Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Laminátor Sirius - nový stroj od Komfi
Patrik Thoma - Svět tisku

Na stánku společnosti Komfi na veletrhu EmbaxPrint 2005 se mohli návštěvníci setkat se zcela novým modelem laminátoru, nesoucím označení Sirius. Ten se tak nyní stává největším zařízením v portfoliu tohoto tradičního výrobce.

Laminace si za dobu své existence získala celou řadu příznivců, a tak jistě není žádným přečinem označit ji za jednu z nejoblíbenějších povrchových úprav, které se dnes používají. Nejenom díky zvýšení užitné hodnoty tiskoviny, ale také díky zlepšení jejích parametrů se můžeme s laminací setkat nejenom v běžném akcidenčním tisku, ale také v obalovém průmyslu. Laminace totiž nabízí zvýšení pevnosti materiálu i při použití substrátů s nižší plošnou hmotností, větší odolnost proti mechanickému poškození, a v neposlední řadě také odolnost proti vodě a dalším chemickým látkám. Tyto přednosti si uvědomovali i vývojoví pracovníci společnosti Komfi při konstrukci laminátoru Sirius. Není jistě bez zajímavosti, že vývoj nového modelu byl velmi rychlý. Vždyť první práce na novém systému začaly probíhat v lednu tohoto roku, a již v květnu byl odborné veřejnosti představen první plně funkční model.

 


Digitální tiskový stroj Matan SpringPro, vystavený na mezinárodním veletrhu ­EmbaxPrint 2005 v expozici společnosti ComPack v pavilonu V

 

Vývojové práce byly jednodušší v tom, že nové zařízení s označením Sirius vychází z modelu Sagitta, který byl poprvé uveden v minulém roce. Oba laminátory však od sebe odlišuje celá řada zásadních prvků. Tím prvním je bezpochyby maximální formát. Zatímco Sagitta pracuje v maximálním formátu B1, nový Sirius nabízí možnost potisknout archy až v maximálním formátu B0 (konkrétně 1 020 x 1 420 mm). Stroj Sirius také na první pohled působí podstatně robustnějším dojmem. I to dokládá, že je nový stroj určen především pro oblast obalářského průmyslu a velkoformátových tisků. Zpracovávat lze archy z tiskových strojů, jako je Rapida 142 či Roland 900, jež jsou v tomto segmentu polygrafické výroby hojně využívány. Podívejme se nyní podrobněji na toto nové zařízení.

 

Nakládání archů

První částí, u které došlo k výrazným změnám, je nakladač archů. Zde nemáme na mysli pouze jeho zvětšení na maximální formát 1 020 x 1 420 mm, ale především uzpůsobení pro zpracování materiálů s vyšší plošnou hmotností. Lze zde totiž využít zavezení palety přímo do stroje, zatímco u předchozích modelů typu Sagitta bylo nutné archy založit na nakládací stůl. Nyní se pouze celá paleta doveze do pracovního prostoru a vycentruje se na dorazy. To je důležité pro správné zavedení laminovací fólie. Podle pozice palety na nakládacím stole je však možno na hřídeli odvinu posunout laminovací film tak, aby i při nepřesném naložení stohu došlo k jeho optimální laminaci. Jednotlivé archy jsou pak podávány savkovou nakládací hlavou Adast, umožňující zpracovávat archy, jejichž plošná hmotnost se pohybuje od 115 do 600 g/m2. Princip nakládání je přitom velmi podobný jako u ostatních strojů tohoto výrobce či u strojů ofsetových. Po nadzvednutí svrchního archu savkami je pod něj vehnán tryskami proud vzduchu, který jej v součinnosti s mechanickými oddělovači oddělí od ostatních archů ve stohu. Takto oddělený arch je posunut do systému čelních klopných dorazů a akceleračních kladek, které zajišťují udržení vysoké přesnosti nastavených hodnot překryvu archů. Po průchodu archu klopnými dorazy jsou archy vsunovány do laminovací jednotky. Pohon nakladače je zajištěn motorem s variátorem, z něhož je hnací síla předávána pomocí kardanové hřídele. Ostatní části stroje jsou poháněny pomocí řetězových rozvodů. Díky tomu lze i při zpracování archů s vyšší plošnou hmotností udržovat vysokou rychlost laminování.

 


Ovládání stroje je zajištěno z panelu umístěného na boku samotného laminátoru i na separačním modulu

 

Laminování

Jednotlivé archy jsou posouvány automaticky do laminovací jednotky, která nedoznala zásadních změn oproti předchozím modelům. I zde je využito vyhřívaného kovového válce. Polypropylenová fólie je na kovovém chromovaném válci předehřáta na požadovanou teplotu a za odpovídajícího tlaku fixována na laminované médium. Využívat lze fólie, jejichž tloušťka se pohybuje od 24 do 40 mikronů.

