Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...

Microtek ArtixScan 1800f - skener do tuhých podmínek
Kamil Třešňák - Svět tisku // leden 2003
Po odchodu takových hráčů, jakými byli Agfa či Heidelberg, se počet firem, nabízejících skenery vyšších tříd, podstatně snížil. Nové skenery Microtek tak ve své třídě zůstávají prakticky bez konkurence.

Jak jsme psali již dříve, velmi levné skenery rychle zabraly trh všude tam, kde se lze spokojit s "dobrými" výsledky. Přestože je ale takových úloh a situací velmi mnoho, v profesionální praxi se běžně setkáme s vyššími nároky. Nejlevnější přístroje začnou se zvyšováním požadavků brzy zaostávat, zejména pokud jde o snímání problémovějších předloh. Problémy mají s barevnou hloubkou, denzitou (při skenu velmi dynamických předloh a temných partií), případně i s rozlišením (což se odráží v navazující ostrosti). Pak obvykle nezbývá, než se poohlédnout po výrazně dražším zařízení.

ArtixScan 1800f
Microtek ArtixScan 1800f je skener formátu A4, pro odrazné i průhledné (filmové) předlohy, pozitivní i negativní. Skener patří mezi vyšší třídu profesionálních přístrojů, čemuž odpovídají i jeho technické parametry. Maximální optické rozlišení dosahuje hodnoty 3 600 x 1 800 dpi. Jako snímač je použit tri-lineární CCD prvek společnosti Kodak s 43 200 aktivními elementy; v oficiální dokumentaci není prvek přesně definován, podle technických parametrů jde o špičkový typ KLI 14403 (viz podrobnější popis dále). Vzhledem k tomu, že parametry snímače jsou závislé na teplotě, je snímač ve skeneru aktivně chlazen větrákem. Výsledkem je snížený šum prvku, vyšší barevná věrnost a ostrost. Ve spojení s SilverFastem je možné šum ještě dále snižovat vícenásobným skenováním. Počet skenů, který stoupá v řadě 1 - 2 - 4 - 8 - 16, volíme v postranní liště.

Na velmi dobré úrovni jsou deklarované hodnoty denzity a dynamiky barev. Skener pracuje s barevnou hloubkou pravých 48 bitů, denzita je udávána hodnotou 4,8 D.
Specialitou vyšších modelů skenerů Microtek je technologie E.D.I.T. Jde o technologii skenování filmových předloh, které jsou vkládány do speciálních rámečků. Základní výhodou technologie E.D.I.T. je, že filmy zůstávají volné, bez nutnosti upnout je před snímáním do skel (případně je sevřít mezi plochu skeneru a adaptéru). Dodávaná sestava rámečků umožňuje skenovat pásy 35mm filmu, a samostatná políčka ve formátech 35 mm, 6 x 9 cm a 9 x 12 cm. Ve speciálním držáku (ten se ovšem beze skel neobejde) o velikosti 20 x 25 cm lze skenovat i netradiční formáty filmů, včetně například panoramatických snímků rozměru 6 x 17cm.
Skener komunikuje s počítačem prostřednictvím rozhraní USB a FireWire. Podporovány jsou počítače, pracující pod operačními systémy Mac OS i Windows ve verzích 98SE, 2000, Me nebo XP. Součástí dodávky je i FireWire karta pro počítače PC, které nejsou tímto rozhraním vybaveny. Skener obsahuje nové, rychlejší USB ve verzi 2.0, se zpětnou kompatibilitou na verzi USB 1.1 (verze 2.0 není zatím na počítačích Apple k dispozici). Při testu jsme skener používali s počítačem G4/466, připojen byl prostřednictvím FireWire.

Skener je dodáván se dvěma skenovacími aplikacemi. Jednou je firemní software Microtek ScanWizard Pro, druhou pak známý a populární SilverFast, tentokrát dokonce již v nové verzi 6. ScanWizard je doplněn firemní aplikací pro tvorbu profilu skeneru Scanner ICC Profiler. Kromě uvedených hlavních aplikací na CD disku najdeme ještě CMS Kodak, Ulead Photo Explorer, dále demoverzi pluginů Digital ROC&SHO od společnosti Applied Science Fiction, a nezbytné manuály a propagační a výuková PDF. Protože jsme základní pohled na SilverFast absolvovali při minulém testu, podíváme se tentokrát zejména na novinky šesté verze, a podrobněji se zastavíme u softwarového vybavení z produkce Microteku.

