Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...

Nátiskové řešení EFI Colorproof XF
Kamil Třešňák - Svět tisku

Přestože jsou obě generace zatím prodávány paralelně, bude EFI Colorproof XF postupně i v tuzemských studiích nahrazovat známá nátisková řešení řady Best. Změna přitom není jen kosmetická – i když mnoho společných rysů přetrvává, v řadě směrů naopak nezůstal kámen na kameni.

Díky přísně modulární struktuře a architektuře klient – server je možné sestavu RIPu postupně škálovat a přizpůsobovat rozsahu pracoviště a zpracovávaným úlohám. Ve zcela základní konfiguraci se systém skládá ze tří modulů, Server, Client Option a Output Option M (Printer Option M). Z pohledu uživatele jde o tři aplikace – EFI Colorproof XF Control, řídící některé provozní funkce serveru (například vyvolává ruční on-line update), EFI Colorproof XF Client a EFI Job Monitor. Samotná Server Option, základní komponenta celého systému, se směrem k uživateli neprojevuje jako samostatná aplikace, všechny její standardní funkce jsou totiž řízeny z klientských aplikací (klientská aplikace může být instalována na tomtéž počítači jako server).

Server pracuje pod operačními systémy rodiny Windows 2000, 2000 Server a Windows XP, klientskou aplikaci je možné provozovat i pod operačním systémem Mac OS X 10.2.1 a vyšším. Klientských aplikací lze instalovat neomezené množství, počet současně spuštěných je ale omezen typem licence. Klientská aplikace je identická pro Mac i Windows (odchylky v GUI nepočítáme), díky tomu je RIP konečně možné plnohodnotně ovládat i z Mac OS (nejde tedy o „pouhý“ tisk do fronty). Podle vyjádření moderátorů fóra technické podpory EFI bude ale i server časem k dispozici ve verzi pro Mac OS. Potom bude možné celé řešení provozovat na Mac OS, což jistě přivede nové zákazníky.

 


Nový mechanismus on-line aktualizací

 

Nepřehlédnutelnou novinkou je mechanismus automatické on-line aktualizace. EFI zde po vzoru například operačních systémů přebírá koncepci, kdy si aplikace samostatně na firemním serveru ověří, jaké aktualizace jsou k dispozici, a nabídne seznam vhodných updatů spolu s krátkým popisem a vyznačením jejich závažnosti. Aktualizaci je možné vyvolat i ručně z řídícího menu lišty Colorproof Control, a autoři mysleli rovněž na situaci, kdy je RIP provozován bez připojení k Internetu nebo je linka na provádění on-line updatů příliš pomalá (běžně jde nyní o soubory o velikosti v řádu desítek MB). Pro tyto případy nabízí Colorproof Control možnost off-line updatu, kdy je možné aktualizační soubory stáhnout nezávisle na provozu RIPu a poté již stačí jen zadat k nim v menu příslušnou cestu. Obecně je takový systém pro uživatele velmi výhodný, neboť odstraňuje nutnost kontrolovat aktuální verze a rovněž zabraňuje nejasnostem, jež mohou vznikat při paralelním použití postupných a agregovaných updatů. Mechanismus funguje bezchybně, aktualizace je plně automatická a pohodlná, navíc je pojata zcela identicky ve verzích pro Mac i Windows; zajímavostí je, že i při práci na PC nám aktualizační engine nabídl updaty, potřebné pro Mac verzi klientského softwaru – spolu s návodem, jak je po stažení do počítače Apple přenést. Poznamenejme ještě, že při první instalaci ze standardních CD našel Colorproof poměrně velké množství aktualizací a formálně bezproblémová instalace se tak protáhla na několik desítek minut (čas je samozřejmě velmi závislý i na kapacitě příslušné linky).

 

Klientská aplikace

Se změnou architektury přišla i podstatná změna uživatelského interface (GUI) a způsobu obsluhy aplikace. Nelze přitom říci, že zkušení uživatelé původního Bestu budou mít při adaptaci na nové prostředí jednoznačnou výhodu před nováčky. Způsob práce s aplikací se totiž v některých detailech natolik liší, že snaha nacházet paralely s původními postupy může být spíše na obtíž. Jednou z nejviditelnějších změn je, že zmizely dříve používané fronty (queue). Místo nich jsou nyní zakázky zpracovávány v tzv. workflow, která ovšem nejsou identickou náhradou původních front. Workflow popisuje posloupnost operací, prováděných se vstupujícím souborem, a parametry těchto operací. Některá workflow jsou defaultní, ostatní jsou uživatelsky definovaná. Workflow jsou zobrazována buď „stažená“ – v jedné řádce, s indikací počtu zpracovávaných jobů a jejich aktuálního stavu (čeká, zpracováván, hotov a chyba), vždy jedno workflow může být zobrazeno i jako otevřené, pak jsou názorně zobrazeny jeho jednotlivé komponenty a jejich parametry. Přechod k používání workflow je jednou z hlavních změn v GUI (a jak uvidíme, nejde o změnu triviální), doba potřebná ke zvládnutí by ale podle našich zkušeností nemusela být příliš dlouhá.

