací tlačítko. Následuje vytištění papíru se základním nastavením a velice přehledným a podrobným návodem, jak kalibraci, případně zarovnání tiskových hlav provést. Podle našeho názoru to ani nemůže být přehlednější a nastavení tiskárny by měl zvládnout i naprostý laik.

Poslední výhodou samostatných CMYK cartridgí u tiskáren HP je skutečnost, že jejich kapacita je zdaleka největší ze všech tiskáren na trhu, takže se starost o doplňování barev „odkládá“ na mnohem delší časové období než u jakéhokoliv jiného modelu. Zejména v pracovním vytížení tiskárny, které je nyní až 12 000 stran za měsíc, je tato výhoda poměrně znatelná. Během našeho testování jsme začínali na stavu jednotlivých barevných zásobníků: C – 89 %, M – 90 %, Y – 89 %, K – 83 %. Když jsme skončili, zůstala za námi řada přibližně 20 A3+ výjezdů na fotografickém lesklém a matném papíře a přibližně 40 vytištěných A4. Stav barev po těchto tiskových testech byl C – 84 %, M – 84 %, Y – 86 % a K – 78 %. Stav jednotlivých barev je sice orientační, ale i tak leccos vypovídá o úspornosti, s jakou tiskárna pracuje.

 

Kvalita a rychlost tisku

Maximální rozlišení tiskárny je 1 200 x 1 200 dpi s tím, že je možné při tisku na fotografický papír použít optimalizované rozlišení 4 800 x 1 200 dpi. Toto rozlišení je ale podle našeho názoru zbytečné a jediným výsledkem je výrazné prodloužení doby tisku a vyšší spotřeba barvy. Výsledek je sice lepší, ale lidské oko jej jen velice těžko pozná, protože při tisku na fotopapír i v rozlišení 1 200 x 1 200 dpi jen obtížně hledáme jednotlivé tiskové body.

Rychlost tisku je u Business modelů mnohem více závislá na kvalitě tisku než u fototiskáren. Například klasickou A4 při normálním tisku spatří uživatel již po necelých deseti sekundách, při tisku na fotopapír formátu 5 x 7 palců v nejlepší kvalitě si musí počkat přibližně 3 minuty, v případě formátu A3 pak kolem deseti minut (v čase není započítáno načítání dokumentu). Ale jak jsme již uvedli, výsledek za to rozhodně stojí a kvalita si v ničem nezadá s kvalitou fototiskáren. Při tisku používá tiskárna HP Business Inkjet 2800 technologii ­PhotoRET III, což zajišťuje velice kvalitní výstupy především právě při tisku fotografií. Barevné podání fotografií je velice slušné, jen tónování snímků bylo lehce do červena, což je ale pravidlem prakticky u všech inkoustových tiskáren HP. Je trochu škoda, že není v ovladačích implementována nějaká drobná utilitka, která by umožnila manuální „ubrání“ potřebné – v tomto případě právě purpurové – barvy, protože lehce červený nádech je na výjezdech skutečně trochu znát.

 


Kontrola množství jednotlivých barev je sice jen orientační, ale relativně přesná

 

Oboustranný tisk

V případě modelů HP Business Inkjet 2800dt/dtn je možné tisknout oboustranně přímo, pomocí vestavěného duplexního modulu. Jeho funkce je velice jednoduchá a po tisku první stránky si tiskárna „natáhne“ papír zpět a otočí jej tak, aby mohla začít tisknout na druhou stranu. V případě základního modelu HP Business Inkjet 2800 může uživatel tisknout na obě strany papíru také, jen s tím rozdílem, že musím vytištěný papír otočit ručně. Pro takovýto tisk slouží předvolba „Tisk na obě strany (ručně)“ v ovladači tiskárny.

 

Nikdo není dokonalý

Jako každý výrobek, má i tento model tiskárny své „mouchy“. Některé jsou větší a jiné zcela zanedbatelné. Do druhé skupiny patří ta, kterou jsme našli prakticky okamžitě. Jde o to, že tiskárna není schopna se sama automaticky zapnout při odeslání tisku do jejího ovladače, ačkoli byla pro tento test zapojena také pomocí USB portu, jenž by měl toto automatické zapnutí umožnit. Například starší a menší bratříček této tiskárny – model HP Business Inkjet 1100 – tuto možnost s přehledem podporuje. V případě, že má uživatel tiskárnu na svém stole a nepoužívá se jako síťová, to asi není velký problém, ale v okamžiku, kdy je přístroj používán ve skupině a tím pádem například v jiné místnosti, už to může být trochu nepříjemné.

