Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Franz-Georg Heggemann - osobnost ST 6 / 2005
Gustav Konečný - Svět tisku

Motto: Byznys a rodina je moje hobby
Datum a místo narození: 11. října 1955 v Essenu
Rodinný stav: ženatý
Děti: dcera a syn
Auto: BMW 7
Oblíbené jídlo: pečená kachna
Oblíbený nápoj: dobré víno, bílé i červené
Záliby: četba, lyžování

 

Ve dnech 9. až 11. května se v Praze uskutečnil meeting vedoucích manažerů společnosti Böttcher ze střední a východní Evropy. Setkání se zúčastnil také generální ředitel společnosti Felix Böttcher GmbH & Co. KG z Kolína nad Rýnem, pan Franz-Georg Heggemann.

Skupina podniků Böttcher si během posledních deseti let vydobyla v regionu střední a východní Evropy silnou pozici. Nemalou zásluhu na tom má firma Böttcher Vyškov, která poradu v Praze zorganizovala pod názvem Ostkonferenz. Součástí pražského pobytu představitelů společnosti Böttcher byla také vyhlídková plavba po Vltavě.

 

A právě během plavby lodí Lužnice jsme se pana Heggemanna zeptali na začátky jeho kariéry.

Začal jsem studovat právo na univerzitě v Bochumi. Po dvou letech jsem přešel na právnickou fakultu do Heidelbergu, kde je nejen sídlo výrobce tiskových strojů, ale také nejstarší německá univerzita, založená již roku 1386. V roce 1981 jsem absolvoval jako graduovaný právník. Mohl jsem pracovat jako advokát, soudce nebo prokurátor.

 

Čekala vás skvělá kariéra v justici...

Kdepak, byl jsem velmi mladý a odjel jsem do Ameriky. Pracoval jsem v New Yorku. Kariéru jsem zahájil v účetní a auditorské společnosti BDO, která je ve svém oboru jednou z největších na světě. Jako speciální daňový poradce jsem v ní působil tři a půl roku. Ačkoliv jsem nikdy nepracoval jako právník, studium práv mě naučilo přemýšlet. My v Německu máme v oblibě abstraktní právní vědu. Právo v sobě zahrnuje všechny kulturní hodnoty. Jestliže přemýšlíte jako právník, naučíte se diferencovat, co je důležité a co nikoliv. Všechny obchodní případy se musejí posuzovat také z pohledu práva. Praktikoval jsem právo jako pracovník společností, jimiž jsem prošel. Studium a praxe byly přípravou na práci, kterou dělám nyní.

 

Kdy jste se vrátil do Německa?

V roce 1985 jsem přešel do ocelářské společnosti Klockner v Duisburgu. Pracoval jsem v joint-venture Klockner CRA, což byl společný podnik s největší australskou firmou, která prodávala železnou rudu výrobcům oceli po celém světě. Ve firmě jsem byl zodpovědný za ekonomiku. Společný podnik obchodoval s ocelářskou technologií a zajišťoval inženýring. Později jsem převzal funkci generálního ředitele. Pracoval jsem ve velmi silném mezinárodním prostředí. Často jsem jednal s oceláři z Japonska, USA, Číny a Indie.

 

Kdy jste vstoupil do společnosti Böttcher?

Společnost Böttcher má dlouhou tradici rodinné firmy a já patřím už k osmé generaci od založení podniku. Rodina chtěla, abych přešel do firmy a pomohl udržet její rodinný charakter. Přála si to celá rodina a já jsem souhlasil. Možná jsem se chtěl už taky usadit. V roce 1986 jsem se oženil. Dcera se nám narodila v prosinci roku 1988 a syn v roce 1990 v květnu. Takže jsem v roce 1990 začal pracovat ve společnosti Böttcher jako finanční ředitel. Po dvou letech jsem jako generální ředitel převzal odpovědnost za celou společnost a stal jsem se také držitelem firemních akcií.

 

Jste představitelem firmy, dodávající materiály výrobcům tiskových strojů i tiskárnám. Jak hodnotíte situaci na trhu? Byla v roce DRUPY překonána recese?