ScanWizard Pro
ScanWizard Pro je obsáhlá a komplexní skenovací aplikace. Standardně funguje ve dvou módech. V obou je hlavním funkčním prvkem plugin, který je buď známým způsobem volán z některé grafické aplikace (Photoshop apod.), nebo je využíván samostatnou aplikací Batch Scan. Druhý způsob dovoluje definovat dávky, které následně skener ukládá do souborů pro další zpracování. Možnosti nastavení parametrů skenu jsou v obou případech stejné - dále si popíšeme variantu, kdy je plugin volán z aplikace (Photoshopu). Vzhledem k obsáhlosti aplikace si vybereme jen několik zajímavějších detailů.
ScanWizard Pro zobrazí po otevření několik hlavních oken: okno parametrů skenu a nástrojů pro úpravu obrazu, okno fronty skenů a velké okno s náhledem skenované plochy. To vše je doplněno o informační okno, zobrazující souřadnice místa, kde se právě pohybuje kurzor, a informaci o barvě bodu pod kurzorem. Okna a palety nabízejí všechny očekávané nástroje a funkce. Nabídka je široká a odpovídá kategorii skeneru - zahrnuje úpravy dynamického rozsahu obrazu, gradace, úpravy a odstranění barevných nádechů, selektivní korekce a řadu dalších funkcí.

Aplikace plně podporuje řízení barev prostřednictvím ICC profilů (na obou platformách) a systém ColorSync (na počítačích Apple). Profil skeneru pro průhledné i odrazné předlohy je možné vytvořit pomocí samostatné aplikace Scanner ICC Profiler (je součástí standardní dodávky, stejně jako příslušné terče). ScanWizard patří mezi ty aplikace, které korigují podle profilu monitoru již vzhled náhledů, což obsluze dovoluje přesněji posoudit nutnost, případně výsledek případných korekcí. Do naskenovaného obrázku je ScanWizard při výstupu schopen vložit předem definovaný ICC profil (profily lze samostatně definovat pro RGB i CMYK).
Jednou z praktických výhod ScanWizardu je, že umí kromě běžných barevných modelů pracovat s obrázkem i v barevném modelu LCH (jas, sytost, odstín). Jak známo, LCH více odpovídá přirozenému lidskému vnímání barev podle odstínů. Definice barev nebo barevných posunů jsou při korekcích skenovaného obrazu jedním z nejčastějších úkonů, pro mnohé bude proto možnost práce v jiném modelu, než tradičním RGB, vítaným ulehčením.

Posledním detailem, u kterého se zastavíme podrobněji, je skenování negativních filmů. Při snímání negativů je v prvé řadě možné se opřít o vestavěnou databázi nejrozšířenějších značek a typů negativních filmů. Není to ale nezbytně nutné. Pro případ, že zvolené defaultní nastavení neposkytuje dobré výsledky, nabízí ScanWizard i možnost definovat nový typ filmu. Prvním krokem je volba nejbližšího podobného typu z databáze, v dalším kroku skener sejme vzorek filmu a vypočítá potřebné korekce. Funkce zkoumá vlastnosti filmového materiálu, proto snímá neexponovanou část filmu (například v místech mezi jednotlivými okénky filmu).


Jednoduché generování profilu skeneru (ScanWizard)

SilverFast Ai 6
Německý SilverFast (společnosti LaserSoft Imaging) se během několika málo let zaslouženě vyšvihl mezi nejlepší aplikace v oboru, a nová verze tuto pozici jen upevňuje. Namátkou, šestá verze zdědila po svých předchůdcích například velmi dobré možnosti selektivních barevných korekcí, nebo technologii NegaFix, používanou pro optimalizaci převodu barev při skenování barevných negativů. Technologie NegaFix pracuje jinak než zmíněná funkce ScanWizardu - změnu barevného podání tu vyvoláváme postupnou modifikací (ruční i automatickou) gradačních křivek a nápravou barevných posunů v neutrálních odstínech; stejný je cíl technologie, tedy vyrovnání barev při skenování "nestandardních" barevných negativů.


Optimalizace převodu barev při skenu negativního filmu

Z novinek šesté verze bude širší veřejností zřejmě s největším nadšením přijata technologie SRD (Smart Removal of Defects), určená k odstranění defektů typu prachu a škrábanců. Funkce, přístupná z bočního panelu nástrojů, se otvírá do samostatného okna, kde je uživateli k dispozici náhled a dvě sady ovládacích prvků. Náhled zobrazuje skenovanou oblast ve třech podobách, a to po skenu bez korekcí, ve stavu po provedení korekcí (podle momentálního nastavení ovládacích prvků) a v neposlední řadě ve stavu bez korekcí, s vyznačenými defekty v této podobě lze velmi dobře pozorovat, jaký účinek mají změny jednotlivých parametrů na vyhodnocení obrázku a vyhledání defektů. SRD jsme podrobili několika praktickým zkouškám na obtížných a zrádných předlohách, vždy s velmi dobrým nebo vynikajícím výsledkem. Parametry vyhledávání defektů jsou rozděleny do dvou sad, jedna pro defekty typu delšího škrábance, druhá pro "částicové" defekty typu prachu. Správná volba parametrů sice vyžaduje trochu cviku, náhled s vyznačením nalezených defektů ovšem práci značně zrychluje. Pro pokročilé uživatele je připravena i možnost využívat masky.

