Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Bent Busk Pedersen - osobnost ST 7-8 / 2005
Ivan Doležal - Svět tisku

Datum a místo narození: 20. května 1944 v Dánsku
Rodinný stav: ženatý
Počet dětí: dvě
Automobil: Citroen C5
Oblíbené jídlo: typické speciality dánské kuchyně
Oblíbený nápoj: gin & tonic
Záliby: společné trávení času s dětmi a vnoučaty

 

Jedním z velice významných návštěvníků letošního ročníku mezinárodního veletrhu EmbaxPrint 2005 v Brně byl regionální obchodní ředitel dánské společnosti Nilpeter Bent Busk Pedersen.

Společnost Nilpeter patří do absolutní špičky výrobců úzkoformátových kotoučových rotačních tiskových strojů pro potřeby obalového průmyslu, tedy především výrobu etiket, skládačkové kartonáže, flexibilních obalů a podobných tiskových produktů. A přestože stroje z produkce tohoto výrobce patří z finančního hlediska mezi investičně nejnáročnější, je možné je najít, zejména z důvodů šíře nabízených technologických možností a dosahované kvality a produktivity tisku, v celé řadě tuzemských obalářských tiskáren. V některých pracuje těchto rotaček dokonce několik a jsou v pravidelných intervalech technologické obměny nahrazovány novějšími modernějšími typy. Zkrátka, čeští výrobci tiskových produktů pro obalový průmysl věnují velkou pozornost nejenom výsledné kvalitě tisku, ale i strojům a zařízením, jež jim pomáhají této kvality dosahovat. Bent Busk Pedersen proto byl na veletrhu EmbaxPrint 2005 nejenom vzácným a vítaným návštěvníkem, ale i velice vytíženým pracovníkem, který na stánku obchodní společnosti Ing. Petr Kloc a spol., výhradního zástupce společnosti Nilpeter v České republice, absolvoval po celou dobu svého pobytu na této výstavní akci jedno obchodní jednání za druhým. Přesto si vyšetřil trochu času, aby mohl odpovědět na několik otázek našeho časopisu, týkajících se jak jeho osoby, tak i společnosti, kterou reprezentuje.

 

Víme o vás, že práci v tiskovém průmyslu jste zasvětil doslova celý život. Jak a kdy jste se k tomuto oboru vlastně dostal?

Prakticky okamžitě po ukončení studií. O reprodukční techniky jsem se zajímal už od mládí, a tak jsem si hned, jak to bylo jen trochu možné, založil vlastní malou nezávislou firmu, zabývající se výrobou tiskových forem pro flexotisk, který v tehdejší době – zejména ve Spojených státech, ale i v západní Evropě a tedy i v Dánsku – procházel poměrně bouřlivým a rychlým vývojem. Touto činností jsem se potom, dalo by se říci úspěšně, zabýval následujících přibližně jedenadvacet let, a díky ní jsem se samozřejmě nezbytně musel dostat i do kontaktů se společností Nilpeter. Pro tu jsem začal pracovat v roce 1994, nejprve v Německu, a zhruba po pěti letech jsem se v roce 1999 vrátil do Dánska, kde ve vedení společnosti pracuji dosud.

 

Jaké funkce jste za dobu svého působení ve společnosti Nilpeter zastával?

Od svého nástupu do společnosti Nilpeter jsem pracoval vždycky v její prodejní divizi jako regionální obchodní ředitel pro různé, v některých případech i velice specifické části světa. To znamená, že hlavní náplní mé činnosti vždy bylo zajišťovat co nejlepší podmínky pro práci našich regionálních zástupců a prodejců a co nejkomplexnější a nejkvalitnější servis pro zákazníky naší společnosti.

 

Funkci regionálního obchodního ředitele společnosti Nilpeter zastáváte i v současné době. Jaká je oblast vaší působnosti nyní?