Dodejme, že důsledné oddělení klientské aplikace se navenek projevilo i nutností přihlašovat se při jejím spuštění k serveru. Aplikace zobrazí klasické přihlašovací okno s kolonkami pro uživatelské jméno a heslo, kromě toho je ale nutné zadat i IP adresu serveru. Zde je třeba přičinit výtku: neškodilo by, kdyby se aplikace dokázala po síti „porozhlédnout“ a výběr serveru poněkud usnadnit, alespoň u klientské aplikace pro Mac OS (u daleko jednodušších a starších aplikací pro Mac OS je běžné, že dostupné servery detekují samy). Paradoxně právě u počítačů s Windows není zjištění aktuální IP adresy zcela triviální (jednou z možností je například použití příkazu ipconfig z příkazové řádky). Naštěstí si klientská aplikace nastavenou IP adresu zapamatuje, takže příští přilogování proběhne automaticky, pokud ovšem mezitím počítač, na němž server běží, nedostane (například díky DHCP) novou adresu; tento detail by si opravdu zasloužil přepracovat.

Uživatelské prostředí je nyní nově rozděleno do čtyř přepínatelných oken. Jejich koncepce je vždy stejná, v levé části obsahují náhledovou oblast, zobrazující označený objekt, v pravé části najdeme Property Inspector, tedy okno vlastností, kontextuálně se přizpůsobující právě vybranému objektu. Sestavu čtyř přepínatelných oken tvoří:

Job Explorer pro správu jednotlivých tiskových zakázek. V okně uživatel zařazuje soubory k tisku a v části Property Inspector nastavuje jejich tiskové parametry; po vybrání zakázky je automaticky zobrazen její náhled. Uživatel může filtrovat, které joby budou v okně zobrazeny – spadající pod určité workflow, směřované na vybrané výstupní zařízení či nacházející se ve zvoleném stavu (například zastavené);

Workflow Manager. Okno, v němž uživatel kontroluje stav všech workflow. Po vybrání workflow se v sekci Property Inspector zobrazí detailní pohled na jeho parametry. Ty v mnoha ohledech připomínají způsob nastavení front v předcházejících verzích Bestu, očividný rozdíl mezi frontami a workflow ale dokládá fakt, že v okně Workflow Manageru není žádným způsobem možné zobrazit joby, které daným workflow procházejí – výpis jobů je k dispozici jen v okně Job Explorer. Zdá se, že tento – s jistou dávkou abstrakce lze říci „objektový“ – přístup je praktický a výhodný, jde ale o jedno z míst, kde se skutečně návyk na předchozí verzi nepřekonává snadno;

Workflow Designer. Jestliže předcházející sekce nabízela „jen“ prohlížení a kontrolu, Workflow Designer je oknem, jež svému jménu skutečně dostojí – zde má uživatel s právy administrátora k dispozici nástroje pro vytváření nových workflow. Z hlediska základního užití je okno velmi jednoduché, tvorba nového workflow totiž není nic jiného než výběr operací, kterými soubor v rámci zpracování a tisku projde. Administrátor tak například definuje, zda workflow bude zahrnovat nesting (a pokud ano, tak jak bude nesting konfigurován), nebo zda soubor absolvuje barevné přepočty podle ICC profilů (pokud ano, pak s jakým nastavením CMS). Lze tedy říci, že základní změna v tomto případě spočívá v transformaci dřívějších funkcí (či služeb) do relativně samostatných bloků, vytvářejících workflow; odhadujeme, že hlavní potenciál těchto změn leží v budoucnosti, neboť otvírají prostor pro systémové zapracování dalších funkčních bloků. Definice je „dvoukroková“, po zařazení segmentu do workflow následuje jeho podrobné nastavení v sekci vlastností Property Inspector;

System Manager. Poslední okno je určeno pro správu systému ještě o úroveň výše než v předcházejícím případě, rovněž definice a modifikace jsou opět vyhrazeny jen uživatelům s administrátorskými právy. Okno pracuje se třemi nejvyššími kategoriemi: uživatel, workflow, výstupní zařízení (tiskárna). Základním účelem okna je stanovit, kteří uživatelé se mohou do systému přihlásit, a propojit je s určenými workflow a tiskárnami. Administrátor zde vychází z již provedených definic – konkrétně zejména z vytvořených workflow a hotových obecných definic výstupních zařízení. Pro přiblížení, jestliže ve Workflow Designeru na „abstraktní“ úrovni výstupního zařízení obecně definujeme například doplnění hlaviček či kontrolních proužků do výstupního souboru, v rámci System Manageru již v okně vlastností administrátor nastavuje konkrétní parametry reálné tiskárny (porty, rozlišení, inkousty).

EFI Colorproof XF představuje v mnoha ohledech významnou změnu proti zavedené praxi, proto se budeme na stránkách našeho časopisu postupně podrobněji věnovat všem zásadním modulům a jejich funkcím.

 

Pro Svět tisku připravil Kamil Třešňák

 

Článek vyšel v časopise Svět tisku 5 / 2005.


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní článkyVytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.