E.D.I.T.
Jednou z hlavních "zbraní" skeneru je technologie E.D.I.T. Protože jde o poměrně novou záležitost, navíc společnou většině vyšších modelů značky, zastavíme se u ní podrobněji.
E.D.I.T. je technologie skenování průhledných předloh bez použití fixačních skel. Obejít se beze skel není sama o sobě nijak převratná myšlenka, pracují tak například skenery Imacon (konstrukční řešení se přirozeně podstatně liší). V kategorii, do níž Microtek 1800f spadá, jde ovšem o řešení ojedinělé.
Plný anglický název technologie (Emulsion Direct Imaging Technology) srozumitelně naznačuje, co je podle autorů největší výhodou této technologie. Zatímco při konvenčním způsobu skenování je film (transparentní originál) sevřen mezi skleněné plochy, při využití technologie E.D.I.T. snímá skener obraz z emulzní vrstvy filmu přímo, bez potenciálních distorzí, vznikajících při průchodu paprsků skleněnými deskami. Kromě tohoto primárního účinku má odstranění skel i další pozitivní dopady. Mezi hlavní patří zamezení vzniku interferenčních, tzv. Newtonových kroužků, které se obvykle tvoří na styku mezi filmem a skleněnou plochou (často lze tento jev pozorovat například u diapozitivů ve sklech), kromě toho jsou vynecháním skel prakticky odstraněny problémy s jejich špiněním a s usazováním prachu a nečistot na sklech.

Vlastní řešení skeneru je postaveno zejména na dvou konstrukčních detailech: systému výměnných rámečků a optickém systému se sklopným zrcadlem.
Optický systém Microteku 1800f je složen z duální optické dráhy a dvou světelných zdrojů. Jeden zdroj světla je určen pro osvětlení odrazných předloh (přes obvyklou skleněnou desku), druhý přímo prosvětluje filmy, umístěné ve speciálních rámečcích; které ze světel bude aktivní, je dáno typem zpracovávané předlohy. Stejně tak skener podle typu předlohy volí i jednu ze dvou možných cest, kudy procházejí světelné paprsky. Přesněji řečeno, větší díl optické cesty, zakončený soustavou čoček a CCD snímačem, je společný pro reflexní i transparentní předlohy. Obě cesty se liší v samém počátku, kdy světlo postupuje od jednoho ze dvou možných zdrojů. Do společné části jsou pak paprsky usměrněny prostřednictvím sklopného zrcadla.
Systém výměnných rámečků je založen na společném základním nosiči (Main Staging Tray), do něhož jsou vkládány vnitřní rámečky (SnapTrans Templates), uzpůsobené pro přichycení různých formátů filmů. Do skeneru se zasouvá celý komplet, tedy základní nosič a rámečky s vloženými filmy.

Tri-lineární snímač Kodak KLI 14403
Jak jsme slíbili, na závěr teoretické části se vrátíme k detailům použitého snímače, abychom získali představu, jaká technologie pracuje uvnitř skeneru 1800f.


Snímáno při plném optickém rozlišení 3 600 dpi, bez doostření

CCD snímač KLI 14403 je v současnosti vrcholným představitelem produktové řady špičkových tri-lineárních snímačů, dodávaných firmou Kodak. Jak vyplývá z názvu, skládá se snímač ze tří paralelních lineárních CCD prvků. Každý z těchto lineárních prvků obsahuje 14 404 samostatných aktivních fotoelementů (snímacích diod, obrazových čidel, aktivních bodů). Necelých 8 cm dlouhý a asi milimetr široký prvek je následně pokryt integrálním barevným filtrem (červeným, modrým, nebo zeleným). Snímací obrazové body jsou vysoké 5 mikronů (tisícin milimetru), stejná je i jejich rozteč podél prvku. Středy lineárních prvků jsou pak od sebe vzdáleny 160 mikrometrů (jde o "rozteč řádků"). Pole snímačů je překryto ochranným sklem s antireflexní úpravou. Snímače jsou schopny pracovat na frekvenci 10 MHz.
Snímače nabízejí vysokou hodnotu dynamického rozsahu (rozdíl mezi minimální a maximální výstupní hodnotou snímače) a velmi malý šum. Pro přesnější odečítání naměřených hodnot jsou součástí každého snímače referenční černé body (samostatně pro každou z barev). Jde o běžná fotočidla, jen jsou již z výroby zcela zakrytá metalickou vrstvou. Pracují tak při nulovém osvětlení a jejich měřením lze získat referenční ("nulový") výstupní signál. Odečtením referenčních hodnot od hodnot naměřených při skenování získáme přesnější výsledek.