Jde o značně rozsáhlé území. Patří do něj Rusko, pobaltské státy, tedy Estonsko, Litva a Lotyšsko, dále všechny země východní Evropy, konkrétně Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a státy vzniklé na území bývalé Jugoslávie, ale také Turecko, Řecko, Střední východ a všechny arabské státy. Jak vidíte, jedná se o oblast velice různorodou, která je v neustálém pohybu, takže se rozhodně nenudím.

 

Trhy v zemích, které jste právě uvedl, jsou skutečně velice různorodé, stejně jako odbytové možnosti. Které z nich považujete pro společnost Nilpeter za nejperspektivnější?

Ve všech těchto uvedených zemích projevují podnikatelé z obalářského průmyslu o kotoučové tiskové stroje Nilpeter velký zájem. Poptávka by tedy byla, ale stejně jako u všech ostatních produktů prodej závisí na finančních možnostech potencionálních zájemců, vyplývajících z momentální hospodářské situace v té které zemi. A ta v současné době ve valné většině z nich není příliš stabilní, ale kolísá, takže oblasti, jež dnes disponují velkou kupní silou, mohou už příští rok vysílat zcela opačné signály. V tom ale spočívá problematika jakéhokoliv obchodu a dodavatelé musejí pečlivě prověřovat možnosti svých odběratelů a pomáhat jim vytvářet optimální podmínky pro uskutečnění transakce.

 

Jak byste charakterizoval kotoučové rotační stroje z produkce společnosti Nilpeter a jak si podle vašeho názoru stojí v porovnání s podobnými tiskovými stroji od dalších výrobců?

Společnost Nilpeter patří mezi nejstarší výrobce strojů a zařízení v rámci celého tiskového průmyslu jako takového. Na trhu působí už 86 let a vždy se snažila být o krok vepředu před svými konkurenty, a to jak co se týká technické vyspělosti vyráběných strojů, jejich flexibility a technologických možností, tak i kvality provedení a životnosti. Samozřejmě, že je na trhu možné najít levnější tiskové stroje než jsou ty z naší produkce, ale nemohou s těmi našimi soupeřit ve výše uvedených vlastnostech. Naše výrobky patří k jedněm z nedražších, ale současně i nejlepších na trhu. Pokud bychom chtěli pro naše rotačky najít ekvivalent například v automobilovém průmyslu, přirovnal bych je asi k vozům Rolls Royce. Zkrátka, jejich kvalitě odpovídá jejich cena.

 

Ve společnosti Nilpeter pracujete už více než deset let. Technický vývoj se za tu dobu posunul o velký kus kupředu. Které technologické novinky považujete za nejdůležitější?

Z titulu své funkce musím tento vývoj sledovat velice pečlivě, abych mohl naše obchodní partnery i zákazníky na všechny důležité novinky včas upozornit a seznámit je s nimi. A takových podstatných změn a inovací je každoročně na tiskových strojích celá řada, takže je dost složité upřednostnit jen některé z nich. Ale za velice důležité a zajímavé považuji například sledování toho, jak využití technických novinek postupně umožňuje kvalitní průmyslový potisk stále dalších nových materiálů, který byl ještě před pár lety nepředstavitelný.

 

Produktové portfolio společnosti Nilpeter je poměrně široké a pokrývá velkou oblast obalářského tisku. Které tiskové stroje z této nabídky jsou podle vašeho názoru nejperspektivnější?

Osobně si myslím, že v tomto průmyslovém odvětví bude budoucnost jednoznačně patřit úzkoformátovým kotoučovým rotačkám se servopohony tiskových jednotek pro flexotisk nebo ofsetový tisk, v kombinaci s rotačním sítotiskem a moduly pro povrchové zušlechťování a dokončující zpracování produktů.

 

Chystáte v nejbližší budoucnosti představení nějaké „horké“ novinky?

Samozřejmě, ale žádné podrobnosti teď ještě neprozradím. Navštivte letos v září v Bruselu mezinárodní veletrh LabelExpo 2005, tam bude mít světovou premiéru nový model našeho tiskového stroje.