Myslím, že otázku musíme rozdělit podle teritoria, které chceme posuzovat. Jako dodavatelé pro tiskový průmysl působíme v nejrůznějších oblastech. Část trhu zažívá dobré časy a část je ještě v obtížné situaci. V severní Americe a západní Evropě doposud přetrvává na trhu složité období, zahájené v roce 2001. Růst je dosud velmi pomalý. Firmy jsou pod cenovým tlakem z obou stran – jak od dodavatelů, tak i od spotřebitelů. Tlak na ceny způsobuje, že situace pro tiskařské společnosti není vůbec lehká. Ve východní Evropě a zejména v Asii vidíme zcela jiný obrázek. Po světě máme v současné době otevřeno 16 závodů. Rychle rostoucí trh jsme našli v Číně. Meziroční růst na čínském trhu a v některých dalších asijských zemích je dvojciferný. V Číně dosahujeme z roku na rok nárůstu i přes dvacet procent. Pro firmy, které exportují do Asie, je situace na trhu velmi nadějná. Totéž platí i pro východní Evropu, i když tempa růstu nejsou tak vysoká jako v Asii. Mnoho průmyslových odvětví roste a táhne za sebou i polygrafický průmysl. Rozšiřuje se průmysl komunikací, informací a tiskovin. Takže v těchto částech světa není žádná recese, ale naopak jsou zde zřetelné růstové tendence.

 

Jaké technické a ekonomické trendy pozorujete v těch tržních segmentech, kam dodáváte své výrobky a služby?

Böttcher je společnost, která jako dodavatel zasahuje do všech tiskařských technologií. Dodáváme materiály nejen do oblasti ofsetového tisku, ale také do hlubotisku, flexotisku a digitálního tisku. V hlubotisku je pro tiskařské společnosti rozhodující nákladový sektor. Máme spolehlivé technologie jak pro výrobu válců, tak i pro další produkty, aby působily u výrobců strojů na snižování nákladů. Trendem na trhu je nejen řešení ceny izolovaného produktu, ale řešení nákladovosti v celém výrobním procesu. Konkurenční tlak nutí k podobnému chování všechny dodavatele. Naším hlavním trhem je ofsetová technologie. Jsme dodavateli pro archový i kotoučový ofset. Čas, který mají tiskaři pro vyhotovení zakázky, se zkracuje, takže také pro dodavatele platí, že musejí vyvíjet komponenty, díly a materiály, podporující rychlou změnu zakázky. Například přípravky pro mytí tiskových válců musejí mytí urychlovat a zkracovat délku operace, aby tiskař mohl co nejdřív zahájit zpracování další zakázky. Další dominantní tendencí je snižování velikosti zakázek. Prosazují se digitální technologie, jež umožňují hospodárný tisk malých zakázek v rozsahu 300–500 výtisků. Společnost, která jako my vyvíjí potahy válců, ofsetové gumy a chemikálie, musí snižovat náklady tiskáren a umožnit jim vyrábět kvalitní a spolehlivou produkci. Naší parketou je poskytování spolehlivých materiálů, s nimiž lze tiskové stroje provozovat 24 hodin denně.

 

Jak hodnotíte situaci na trhu v České republice?

Tiskárny v České republice mají před sebou obrovský potenciál růstu. Jejich byznys se může rozšiřovat nejen na českém trhu, ale také pomocí exportu. Informace a údaje od zadavatelů tiskových zakázek k tiskařům a od nich zpětně ke spotřebitelům mohou přicházet odkudkoliv ze západní i východní Evropy. Tiskový produkt vyrobený v České republice může být poměrně snadno dodán kamkoliv v Evropě. Český polygrafický průmysl má z logistického pohledu velkou šanci prohloubit svoji exportní orientaci.

 

V Německu je nyní velmi citlivým tématem převod některých výrob do nových členských zemí Evropské unie. Jaké jsou vaše zkušenosti?