Druhý problém jsme zaznamenali při tisku s nastavením „Emulace nastavení inkoustu CMYK“. Bohužel přestože tiskárna tuto možnost podporuje, jakmile jsme nastavili emulaci Euroscale profilu, místo drobné úpravy odstínu do „zataženější podoby“ se stalo, že v místech, kde byla modrá, a to i základní azurová, se tato barva zcela odchýlila od svého původního vzhledu a ze světle modré se stala tmavě modrá. A ještě horší to bylo v místech, kde byly aplikovány přechody – místo přechodu z azurové do bílé, tedy přechodu, který by nemělo být problémem vytisknout, se v průběhu přechodu „záhadně objevila“ purpurová barva, a to v takovém množství, jaké rozhodně není akceptovatelné. Po několika zkušebních výjezdech jsme zjistili, že zřejmě půjde o chybu ve vloženém Euroscale profilu, protože když jsme vytiskli stejný dokument s ICM profilem SWOP, byl výjezd velice podobný tomu původnímu – bez profilu. Jen barvy byly trochu sytější, což je v případě daného profilu správné.

Již zmíněnou chybu v diakritice na displeji tiskárny bereme jako zcela omluvitelnou, s ohledem na velké plus udělené tiskárně právě za lokalizované menu. Další drobností je relativně pomalý tisk fotografií v nejvyšší kvalitě, ale tam je nutné „přimhouřit oko“ a vzít v potaz, že tiskárna není primárně určena pro tisk fotografií – přece jen jde o kancelářskou tiskárnu.

A poslední maličkostí, která je ale spíš technologickým problémem, je systém zvedání krytu podavače papíru. Ten je vyřešen jen jakousi západkou, zalisovanou do krytu podavače. U nového modelu jde systém odklápění poměrně ztuha a kryt drží v otevřené poloze snadno, ale podle našeho názoru se postupem času tato západka obrousí a kryt nezůstane v otevřené poloze. Tento systém je u HP tiskáren již od modelu HP Business Inkjet 1100 a z vlastních zkušeností víme, že po cca dvou letech už kryt příliš nedrží, resp. dochází k ulomení západky.

 

Celkové zhodnocení tiskárny

Po týdnu intenzivního testování musíme s radostí konstatovat, že tiskárna HP Business Inkjet 2800 je i přes všechny své nedostatky (především v podobě barevného nádechu) velice podařeným modelem, který je schopen bez problémů obsáhnout jak náročné kancelářské aplikace, tak i kvalitní tisk fotografií a spolehlivý tisk z grafických aplikací. Proto tato tiskárna nalezne zcela jistě své uplatnění nejen v kancelářích, kde je potřeba vytisknout poměrně často dokument většího formátu než je A4, ale také v grafických studiích, kde bude velkou posilou pro tisk návrhů a prezentačních materiálů. A pokud ještě navíc přihlédneme k ceně, která u nejlevnějšího modelu HP Business Inkjet 2800 činí jen něco přes patnáct tisíc korun včetně DPH (u nejdražšího dtn modelu pak kolem 28 tisíc i s daní), pak se jedná o jednu z nejlevnějších tiskáren formátu A3+ na našem trhu.

 

Pro Svět tisku připravil Roman Křivánek

 

Článek vyšel v časopise Svět tisku 7-8 / 2005.


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Canon N1000/N2000 - rychlá novinka nejen do kanceláří (2. 12. 2003 - Kamil Třešňák)
× Xanté CL30 - výkonná barevná tiskárna (6. 2. 2004 - Kamil Třešňák)
× Printpix CX-400 - barevná digitální fototiskárna od společnosti Fujifilm (15. 4. 2004 - Kamil Třešňák)
× HP Designjet 30/130 – a new generation of graphic printers (16. 5. 2004 - Kamil Třešňák)
× Hewlett-Packard Deskjet 9670 (3. 6. 2004 - Daniel Březina)
× Zařízení Pixma - novinky v nabídce společnosti Canon (12. 9. 2004 - Kamil Třešňák)
× Epson Stylus Pro 4000 - nová profesionální tiskárna formátu A2 (7. 10. 2004 - Kamil Třešňák)
× Fototiskárna HP Photosmart 8450 (3. 12. 2004 - Roman Křivánek)
× RISO HC5000 - čtyřbarvová ink-jetová tiskárna (4. 2. 2005 - Ivan Doležal)
× Photosmart 8750 - nová fotografická tiskárna od HP (3. 5. 2005 - Daniel Březina)
× HP Designjet 90 - Goliáš mezi tiskárnami (25. 5. 2005 - Roman Křivánek)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.