Praktické zkušenosti a výsledky
Skener prošel v redakci běžným testem, ve kterém jsme se zaměřili na rychlost práce, kvalitu výsledného obrazu a použití speciálních funkcí.
Skener se v testu ukázal jako velmi svižné zařízení. Se zvyšujícím se rozlišením se doba snímání neprodlužuje dramaticky, a i při vysokých hodnotách rozlišení se obsluha dočká hotového skenu v několika málo minutách - přesné údaje uvádíme samostatně v tabulce. Při dávkovém skenování odrazných předloh se skener chová prakticky lineárně (tři rozměrově stejné fotografie za trojnásobek času, samozřejmě za předpokladu zachování i ostatních klíčových parametrů). Neliší se ani hodnoty pro snímání ve 24- a 48-bitové hloubce. Zřejmě to znamená, že určujícím faktorem pro rychlost skenu je rychlost pojezdu snímače, definovaná rozlišením. Zpracování a zejména přenos dat po rychlém rozhraní FireWire mají evidentně dostatečnou výkonnostní rezervu a snadno zvládnou i velké datové toky.


Pohled na aktivně chlazený CCD snímač

Při skenování negativních pásů filmů již linearita neplatí, pás se šesti políčky skener snímá výrazně rychleji než stejných šest políček samostatně. Zajímavé je, že jsme v případě skenu filmu nezaznamenali vzestup času s rostoucím rozlišením - snímání na 1 200 dpi trvalo stejně dlouho jako snímání na 3 600 dpi (v mezích možné přesnosti, měřili jsme stopkami).


Novinkou aplikace SilverFast Ai 6 je velmi účinná funkce pro odstranění prachu a škrábanců

Neměli jsme možnost proměřit důkladněji dynamický rozsah a denzitu, protože terče, které máme k dispozici, pokrývají rozsah jen do 4,2 D. I tak se ovšem poměrně jasně ukázalo, že i ta nejlepší CCD technologie má stále své limity - s podobnou situací jsme se před časem setkali rovněž při redakčním testu filmového skeneru Nikon. Skener sice v oblasti vyšších denzit pracuje, nikoli ale ve stále stejné kvalitě. Do hodnot kolem 3 D nemá skener zásadnější problémy, pak jde, v závislosti na typu snímku, kvalita obrazu v hlubokých stínech dolů (ke slovu přichází zejména šum). Pokud máme uvažovat hierarchicky, nastává tato situace mnohem později než v případě levných přístrojů, je to ale na druhou stranu viditelně dříve, než například u bubnových skenerů. I zde tedy slouží hodnota Dmax jako ukazatel v praxi nepříliš často použitelného maxima (situovaný ovšem výrazně výše, než je tomu u levnějších modelů).
Velmi pozitivně je možné hodnotit barevnou věrnost a stabilitu skeneru. Dobře je to vidět při skenování neutrálních odstínů na testovacích terčích, které byly zachyceny velmi věrně, bez nežádoucích barevných posunů.

Sken Parametry MB Čas
9 x 12 foto 300 dpi, 48 bit 10,5 30 sec
9 x 12 foto 600 dpi, 48 bit 40,4 48 sec
9 x 12 foto 1 200 dpi, 24 bit 28,5 2 min 40 sec
35mm negativ 3 600 dpi, 24 bit 27,0 47 sec
2,5 x 3 dia 3 600 dpi, 48 bit 87,8 2 min 50 sec
Tabulka časů, potřebných ke snímání testovacích předloh. Pozn.: Hodnoty jsme měřili při práci v aplikaci SilverFast Ai 6. Časy při práci ve ScanWizardu byly o cca 10 % horší, navíc ScanWizard pravidelně havaroval při nastavení vyššího rozlišení (1 200 a výše) - původce chyby jsme neměli možnost nalézt.

ArtixScan 1800f je právem řazen mezi vyšší profesionální třídu. Nemáme bohužel možnost jej srovnávat s konkurencí, ta totiž v daném segmentu prakticky vymizela. Zůstává jen možnost opřít se o vlastní zkušenosti z testu, a tady ArtixScan 1800f získává body k dobru. Zázraky nedokáže, ale doplněn o vyspělé softwarové technologie zvládne kvalitně naskenovat řadu předloh, na kterých bychom s jednoduššími přístroji bezpečně ztroskotali. Barevné podání, slušná produktivita i snadná kalibrace jej tak činí atraktivní volbou pro pracoviště, vystavená náročnějším podmínkám.

Pro Svět tisku připravil Kamil Třešňák


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní článkyVytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.