Když jsme před deseti lety zakládali ve Vyškově společnost Böttcher ČR, hlavní ideou bylo sloužit českému trhu a dalším regionálním trhům ve střední a východní Evropě. Vývoz z České republiky do západní Evropy byl až druhým cílem. Máme dobrou zkušenost s kvalitou produkce ze závodu Böttcher ve Vyškově. Systém řízení jakosti „Made in Böttcher“ nám zajišťuje, že všechny naše továrny dodržují po celém světě stejnou úroveň kvality. Böttcher Vyškov splňuje úroveň kvality, která je dána vysokými nároky odběratelů, jako je Heidelberg, KBA, MAN Roland a další. Spolehlivá kvalita a opakovatelnost výroby se stejnými parametry nám umožňuje držet pozici na světovém trhu. Český management a zaměstnanci jsou na dobré úrovni a vytvářejí kvalitní produkt. Výrobní výsledky potvrzují vysokou řemeslnou úroveň dělníků, které tady zaměstnáváme. V západní Evropě se občas setkáváme se situací, že lidé nejsou dobře vyučeni a vyškoleni. Zde ve východní Evropě problémy s kvalifikací nemáme. Možná i díky faktu, že si lidé museli umět sami pomoct v každé situaci v období, kdy neměli k dispozici automatizaci, která v západní Evropě začala již v sedmdesátých letech.

 

Jaké máte zkušenosti z převzetí závodu v Lipsku po znovusjednocení Německa?

Lipsko je jedním z našich dvou kořenů. Právě v Lipsku založil Felix Böttcher v roce 1878 druhou větev našeho rodinného podniku. Návrat závodu v Lipsku do skupiny podniků Böttcher znamenal fantastickou situaci a je jí dodnes. Zbourání Berlínské zdi vneslo do našeho života jiné překážky a nové zdi. V naší lipské továrně pracovali také Němci, ale protože žili dlouho v totálně odlišném světě, jednalo se o konfrontaci dvou systémů. Mohli jsme se učit od nich a oni od nás. Přinesli velmi pozitivní momenty a z pohledu lidí, kteří žili na západě, byly akvizice východoněmeckých podniků jedním ze zdrojů růstu. Nejznámějším příkladem je Planeta v Radebeulu, která je po začlenění do skupiny podniků KBA úspěšná na všech trzích. Lidé z KBA a zejména z Planety vzali možnost sjednocení jako výzvu a teď jsou jedním z nejúspěšnějších výrobců archových tiskových strojů na světě.

 

Podniky skupiny Böttcher jsou rozesety po celém světě. Jak často je navštěvujete?

Mimo Německo jsem prakticky každý týden, celkem asi čtyřicetkrát v roce. Hodně cest mám do našich poboček v Americe a Asii. Do České republiky se dostanu asi třikrát za rok. Vedení z Vyškova jezdí do Německa, takže se s nimi setkávám přibližně jedenkrát za měsíc. S managementem z Lipska máme pravidelné porady na různých místech a do závodu v Lipsku jezdím podle potřeby.

 

Jak trávíte volný čas?

Volné chvíle trávím nejradši s rodinou. Bydlím v Kolíně, v domě vzdáleném pět minut jízdy autem od sídla naší firmy, spolu se ženou, dvěma dětmi a dvěma psy. Mou zálibou je čtení knih všeho druhu, nejčastěji o historii zemí a ekonomii. Ze sportu mám nejraději lyžování.

 

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný

 

Článek vyšel v časopise Svět tisku 6 / 2005.


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× JUDr. Miloš Machurek - osobnost ST 5 / 2005 (19. 6. 2005 - Ivan Doležal)
× Prof. ing. Eduard Stehlík, CSc. - osobnost ST 3 / 2005 (24. 4. 2005 - Gustav Konečný)
× Dipl.-Ing. Albrecht Bolza-Schünemann - osobnost ST 4 / 2005 (15. 5. 2005 - Gustav Konečný)
× Ing. Ladislav Záhumenský, CSc. - osobnost ST 1 / 2005 (24. 2. 2005 - Gustav Konečný)
× Ing. Vladimír Poříz - osobnost ST 2 / 2005 (2. 4. 2005 - Ivan Doležal)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.