Velikost stroje vyžadovala právě v tomto modulu stroje změnu, spočívající ve zvětšení chromového válce. Za tímto účelem musel být inovován vyhřívací systém, který je nyní podstatně výkonnější, aby dokázal celý válec rovnoměrně předehřát na požadovanou teplotu. Tu je pochopitelně možné regulovat přímo z ovládacího panelu stroje, který je umístěn na boku nakladače.

Stejně jako byl upraven laminovací chromový válec, musel projít úpravou také válec protitlakový s polyuretanovým povrchem. Bylo zde totiž nutné zajistit dostatečné odsazení a možnost regulace ve velkém rozsahu, aby se daly zpracovávat i archy s vyšší plošnou hmotností. Laminování archů je navíc prováděno s překryvem (hrany jednotlivých archů se překrývají kvůli systému trhání, o němž se zmíníme později), proto je nutné počítat s nastavením protitlakového válce na dvojnásobnou tloušťku archu. Podobně jako u ostatních strojů, také zde se nastavuje přítlak regulací protitlakového polyuretanového válce, zatímco chromovaný laminovací válec zůstává stacionární. Řízení pneumatického přítlaku protitlakového válce je zajištěno taktéž z ovládacího panelu.

 

Žehlení a separace archů

Předposledním modulem výrobní laminovací jednotky Sirius je žehlicí a separační jednotka. Zde jsou archy nejprve vyrovnány a následně odděleny a dopraveny do vykladače. Žehlička archů má za úkol vyrovnat arch. K žehlení se používá soustava válců a naklápěcí rovnací hrana, mezi nimiž je díky tahu materiálu zajištěno prohnutí archu na druhou stranu, než je arch prohýbán při samotné laminaci. Tuto žehličku lze použít pouze u archů s nižší plošnou hmotností. U kartonů s vyšší plošnou hmotností a u lepenek je nutné ji odstavit, aby nedošlo při rovnání archů k jejich zlomení.

Jednou z nejdůležitějších součástí laminovacích strojů je separační jednotka, zajišťující oddělení jednotlivých archů. V současnosti se používá k tomuto úkolu hned několik základních principů. U stroje Sirius se vývojoví pracovníci rozhodli pro princip rotačního nože. Ten se otáčí těsně nad povrchem zalaminovaných archů, díky čemuž je zajištěno, že v místě překryvu, kde mají archy dvojnásobnou výšku, je povrch lamina naříznut. Za tímto rotačním nožem následuje jednotka s trhacími válci, které mají oproti ostatním válcům stroje rozdílnou obvodovou rychlost. Časování jejich pohybu a trajektorie dosednutí na arch je řízena z PLC systému stroje. Díky kontaktu těchto válců se zalaminovaným archem dojde k urychlení jeho pohybu a tím pádem i k odtržení v místě naříznutí. Je zřejmé, že stejně jako rychlost stroje lze regulovat i rychlost válců v separátoru.

Jednotlivé oddělené archy jsou pak transportovány do šikmého vibračního vykladače, který je součástí standardní výbavy laminovacího stroje Sirius. Podle přání zákazníka je však stroj Sirius možné vybavit také automatickým stohovým vykladačem, jako je tomu u ostatních modelů tohoto výrobce.

 


Pro tento formát musela být přepracována laminovací jednotka, která vyžadovala nejenom zvětšení formátu, ale také výkonnější topné zařízení sloužící k vyhřívání válce

 

Ovládání stroje

Ovládání laminovacího stroje Sirius je pro zjednodušení zdvojeno. Jeden panel má obsluha k dispozici přímo na boku laminovacího modulu, druhý pak na boku modulu separátoru. Z obou je možné nastavovat základní parametry stroje, jako je jeho rychlost, nastavování tlaku polyuretanového protitlakového válce, rychlost válců separátoru, posun nakladače či teplota vyhřívaného chromovaného válce. Všechny nastavené parametry jsou potom názorně zobrazeny na displeji, který je umístěn v prostoru ovládacího panelu. Komfort obsluhy navíc zvyšuje možnost nastavování pomocí joysticku či přímo dotykového displeje.

Nový Sirius se může pochlubit celou řadou automatizačních prvků, díky nimž lze provést přestavení na novou zakázku velice rychle a s velmi malým počtem nájezdových archů.

 

Závěr

Laminovací stroj Sirius je velmi zajímavým řešením pro laminování velkoformátových tisků. Uplatnění může najít nejenom v oblasti obalového průmyslu při laminování lepenky a kartonů, ale také v běžném akcidenčním velkoformátovém tisku.

 

Laminátor Sirius

 

Maximální konstrukční rychlost 50 metrů za minutu
Maximální formát archu 1 020 x 1 420 mm
Minimální formát archu 300 x 400 mm
Plošná hmotnost archů 115–600 g/m2
Laminovací fólie polypropylen, 24–40 mikronů

 

Pro Svět tisku připravil Patrik Thoma

 

Článek vyšel v časopise Svět tisku 6 / 2005.


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Nové laminovací stroje od Komfi (6. 12. 2003 - Patrik Thoma)
× Laminace digitálního tisku (15. 1. 2004 - Patrik Thoma)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.