 

V České republice dlouhodobě spolupracujete se společností Ing. Petr Kloc a spol., která je výhradním obchodním zástupcem společnosti Nilpeter, a je při prodeji tiskových strojů z její produkce úspěšná. Jak vypadá český trh z vašeho pohledu?

Musím konstatovat, že velice dobrá spolupráce s touto firmou nese své ovoce a upřímně doufám, že bude ještě dlouhá léta pokračovat i v budoucnosti. Nejenom s panem Klocem osobně, ale i se všemi zaměstnanci jeho firmy, a jak říkají Angličané, „last, but not least“, i se všemi jejími zákazníky. Věřím, že si udržíme všechny stávající, kteří jsou s našimi produkty spokojeni, a že poptávka po kvalitních tiskových strojích pro tyto účely bude v České republice i nadále vzrůstat, takže se objeví i zákazníci noví.

 

Jak vidíte perspektivy obalářského průmyslu, obzvlášť tisku etiket? Jaké trendy budou podle vašeho názoru nejvíce ovlivňovat jeho další rozvoj?

Myslím, že obalářský průmysl zejména v zemích střední a východní Evropy, ale i v dalších rozvíjejících se částech světa, před sebou má velice světlou budoucnost. Dá se totiž reálně předpokládat, že s rostoucí průmyslovou výrobou se bude v těchto zemích úměrně zvyšovat i spotřeba obalových prostředků a bude se dále postupně vyrovnávat se spotřebou ve vyspělých zemích Evropy, Ameriky a Asie. A už v současnosti jsme svědky toho, že nároky odběratelů na kvalitu a atraktivitu prakticky všech druhů etiket se neustále průběžně zvyšují, a tento trend bude podle všech předpokladů pokračovat i nadále. To bude klást nové, ještě větší požadavky na zvyšování kapacit i rozšiřování technologických možností obalářských tiskáren, které se touto výrobou zabývají, případně i na vznik dalších, nových. Kromě toho se díky novým materiálům a technologiím bude, podobně jako už v současnosti, rozšiřovat i jejich produktové spektrum o nové netradiční druhy obalů a pomocných obalových prostředků. Tady mám na mysli novinky podobného druhu, jako byly svého času třeba smrštitelné obaly, návlekové a neviditelné etikety atd. Tento rozvoj a růst bude nutně muset jít ruku v ruce s vývojem a rozvojem jejich výroby a potisku, to znamená s novými technologiemi a jim odpovídajícími stroji a zařízeními. Zkrátka se domnívám, že producenti kvalitních obalů a etiket nemusejí mít o svoji budoucnost obavy.

 

A jakou roli bude v tomto předpokládaném vývoji hrát společnost Nilpeter? Jaké cíle bude před sebou mít do budoucna?

Role naší společnosti by se ani v budoucnosti neměla žádným způsobem lišit od role, kterou hrála v minulosti a hraje ji i v současnosti. Naším hlavním cílem je zůstat i nadále ve špičce vývoje a výroby nejkvalitnějších tiskových strojů pro tuto průmyslovou oblast, být lídrem na trhu, zkrátka patřit mezi nejlepší. O to jsme se snažili vždycky a budeme se o to snažit i nadále.

 

Pro Svět tisku připravil Ivan Doležal

 

Článek vyšel v časopise Svět tisku 7-8 / 2005.


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Ing. Ladislav Záhumenský, CSc. - osobnost ST 1 / 2005 (24. 2. 2005 - Gustav Konečný)
× Ing. Vladimír Poříz - osobnost ST 2 / 2005 (2. 4. 2005 - Ivan Doležal)
× Prof. ing. Eduard Stehlík, CSc. - osobnost ST 3 / 2005 (24. 4. 2005 - Gustav Konečný)
× Dipl.-Ing. Albrecht Bolza-Schünemann - osobnost ST 4 / 2005 (15. 5. 2005 - Gustav Konečný)
× JUDr. Miloš Machurek - osobnost ST 5 / 2005 (19. 6. 2005 - Ivan Doležal)
× Franz-Georg Heggemann - osobnost ST 6 / 2005 (3. 7. 2005 - Gustav Konečný)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.